Polemikk (av gresk polemos, «krigskunst») er en betegnelse på argumentasjon, gjendrivning og imøtegåelse av andres påstander og meninger, da gjerne i skriftlig form som i litterær strid eller en ordstrid.[1] Det å drive med polemikk kalles «å polemisere», mens en som driver med polemisering kalles en «polemiker».[2][3][4]

Tidligere ble polemikk også kalt for «pennekrig» eller «pennefeide», som regel ført i det offentlige rom som skriftlig i aviser og tidsskrifter. Begrepet brukes også om tidsskriftsartikkel med en særdeles skarp brodd mot andres meninger, men også om usaklig kritikk. Det ligger i sakens natur at polemikker ofte er kontroversielle og preget av konflikter.[trenger referanse] En polemiker er en stridslysten skribent, en som ikke vegrer seg å ta del i polemikker. Polemikk brukes også ofte negativt, eksempelvis når en debattant vil stemple en annen som man diskuterer med ved å kalle vedkommende for en polemiker.[trenger referanse]

Platon benyttet seg av en figur kalt Polemarchus i verket Staten som et middel for å drive en etisk debatt framover.[trenger referanse]

Et antonym (ord med motsatt mening) til polemikk er apologi (forsvarsskrift).[trenger referanse]

Det har vært flere berømte polemikker: i Norge var Johan Sebastian Welhaven og Henrik Wergeland litterære fiender. Welhaven skrev blant annet «Henrik Wergelands Digtekunst og Polemik ved Aktstykker oplyste» i 1832. På 1960-tallet markerte Jens Bjørneboe seg som en skarp polemiker.[trenger referanse]

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ Polemikk. (2009, 14. februar). I Store norske leksikon. Hentet 29. juli 2016 fra https://snl.no/polemikk.
  2. ^ Polemisere. (2009, 14. februar). I Store norske leksikon. Hentet 29. juli 2016 fra https://snl.no/polemisere.
  3. ^ Polemiker. (2009, 14. februar). I Store norske leksikon. Hentet 29. juli 2016 fra https://snl.no/polemiker.
  4. ^ «Polemikk» hos Bokmåls- og Nynorskordboka. Universitetet i Oslo. Besøkt 30. juli 2016