Et adverbial er et setningsledd som sier noe om verbalet, predikatet eller hele setningen. Det er ikke krevd av verbalet, så derfor kan hele adverbialet sløyfes uten at setningen blir feil grammatisk sett.

Typer av adverbialerRediger

 • Stedsadverbial: Hun tok toget til Bergen.
 • Tidsadverbial: Hva skal vi gjøre i dag?
 • Måtesadverbial: Han snakker fransk perfekt.
 • Middeladverbial: Snekkeren slo inn spikeren med en hammer.
 • Gradsadverbial: Bitten åt mye.
 • Komitativt adverbial: Ditlef dro på ferie sammen med familien sin.
 • Benefaktivt adverbial: Jeg skal gjøre det for deg.
 • Agensadverbial: Tyven ble arrestert av politiet.

Hvordan finne fram til adverbialetRediger

Mange adverbialer kan erstattes av ett enkelt adverb:

 • Hun tok toget til Bergen. > Hun tok toget dit.
 • Hva skal vi gjøre i dag? > Hva skal vi gjøre ?


Vi kan også finne fram til en del adverbialer ved å bruke spørreordene hvor, når, hvordan, hvor mange eller hvor mye:

 • Hvor tok hun toget? > Svar: til Bergen.
 • Når skal vi gjøre det? > Svar: i dag.
 • Hvordan snakker han fransk? > Svar: perfekt.
 • Hvor mye åt Bitten? > Svar: mye.


En setning kan ha flere adverbialer:

 • Hun tok toget til Bergen i dag.


Om vi sløyfer adverbialet, vil fortsatt setninger være grammatisk korrekt (selv om betydningen kan være en annen eller vi mister vesentlig informasjon):

 • Snekkeren slo inn spikeren med en hammer. > Snekkeren slo inn spikeren.
 • Ditlef dro på ferie sammen med familien sin. > Ditlef dro på ferie.
 • Jeg skal gjøre det for deg. > Jeg skal gjøre det.
 • Tyven ble arrestert av politiet. > Tyven ble arrestert.