Åpne hovedmenyen

Suffiks er en uselvstendig del av et ord som etterstilles. Suffikser kan ha en grammatisk funksjon eller benyttes til å danne nye ord. Suffikser består av minst én bokstav, men kan også ha flere bokstaver.

Eksempler fra norsk:

  • få > får (-r uttrykker presens)
  • selvstendig > selvstendighet (-het for å danne et substantiv)
  • hverdag > hverdagslig (-lig for å danne et adjektiv)

Se ogsåRediger