Furufamilien (Pinaceae) er den største av totalt syv bartrefamilier og består av 220-250 arter fordelt på 11-12 delgrupper, litt avhengig av hvordan arter og slekter defineres. Trærne i furufamilien er vanligvis eviggrønne, unntaket er lerka som feller nålene om høsten, og har hann- og hunnblomster på samme individ. Hannblomstene består av noen skjell nederst og tallrike pollenbærere, hver med to pollensekker. Hunnblomstene er samlet i blomsterstander (kongler). En hunnblomst består av et kongleskjell med to frøemner samt et ytre dekkskjell. Frøene ligger åpne (nakne) og furufamilien tilhører de nakenfrøede blomsterplantene. Det vil si at det ikke dannes frukt hos disse plantene.

Furufamilien
Vanlig furu (Pinus sylvestris)
Nomenklatur
Pinaceae
Lindley
Populærnavn
furufamilien
Klassifikasjon
RikePlanteriket
DivisjonKarplanter
KlasseNakenfrøede planter
OrdenBartrær
Økologi
Antall arter: ca 250
Habitat: terrestrisk
Utbredelse: alle verdensdeler
Inndelt i
Douglasgran.
Kvist av kjempeedelgran.
Nordmanngran.
Aleppofuru i Kroatia.
Buskfuru eller fjellfuru er en mye brukt leplante også i Norge.
Pinje er en art i furuslekten.
Gran.
Serbergran er en av de mange artene i furufamilien på Balkan.
Vestamerikansk hemlokk.
Europeisk lerk i høstfarger.
Sedertre.
Keteleeria davidiana.

Furufamilien er en av syv bartrefamilier. Tre av bartrefamiliene finnes i Norge. Det er barlindfamilien, furufamilien og sypressfamilien.

For en mer overordnet taksonomi, se: Bartrær.
For en mer detaljert taksonomi, se: Furuslekten eller de andre slektene (nedenfor).

Slekter rediger

Furufamilien deles inn i elleve slekter:

Arter rediger

Furufamilien består av ca. 250 arter fordelt på 11 slekter.

Cathaya rediger

I slekten cathaya finner vi artene:

  • Cathaya argyrophylla

Douglasgranslekten rediger

I slekten douglasgraner finner vi artene:

Edelgranslekten rediger

I Edelgranslekten finner vi:

Furuslekten rediger

Furuslekten består av ca. 115 arter, her gjengis bare de viktigtste, hvor arter som ikke vokser i Norge står i kursiv:

Granslekten rediger

I granslekten finner vi blant annet disse artene:

Hemlokkslekten rediger

I hemlokkslekten finner vi artene:

Lerkeslekta rediger

I lerkeslekta (Larix) finner vi artene:

Sederslekten rediger

I sederslekten finner vi artene:

Gull-lerk rediger

I gullerkslekten finner vi arten:

Nothotsuga rediger

I slekten Nothotsuga, som bare vokser i kina, finner vi den ene arten:

Keteleeria rediger

I slekten Keteleeria finner vi artene:


Litteratur rediger

Eksterne lenker rediger