For graden innført med Bolognaprosessen, se bachelor

Baccalaureus er en akademisk grad som har vært brukt ved europeiske universiteter siden middelalderen. Graden ble tatt i bruk ved universitetet i Paris i det 13. århundre, som den laveste akademiske graden. Betegnelsen skriver seg fra latin baccalaria, som betød et lite grunnstykke. Ordet kom til å betegne en ung knekt e.l. Baccalaureus er egentlig betegnelsen på innehaveren av graden, og er en hankjønnsform, mens graden betegnes som et baccalaureat. Hunkjønnsformen er baccalaurea.

Graden gikk etter hvert ut av bruk i mange europeiske land. I det tyskspråklige Europa ble den omkring 1820 erstattet av Matura og Abitur, dvs. examen artium.

Derimot beholdt Storbritannia graden. Den ble også beholdt i Frankrike, men fikk der et innhold som svarte til tysk Matura eller Abitur snarere enn en grad på universitetsnivå.

Som følge av Bologna-prosessen har graden i det 21. århundre blitt reintrodusert i mange land som en treårig grad på universitetsnivå, gjerne med den engelske skrivemåten bachelor.

Danmark og Norge rediger

Graden baccalaureus ble tatt i bruk ved Københavns Universitet, som var det eneste universitetet i Danmark-Norge, ved opprettelsen i 1479.

Alle de fire fakultetene hadde rett til å tildele graden, men den var overveiende brukt ved det filosofiske fakultet. Der ble den avskaffet ved kongelig forordning av 11. mai 1775.

Se også rediger