E6 Helgeland nord

E6 Helgeland nord åpnet 7. november 2019.

E6 Helgeland nord var et veiprosjekt langs Europavei 6 (E6) i kommunene Hemnes og Rana på det nordlige Helgeland i Nordland. Prosjektet innebar utbygging av 61,9 km av den 125 km lange strekningen på E6 fra Urlandå nord for Korgen i Hemnes kommune til BolnaSaltfjellet i det nordlige Rana.

E6 Helgeland nord
E6 Helgeland nord
E6 ved nordsiden av Illhøllia tunnel
Strekning
KorgenBolna
Data
Lengde61,9 av 125 km
Status Påbegynt 2. september 2015; 8 år siden (2015-09-02)
Avsluttet 7. november 2019; 4 år siden (2019-11-07)
FylkeNordland (Helgeland)
KvalitetAsfaltert
FergerNei
Tilstøtende riksveier
til Sverige og Finland
Restriksjoner
BomstasjonerJa
Bom 1Skamdalen ved Hemnes kommunegrense
Bom 2Reinforshei ved Røssvoll i Rana
Bom 3Ved Bolna nær Saltfjellet

Prosjektet ble vedtatt av Stortinget under Erna Solbergs regjering den 3. juni 2014. Byggeoppdraget ble tildelt Hæhre Entreprenører AS (fra 24. november 2017 part i fusjonen BetonmastHæhre Anlegg AS, og fra 19. august 2019 atter et eget selskap). Selskapet signerte kontrakten med Statens vegvesen den 24. juni 2015 i Mo i Rana. Byggeprosjektet startet 2. september 2015, og var avsluttet den 7. november 2019.

Kontrakten til Hæhre Entrepenører AS har 15 års varighet, og innbefatter vedlikehold av veistrekningen frem til 2030.

Prosjektet var det første av tre kontraktsområder for E6 på Helgeland. De to andre er E6 Helgeland sør og E6 Kapskarmo–Svenningelv–Lien.

Stortingsbehandlingen rediger

Jens Stoltenbergs andre regjering rediger

Jens Stoltenbergs andre regjering la 4. oktober 2013 frem et finansieringsforslag for utbedringen av E6 på det nordlige Helgeland i Nordland. Forslaget la opp til finansiering med tre bomstasjoner.[1]

Erna Solbergs regjering rediger

Erna Solbergs regjering trakk tilbake proposisjonen 12. desember 2013, for å gjennomgå prosjektet på nytt.[2] Den 6. mai 2014 la Stortingets transport- og kommunikasjonskomité frem en ny innstilling om utbygging og finansiering av 61,9 km av den 125 km lange strekningen på E6 fra Korgen i Hemnes kommune til Bolna i Rana. 15 km var bygging av ny vei, mens 47 km var utbedring av eksisterende vei. Den statlige finansieringen ble foreslått økt med 300 millioner kroner,[3] bompengefinansieringen ble foreslått redusert fra 630 til 330 millioner kroner og gjennomført med to bommer, mot tre i det opprinnelige forslaget. Forslaget innebar 80,5% statlig finansiering og 19,5% bompengefinansiering.[3]

Forslaget ble vedtatt av Stortinget 3. juni 2014.[4][5] Den 8. oktober 2014 bevilget regjeringen 225 millioner kroner til prosjektet i statsbudsjettet for 2015.[6]

Valget av Hæhre Entreprenører AS rediger

 
Terje Moe Gustavsen (1954–2019) var veidirektør da kontrakten ble signert av Hæhre Entreprenører AS i 2015.

Statens vegvesen la veipakken ut på anbud 8. april 2014, og håpet på dialog med minst fire entreprenører.[7] Den 25. juni 2014 hadde to entreprenører meldt sin interesse, nemlig det norske selskapet Leonhard Nilsen & Sønner (LNS) og det svenske selskapet NCC Roads.[8] Den 26. juni avgjorde direktør Terje Moe Gustavsen (1954–2019) i Vegdirektoratet at det var for få interessenter i anbudsrunden. LNS ble ikke prekvalifisert, og dermed satt man i praksis igjen med kun én enkelt entreprenør.[9]

Etter å ha endret veipakkens betingelser, lyste Vegvesenet anbudet ut på nytt 18. september 2014.[10] Denne gangen meldte tre entreprenører sin interesse: LNS, NCC Roads og Hæhre Entreprenører AS.[11] Den 12. juni 2015 valgte Vegvesenet anbudet til Hæhre Entreprenører AS. Det var på 1,9 milliarder kroner, eksklusiv merverdiavgift.[12] Vegvesenet signerte kontrakten i Mo i Rana den 24. juni 2015.[13]

Entreprenøren hadde tidligere bygd ny fylkesvei 78 gjennom Drevjadalen, inkludert Toventunnelen. Hæhre Entreprenører AS hadde videre bygd ny E6 langs Mjøsa mellom Minnesund og Stange, som en del av Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, som ble inngått mellom Statens vegvesen og Jernbaneverket i Akershus og Hedmark.[14]

Den 24. november 2017 ble Hæhre Entrepenører AS en del av fusjonen BetonmastHæhre Anlegg AS.[15] Den 19. august 2019 ble det igjen et eget selskap.

Bompenger rediger

Det er tre bomstasjoner langs E6 i Rana kommune. Den 26. november 2015 åpnet to bomstasjoner, den ene ved Reinforshei nær Røssvoll nord for Mo, og den andre i Skamdal nær Hemnes kommunegrense. Den 30. november 2019 åpnet den tredje ved Bolna nær Saltfjellet kort etter åpningen av de siste traséene.[16] Det koster (per 2020) 76 kr å passere alle tre med personbil uten rabatt.

Parseller rediger

Tegnforklaring
  Urlandå
  4 km 2017
  Dalselv
  Mo i Rana
  Fallheia
  8 km 2018
  Sandheia
  Illhøllia tunnel 2003
  8 km 2018
  Storforshei
  Tjæraskaret
  7 km 2017
  Eiterå
  2011
  Strandjord
  6 km 2019
  Messingsletta
  6 km 2019
  Storvoll
  2 km 2019
  Raudfjellforsen
  4 km 2019
  Krokstrand
  2 km 2019
  Krokstrand sentrum
  10 km 2019
  Bolna

E6 Helgeland nord var det første av tre kontraktsområder for E6 på Helgeland.[5] De to andre er innbefattet i E6 Helgeland sør, og består av bygging av ny vei fra Mosjøen til Osen i Vefsn kommune og bygging av ny E6 mellom Kappskarpmo og Brattåsen og mellom Brattåsen og Lien i Grane kommune.[17] Det svenske entreprenørkonsernet Skanska AB signerte kontraktene om byggingen av E6 Helgeland sør den 9. februar 2017,[17] og startet arbeidet i mai 2017.[17]

Oppstart med E6 Helgeland nord var 2. september 2015.[18] Åpningen ble foretatt av Tom Cato Karlsen (Frp, 1974–) – daværende statssekretær i samferdselsdepartementet, Ranas ordfører Geir Waage (Ap, 1967–) og regionveisjef Torbjørn Svane Naimak (1948–).[18]

 
Samferdselsminister Jon Georg Dale åpnet parsell 2 mellom Fallheia og Sandheia og parsell 3 mellom Ildhøllia og Nord-Tjæraskaret den 27. september 2018.

Prosjektet hadde ti parseller.

De to første parsellene (11,6 km) ble åpnet den 6. juli 2017: Parsell 1 mellom Urlandå og Dalselv (4,3 km)[19] og parsell 4 mellom Tjæraskaret og Eiterå (7,3 km).[20][21] Åpningen av parsellene ble foretatt av daværende statssekretær i samferdselsdepartementet Tom Cato Karlsen (Frp), ordfører Geir Waage (Ap) og regionveisjef Torbjørn Naimak.[22]

De to neste parsellene (15,4 km),[23] parsell 2 mellom Fallheia og Sandheia (7,8 km)[24] og parsell 3 mellom Ildhøllia og Nord-Tjæraskaret (7,6 km),[25] ble åpnet den 27. september 2018 kl 12 av samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp, 1984–), ordfører Geir Waage (Ap) og regionveisjef Torbjørn Naimak.[23][26][27][28][29]

De tre neste parsellene (15,1 km), parsell 5 mellom Strandjord og Messingsletta (6,5 km), parsell 6 mellom Messingsletta og Storvoll (6,2 km) og parsell 7 mellom Storvoll og Raudfjellforsen (2,4 km), var ferdige i oktober 2018,[30] men ble ikke offisielt åpnet, fordi det manglet oppmerking.[30] Oppmerkingen var gjort i august 2019, og parsellene ble offisielt åpnet 7. november 2019.[31]

De to neste parsellene (6,5 km), parsell 8 mellom Raudfjellforsen og Krokstrand (4 km) og parsell 9 Krokstrand sentrum (2,5 km) var ferdige før fellesferien den 8. juli 2019,[32] og ble offisielt åpnet den 7. november 2019.[31]

Den siste og tiende parsellen mellom Krokstrand og Bolna (10,5 km) ble offisielt åpnet, sammen med fem andre parseller, den 7. november 2019. Åpningen skjedde ved nye Krokstrand bru, ved foten av Saltfjellet. På dette tidspunkt ble den nye brua tatt i bruk. Åpningen ble foretatt av statssekretær i samferdselsdepartementet, Allan Ellingsen (Frp, 1984–), av ordfører Geir Waage (Ap) og regionveisjef Turid Stubø Johnsen.[31][33][34][35][36]

Parsell 1 Urlandå-Dalselv

Denne strekningen befinner seg sørvest for Mo i Rana. Den er 4,3 km lang[19] og går fra Urlandå i Hemnes kommune til Dalselv i Rana kommune. Veiarbeidet innbefattet fjerning av en farlig og ulykkespreget sving i Skamdalen i Rana kommune. Den nye veien ble lagt i et nytt terreng over deler av strekningen. Oppstart var 2. september 2015,[18] og strekningen ble åpnet 6. juli 2017.[19]

Yttervika–Skamdalen

Dette er ingen parsell i E6 Helgeland nord, men videre arbeid med det omkringliggende området. Ettersom veikryss ved Skamdalen ikke kunne bygges i henhold til reguleringsplanen av 3. mars 2009, ble det lagt ut et nytt planforslag den 19. mai 2020.[37]

I det nye planforslaget ble det også gjennomført justeringer grunnet litt for smal regulering av skråninger, geologisk utfall og oppsett av sikringsgjerder. Planforslaget var ute på høring fra 3. mai til 14. juni 2021, og utløste ingen konsekvensutredning.[38]

Parsell 2 Fallheia–Sandheia
 
Den gamle broforbindelsen over Langvassåga (bildet) ble erstattet av ny bro og den 622 meter lange Reinforsheitunnelen.
 
E6 ble utbedret mellom Illhøllia tunnel (bildet) og Tjæraskaret sør for Storforshei.
 
Den gamle Messingsletta bru ved Dunderland stasjon, sør for oppstigningen til Saltfjellet. Brua ble revet den 15. januar 2020.
 
E6 passerer Raudfjellfossen i Ranelva ved Storvoll, sørvest for Saltfjellet.
 
Den gamle brua over Ranelva ved Krokstrand ble revet 7. februar 2020.
 
Krokstrand Camping på Krokstrand. E6 passerte tidligere forbi dette vertshuset, men ble i 2019 lagt om og passerer i dag et stykke unna vertshuset over en ny bru.

Denne strekningen befinner seg nordøst for Mo i Rana og sørvest for Storforshei, og passerte tidligere gjennom Røssvoll. Den er 7,8 km lang og veien ble delvis lagt om.[24] Parsellen gikk tidligere i en 90 ° vinkel som innbefattet den gamle brua over Langvassåga.[39] Den ble erstattet av den 622 meter lange Reinforsheitunnelen og en ny bru som går snorrett over Langvassåga. Tunnelen er Helgelands bredeste tunnel.[26] Resten av den nye veitraséen går utenfor bebyggelsen på Røssvoll. Byggingen startet i slutten av 2015[18] og strekningen ble åpnet den 27. september 2018.[23]

Parsell 3 Ildhøllia–Nord-Tjæraskaret

Denne strekningen begynner etter Illhøllia tunnel, som ble åpnet i 2003, passerer Nevermoen og Storforshei og fortsetter til Tjæraskaret. Den er 7,6 km lang og veien følger i hovedsak den gamle trasè. Fjellknauser nordøst for Illhøllia tunnel, som tidligere gjorde veibanen uoversiktlig, ble fjernet. Mens det tidligere var to utkjørsler fra Storforshei til E6, er det nå bare én.[24] Parsellen åpnet den 27. september 2018.[23]

Parsell 4 Tjæraskaret-Eiterå

Denne strekningen går fra Tjæraskaret til Eiterå, er 7,3 km lang og ble delvis lagt i en ny trasè. Den nye trasèen er tilnærmet snorrett, og erstattet et uoversiktlig veiparti med fjellknauser og uoversiktlige svinger. En farlig og ulykkesbetont sving øst for Storforshei ble fjernet.[40] Reguleringsplanen for delstrekningen ble vedtatt av formannskapet i Rana kommune 15. juni 2012.[41][42]

Oppstart på denne strekningen var opprinnelig satt til månedskiftet september/oktober 2016; men grunnet ledig kapasitet startet Hæhre Entreprenører opp i slutten av januar 2016.[43] Strekningen ble åpnet 6. juli 2017.[19]

Tjæraskaret-Eiterå-Strandjord

Fra Eiterå til Strandjord ble E6 utbredret fra november 2009 til juli 2011.[44][45][46] Jobben ble utført av arbeidsfellesskapet M3 Anlegg, som bestod av de to entreprenørene Røstad Entreprenør og Sælleg Maskin, begge fra Verdal. Kontraktsummen var på omkring 40 millioner kroner, og prosjektet ble finansiert med penger fra regjeringen Stoltenbergs tiltakspakke. Det ble ingen bompenger på strekningen.[47]

Ved Tjæraskaret ble en skarp og farlig kurve fjernet, som inngikk i en 1 350 meter lang parsell. Lenger opp i dalen, 7 km nordøst for Tjæraskaret, fortsetter neste parsell mellom Eiterå og Strandjorda. Parsellen er 4,8 km lang. E6 fortsatte i grove trekk langs denne parsellen, men veibredden økte fra 6 meter og mindre til 8,5 meter. [47]

Strekningen ble åpnet den 1. juli 2011 med vegsjef Torbjørn Naimak og ordfører Geir Waage tilstede.[48] Åpningen ble foretatt av 7 år gamle Bjørk Stjernen, utkledd som den gode fe. Med-åpnere var stortingsrepresentantene Tor-Arne Strøm (Ap, f. 1952) og Janne Sjelmo Nordås (Senterpartiet, f. 1964). Kunstneren Øyvind Stjernen og ordfører Geir Waage holdt hver sin «drømmefanger» på hver side av snoren.[49]

Parsell 5 Strandjord-Messingsletta

Denne strekningen er 6,5 km lang.[30] Den nye veien er lagt utenom Strandjord, og følger den gamle traséen derfra til Dunderlandshagen i nærheten av Dunderland stasjon. Gamle Messingslett bru, som gikk i 90 ° vinkel over Ranelva ved Messingsletta, ble erstattet av en ny og større bro. Nye Messingsletta bru er en 125 meter lang stålplatebærebru med betongdekke. Strekningen var ferdig i oktober 2018,[30] og ble offisielt åpnet 7. november 2019.[31]

Det har vært tre tidligere bruer ved Messingsletta. En steinhvelvsbru ble åpnet i 1911 (samtidig med Rølielvbru ved Utskarpen). Brua var laget av kvadret naturstein,[50] og var den gangen Nordlands lengste av denne typen.

Steinbrua ble i 1940 sprengt av norske og britiske soldater (slik tilfellet også var med Selforsbrua). Tyskerne lagde så en ny bru som var i bruk frem til 1952.

Den neste brua var Gamle Messingslett bru. Dette var en 47 meter lang og 66 tonn tung fagverksbru i stål, som ble bygd i 1952.[51]

Gamle Messingslett bru ble revet den 15. januar 2020. Planen var å sprenge brua i to deler, trekke den opp på land og dele den i mindre biter, før den skulle transporteres til smelteverket i Mo i Rana.[51] Sprengingen med ti kilo sprengstoff mislyktes, og brua ble i stedet delt i to av en gravemaskin.[52][53]

Parsell 6 Messingsletta-Storvoll

Denne strekningen er 6,3 km lang, og går fra Messingsletta til Storvoll. Den nye vegen ble delvis lagt i en ny trasè. Strekningen var ferdig i oktober 2018,[30], og ble offisielt åpnet 7. november 2019.[31]

Parsell 7 Storvoll-Raudfjellforsen

Denne strekningen er 2,4 km lang. Veien følger delvis en ny trasè gjennom et nytt terreng. Strekningen var ferdig i oktober 2018,[30], og ble offisielt åpnet 7. november 2019.[31]

Parsell 8 Raudfjellforsen-Krokstrand

Denne strekningen er 4,0 km lang og går hovedsakelig langs den gamle trasèen. En del bratte kurver og knappe svinger ble rettet opp. Strekningen ble åpnet før fellesferien 8. juli 2019, og ble offisielt åpnet 7. november 2019.[31]

Parsell 9 Krokstrand sentrum

Denne strekningen passerte tidligere gjennom camping og vertshus i Krokstrand. Ny vei er 2,5 km lang og ligger utenom Krokstrand. Den tidligere bruen ble erstattet av en ny bru. Den gamle brua ble revet 7. februar 2020. En ny stor parkeringsplass utenfor vertshuset sørger for en tryggere og bedre ankomst til E6. Strekningen ble åpnet før fellesferien 8. juli 2019, og ble offisielt åpnet 7. november 2019.[31]

Parsell 10 Krokstrand-Bolna

Denne strekningen er 10,5 km lang. Den følger hovedsakelig den gamle trasèen, men svinger ble rettet opp der det var nødvendig. Strekningen ble offisielt åpnet, sammen med fem andre parseller, den 7. november 2019.[31]

Andre veiprosjekter rediger

Veien gjennom Helgeland var opprinnelig bygget under lang tid og ble kjørbar hele veien fra Trøndelag til Salten i 1945. Veien var smal og svingete, og er blitt ombygd flere ganger.

E6 Helgeland nord var et av de største veiprosjekter langs E6 i Helgelands historie. I størrelse var det sammenlignbart med åpningen av ny vei mellom Bolna og Stødi på Saltfjellet den 14. september 1990, åpningen av Korgfjelltunnelen den 16. september 2005 og det pågående arbeidet med E6 Helgeland sør og E6 Kapskarmo–Svenningelv–Lien.

Andre prosjekter på E6 rediger

Også andre prosjekter på E6 i Hemnes og Rana er verdt å nevne.

I september 1995 ble E6 lagt utenom bykjernen av Mo i Rana; på samme tid ble riksvei E12 lagt utenfor tettbebyggelsen på Gruben.

I 1996 åpnet fem tunneler mellom Korgen og Finneidfjord: Breivikhammer-, Nesset-, Nordmark-, Pytjehåjen- og Finneidfjordtunnelen.

I 2003 åpnet Illhøllia tunnel.

Åpningen av den 41 meter lange Dalselv bru i Dalselv er også verd å nevne.

Veier som er tilknyttet E6 rediger

Også veier med tilknytning til E6 har fått en oppgradering:

 • En nyrestaurert vei til Hemnesberget (Hemnesbergveien eller fylkesvei 808) åpnet 2. november 2016 som følge av nedleggelsen av fergeforbindelsen til Elsfjord 22. november 2014.

Referanser rediger

 1. ^ Samferdselsdepartementet:Prop. 201 S (2012–2013): Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av E6 på strekninga Korgen – Bolna i Hemnes og Rana kommunar (E6 Helgeland nord) i Nordland, 4. oktober 2013
 2. ^ Samferdselsdepartementet: Tilbaketrekning av Prop. 201 S (2012–2013) Utbygging og finansiering av E6 på strekninga Korgen - Bolna i Hemnes og Rana kommunar (E6 Helgeland nord) i Nordland, 12. desember 2013
 3. ^ a b Transport- og kommunikasjonskomiteen: Innst. 178 S (2013–2014): Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om utbygging og finansiering av E6 på strekninga Korgen–Bolna i Hemnes og Rana kommunar (E6 Helgeland nord) i Nordland, 6. mai 2014
 4. ^ Utbygging og finansiering av E6 på strekninga Korgen - Bolna i Hemnes og Rana kommunar (E6 Helgeland nord) i Nordland, regjeringen.no, 3. juni 2014
 5. ^ a b E6 Helgeland nord, Statens vegvesen, besøkt 30. november 2017
 6. ^ 225 millioner til E6. Regjeringen åpner pengesekken for Veipakke Helgeland, Rana Blad, 8. oktober 2014
 7. ^ Viktor Leeds Høgseth: Veipakken ut på anbud, Rana Blad, 8. april 2014
 8. ^ Viktor Leeds Høgseth: Tror ikke på forsinkelser. Bård Nyland i Statens vegvesen tror Vegpakke Helgeland er ferdig innen 2020., Rana Blad, 25. juni 2014
 9. ^ Ut på nytt anbud. Statens vegvesen avlyser prekvalifiseringen for E6 Helgeland nord, og starter prosessen på nytt., Rana Blad, 26. juni 2014
 10. ^ Dobler honorar for anbud, Rana Blad, 18. september 2014
 11. ^ Ett skritt nærmere E6-avklaring. Åpner prisdelen av E6-anbudet i begynnelsen av juni., Rana Blad, 22. mai 2015
 12. ^ Hugo Charles Hansen: - Hadde de beste løsningene, Rana Blad, side 4-5, 13. juni 2015
 13. ^ Arne Krogseth - Hæhre Entreprenører AS: E6 Helgeland Nord - Vegutviklingskontrakt Arkivert 10. august 2017 hos Wayback Machine., Gardermoen, 7. februar 2017
 14. ^ Solvik-Olsen åpnet E6 på Fellesprosjektet Arkivert 1. desember 2017 hos Wayback Machine., Bane Nor, 29. januar 2015
 15. ^ Arve Brekkhus (22. november 2017). «Hæhre Entreprenør blir BetonmastHæhre Anlegg». Bygg.no - Byggeindustrien. Besøkt 28. januar 2018. 
 16. ^ «29-10-2019 Oppstart av bompengeinnkreving for Bolna E6 Helgeland nord». Arkivert fra originalen 26. november 2019. Besøkt 21. november 2019. 
 17. ^ a b c E6 Helgeland sør, statens vegvesen, besøkt 30 november 2017
 18. ^ a b c d Tom Cato Carlsen: Anleggsstart for E6 Helgeland nord, regjeringen.no, 2. september 2015
 19. ^ a b c d Urlandå-Skamdal Arkivert 13. august 2017 hos Wayback Machine., Statens vegvesen, 7. juli 2017
 20. ^ Tjæraskaret-Eiterå, Statens vegvesen, 7. juli 2017
 21. ^ Gøran O. Pedersen: På E6 klippes første snor 14 måneder før beregnet tidspunkt: Åpner to strekninger, Rana Blad, 6. juli 2017
 22. ^ Den første drøye mila med ny E6 har åpnet, Statens vegvesen, 6. juli 2017
 23. ^ a b c d Velkommen til vegåpning, Statens Vegvesen, 20. september 2018
 24. ^ a b c Fallheia-Sandheia Arkivert 27. september 2018 hos Wayback Machine., Statens Vegvesen, 30. januar 2017
 25. ^ Illhullia-Tjeraskaret Arkivert 27. september 2018 hos Wayback Machine., Statens Vegvesen, 8. februar 2018
 26. ^ a b Tord Olander Pedersen: Her åpner samferdselsministeren ny E6 Helgeland, Rana Blad, 27. september 2018
 27. ^ Hilde Mangset Lorentsen, Frank Nygård: Dette var en av de verste flaskehalsene på E6 - i dag åpnet ny vei, nrk.no, 27. september 2018
 28. ^ Andreas Budalen: SE DIREKTE: Historisk åpning av ny E6 på Helgeland, nrk.no, 27. september 2018
 29. ^ Samferdselsministeren - åpner E6 Helgeland nord i Rana, regjeringen.no, 27. september 2018
 30. ^ a b c d e f Juleferie på Helgeland, Statens vegvesen, 19. desember 2018
 31. ^ a b c d e f g h i E6 Helgeland nord ferdig i november, Statens vegvesen, 25. oktober 2019
 32. ^ Mer ny veg overlates til trafikantene, www.vegvesen.no, 11. juni 2019
 33. ^ Helge Simonsen: En ny verden for nordlendingene: I dag åpner den nye E6 sør for Saltfjellet, Saltenposten, 7. november 2019
 34. ^ Helgelands Blad Redaksjonen: Ny E6 Helgeland Nord er ferdig, Helgeland Blad, 7. november 2019
 35. ^ Barbro Andersen og Andreas Nilsen Trygstad: Åpnet E6-strekning: – Smale og svingete veier er nå historie, nrk.no, 7. november 2019
 36. ^ SE VIDEO: I dag åpner resten av E6 Helgeland Nord, Rana Blad, 9. november 2019
 37. ^ Varsel om planoppstart for E6 Yttervik–Skamdalen, Statens vegvesen, 19. mai 2020
 38. ^ Reguleringsplan for E6 Yttervik–Skamdalen til høring, Statens vegvesen, 28. april 2021
 39. ^ Nå slipper trafikantene endelig unna kjempesvingen på Røssvoll, bygg.no, 28. september 2018
 40. ^ Statens vegvesen: Tjæraskaret-Eiterå Arkivert 2. februar 2016 hos Wayback Machine., 5. desember 2013
 41. ^ Reguleringsplan Tjæraskaret-Eiterå Arkivert 2. februar 2016 hos Wayback Machine., Planforslag til politisk behandling, 5. juni 2012
 42. ^ Rana kommune: Møteinnkalling. MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Formannskapssalen Arkivert 1. februar 2016 hos Wayback Machine., 46/12 11/1002. PLAN 6018 - REGULERING E6 TJÆRASKARET - EITERÅ SLUTTBEHANDLING
 43. ^ Arne Forbord: Hæhre Entreprenører starter opp på en ny del av E& ni måneder før framdriftsplanen, Rana Blad, 25. januar 2016
 44. ^ E6 Dunderlandsdalen Arkivert 15. juni 2015 hos Wayback Machine., M3anlegg.no, besøkt 13. juni 2015
 45. ^ E6 Dunderlandsdalen, Rana Blad Nyheter, 14. september 2009
 46. ^ Trond Isaksen: Og så klatter vi igjen..., Rana Blad, 26. januar 2009
 47. ^ a b M3 Anlegg utbedrer E 6 i Dunderlandsdalen, tu.no, 26. november 2009
 48. ^ Ny E6 i Dunderlandsdalen. I dag ble utbedring av E6 markert. [01.07.2011 Arkivert 16. september 2017 hos Wayback Machine., Statens vegvesen
 49. ^ Harald Mathiassen: Åpnet med drømmefangere, Rana Blad, 1. november 2011 kl 00:00
 50. ^ Fra Mo statsskoger i Helgeland. Den nybyggede Messingslet Bro i Dunderlandsdalen, fot. Sommeren 1911, s. D. Overtagelsen fandt Sted.", digitaltmuseum.no
 51. ^ a b Hæhre sprenger brua i to før de transporterer den bort., www.vegvesen.no, 14. januar 2020
 52. ^ Hedda Hiller: Messingslett bru er historie Arkivert 26. februar 2021 hos Wayback Machine., ranano.no, 16. januar 2020
 53. ^ Andreas Budalen: Det gikk ikke som planlagt da Vegvesenet skulle sprenge gammel bru, nrk.no, 16. januar 2020
 54. ^ Byggfakta: Snart åpner Nord-Norges lengste tunnel Arkivert 29. oktober 2014 hos Wayback Machine., 14. oktober 2014

Eksterne lenker rediger