Åpne hovedmenyen

I afroasiatiske språkRediger

I somali merkes abessiv med -laa eller -la og ved at man unnlater alt bortsett fra første stavelse på visse ord. For eksempel:

jeceyl "kjærlighet"
jeelaa "kjærlighetsløs"
dar "klær"
darla "klesløs" eller naken.

I australske språkRediger

MartuthuniraRediger

I martuthunira er privativ formet med to suffikser, -wirriwa og -wirraa. Hva som bestemmer hvilke suffiks som skal brukes i en gitt situasjon, er uklart.


I finsk-ugriske språkRediger

FinskRediger

I finsk er abessiv merket ved -tta for baktungevokaler og -ttä for fortungevokaler ifølge vokalharmoni. For eksempel::

raha «penger»
rahatta «pengeløs»

En tilsvarende konstruksjon eksisterer ved bruken av ordet ilman og partitiv:

ilman rahaa «uten penger»

eller, mer uvanlig:

rahaa ilman «uten penger»

Abessiv av substantiv er sjeldent brukt skriftlig og enda mindre i tale, selv om noen abessiv-former er mer vanlige enn deres likestilte ilman-former:

tuloksetta «uten hell, ufruktbar"
Itkin syyttä. «jeg har grått uten grunn»

Abessiv er dog vanlig i bruk i nominellformer av verb (formet med afikksene -ma- / -mä-), slik som puhu-ma-tta «uten snakking» osta-ma-tta «uten kjøping», välittä-mä-ttä «uten omsorg»:

Juna jäi tulematta. «toget møtte ikke opp»

Denne formen kan ofte erstattes med et substantivs negative form:

Juna ei tullut.

Det er mulig å nå og da høre hva som er feil bruk av abessiv i finsk, hvor abessiv- og ilman-formene er kombinert:

ilman rahatta

Det diskuteres hvorvidt dette er på grunn av sammenblanding med estisk.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger