Hjelp:Omdirigeringsside

Bruke Wikipedia
Guider
Utforske Wikipedia
Hvordan søke
Hvordan bruke diskusjonssiden
Se siste endringer
Se relaterte endringer
Hvordan logge inn
Endre personlige innstillinger
Redigere Wikipedia
Hvordan redigere en side
Hvordan starte en artikkel
Kategorisering av artikler
Interwikilenker
Opprettelse av maler
Hvordan laste opp bilder
Hvordan bruke bilder
Hvordan bruke tabeller
Omdirigere en side
Flytte en side
Hvordan tilbakestille artikler
Hvordan slette en side
Flertydige sider
Lenke til søsterprosjekter
Hvordan redigere forsiden
Hvordan skrive bedre artikler
Bruk av maler
Hvordan redigere på Wikidata
Introduksjon på bokmål
Omvisning
Wikipedia:Stilmanual
Hjelp:Maler

Har en artikkel alternative navn bør det lages omdirigeringssider.

En omdirigering lages slik:

#OMDIRIGERING [[Artikkelnavn]]

I artikkelen Einstein skriver du altså #OMDIRIGERING [[Albert Einstein]] - dette må ligge på den første linjen i artikkelen.

Det vil ikke fungere å la en omdirigeringsside peke til en ny omdirigeringsside. Hvis man gjør dette vil man ikke dirigeres videre fra side nummer to. (Side 1 omdirigerer til side 2, hvis side 2 så omdirigerer til side 3, vil man stanse opp på side 2.) Man må da manuelt klikke seg videre til rett side. Dette kan være noe forvirrende, men årsaken til at dette ikke fungerer er at man ellers risikerer uendelige løkker av omdirigeringer.

Vurdér om en omdirigeringsside også bør ha oppføring for kategori. Eksempel: omdirigeringssiden SDH er kategorisert med Telekommunikasjon. Derved vil det mer kjente SDH finnes som oppslag under denne kategorien, men peke på den mer generelle artikkelen: Synkront optisk nettverk.

Omdirigeringer fra skrivefeil kan kategoriseres i Kategori:Omdirigeringer fra skrivefeil.

Ikke «fiks» lenker til omdirigeringer som ikke er brutte rediger

Det er ikke noe galt i å lenke til omdirigeringer. Noen er fristet, når de finner en lenke til en omdirigeringsside, å forbigå omdirigeringen og la lenken peke direkte på målsiden. Mens det er et begrenset antall tilfeller dette er fordelaktig, er det vanligvis en unyttig øvelse, og det kan faktisk være skadelig.

Med noen få begrensede unntak, er det ingen gode grunner til å bruke alternativ lenketekst utelatende til å unngå omdirigeringer. Det er nesten aldri nyttig å erstatte [[omdirigering]] med [[mål|omdirigering]]

Det er på samme måte unyttig å redigere synlige lenker uten annen grunn enn å unngå omdirigeringer. Altså, du bør ikke endre, for eksempel, Franklin Roosevelt til Franklin D. Roosevelt bare for å «fikse en omdirigering». Denne regelen gjelder ikke i tilfeller der det er andre grunner til å gjøre endringen, slik som lenking til en omdirigering som ikke er utskriftsverdig.

Grunner til å ikke endre (forbipassere) omdirigeringer inkluderer:

  • Omdirigeringer kan indikere mulige fremtidige artikler.
  • Introdusering av unødvendig usynlig tekst gjør artikkelen vanskeligere å lese i kildetekstform.
  • Lenker uten alternativ lenketekst gjør bedre bruk av «lenker hit»-verktøyet, og gjør det lettere å spore hvordan artikler er lenket og hjelper med storskala-endringer av lenker.
  • Snarveier eller omdirigeringer til underavsnitt i artikler eller Wikipedias rådgivende sider bør aldri forbigås, ettersom avsnittsoverskrifter på siden kan endres over tid. Oppdatering av en omdirigering er langt mer effektivt enn å oppdatere dusinvis av lenker med alternativ lenketekst.

Unntak:

  • I mange tilfeller er det foretrukket å endre omdirigerte lenker i navigasjonsmaler, slik som de som finnes på bunnen av mange artikler (f.eks. {{Amerikanske presidenter}} på slutten av George Washington). I dette tilfellet, når malen er plassert på en artikkel, og inneholder en direkte lenke til den samme artikkelen (snarere enn en omdirigiering), vil direktelenken vises i fet skrift (og ikke som en lenke), og gjør det enklere å navigere gjenom en serie artikler ved hjelp av malen. Det er unntak til dette unntaket: når en omdirigering representerer et klart underemne innen en større artikkel, og ikke utelukkende er et variantnavn, er det foretrukket å la omdirigeringen være i malen.
  • Hvis hintet som vises når musa holdes over lenken er misvisende, kan det være passende å endre.
  • [[omdirigering|mål]] kan erstattes med [[mål]] hvis [[omdirigering]]en ikke er en {{Omdirigering med muligheter}}

Omdirigeringer til seg selv rediger

Unngå å lenke til titler som omdirigerer rett tilbake til siden lenken finnes på. Denne situasjonen kan oppstå hvis en omdirigering blir opprettet fra en rød lenke på siden, eller hvis tittelen en gang var en separat side, men ble flettet. Det er imidlertid akseptabelt å lenke til en tittel som omdirigerer til et avsnitt innen artikkelen, spesielt i en lang artikkel der hele artikkelen ikke kan vises på en gang på en gjennomsnittlig stor dataskjerm.

Se også rediger