Kasus
Abessiv
Ablativ
Absolutiv
Akkusativ
Adessiv
Adverbial
Allativ
Antessiv
Aversiv
Benefaktiv
Dativ
Delativ
Direkte
Distantitiv
Distributiv
Distributiv-temporal
Dubitiv
Eksessiv
Ekvativ
Elativ
Essiv
Formell essiv
Modal essiv
Evitativ
Final
Formal
Genitiv
Illativ
Inessiv
Instruktiv
Instrumentalis
Karitiv
Causal
Kausal-final kasus
Komitativ
Lativ
Lokativ
Medial
Modal
Multiplikativ
Nominativ
Oblik
Objektiv
Partitiv
Perlativ
Possessiv
Postessiv
Postposisjonell
Preposisjonell
Privativ
Proksimativ
Prolativ
Prosekutiv
Separativ
Sosiativ
Subessiv
Sublativ
Superessiv
Superlativ
Temporal
Terminativ
Translativ
Vialis
Vokativ
Morfosyntaktisk parallellstilling
Absolutiv
Akkusativ
Ergativ
Instrumentalis
Instrumental-komitativ
Intransitiv
Nominativ
Pegativ

Instrumentalis er en grammatisk kasus. Den benyttes for å vise at et substantiv eller substantivuttrykk indirekte utfører verbhandlinga, vanligvis ved å bli brukt av en agens. Den kan brukes både for fysiske objekter og abstrakte konsepter.

Forekomst rediger

Instrumentalis i ren form brukes eller ble brukt i gammelengelsk, georgisk, baskisk, sanskrit og balto-slaviske språk. På tyrkisk og tamilsk finnes instrumentalis/komitativ. Noen uralske språk bruker adessiv eller lokativ for å uttrykke instrumentalis. For eksempel betyr finsk kirjoitan kynällä ikke «jeg skriver på en penn» slik adessiven -llä antyder, men «jeg skriver med en penn». Andre uralske språk bruker instrumentalis/komitativ. For eksempel betyr lulesamisk pennajn tjáláv «jeg skriver med en penn».

Mange språk som ikke har instrumentalis, bruker en annen kasus med instrumentalis-betydning. For eksempel bruker klassisk gresk dativ. I ..με κτείνει δόλῳ, «han dreper meg med et åte» brukes dativ av δόλος for å angi instrumentet. På latin brukes ablativ på tilsvarende måte.

norrønt kunne dativ i noen tilfeller ha betydningen til instrumentalis. Et eksempel er skjót at honum vendi þessum, «skyt på ham med denne kvisten».

Bruk rediger

I denne russiske setningen, «Я написал письмо ручкой» (ja napisal pis'mo rutsjkoj), er ручкой instrumentalis (nominativ ручка, «penn»), og viser at pennen er et redskap. På norsk vil setningen normalt bli konstruert med et preposisjonsuttrykk/adverbial: for eksempel «Jeg skrev notatet med en penn» eller «Jeg skrev notatet ved hjelp av en penn».

Kasusen er mest brukt på russisk, hvor den kalles творительный падеж (tvoritelnij padezj). Den markeres der normalt med endelsen -ом (-om) for hankjønn og intetkjønn entall, og -ой (-oj) for hunkjønn entall og -ами for alle kjønn i flertall. Det finnes enkelte unntak. På russisk, og i enkelte andre slaviske språk, kan instrumentalis også ha andre funksjoner:

  • Å angi tiden hvor en handling finner sted («under», «i», «på»). I setningen «я работаю утром», på norsk «jeg arbeider på morgenen», er утро, «morgen», satt i instrumentalis for å angi tidsrommet.
  • Å angi endring av status. I setningen «сегодня я стал американским гражданином», på norsk «i dag ble jeg amerikansk borger» er гражданин, «borger», satt i instrumentalis for å angi endring av status.
  • Å fremheve en egenskap eller en profesjon. I setningen «Я работаю переводчиком», på norsk «jeg jobber som oversetter» brukes instrumentalis for å angi yrket. Årsaken til denne bruken er at en profesjon anses å være et instrument for å utføre et arbeid.