Vestsamiske språk er en undergruppe av samiske språk, som igjen er en undergruppe av den uralske språkfamilien. Den andre undergruppa av samiske språk er østsamiske språk.

Vestsamiske språk
Brukt iNorges flagg Norge
Sveriges flagg Sverige
Finlands flagg Finland
RegionSamelands flagg Sameland
Lingvistisk klassifikasjonUralsk
Finsk-ugrisk
Samisk
Vestsamisk
Videre inndeling
InndelingNordsamisk
Lulesamisk
Pitesamisk
Umesamisk
Sørsamisk

Portal: Språk

Det fins fem vestsamiske språk: