7. egyptiske dynasti

Artikkelen inngår i serien om

Oldtidens Egypt


Egyptisk kronologi
Liste over faraoer
Førdynastisk tid
Protodynastisk tid
Tidlig dynastisk tid
1. egyptiske dynasti

2. egyptiske dynasti

Det gamle rike
3. egyptiske dynasti

4. egyptiske dynasti

5. egyptiske dynasti

6. egyptiske dynasti

Første mellomepoke
7. egyptiske dynasti

8. egyptiske dynasti

9. egyptiske dynasti

10. egyptiske dynasti

11. egyptiske dynasti
(Kun i Teben)

Mellomriket
11. egyptiske dynasti
(Hele Egypt)

12. egyptiske dynasti

13. egyptiske dynasti

14. egyptiske dynasti

Andre mellomepoke
15. egyptiske dynasti

16. egyptiske dynasti

17. egyptiske dynasti

Det nye rike
18. egyptiske dynasti

19. egyptiske dynasti

20. egyptiske dynasti

Tredje mellomepoke
21. egyptiske dynasti

22. egyptiske dynasti

23. egyptiske dynasti

24. egyptiske dynasti

25. egyptiske dynasti

Senepoken
26. egyptiske dynasti

27. egyptiske dynasti (persisk)

28. egyptiske dynasti

29. egyptiske dynasti

30. egyptiske dynasti

31. egyptiske dynasti(persisk)

Gresk-romersk Egypt
Ptolemeerne

Romersk Egypt

7. og 8. egyptiske dynastier er også kombinert med 9., 10 og 11. dynasti (kun Teben) under gruppebetegnelsen den første mellomepoke i Egypt. 7. og 8. dynastier dateres omtrentlig fra 2181 til 2160 f.Kr.[1]

Herskerne

rediger

Herskerne i 7. og 8. dynastier består av en rekke med faraoer som er lite kjent grunnet en forvirrende tid i Egypts historie. De som er kjente i disse dynastiene er som følgende:

7. dynasti[2]
Personnavn Tronenavn Kommentarer
- Netjerkare? Denne figuren er muligens Nitokris, og om det er tilfelle kan han tilhøre 6. dynasti.
- Menkare -
- Neferkare II -
Nebi Neferkare Neby -
- Djedkare Shemai -
- Neferkare Khendu -
- Merenhor -
Seneferka Neferkamin -
- Nikare -
- Neferkare Tereru -
- Neferkahor -
7. dynasti[2]
Nomen Prenomen Kommentarer
- Neferkare Pepiseneb -
- Neferkamin Anu
Iby Qakare Ibi Turinopapyrusen oppgir regjeringstiden til to år, en måned og en dag[3]
- Neferkaure II Turinopapyrusen oppgir et styre for to år og to måneder.[4]
Khwiwihepu Neferkauhor Turinopapyrusen oppgir et styre på to år, en måned, og en dag.[4]
- Neferirkare Turinopapyrusen oppgir et styre en og et halv år.[4]

Kilder

rediger

Manetho

rediger

De tre kilder som har er den samlede kunnskapen om denne perioden er særdeles vanskelig å arbeide med. Den egyptiske oldtidshistorikeren Manethos fulle historie fra 200-tallet f.Kr. har ikke overlevd intakt, men er kjent gjennom andre skribenter som har sitert fra den. Beklageligvis, de to antikke historikerne som har sitert fra denne seksjonen, Sextus Julius Africanus og Eusebius av Cæsarea, har gitt inkonsekvente redegjørelser for begge dynastier. Africanus hevder at 7. dynasti besto av 70 konger som hersket over en periode på 70 dager i Memfis, og 8. dynasti besto av 27 konger som styrte i 146 år. Imidlertid har Eusebius nedtegnet at i løpet av 7. dynasti hersket fem konger i 75 dager og 8. dynasti omfattet fem konger som hersket i 100 år. 70 konger på 70 dager er vanligvis betraktet som en korrekt versjon av Manetho, men åpenbart ikke en pålitelig informasjon om verken antall eller tid. Det er tolket til å bety at faraoene for denne perioden var særdeles kortvarige, og bruken av det gjentagende tallet 70 kan være et hendig tall ettersom det var Manethos 7. dynasti.[5] Ettersom Manetho ikke gir faktiske historiske data om denne perioden er det argumentert for at det 7. dynasti er fiktiv.

Turinopapyrusen og Abydoslisten

rediger

To egyptiske dokumenter nedtegner navnene på Egypts faraoer, men navnene er ikke inndelt i dynastier. Kongene 42 og 56 på Abydoslisten kom til ved slutten av 6. dynasti og begynnelsen av 11. dynasti, og synes ikke å være fra 9. eller 10. dynasti.[6] Turinopapyrusen er hardt ødelagt, og kan ikke bli lest uten store vanskeligheter. Imidlertid består fragmentet av hva som er antatt å være navnet til Nitokris, har to ødelagte navn og et tredje navn som åpenbart er det til Qakare Ibi, den 53 konge på Abydoslisten. Det synes å være gitt plass for ytterligere to konger før slutten av dynastiet.[7] Det vil indikere at de manglende delene av Turinopapyrusen antagelig inneholdt konger i de 51 og 55 registre på Abydoslisten. Ettersom Turinopapyrusen utelater de første ni kongene på Abydoslisten mener forskeren W.C. Hayes at egypterne kan ha delt 7. og 8. dynasti på dette punktet.[7][8]

Nedgang inn i kaos

rediger

Gitt at de fem navnene på faraoene fra denne perioden var Pepi IIs tronenavn Neferkare i deres egne navn, kan de ha vært etterkommere 6. dynasti som forsøkte å holde på en form for makt eller autoritet som hvilte på tidligere dynasti.[9] En del av handlingene for de siste fire kongene i 8. dynasti er nedtegnet i deres påbud til Shemay, en vesir fra denne perioden, skjønt kun Qakare Ibi kan bli knyttet til noen monumental konstruksjon. Hans pyramide har blitt funnet ved Saqqara i nærheten av Pepi II og som sine forgjengere hadde pyramidetekster innrisset på dens vegger.[9]

Hvor mange konger som faktisk eksisterte i denne perioden er uklart, men det er åpenbart at på denne tiden var det gradvis på vei mot et sammenbrudd for den sentrale autoriteten i Egypt. Herskerne i disse dynastiene var basert i Memfis; med unntaket av kongene i det siste 8. dynasti, alt hva som er kjent om de fleste av disse herskerne er deres navn. Denne gruppen av konger ble til sist veltet av en rivaliserende gruppe, 9. dynasti som var basert i Herakleopolis Magna.

Se også

rediger

Referanser

rediger
  1. ^ Shaw, Ian, red. (2000): The Oxford History of Ancient Egypt. Oxford University Press. ISBN 0-19-815034-2. s. 480
  2. ^ a b Foredelingen mellom dynastiene er på antagelsen at ni konger som er utelatt i Turinopapyrusen er hva som skiller de to dynastiene.
  3. ^ Beckerath, J. von (1962): «The Date of the End of the Old Kingdom of Egypt», JNES 21, s. 143
  4. ^ a b c Beckerath, op. cit., s. 143
  5. ^ Grimal, Nicolas (1988): A History of Ancient Egypt. Librairie Arthéme Fayard, s. 138
  6. ^ Abydos King List
  7. ^ a b Smith, W. Stevenson (1971): «The Old Kingdom in Egypt and the Beginning of the First Intermediate Period» i: Edwards, I.E.S (red.), et al.: The Cambridge Ancient History," bind I, del 2, Cambridge University Press, New York, s. 197
  8. ^ Piccione's King Lists
  9. ^ a b Grimal, Nicolas (1988): A History of Ancient Egypt. Librairie Arthéme Fayard, s. 140.

Litteratur

rediger
  • Björman, Gun (1981): De gamla egyptierna, Stockholm: Natur och kultur

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata