Åpne hovedmenyen

ForekomstRediger

Instrumentalis i ren form brukes eller ble brukt i gammelengelsk, georgisk, baskisk, sanskrit og balto-slaviske språk. På tyrkisk, andre altaiske språk og tamilsk finnes instrumentalis/komitativ. Noen uralske språk bruker adessiv eller lokativ for å uttrykke instrumentalis. For eksempel betyr finsk kirjoitan kynällä ikke «jeg skriver på en penn» slik adessiven -llä antyder, men «jeg skriver med en penn». Andre uralske språk bruker instrumentalis/komitativ. For eksempel betyr lulesamisk pennajn tjáláv «jeg skriver med en penn».

Mange språk som ikke har instrumentalis, bruker en annen kasus med instrumentalis-betydning. For eksempel bruker klassisk gresk dativ. I ..με κτείνει δόλῳ, «han dreper meg med et åte» brukes dativ av δόλος for å angi instrumentet. På latin brukes ablativ på tilsvarende måte.

BrukRediger

I denne russiske setningen, «Я написал письмо ручкой» (ja napisal pis'mo rutsjkoj), er ручкой instrumentalis (nominativ ручка, «penn»), og viser at pennen er et redskap. På norsk vil setningen normalt bli konstruert med et preposisjonsuttrykk/adverbial: for eksempel «Jeg skrev notatet med en penn» eller «Jeg skrev notatet ved hjelp av en penn».

Kasusen er mest brukt på russisk, hvor den kalles творительный падеж (tvoritelnij padezj). Den markeres der normalt med endelsen -ом (-om) for hankjønn og intetkjønn entall, og -oй (-oj) for hunkjønn entall og -ами for alle kjønn i flertall. Det finnes enkelte unntak. På russisk, og i enkelte andre slaviske språk, kan instrumentalis også ha andre funksjoner:

  • Å angi tiden hvor en handling finner sted («under», «i», «på»). I setningen «я работаю утром», på norsk «jeg arbeider på morgenen», er утро, «morgen», satt i instrumentalis for å angi tidsrommet.
  • Å angi endring av status. I setningen «сегодня я стал американским гражданином», på norsk «i dag ble jeg amerikansk borger» er гражданин, «borger», satt i instrumentalis for å angi endring av status.
  • Å fremheve en egenskap eller en profesjon. I setningen «Я работаю переводчиком», på norsk «jeg jobber som oversetter» brukes instrumentalis for å angi yrket. Årsaken til denne bruken er at en profesjon anses å være et instrument for å utføre et arbeid.