Åpne hovedmenyen
Poul Helgesen
Født1485[1]
Varberg
Død1534[1]
Beskjeftigelse Historiker, Humanist, teolog
Nasjonalitet Danmark

Poul Helgesen, latin Paulus Helie, (født ca. 1485, død ca. 1534) var en dansk teolog, historiker og humanist. Helgesen var en ledende dansk representant for den reformvennlig katolisisme, en mindre dansk parallell til hva Erasmus av Rotterdam representerte.[trenger referanse]

Hans livRediger

Helgesen var født i Varberg ca. 1485 i det den gang danske Halland (nåværende Sverige) av svensk mor og dansk far. Han ble munk i det lokale karmelitterkloster og vant tidlig respekt for sine kunnskaper.[trenger referanse] I 1517 var han i Helsingør hvor han påbegynte med humanistiske studier og ble spesielt opptatt av skriftene til Erasmus av Rotterdam. Allerede før Martin Luther hadde Helgesen kritisert misbruket i den katolske kirke.[trenger referanse]

I 1519 ble Helgesen leder av karmelittenes kollegium i København og senere lektor i teologi ved universitet i Roskilde.[trenger referanse] Han var påvirket av Luthers tanker og kom selv til å påvirke sine studenter med reformatorisk tankegods, og mange av disse ble siden foregangsmenn i den danske reformasjonen.[trenger referanse]

Helgesen ble selv med tiden mer kritisk innstilt overfor den lutherske lære og praksis, og ga høylytt uttrykk for det.[trenger referanse] Samtidig forble han kritisk til den katolske kirkes misbruk, som eksempelvis salg av avlat. Som deltaker i den religiøse debatten på 1520-tallet kunne han ikke unngå å bli sett på som en talsmann for den etablerte kirke. Han ble involvert i en opphetet og stundom svært injurierende polemikk mot de som støttet reformbevegelsen uten at han selv fikk støtte, noe som førte til at han over tid ble isolert og fikk svært ufortjent økenavnet «Poul Vendekåbe».[trenger referanse]

Hans ideal synes å ha vært en humanistisk kongelig makt som bevarte de intellektuelle og kulturelle verdier.[trenger referanse] Ganske tidlig var han i opposisjon til kong Christian II og da kongen falt i 1523 var han på lag med de opprørske adelsmenn, sannsynligvis den som førte i pennen klageskrivet mot den avsatte kongen.[trenger referanse] Den ny kongen, Fredrik I, kom til å førte en kirkepolitikk som skuffet Helgesen tungt.

Etter at kong Fredrik døde i 1533 anklaget Helgesen med hell reformatoren Hans Tausen for kjetteri, men den generelle holdningen til de katolske biskopene og at den nye borgerkrigen brøt ut, kalt for «grevens feide», gjorde at anstrengelsene var forgjeves. I løpet av denne krigen forsvinner Helgesen fra historien. Om han ble drept, døde av naturlige årsaker og forlot landet er fortsatt en uløst gåte.[trenger referanse]

VerkerRediger

Helgesen utga flere bøker på dansk, blant annet Martin Luthers Bedebog. Mange hans verker har gått tapt, men hans oversettelse av Erasmus' Institutio Principis Christiani (1522) er også en indikasjon av hans egne idealer. Et uavhengig verk er hans Historia Compendiose (rundt 1523) som er en kort historie om de danske konger og deres forhold. Hans polemiske skrifter mot både katolikker og protestanter viser både hans temperament som hans teologiske kunnskap.[trenger referanse]

Han var en fremragende historiker og hans hovedverk, håndskrevet på latin er den uferdige Skibbykrøniken, et historisk verk som blant inneholder bitter kritikk av hans samtids Danmark.[trenger referanse] Håndskriften ble gjenfunnet i 1650, innmurt i Skibby Kirke i Horns Herred. Verket er anonymt, men alle moderne historikere anerkjenner ham som forfatteren.[trenger referanse] Selv om det et svakt satt opp og blander store og små begivenheter er verket uansett et monument over hans faste politiske og religiøse overbevisning.[trenger referanse]

ReferanserRediger

  1. ^ a b Gemeinsame Normdatei, 11. mar. 2015

LitteraturRediger

  • Helgesen, Povl. Skrifter af Paulus Helie. Udgivet af Det danske sprog- og litteraturselskab ved P. Severinsen. København: Gyldendal, 1932-48. 7b.
  • Dansk Biografisk Leksikon, vol. 6, 1980
  • Salmonsens konversationsleksikon, vol. IX, 1921
  • Andersen, J. Oskar. Paulus Helie: Ungdom og Uddannelse c. 1485-1519; Universitetsaarene 1519-1522. Kbh: Gad, 1936. (Alt som kom)
  • Hansen, Paul-Erik. Poul Helgesens historiske forfatterskab . Kbh: Munksgaard, 1943
  • Noer, Bent. Poul Helgesen : historisk roman fra reformationstiden. Kbh: Thorsgaard, 1989 ISBN 87-88165-75-2
  • Posselt, Gert «Paul Helgesens læsning af Luther» I: (dansk) Historisk tidsskrift, h. 2 (1989)
  • Simonsen, Johs. «Poul Helgesen. Foredrag på Krabbesholm Højskole 29. juni 1971» I: tidsskriftet Tidehverv, nr 7/8 og nr 9, 1971
  • Valkner, Kristen. Paulus Helie og Christiern II : karmeliterkollegiets oppløsning. Oslo: Universitetsforlaget, 1963

Se ogsåRediger