En fysiker er en person som på yrkesmessig basis jobber med fysikk.

Albert Einstein anses for å være én av de største fysikerne som har levd
Fysiker

Frem til 1800-tallet fantes det også fysikere som jobbet med andre vitenskapsområder, først og fremst matematikk, men også filosofi, kjemi, biologi eller som ingeniør. I dag må en fysiker være kunnskapsrik innen sitt område og er derfor også spesialisert innen et område av fysikken. Det er imidlertid fortsatt viktig for en fysiker å ha gode kunnskaper innen matematikk, spesielt for teoretiske fysikere.

Ordet fysiker sikter ofte til noen som har en akademisk grad i fysikk fra en master eller ingeniørutdanning, men en fysiker kan også være utdannet i andre naturvitenskapelige disipliner.

Et typisk arbeidsområde for fysikere er å etterprøve teorier gjennom fysiske eksperimenter eller å overføre teoretisk viten til fysiske prosesser. For eksempel utviklingen av kvanteelektronmikroskopet eller laserteknologien som først ble beskrevet i teorien. Et annet eksempel er målingen av lysets avbøyning når det passerer gjenstander med stor masse, som Solen. Denne målingen støttet Einsteins teorier om gravitasjonens påvirkning på lysstråler.