18. egyptiske dynasti

18. egyptiske dynasti varte omkring 1550-1290 f.Kr. og er kanskje det mest velkjente av dynastiene. At dette dynastiet er såpass kjent, skyldes ikke bare dets to hundre og seksti års lange maktperiode, men vel så meget de mange kolossale byggverk - festninger, templer - som herskerne etterlot seg.

Artikkelen inngår i serien om

Oldtidens Egypt


Egyptisk kronologi
Liste over faraoer
Førdynastisk tid
Protodynastisk tid
Tidlig dynastisk tid
1. egyptiske dynasti

2. egyptiske dynasti

Det gamle rike
3. egyptiske dynasti

4. egyptiske dynasti

5. egyptiske dynasti

6. egyptiske dynasti

Første mellomepoke
7. egyptiske dynasti

8. egyptiske dynasti

9. egyptiske dynasti

10. egyptiske dynasti

11. egyptiske dynasti
(Kun i Teben)

Mellomriket
11. egyptiske dynasti
(Hele Egypt)

12. egyptiske dynasti

13. egyptiske dynasti

14. egyptiske dynasti

Andre mellomepoke
15. egyptiske dynasti

16. egyptiske dynasti

17. egyptiske dynasti

Det nye rike
18. egyptiske dynasti

19. egyptiske dynasti

20. egyptiske dynasti

Tredje mellomepoke
21. egyptiske dynasti

22. egyptiske dynasti

23. egyptiske dynasti

24. egyptiske dynasti

25. egyptiske dynasti

Senepoken
26. egyptiske dynasti

27. egyptiske dynasti (persisk)

28. egyptiske dynasti

29. egyptiske dynasti

30. egyptiske dynasti

31. egyptiske dynasti(persisk)

Gresk-romersk Egypt
Ptolemeerne

Romersk Egypt

Dynastiet regnes til Det nye rikes epoke i oldtidens Egypt. De mest velkjente av det 18. dynastiets faraoer var dronning Hatshepsut, Thutmosis III, Akhenaton og Tutankhamon. Faraoene av den 18. dynastiet regjerende hovedsakelig fra Teben der de også lot oppføre sine klippegraver og gravtempel. Dynastiet kom til sin slutt etter Tutankhamons død, men de to etterfølgende herskerne innordnes også formelt i den 18. dynastiet.

Egypt ble samlet under Ahmose fra Teben i det 18. dynastiet.

Flere av faraoene i dette dynasti sendte ut felttog og gjorde store erobringer. Blant de mest kjente var Thutmosis III' ledelse i slaget ved Megiddo 1457 f.Kr. og slaget ved Kadesj i 1274 f.Kr., under Ramses II 183 år senere.

Litteratur, kunst, vitenskap og arkitektur utviklet seg i den framvoksende stormakten Egypt som førte en ekspansiv utenrikspolitikk i Det nære østen og Nubia. Papyrus Ebers, som er en medisinsk tekst, ble skrevet ned på denne tiden.

Innen arkitekturen ble store begravelsestempler oppført til faraoene i Teben, ved siden av hverandre i utsmykkede klippegraver i Kongenes dal. Her er for eksempel Tutankhamons grav. Nevnes må også Dronningenes dal, og dens ofte helt uskadede herskermumier (DB/TT320) og Amenophis II' grav (KV35).

Guden Amon i Teben fikk igjen sin stilling som riksgud og hans tempel i Karnak og Luxortemplet utvides, ikke minst under Amenhotep III. I en kort periode i Akhenatens regjeringstid ble Amons posisjon utfordret av kulten til solguden Aton.

Fødenavn Navn som farao Regjeringstid
Ahmose Nebpehtyra 15501525 f.Kr.
Amenhotep I Djeserkara 15251504 f.Kr.
Thutmosis I Aakheperkara 15041492 f.Kr.
Thutmosis II Aakheperenra 14921479 f.Kr.
Hatshepsut Maatkara 14791458 f.Kr.
Thutmosis III Menkheperra 14791425 f.Kr.
Amenhotep II Aakheperura 14271400 f.Kr.
Thutmosis IV Menkheperura 14001390 f.Kr.
Amenhotep III Nebmaatra 13901352 f.Kr.
Akhnaton Neferkheperura-waenra 13521336 f.Kr.
Smenkhkare Ankheperura-neferneferuaten 13381336 f.Kr.
Tutankhamon Nebkheperura 13361327 f.Kr.
Kheperkheprure Ai Kheperkheperura-irimaat 13271323 f.Kr.
Horemheb Djeserkheperura-setepenra 13231295 f.Kr.

Kilder

rediger

Se også

rediger