Suffiks eller endelse er en uselvstendig orddel som etterstilles et helt ord. Suffikser kan ha en grammatisk funksjon eller benyttes til å danne nye ord. Suffikser består av minst én bokstav eller flere bokstaver.

Eksempler fra norsk:

  • få → får (-r uttrykker presens).
  • selvstendig → selvstendighet (-het for å danne et substantiv).
  • hverdag → hverdagslig (-lig for å danne et adjektiv).

Se også rediger