Prior er en tittel som brukes om lederen for et kloster. Klostre som ledes av en prior, et såkalt priorat, er som oftest klostre som ennå ikke oppfyller kravene for å bli et abbedi. Priorater er derfor vanligvis mindre i størrelse enn abbediene. I abbedier er prioren den fremste i rang etter abbeden .[1]

ReferanserRediger

  1. ^ Flottorp, Haakon & Arntzen, Jon Gunnar. (2011, 19. desember). Kloster. I Store norske leksikon. Hentet 18. september 2016 fra https://snl.no/kloster.