Kasus
Abessiv
Ablativ
Absolutiv
Akkusativ
Adessiv
Adverbial
Allativ
Antessiv
Aversiv
Benefaktiv
Dativ
Delativ
Direkte
Distantitiv
Distributiv
Distributiv-temporal
Dubitiv
Eksessiv
Ekvativ
Elativ
Essiv
Formell essiv
Modal essiv
Evitativ
Final
Formal
Genitiv
Illativ
Inessiv
Instruktiv
Instrumentalis
Karitiv
Causal
Kausal-final kasus
Komitativ
Lativ
Lokativ
Medial
Modal
Multiplikativ
Nominativ
Oblik
Objektiv
Partitiv
Perlativ
Possessiv
Postessiv
Postposisjonell
Preposisjonell
Privativ
Proksimativ
Prolativ
Prosekutiv
Separativ
Sosiativ
Subessiv
Sublativ
Superessiv
Superlativ
Temporal
Terminativ
Translativ
Vialis
Vokativ
Morfosyntaktisk parallellstilling
Absolutiv
Akkusativ
Ergativ
Instrumentalis
Instrumental-komitativ
Intransitiv
Nominativ
Pegativ

Aversiv eller evitativ er en kasus som eksisterer i australske språk som indikerer at det markerte substantivet er unngått eller fryktet.

Bruk rediger

For eksempel i walmajarri:

Yapa-warnti pa-lu tjurtu-karrarla laparnkanja natji-karti.
barn-ABS.PL IND-de støv-AVERSIV løp vekk hule-ALL
Barna løp inn i hulen på grunn av sandstormen.

Suffikset -karrarla indikerer at handlingen (løpe vekk) ble gjennomført for å unngå sandstormen, tjurtu-.

Aversiv kan også brukes til å merke objektivet av fryktverb. For eksempel i djabugay:

Djama-lan ŋawu yarrnga-nj.
slange-AVERSIV jeg være redd-PART
Jeg var redd for slangen.

Språk rediger

Få språk har tydelig aversiv. Vanligvis vil en enkelt kasus bli brukt for både aversiv og andre funksjoner.

Språk med klar bruk av aversiv er blant annet:

Litteratur rediger

Autoritetsdata