Storvoll er en grend i Rana kommune. E6 passerer gjennom stedet. På gården Bjøllånes ble presten Ole Tobias Olsen, Nordlandsbanens far, født. Det står en minnestein langs veien. Storvoll er det siste området i Norge sør for Pasvik der gran vokser naturlig. Nord for Saltfjellet er gran plantet.

1200 mål av Norges nordligste naturskog av gran er fredet i Grannesets statsskog.