Det filosofiske fakultet

Det filosofiske fakultet, eller filosofi, er den fjerde av de tradisjonelle disiplinene ved europeiske universiteter, og har sine røtter i middelalderen. De andre tradisjonelle disiplinene er teologi, jus og medisin. Filosofi hadde lavest rang, men også flest studenter, siden studenter først måtte studere filosofi for å bli tatt opp ved de høyere fakultetene.[1]

Personifisering av det filosofiske fakultet (dekorasjon på pedestallen til en statue av Karl IV av det tysk-romerske rike, Praha)

På engelsk er fakultetsinndelingen filosofi kjent som Faculty of Arts, med navn etter de syv frie kunster, dvs. trivium (grammatikk, retorikk, dialektikk) og quadrivium (aritmetikk, musikk, geometri og astronomi). Betegnelsen filosofi som fakultetsinndeling stammer fra det tyskspråklige Europa, og brukes i Skandinavia og ellers i Sentral-Europa (Tsjekkia, Slovenia, Slovakia etc.).

Alle andre fag enn teologi, jus og medisin hørte under filosofi. I løpet av det 19. og 20. århundre ble det ved mange universiteter opprettet egne fakulteter for f.eks. matematisk-naturvitenskapelige fag og for de nye vitenskapene som vokste frem, f.eks. samfunnsvitenskap. Men i flere land bestod den tradisjonelle inndelingen likevel på den måten at man også i disse fagene avla den filosofiske doktorgrad.

De universitetsenheter som idag kalles filosofisk fakultet eller tilsvarende, eller deres arvtagere, omfatter som regel bare humaniora, med faget filosofi (i snever forstand), historie, språkfag osv., som kan oppfattes som kjernen i den klassiske universitetsdisiplinen filosofi.

Referanser rediger