Massakre er en bevisst handling der en eller flere personer dreper et større antall mennesker eller dyr.

Noen av ofrene fra My Lai-massakren under Vietnamkrigen

Andre betegnelser som er tilsvarende er: «blodbad» «nedslakting» og «massedrap». Begrepet brukes også om visse hendelser i historien, som «demonstrasjonene på Den himmelske freds plass», og «Massakren ved Wounded Knee». Første gang ordet er kjent i engelsk litteratur er fra 1500-tallet av Christopher Marlowe hvor han skriver om «The massacre at Paris» (Massakren i Paris) som er en referanse til Bartolomeusnatten, da mellom 1 000 og 2 000 hugenotter ble myrdet.

«Massakrere» er ordet som verb, og beskriver selve handlingen i en massakre.

Massakre kan også brukes billedlig om å fjerne mennesker, ved for eksempel masseoppsigelser, uten at det er noe død involvert.