3. egyptiske dynasti

Artikkelen inngår i serien om

Oldtidens Egypt


Egyptisk kronologi
Liste over faraoer
Førdynastisk tid
Protodynastisk tid
Tidlig dynastisk tid
1. egyptiske dynasti

2. egyptiske dynasti

Det gamle rike
3. egyptiske dynasti

4. egyptiske dynasti

5. egyptiske dynasti

6. egyptiske dynasti

Første mellomepoke
7. egyptiske dynasti

8. egyptiske dynasti

9. egyptiske dynasti

10. egyptiske dynasti

11. egyptiske dynasti
(Kun i Teben)

Mellomriket
11. egyptiske dynasti
(Hele Egypt)

12. egyptiske dynasti

13. egyptiske dynasti

14. egyptiske dynasti

Andre mellomepoke
15. egyptiske dynasti

16. egyptiske dynasti

17. egyptiske dynasti

Det nye rike
18. egyptiske dynasti

19. egyptiske dynasti

20. egyptiske dynasti

Tredje mellomepoke
21. egyptiske dynasti

22. egyptiske dynasti

23. egyptiske dynasti

24. egyptiske dynasti

25. egyptiske dynasti

Senepoken
26. egyptiske dynasti

27. egyptiske dynasti (persisk)

28. egyptiske dynasti

29. egyptiske dynasti

30. egyptiske dynasti

31. egyptiske dynasti(persisk)

Gresk-romersk Egypt
Ptolemeerne

Romersk Egypt

Tredje egyptiske dynast i oldtidens Egypt er det første dynastiet i det gamle kongerike. Andre dynastier i det gamle rike var det fjerde, femte og sjette. Hovedstaden i perioden til det gamle rike var Memfis.

Oversikt

rediger

Etter de urolige siste årene til det andre dynasti som kan ha omfattet borgerkrig, kom Egypt inn under styret til Djoser og det markte begynnelsen på det tredje dynasti.[1] Både Turinpapyrusen og Abydoslisten har nedtegnet fem konger,[2] mens Sakkaratabletten har nedtegnet kun fire.

Den arkeologiske forskningen viser at Khasekhemwy, den siste herskeren av det andre dynasti, ble etterfulgt av Djoser, som er vanligvis bevitnet ved hans Horus-navn Netjeriket. Hans etterfølger var Sekhemkhet som hadde nebty-navnet Djeserty. Den siste kongen i dette dynastiet er Huni. Det er tre gjenværende Horus-navn på kjente konger fra 3. dynasti: Sanakht, Kaba og Qahedjet. En av disse hadde nebty-navnet Nebka.[2]

Å datere det tredje dynasti er tilsvarende utfordrende. Shaw (2000) har gitt datoer som er tilnærmet fra 2686 til 2613 f.Kr.[3] Kongelisten i Turinpapyrusen antyder totalt sett 75 år for tredje dynasti. Baines & Malek har plassert tredje dynasti i tiden 2650 – 2575 f.Kr.,[2] mens Dodson & Hilton daterer dynastiet til 2584 – 2520 f.Kr. Det er ikke uvanlig at disse beregningene kan ulikheter på mer enn et århundre.[1]

Herskere

rediger

Faraoene i det tredje dynasti hersket for rundt 74 år. Rekkefølgen for kongene er basert på Wilkinson.[2] Antallet år som konge, kongeår, er basert på Dodson & Hilton. De har et dynasti som varte i kun 64 år.[1]

Faraoer i tredje dynasti
Horus-navn Personlig navn Kongeår Gravleggelse Dronning(er)
Netjerikhet Djoser 19 Saqqara Hetephernebti
Sekhemkhet Djoserteti 6 Saqqara: Den begravde pyramide Djeseretnebti
Sanakht Nebka 9 Abydos ?
Khaba Teti 6 Zawyet el'Aryan: Khabas pyramide
Qahedjet Huni 24 Meidum ? Djefatnebti
Meresankh I

Mens den egyptiske historikeren Manetho navngir Necherophes og Turinpapyrusen navngir Nebka (også kjent som Sanakhte) som den første farao av det tredje dynasti,[2] er det mange samtidige egyptologer som mener at det faktisk var Djoser som var den første kongen av dynastiet ved å henvise til den orden som en del forgjengere av Keops er nevnt i Westcarpapyrusen, hvilket antyder at Nebka burde bli plassert mellom Djoser og Huni, og før Djoser. Enda viktigere er segler som navngir Djoser, funnet ved inngangen til Khasekhemwys grav ved Abydos, hvilket demonstrerer at det var Djoser framfor Sanakhte som ble gravlagt og etterfulgte denne kongen.[2] Skriveren i Turinpapyrusen skrev Djosers navn med rød tusj, noe som indikerer oldtidsegypternes anerkjennelse av denne kongens historiske betydning i deres kultur. I uansett tilfelle er Djoser den best kjente farao fra dette dynastiet ved å ha iverksatt sin tjener Imhotep til å bygge den tidligste bevarte pyramide, Djoserpyramiden.

En del moderne egyptologer mener at Imhotep levde under styret til farao Huni. Lite er kjent med sikkerhet om Sekhemkhet. Imidlertid er det antatt at Khaba muligens bygde den ufullførte pyramiden ved Zawyet el'Aryan, Khabas pyramide.

Tidslinje for 3. dynasti

rediger
HuniKhabaSanakhteSekhemkhetDjoser fra Egypt

Referanser

rediger
  1. ^ a b c Dodson & Hilton (2004): The Complete Royal Families of Ancient Egypt
  2. ^ a b c d e f Wilkinson, Toby A.H. (2001): Early Dynastic Egypt, Routledge
  3. ^ Shaw, Ian, red. (2000): The Oxford History of Ancient Egypt. Oxford University Press. ISBN 0-19-815034-2. s. 480.

Litteratur

rediger
  • Dodson, Aidan; Hilton, Dyan (2004): The Complete Royal Families of Ancient Egypt: A Genealogical Sourcebook of the Pharaohs, Thames & Hudson
  • Shaw, Ian, red. (2000): The Oxford History of Ancient Egypt. Oxford University Press. ISBN 0-19-815034-2
  • Wilkinson, Toby A.H. (2001): Early Dynastic Egypt, Routledge