Distributiv-temporal kasus

Kasus
Abessiv
Ablativ
Absolutiv
Akkusativ
Adessiv
Adverbial
Allativ
Antessiv
Aversiv
Benefaktiv
Dativ
Delativ
Direkte
Distantitiv
Distributiv
Distributiv-temporal
Dubitiv
Eksessiv
Ekvativ
Elativ
Essiv
Formell essiv
Modal essiv
Evitativ
Final
Formal
Genitiv
Illativ
Inessiv
Instruktiv
Instrumentalis
Karitiv
Causal
Kausal-final kasus
Komitativ
Lativ
Lokativ
Medial
Modal
Multiplikativ
Nominativ
Oblik
Objektiv
Partitiv
Perlativ
Possessiv
Postessiv
Postposisjonell
Preposisjonell
Privativ
Proksimativ
Prolativ
Prosekutiv
Separativ
Sosiativ
Subessiv
Sublativ
Superessiv
Superlativ
Temporal
Terminativ
Translativ
Vialis
Vokativ
Morfosyntaktisk parallellstilling
Absolutiv
Akkusativ
Ergativ
Instrumentalis
Instrumental-komitativ
Intransitiv
Nominativ
Pegativ

Distributiv-temporal kasus kan i ungarsk uttrykke hvor ofte noe skjer (f.eks. månedlig, daglig); den kan avvike fra distributiv ved ord med tidsmessig betydning.

Denne adverbtypen i finsk kan uttrykke at noe skjer ved et spesielt punkt i tiden (f.eks «på søndag» er sunnuntaisin), eller en opprinnelse (f.eks. «født i» er syntyisin). Kasusen er begrenset til et lite antall adverbstammer og substantiv, for det meste de med flertallsform dannet med et -i--suffiks. Endingen er -sin. For eksempel roten päivä (dag) har flertallformen päivi-, og derfor distributiv-temporal päivisin («iløpet av dagene»).

Distributiv-temporal kasus spesifiserer når noe er gjort, til forskjell fra distributiv, som spesifiserer hvor ofte noe er gjort, som i vanlig vedlikehold. Disse setningene er gode eksempler: Siivoan päivisin vs. Siivoan päivittäin. Den førstnevnte (dist.-temp.) betyr «jeg rengjør om dagen», altså at rengjøringen gjøres på dagtid, mens den sistnevnte (dist.) betyr «jeg rengjør daglig», som betyr at det ikke er noen dag uten rengjøring.

Hvis flertallsformen har en annen form enn -i- brukes enten joka (hver) eller essiv. For eksempel uusi vuosi (Nyttår) er henholdsvis enten joka uusi vuosi eller uusina vuosina.

Autoritetsdata