Liste over medlemmer av den britiske Order of Merit

Wikimedia-listeartikkel

Liste over medlemmer av den britiske Order of Merit er en kronologisk oversikt over personer utnevnt til ordenen Order of Merit siden den ble opprettet i 1902. Ordenen kan til enhver tid ha maksimalt 24 medlemmer[1] fra Storbritannia og de andre samvelderikene. I tillegg kommer æresmedlemmer fra andre land.

Frederick Roberts var første medlem av Order of Merit
Florence Nightingale ble i 1907 ordenens første kvinnelige medlem
Ernest Rutherford ble i 1925 første newzealandskfødte medlem
Samuel Alexander var første medlem fra Australia. Han ble utnevnt i 1930
Jan Smuts fra Sør-Afrika ble ordensmedlem i 1947
William Lyon Mackenzie King ble i 1947 ordenens første medlem fra Canada
T. S. Eliot, utnevnt i 1948
Frank Macfarlane Burnet, utnevnt i 1958
Paul Dirac ble medlem av ordenen i 1973
Peter Medawar, utnevnt i 1981
Margaret Thatcher ble utnevnt til Order of Merit i 1990
Nelson Mandela ble utnevnt til æresmedlem i 1995
Tim Berners-Lee ble utnevnt i 2007
Jean Chrétien, Canadas statsminister 1993–2003, ble utnevnt til Order of Merit i 2009

Oversikt over medlemmer

rediger
Nummer Navn Land Utnevnelsesår Medlem/æresmedlem
1 Frederick Roberts   1902 Medlem
2 Garnet Joseph Wolseley   1902 Medlem
3 Herbert Kitchener   1902 Medlem
4 John William Strutt   1902 Medlem
5 William Thomson Kelvin   1902 Medlem
6 Joseph Lister   1902 Medlem
7 Henry Keppel   1902 Medlem
8 John Morley   1902 Medlem
9 William Edward Hartpole Lecky   1902 Medlem
10 Edward Hobart Seymour   1902 Medlem
11 William Huggins   1902 Medlem
12 George Frederic Watts   1902 Medlem
13 George Stuart White   1905 Medlem
14 John Arbuthnot Fisher   1905 Medlem
15 Richard Claverhouse Jebb   1905 Medlem
16 Lawrence Alma-Tadema   1905 Medlem
17 George Meredith   1905 Medlem
18 William Holman Hunt   1902 Medlem
19 Yamagata Aritomo   1906 Æresmedlem
20 Ōyama Iwao   1906 Æresmedlem
21 Tōgō Heihachirō   1906 Æresmedlem
22 Evelyn Baring   1906 Medlem
23 James Bryce   1907 Medlem
24 Joseph Dalton Hooker   1907 Medlem
25 Florence Nightingale   1907 Medlem
26 Henry Jackson   1908 Medlem
27 Alfred Russel Wallace   1908 Medlem
28 William Crookes   1910 Medlem
29 Thomas Hardy   1910 Medlem
30 George Trevelyan   1911 Medlem
31 Edward Elgar   1911 Medlem
32 Arthur Wilson   1912 Medlem
33 Joseph John Thomson   1912 Medlem
34 Archibald Geikie   1914 Medlem
35 John French   1914 Medlem
36 Richard Haldane   1915 Medlem
37 Henry James   1916 Medlem
38 John Jellicoe   1916 Medlem
39 Arthur Balfour   1916 Medlem
40 Ferdinand Foch   1918 Æresmedlem
41 David Beatty   1919 Medlem
42 Douglas Haig   1919 Medlem
43 Joseph Joffre   1919 Æresmedlem
44 David Lloyd George   1919 Medlem
45 J.M. Barrie   1922 Medlem
46 Francis Herbert Bradley   1924 Medlem
47 Charles Sherrington   1924 Medlem
48 James George Frazer   1925 Medlem
49 Ernest Rutherford   /   1925 Medlem
50 Charles Algernon Parsons   1927 Medlem
51 George Abraham Grierson   1928 Medlem
52 Robert Bridges   1929 Medlem
53 John Galsworthy   1929 Medlem
54 Samuel Alexander   /   1930 Medlem
55 Montague Rhodes James   1930 Medlem
56 George Macaulay Trevelyan   1930 Medlem
57 Charles Madden   1931 Medlem
58 Philip Wilson Steer   1931 Medlem
59 William Henry Bragg   1931 Medlem
60 John William Mackail   1935 Medlem
61 John Masefield   1935 Medlem
62 Ralph Vaughan Williams   1935 Medlem
63 Frederick Gowland Hopkins   1935 Medlem
64 Philip Chetwode   1936 Medlem
65 Herbert Fisher   1937 Medlem
66 Robert Baden-Powell   1937 Medlem
67 Arthur Eddington   1938 Medlem
68 Ernle Chatfield   1939 Medlem
69 James Hopwood Jeans   1939 Medlem
70 Cyril Newall   1940 Medlem
71 Gilbert Murray   /   1941 Medlem
72 Edwin Lutyens   1942 Medlem
73 Augustus John   1942 Medlem
74 Edgar Adrian   1942 Medlem
75 William Searle Holdsworth   1943 Medlem
76 Dudley Pound   1943 Medlem
77 Sidney Webb   1944 Medlem
78 Henry Hallett Dale   1944 Medlem
79 Giles Gilbert Scott   1944 Medlem
80 Alfred North Whitehead   1945 Medlem
81 Dwight David Eisenhower   1945 Æresmedlem
82 Winston Churchill   1946 Medlem
83 Charles Portal   1946 Medlem
84 Alan Brooke   1946 Medlem
85 Andrew Browne Cunningham   1946 Medlem
86 Edward Frederick Lindley Wood   1946 Medlem
87 Jan Smuts   1947 Medlem
88 John Gilbert Winant   1947 Æresmedlem
89 William Lyon Mackenzie King   1946 Medlem
90 T.S. Eliot   1948 Medlem
91 Robert Robinson   1949 Medlem
92 Bertrand Russell   1949 Medlem
93 Alexander Cadogan   1951 Medlem
94 Hugh Trenchard   1951 Medlem
95 G. E. Moore   1951 Medlem
96 Clement Attlee   1951 Medlem
97 Wilder Penfield   1953 Medlem
98 Walter de la Mare   1953 Medlem
99 Albert Schweitzer   1955 Æresmedlem
100 Malcolm Hailey   1956 Medlem
101 John Cockcroft   1957 Medlem
102 John Anderson   1957 Medlem
103 Frank Macfarlane Burnet   1958 Medlem
104 Herbert Samuel   1958 Medlem
105 Harold Alexander   1960 Medlem
106 Cyril Norman Hinshelwood   1960 Medlem
107 Graham Sutherland   1960 Medlem
108 Geoffrey de Havilland   1962 Medlem
109 Basil Spence   1962 Medlem
110 Owen Dixon   1963 Medlem
111 Sarvepalli Radhakrishnan   1963 Æresmedlem
112 George Peabody Gooch   1963 Medlem
113 Henry Moore   1963 Medlem
114 Benjamin Britten   1965 Medlem
115 Dorothy Crowfoot Hodgkin   1965 Medlem
116 Louis Mountbatten   1965 Medlem
117 Howard Florey   /   1965 Medlem
118 Patrick Maynard Stuart Blackett   1967 Medlem
119 William Walton   1967 Medlem
120 Ben Nicholson   1968 Medlem
121 Solly Zuckerman  
 
1968 Medlem
122 Prins Philip   1969 Medlem
123 E. M. Forster   1969 Medlem
124 Malcolm MacDonald   1969 Medlem
125 William Penney   1969 Medlem
126 Geoffrey Ingram Taylor   1969 Medlem
127 Veronica Wedgwood   1969 Medlem
128 John Cawte Beaglehole   1970 Medlem
129 Lester Bowles Pearson   1971 Medlem
130 Isaiah Berlin   1971 Medlem
131 George Edwards   1971 Medlem
132 Alan Lloyd Hodgkin   1973 Medlem
133 Paul Dirac   1973 Medlem
134 Harold Macmillan   1976 Medlem
135 Christopher Hinton   1976 Medlem
136 Kenneth Clark   1976 Medlem
137 Ronald Syme   /   1976 Medlem
138 Alexander Robertus Todd   1977 Medlem
139 Oliver Franks   1977 Medlem
140 Frederick Ashton   1977 Medlem
141 John Boynton Priestley   1977 Medlem
142 Laurence Olivier   1981 Medlem
143 Peter Medawar   1981 Medlem
144 Leonard Cheshire   1981 Medlem
145 Owen Chadwick   1983 Medlem
146 Andrew Huxley   1983 Medlem
147 Sidney Nolan   1983 Medlem
148 Michael Tippett   1983 Medlem
149 Moder Teresa   /   1983 Medlem
150 Graham Greene   1986 Medlem
151 Frederick Sanger   1986 Medlem
152 Frank Whittle   1986 Medlem
153 Yehudi Menuhin   1987 Medlem
154 Ernst Gombrich   1988 Medlem
155 Max Perutz   1988 Medlem
156 Cicely Saunders   1989 Medlem
157 George Porter   1989 Medlem
158 Margaret Thatcher   1990 Medlem
159 Joan Sutherland   1991 Medlem
160 Francis Crick  
 
1991 Medlem
161 Ninette de Valois   1992 Medlem
162 Michael Francis Atiyah   1992 Medlem
163 Roy Jenkins   1993 Medlem
164 Lucian Freud   1993 Medlem
165 Nelson Mandela   1995 Æresmedlem
166 Aaron Klug   1995 Medlem
167 John Gielgud   1996 Medlem
168 Alfred Denning   1997 Medlem
169 Norman Foster   1997 Medlem
170 Denis Rooke   1997 Medlem
171 Ted Hughes   1998 Medlem
172 George Basil Hume   1999 Medlem
173 James W. Black   2000 Medlem
174 Anthony Caro   2000 Medlem
175 Roger Penrose   2000 Medlem
176 Tom Stoppard   2000 Medlem
177 Prins Charles   2002 Medlem
178 Robert May   2002 Medlem
179 Jacob Rothschild   2002 Medlem
180 David Attenborough   2005 Medlem
181 Betty Boothroyd   2005 Medlem
182 Michael Howard   2005 Medlem
183 Robin Eames   2007 Medlem
184 Tim Berners-Lee   2007 Medlem
185 Martin Rees   2007 Medlem
186 Jean Chrétien   2009 Medlem
187 Neil MacGregor   2010 Medlem
188 David Hockney   2012 Medlem
189 John Howard   2012 Medlem
190 Simon Rattle   2013 Medlem
191 Martin Litchfield West   2013 Medlem
192 Magdi Habib Yacoub   2013 Medlem
193 Ara Darzi   2015 Medlem
194 Ann Dowling   2015 Medlem
195 James Dyson   2015 Medlem

Referanser

rediger
  1. ^ Order of Merit, The Royal Household

Kilder

rediger