Liste over faraoer

Wikimedia-listeartikkel
Artikkelen inngår i serien om

Oldtidens Egypt


Egyptisk kronologi
Liste over faraoer
Førdynastisk tid
Protodynastisk tid
Tidlig dynastisk tid
1. egyptiske dynasti

2. egyptiske dynasti

Det gamle rike
3. egyptiske dynasti

4. egyptiske dynasti

5. egyptiske dynasti

6. egyptiske dynasti

Første mellomepoke
7. egyptiske dynasti

8. egyptiske dynasti

9. egyptiske dynasti

10. egyptiske dynasti

11. egyptiske dynasti
(Kun i Teben)

Mellomriket
11. egyptiske dynasti
(Hele Egypt)

12. egyptiske dynasti

13. egyptiske dynasti

14. egyptiske dynasti

Andre mellomepoke
15. egyptiske dynasti

16. egyptiske dynasti

17. egyptiske dynasti

Det nye rike
18. egyptiske dynasti

19. egyptiske dynasti

20. egyptiske dynasti

Tredje mellomepoke
21. egyptiske dynasti

22. egyptiske dynasti

23. egyptiske dynasti

24. egyptiske dynasti

25. egyptiske dynasti

Senepoken
26. egyptiske dynasti

27. egyptiske dynasti (persisk)

28. egyptiske dynasti

29. egyptiske dynasti

30. egyptiske dynasti

31. egyptiske dynasti(persisk)

Gresk-romersk Egypt
Ptolemeerne

Romersk Egypt

En liste over faraoer i oldtidens Egypt.

Dateringen brukt i denne listen må i de fleste tilfeller bli ansett som tilnærmet. Det finnes mange forskjellige systemer for datering av hendelser i oldtidens Egypt, denne listen er én slik tolkning.

Førdynastisk tid rediger

Konger av Nedre Egypt rediger

Nedre Egypt, også kjent som det svarte landet, besto av den nordlige Nilen og Nildeltaet. Den følgende listen er kanskje ikke komplett:

Navn Kommentarer Regjeringstid
Tiu (farao) - ?
Thesh - ?
Hsekiu - ?
Wazner - ca. 3100 f.Kr.?

Konger av Øvre Egypt rediger

Øvre Egypt, også kjent som det røde landet, besto av den søndre Nilen og ørkenen. Den følgende listen er kanskje ikke komplett:

Navn Kommentar Regjeringstid
Serket I Det eldste kjente gravkammer i Umm el-Qa'ab var dekorert med en skorpion insignia ca. 3200 f.Kr.?
Iry-Hor ca.3150 f.Kr.?
Ka - ca.3100 f.Kr.
Serket II Også kjent som Skorpionkongen; mulig samme person som Narmer. ca.3100 f.Kr.
Narmer Antatt av noen å være den kongen som samlet Egypt. c. 3100 f.Kr.

Tidlig dynastisk tid rediger

1. dynasti (ca. 3050 f.Kr.-2890 f.Kr.) rediger

Navn Kommentarer Regjeringstid[1]
Hor-Aha (Menes) Sannsynlig forener av Egypt. Også kjent som Min eller Meni. 3032-3000 f.kr.
Djer - 2999-2952 f.kr.
Merneith Regent for Djet og Den -
Djet - 2952-2939 f.kr.
Den - 2939-2892 f.kr.
Anedjib (Adjib) - 2892-2886 f.kr.
Semerkhet - 2886-2878 f.kr.
Qa’a - 2916?–2890

2. dynasti (2890-2686 f.Kr.) rediger

Navn Kommentarer Regjeringstid
Hotepsekhemwy - 2890–?
Raneb - 39 år
Nynetjer - 23 år
Wneg - 8 år
Senedj - 20 år
Seth-Peribsen - 17 år
Khasekhemwy ?– 2686 f.Kr.

Det gamle rike rediger

3. dynasti (2686-2613 f.Kr.) rediger

Navn Kommentarer Regjeringstid
Sanakhte - 2686-2668
Djoser Bygde Trappepyramiden, tegnet av Imhotep 2668-2649
Sekhemkhet - 2649-2643
Khaba - 2643-2637
Huni - 2637-2613

4. dynasti (2613-2498 f.Kr.) rediger

Inkluderer faraoene som bygde de store pyramidene, Khufu (Keops), Khafra (Kefren) og Menkaura (Mykerinus).

Navn Kommentarer Regjeringstid
Sneferu - 2613-2589
Khufu Gresk navn Keops 2589-2566
Djedefra (Radjedef) 2566-2558
Khafre Gresk navn Kefren 2558-2532
Manetho plasserer Bikethis her -
Menkaura Gresk navn Mikerinos 2532-2503
Shepseskaf 2503-2498
Manetho plasserer Thampthis her -

5. dynasti (2498-2345 f.Kr.) rediger

Navn Kommentarer Regjeringstid
Userkaf - 2498-2491
Sahure - 2487-2477
Neferirkare Kakai - 2477-2467
Shepseskare Isi - 2467-2460
Neferefre - 2460-2453
Nyuserre Ini - 2453-2422
Menkauhor Kaiu - 2422-2414
Djedkare Isesi - 2414-2375
Unas - 2375-2345

6. dynasti (2345-2181 f.Kr.) rediger

Navn Kommentarer Regjeringstid
Teti - 2345-2333
Userkare - 2333-2332
Pepi I Meryre - 2332-2283
Merenre Nemtyemsaf I - 2283-2278
Pepi II Neferkare - 2278-2184
Merenre Nemtyemsaf II Usikker farao. 2184
Nitiqret En antatt kvinnelig hersker. 2184-2181

Første mellomepoke rediger

7. dynasti (2181-2160 f.Kr.) rediger

Det 7. dynastiet hersket over Nedre Egypt fra Memfis. Moderne egyptologi antar at det 8. dynastiet er oppdiktet, og denne listen følger denne antagelsen. (Listen er basert på Abydostabellen fra Seti Is tempel, se Abydos Kings List: Page one)

Navn Kommentarer Regjeringstid
Neferkara I -
Neferkara Nebi -
Djedkara Shemai -
Neferkara Khendu -
Noen lister plasserer Merenhor her
Neferkamin Seneferka -
Nikara -
Neferkara Tereru -
Neferkahor -
Neferkara Pepyseneb -
Neferkamin Anu -
Qakare Ibi -
Neferkara II -
Neferkawhor Khuwihap -
Neferirkara -

9. dynasti (2160-2130 f.Kr.) rediger

Det 9. dynastiet hersket over Nedre Egypt fra Henen Nesut

Navn Kommentarer Regjeringstid
Meryibre Khety (Achthoes I) - 2160- ?
Meribre Khety II - ?
Neferkare III - ?
Nebkaure (Acthoes II) - ?
Setut - ?
Wakhare Khety I - ?
Merikare - ?
Wankhare Khety II - ?
Menethoupe I - ?
Wankhare Khety III - ?
Khety II - ?
Khety IIs datter - ?
Merikares datter - ? -2130

10. dynasti (2130 to 2040 f.Kr.) rediger

Det 10. dynastiet hersket over Nedre Egypt fra Henen Nesut.

Navn Kommentarer Regjeringstid
Meryhathor - 2130- ?
Neferkare IV - ?
Wankare (Acthoes III) - ?
Merykare - ?
- ? -2040

11. dynasti (2134-2046 f.Kr.) rediger

Det 11. dynasti var lokale herskere over Teben som etter hvert gjenforente Egypt og etablerte Mellomriket

Navn Kommentarer Regjeringstid
Nebhetepre Mentuhotep I Blir ofte regnet som den samme som Mentuhotep II ?
Intef I - 2134-2117
Intef II - 2117-2069
Intef III - 2069-2060
Sankhkare Mentuhotep II - 2060-2046

Mellomriket rediger

11. dynasti (2046-1991 f.Kr.) rediger

Navn Kommentarer Regjeringstid
Sankhkare Mentuhotep II - 2046-1998
Nebtawyre Mentuhotep III - 1997-1991

12. dynasti (1991-1802 f.Kr.) rediger

Navn Kommentarer Regjeringstid
Amenemhat I Den første farao som åpnet for handel utenfor Egypt. 1991-1962
Senusret I (Sesostris I) - 1971-1926
Amenemhat II - 1929-1895
Senusret II (Sesostris II) - 1897-1878
Senusret III (Sesostris III) - 1878-1860
Amenemhat III - 1860-1815
Amenemhat IV Hadde en medhersker som regjerte i minst 1 år ifølge en inskripsjon fra Konosso i Nubia. 1815-1807
Sobekneferu Kvinnelig regent. 1807-1803

Andre mellomepoke rediger

13. dynasti (1803 f.Kr.- ca. 1649 f.Kr.) rediger

Navn Kommentarer Regjeringstid
Sekhemre Khutawy Sobekhotep eller Wegaf - 1803-1799
Sekhemkare - 1799-1795
Amenemhat - 1795-1792
Sehetepre - ? -1790
Iufni - ?
Seankhibre - ?
Semenkare - ?
Sehetepre - ?
Sewadjkare - ?
Nedjemibre -7 måneder ?
Sobekhotep I - ?
Renseneb -4 måneder ca. 1775
Hor - ca. 1775
Sedjefakare - -ca.5 til 7 år
Sekhemre Khutawy Sobekhotep - sammenlign med Wegaf ca. 1767
Khendjer -Minimum 4 år ca. 1765
Imyremeshaw - ?
Antef V - ?
Seth - ?
Sobekhotep III -4 år & 2 måneder ca. 1755
Neferhotep I -11 år 1751-1740
Sobekhotep IV -10 eller 11 år 1740-1730
Sobekhotep V - ca. 1730
Wahibre Ibiau -10 år & 8 måneder ca. 1725-1714
Merneferre Ai -23 år & 8 måneder ca. 1714-1691
Merhetepre Ini -2 år & 2 måneder ?
Seankhenre Sewadtjew - ?
Mersekhemre Ined - ?
Sewadjkare Hori - ?

De følgende kongene er usikre:

Navn Kommentarer Regjeringstid
Dudimose I - ca. 1654
Dudimose II - ?
Senebmiu - ?
Mentuhotep V - ?
Senaayeb - ?

14. dynasti (1705-ca. 1690 f.Kr. rediger

Det 14. dynastiet hersket over de østlige deltaområdet fra Xois (Avaris).

Navn Kommentarer Regjeringstid
Nehesy - ca. 1705
Khakherewre ? - ?
Nebefawre - ca. 1704
Sehebre ? - ?
Merdjefare - ca. 1699
Sewadjkare ? - ?
Nebdjefare - ca. 1694
Webenre ? - ?
? - ?
—djefare ? - ?
—webenre - ca. 1690

15. dynasti (1674-1535 f.Kr.) rediger

Det 15. dynastiet ble etablert av Hyksosfolket, beduiner fra den fruktbare halvmåne. De hersket for en kort periode over det meste av Nildeltaet.

Navn Kommentarer Regjeringstid
Sheshi Hersket enten 1 eller 3 år 1674- ?
Yakubher - ?
Khyan - 30-40 år
Apepi I - 40 år eller mer
Khamudy - ? -1535

16. dynasti (1663-ca. 1555 f.Kr.) rediger

Det 16. dynastiet var basert ved Sinais nordkyst (Pelusium).

Nomen (Praenomen) Kommentarer Regjeringstid
- Navnet til den første kongen av dynastiet er gått tapt. -
Djehuty (Sekhemresementawy) 3 å
Sobekhotep VIII (Sekhemresewosertawy) 16 å
Neferhotep III (Sekhemresankhtawy) 1 å
Mentuhotepi (Sankhenra) 1 å
Nebiryraw I (Sewadjenra) 26 å
Nebiryraw II 3 m?
– (Semenra) 1 å?
Bebiankh (Sewoserenra) 12 å
– (Sekhemreshedwaset) 3 m?
- Kilder hinter til fem etterfølgende konger, men deres navn er tapte. -

Noen kilder inkluderer opp til seks flere navn– Semqen, Khauserre, Seket, Ahetepre, Amu, and Nebkhepeshre (Apepi III) – som ikke blir nevnt andre steder. Denne gruppen forsvinner fra historien rundt 1555 f.Kr..

17. dynasti (1650-1550 f.Kr.) rediger

Det 17. dynastiet hersket over Nedre Egypt.

Navn Kommentarer Regjeringstid
Rahotep Sekhemrewahkhaw - 1650- ?
Intef V den eldre - 3 år
Antef VI Sekhemrewepmaat - ?
Antef VII Nubkheperre -
Intef VIII Sekhemreherhermaat - -
Sobekemsaf II Sekhemrewadjkhaw - -
Thuty - 1 år
Mentuhotep VI - 1 år
Nebiryerawet I - 6 år
Nebiryerawet II - ?
Semenmedjatre - ?
Seuserenre - 12 år
Shedwast - ?
Intef VII - 3 eller flere år
Senakhtenre - ?
Tao I den eldre - ca. 1633?
Tao II den modige - ca. 1554
Kamose - 1553-1550

Det nye riket rediger

18. dynasti (1550-1295 f.Kr.) rediger

Navn Kommentarer Regjeringstid
Ahmose I, Ahmosis I Etterfølger av Kamose, ovenfor. 1550-1525
Amenhotep I Etterfølger av Ahmosis I 1525-1504
Thutmose I Konen hans, Ahmose, er trolig datteren til Ahmosis I 1504-1492
Thutmose II 1492-1479
Hatshepsut Den første kjente kvinnelige hersker 1473-1458
Thutmose III Også kalt «Egypts Napoleon». Han begynte å utvide Egypts kontrollområde inn i Levanten 1479-1425
Amenhotep II Mumien hans ble funnet Mars 1898 av Victor Loret 1427-1400
Thutmose IV Hans kongelige navn er Menkheperure 1400-1390
Amenhotep III - 1390-1352
Amenhotep IV/Akhnaton Etablerte en kort periode med monoteisme (Atenisme) 1352-1336
Smenkhkare Regent for Akhnaton. 1338-1336
Tutankhamon Trodd å være sønn av Akhnaton, gjeninnsatte den polyteistiske religion. 1336-1327
Kheperkheprure Ai - 1327-1323
Horemheb Tidligere general og rådgiver for Tutankhamon 1323-1295

19. dynasti (1295-1186 f.Kr.) rediger

Navn Kommentarer Regjeringstid
Ramses I - 1295-1294
Seti I - 1294-1279
Ramses II den store 1279-1213
Merneptah 1213-1203
Amenemses - 1203-1200
Seti II - 1200-1194
Merneptah Siptah - 1194-1188
Twosret Kvinnelig hersker 1188-1186

20. dynasti (1185-1070 f.Kr.) rediger

Navn Kommentarer Regjeringstid
Setnakhte - 1186-1183
Ramses III 1183-1152
Ramses IV - 1152-1146
Ramses V - 1146-1142
Ramses VI - 1142-1134
Ramses VII - 1134-1126
Ramses VIII - 1126-1124
Ramses IX - 1124-1106
Ramses X - 1106-1102
Ramses XI - 1102-1069

Tredje mellomepoke rediger

Høyprester for Amun i Teben (1080-945 f.Kr.) rediger

Selv om de ikke blir ansett som et eget dynasti hadde Amons høyprester i Teben så stor innflytelse over Øvre Egypt at de praktisk sett var rikets herskere.

Navn Kommentarer Regjeringstid
Herihor - 1080-1074
Piankh - 1074-1070
Pinedjem I - 1070-1032
Masaherta - 1054-1046
Menkheperre - 1045-992
Nesbanebdjed II Også kjnet som Smendes II 992-990
Pinedjem II - 990-969
Psusennes III Sannsynligvis identisk med Psusennes II 969-945

21. dynasti (1069-945 f.Kr.) rediger

Det 21. dynastiet var basert i Tanis og var relativt svake herskere. Formelt sett var de herskere over hele Egypt, men i praksis strakte deres makt seg kun over Nedre Egypt.

Navn Kommentarer Regjeringstid
Nesbanebdjed I Også kjent som Smendes I ( Smendes ) 1069-1043
Amenemnisu - 1043-1039
Psusennes I - 1039-991
Amenemope - 993-984
Osorkon I - *( Osokor ) 984-978
Siamun - 978-959
Psusennes II - 959-945

22. dynasti (945-720 f.Kr.) rediger

Navn Kommentarer Regjeringstid
Shoshenq I Den bibelske Shishaq 945-924
Osorkon I - 924-889
Shoshenq II - 890-890/889
Takelot I - 889-874
Harsiese En motkonge i Teben 875-862
Osorkon II - 874-834
Shoshenq III - 834-795
Shoshenq IV - 795-782
Pami - 782-776
Shoshenq V - 776-740
Osorkon IV - 740-720

23. dynasti (836-720 f.Kr.) rediger

Basert i Leontopolis.

Navn Kommentarer Regjeringstid
Takelot II Tidligere antatt å være av det 22. dynasti, men er i dag kjent som grunnleggeren av det 23. 837-813
Pedubast Motkonge i Teben. 826-801
Iuput I - 812-811
Shoshenq VI Etterfølger av Pedubast 801-795
Osorkon III Sønn av Takelot II- gjenvant Teben 795-767
Takelot III - 773-765
Rudamun - 765-762
Iuput II - 762-728

Libu (805-732 f.Kr.) rediger

Libufolket var en gruppe nomader som okkuperte det vestlige Nil-deltaet. De blir ikke regnet som et dynasti.

Navn Kommentarer Regjeringstid
Inamunnifnebu - 805-795
? - 795-780
Niumateped - 780-755
Titaru - 763-755
Ker - 755-750
Rudamon - 750-745
Ankhor - 745-736
Tefnakht - 736-732

24. dynasti (732-720 f.Kr.) rediger

Det 24. dynastiet var et kortvarig dynasti etablert i det vestlige Nil-deltaet (Sais).

Navn Kommentarer Regjeringstid
Tefnakhte - 732-725
Bakenrenef (Bocchoris) - 725-720

Senepoken rediger

25. dynasti (732 f.Kr.-656 f.Kr.) rediger

Navn Kommentarer Regjeringstid
Piye Konge av Nubia (fra 752); erobret Egypt 732 732-721
Shabaka - 721-707
Shebitku 707-690
Taharqa - 690-664
Tantamani døde 653 664-656

26. dynasti (672-525 f.Kr.) rediger

Navn Kommentarer Regjeringstid
Neko I - 672664 f.Kr.
Psamtik I - 664610 f.Kr.
Neko II - 610595 f.Kr.
Psamtik II - 595589 f.Kr.
Wahibre - 589570 f.Kr.
Amasis II - 570526 f.Kr.
Psamtik III - 526525 f.Kr.

27. dynasti (525 f.Kr.-404 f.Kr.) rediger

Egypt ble erobret av akamenidene som etablerte det 27. dynastiet.

Navn Kommentarer Regjeringstid
Kambyses II - 525521 f.Kr.
Smerdis - 522521 f.Kr.
Dareios I den store - 521486 f.Kr.
Xerxes I den store - 486465 f.Kr.
Artabanos - 465464 f.Kr.
Artaxerxes I - 464424 f.Kr.
Xerxes II motkonge 424423 f.Kr.
Sogdianus motkonge 424423 f.Kr.
Dareios II - 424404 f.Kr.

28. dynasti (404 to 398 f.Kr.) rediger

Navn Kommentarer Regjeringstid
Amyrtaeus Etterkommer av faraoene av det 26. dynasti, ledet et opprør mot perserne 404398 f.Kr.

29. dynasti (398-380 f.Kr.) rediger

Navn Kommentarer Regjeringstid
Nefaarud I Også kjent som Nepherites 398393 f.Kr.
Psammuthes - 393 f.Kr.
Hakor (Akoris) - 393380 f.Kr.
Nefaarud II - 380 f.Kr.

30. dynasti (380-343 f.Kr.) rediger

Navn Kommentarer Regjeringstid
Nectanebo I Også kjent som Nekhtnebef 380362 f.Kr.
Teos - 362360 f.Kr.
Nektanebos II - 360343 f.Kr.

31. dynasti (343-332 f.Kr.) rediger

Akamenidene erobret igjen Egypt.

Navn Kommentarer Regjeringstid
Artaxerxes III 343338 f.Kr.
Artaxerxes IV Arses Hersket kun over Nedre Egypt 338336 f.Kr.
Khabbabash Ledet et nubisk opprør i Øvre Egypt 338335 f.Kr.
Dareios III Codomannus Gjenvant Øvre Egypt i 335 f.Kr. 336332 f.Kr.

Gresk-romersk Egypt rediger

Argeadedynastiet (332-309 f.Kr.) rediger

Makedonerne under Aleksander den store innførte hellenismen i Egypt.

Aleksander III den store 332323 f.Kr.
Filip III av Makedonia Halv-bror av Aleksander den store 323317 f.Kr.
Aleksander IV av Makedonia Sønn av Aleksander den store og Roksanna 317309 f.Kr.

Ptolemeerdynastiet rediger

Navn Regjeringstid Kommentarer
Ptolemaios I Soter 305282 f.Kr. Gift med Eurydike, så Berenike I
Ptolemaios II Filadelfos 284246 f.Kr. Gift med Arsinoe I, så Arsinoe II Filadelfos, hersket sammen med Ptolemaio Sønnen (267259 f.Kr.)
Ptolemaios III Euergetes I 246222 f.Kr. Gift med Berenike II
Ptolemaios IV Filopator 222204 f.Kr. Gift med Arsinoe III
Ptolemaios V Epifanes 204180 f.Kr. Gift med Kleopatra I
Ptolemaios VI Filometor 180164 f.Kr., 162145 f.Kr. Gift med Kleopatra II
Ptolemaios VII Neos Filopator (hersket aldri) -
Ptolemaios VIII Euergetes II (Fyskon) 170163 f.Kr., 145116 f.Kr. Gift med Kleopatra IIKleopatra III
Kleopatra II Filometora Soteira 132124 f.Kr. I opposisjon til Ptolemaios VIII
Ptolemaios IX Filometor Soter II (Lathyros) 116107 f.Kr., 8881 f.Kr. Gift med Kleopatra IVKleopatra Selene, hersket sammen med Kleopatra III i hans første styre
Ptolemaios X Aleksander I 10788 f.Kr. Gift med Kleopatra SeleneBerenike III, hersket sammen med Kleopatra III til 101 f.Kr.
Berenike III Filopator 8180 f.Kr. -
Ptolemaios XI Aleksander II 80 f.Kr. Gift med og hersket sammen med Berenike III så alene i 18/19 dager
Ptolemaios XII Neos Dionysos (Auletes) 8058 f.Kr., 5551 f.Kr. -
Kleopatra V Tryfaena 5857 f.Kr. Hersket sammen med Berenike IV Epifaneia (5855 f.Kr.)
Kleopatra VII Thea Neotera 5130 f.Kr. Hersket sammen med Ptolemaios XIII (5147 f.Kr.)
Arsinoe IV 4847 f.Kr. I opposisjon til Kleopatra VII
Ptolemaios XIV 4744 f.Kr. Sammen med Kleopatra VII
Ptolemaios XV Cæsarion 4430 f.Kr. Sammen med Kleopatra VII

Romerriket rediger

Egypt ble en provins under Roma i 30 f.Kr.. Senere romerske keisere tok også tittelen farao, men da kun i Egypt.

Referanser rediger

  1. ^ Regine Shulz: "The World of the Pharaohs" etter Jürgen von Beckerath: "Chronologie des pharaonischen Ägypten, MÄS 46 1997"

Litteratur rediger

  • Gardiner, Alan (1964): Egyptian Grammar: Being an Introduction to the Study of Hieroglyphs, Third Edition, Revised. London: Oxford University Press. Excursus A, s. 71-76.

Eksterne lenker rediger