Hjelp:Organismer

Blue check.svg

Denne siden er en anbefaling på Wikipedia. Den er ikke vedtatt, men er regnet som en god praksis som alle brukere bør følge. Det er fritt fram for redigering av siden, men om anbefalingene endres, så bør det diskuteres og oppnås enighet om at den nye teksten også er god praksis.

Redigeringsguide
for Wikipedia
Stilmanual (alle)
Supplement til stilmanualen
Akademikere
Bedrifter
Biografier
Fotballspillere
Geografi
Golf
Gårder
Helse
Kommuner
Kunstnere
Land
Matematikk
Musikkgrupper
Organismer
Politikere
Slekter
Tettsteder
Tidsskrift
Utested
Utmerkelser
Varemerker
Veier
Andre guider
Bildeguide
Flertydige titler
Hvordan man redigerer en side
Kategorisering
Kilder
Lister
Navnekonvensjoner
Oppsettsveiledning
Pekersider
Rettskrivning
Wikipedia-termer
Bruk av Wikipedia
Vedlikeholdsmaler

Dette er en stilmanual for organismer. Denne skal brukes på alle artikler om arter (slik som mennesket) og grupper av arter (slik som virveldyr). Standarden er felles for bakterier, dyr, planter, sopp og hva som måtte finnes av andre organismer.

Hvilke grupper kan det skrives artikler om?Rediger

Alle. Men det fins én viktig begrensning: Grupper med ulik navn, men som inneholder de samme nålevende artene, bør bare få én artikkel. Et eksempel er sneller (Equisetum), som er (ut ifra de nålevende artene gruppen inneholder) identisk både med gruppen snellefamilien (Equisetaceae) og snelleplanter (Equisetopsida). Her skal artikkelen skrives om den «minste» gruppen («slekten» sneller, ikke «klassen» snelleplanter). Likeså skal det ikke skrives en artikkel om snabeldyr (Proboscidea) i tillegg til artikkelen om elefanter (Elephantidae), med mindre det også finnes artikler om elefantdyr som ikke er elefanter (for eksempel mastodont). Der det ikke finnes slike grupper bør det legges omdirigeringssider på navnene på overliggende grupper (slik at «snabeldyr» omdirigerer til «elefanter» dersom «mastodonter» ikke finnes).

Dette gjelder grupper med nålevende arter. For fossile grupper vil det være naturlig å legge artikler til slekter heller enn arter, for eksempel Triceratops, Allosaurus og Smilodon. Det kan også være naturlig å sammenfatte større grupper, slik som frøbregner og panserpadder i enkeltartikler.

TittelRediger

Oppslagsordet (= artikkelens tittel) burde alltid være det mest kjente navnet på gruppen. Bruk norske navn (ikke vitenskapelige sådanne) der slike fins. Norske navn på arter og grupper finnes hos Artsnavnebasen; en egen base som dekker norske navn på alle verdens fugler finnes hos Norsk Ornitologisk Forening. Eventuelt andre populærnavn kan oppgis i fet skrift i ingressen.

Der oppslagsordet ikke finnes hos Artsdatabanken eller NOF, skal oppslagsordet skal være i entall når artikkelen handler om én art og i flertall for grupper. Der entall og flertall er like (for eksempel ekorn), har arten forrang. Grupper kan få suffiksene «-slekten» eller «-familien» (i bestemt entall), der flere nivåer ellers ville fått samme oppslagsord (for eksempel furuslekten og furufamilien). De andre mulige formene, som ikke er valgt som oppslagsord, skal få omdirigeringer til artikkelen (entallsformen, med resp. uten suffiks, mindre kjente navn, vitenskapelig navn).

Vitenskapelige navn brukes der det ikke finnes norske navn. Unngå å «finne opp» nye norske navn på arter og grupper (begrunnelse her). Hvis tittelen er det vitenskaplige navnet på en slekt eller art skal tittelen i kursiv. Dette gjøres ved å føye til {{Kursiv tittel}} nederst i artikkelen.

Se ogsåRediger

  • Wikipedias organisme-prosjekt har som mål å skrive artikler om alle de større organismegruppene (og å tilpasse eksisterende artikler til standarden).