Se også Stor-Elvdal og Alvdal (Lille-Elvdal).

Elvdalen er et dalføre og grendelag lengst vest i Engerdal kommune i Innlandet. Dalen omkranser Femundselva som har sitt opphav i innsjøen Galtsjøen og renner sydover gjennom dalen og videre inn i Trysil kommune, hvor den bærer navnet Trysilelva. Fra Galtsjøen flyter elven først gjennom et langstrakt og åpent landskap dominert av furukledte moer og myrer, uten særlige fjellformasjoner i synlig omkrets. Elvdalen anses å starte ved Femundsundet, mellom Ørsjøvola og Ulvåberget, men noen dal er det ikke å oppfatte før inngangen til Søre Elvdal ved Snerta. Fra Husfloen og videre over kommunegrensen mot Trysil i syd blir dalsidene markert brattere med fjelltopper over 1200 meter både på øst- og vestsiden av dalen. Elvdalen følger Trysilelva til den renner sammen med Engera litt syd for innsjøen Engeren.

Grender som sokner til Elvdal er fra syd Husfloen, Nymoen (Kirkemoen), Snerta, Høyberget og Granberget, og hovedgrenda har et flott kirkebygg i Søre Elvdal kirke. Tidligere var jord- og skogbruk hovednæringene i Elvdal, men det er nå kun noen få produktive gårder igjen i drift. Elvdalen er et kjent område for naturopplevelser og fiske om sommeren, og dalen har også mange gode moltemyrer. Hvert år, den første weekenden i juli arrangeres Sportsfiskefestivalen i Elvdalen.

Man regner med at det har vært bosetting i Elvdal fra steinalderen, men dette har man ikke konkrete bevis på. Derimot er det gjort flere funn fra tidlig vikingtid, blant annet sverd, pilespiss, økseblad og glassperler. Flere av disse gjenstandene ble funnet i en branngrav ved Husfloen i Søre Elvdal. Dette stedet ble i 2008 markert ved å opprette minnestein og minnetavle. Dersom man ser på bosetting i nyere tid, regner man at Elvdalen ble bosatt og områder bygslet fra ca. 1750.

Elvdalen og nabodalføret Engerdalen hørte før 1911 til Ytre Rendal herred (og sogn), men ble dette året skilt ut og dannet sammen med deler fra Trysil, Øvre Rendal og Tolga det nye herredet Engerdal.