Smenkhkare

Ankhkheperure Smenkhkare (også uttalt Smenkhare og Smenkare, som betyr «Levende er Sjelen til Ra») var en farao av det 18. egyptiske dynasti, etterfølger av Akhnaton, og forgjengeren til Tutankhamon. En kilde hevder at Smenkhkares tid som enehersker varte omtrent ett år.[1] Andre egyptologer hevder at denne farao regjerte alene i bare noen få måneder. Tutankhamons regjeringstid begynte like etter Smenkhkares død.

Smenkhkare
Half a royal couple-N 831-IMG 2852-gradient.jpg
Født14. århundre f.Kr.Rediger på Wikidata
Død1334 f.Kr.Rediger på Wikidata
AmarnaRediger på Wikidata
Beskjeftigelse StatsmannRediger på Wikidata
Embete FaraoRediger på Wikidata
Ektefelle MeritatenRediger på Wikidata
Far Amenhotep IIIRediger på Wikidata
Mor TejeRediger på Wikidata
Søsken
8 oppføringer
Beketaten, Iset, Nebetah, Henuttaneb, The Younger Lady, Sitamun, Akhnaton, ThutmoseRediger på Wikidata
Barn Meritaten TasheritRediger på Wikidata
Nasjonalitet Oldtidens EgyptRediger på Wikidata
Våpenskjold
Smenkhkares våpenskjold

Hans stamtavle i Amarna-familien er ukjent. Det har vært spekulert i om Smenkhkare, snarere enn Akhnaton, var far til Tutankhamon.[2] Andre egyptologer tror at Tutankhamon var sønn av Amenhotep III eller av en mindre kjent kone til Akhnaton selv.

Egennavn og trontittelRediger

N5
O34
U22D28D45L1
Z2

Faraoens egennavn var Smenkhkare djeser cheperu, «Levende er Sjelen (Ka) til Ra (og) den hellige tilsynekomst».

N5S34L1Z2

Hans trontittel var Ankhkheperure, «Elsket er den hellige tilsynekomst»

IdentitetRediger

Identiteten til farao Smenkhkare, er et mysterium. Ingen tidsangivelse, ingen objekter annet enn inskripsjonen på en vinkrukke, seks kongelige segl og en avbildning av farao Smenkhkare sammen med hans dronning Meritaten er kjent.

Dessuten hadde Smenkhkare samme tron-tittel (Ankhkheprure) som Akhnatons kone Nefertiti.

 • Ankhkheperure Neferneferuaten er trolig dronning Nefertiti, kone til Akhnaton som kan ha vært medregent med sin ektemann. Dette tron-navnet er tidvis skrevet i hunnkjønnsform (Ankhetkheperure med den feminine «t»). Enkelte klart feminine objekter med navnet Ankhkheprure Neferneferuaten ble gjenbrukt i begravelsen av Tutankhamon.
 • Ankhkheperure Smenkhkare var ektemannen til dronning Meritaten – Akhnatons datter og kone etter Nefertitis død.

En fragmentarisk stele fra Amarna tilføyer mer viten, såvel som mer forvirring. Stelen portretterte opprinnelig Akhnaton, Nefertiti og Meritaten. Men på et eller annet tidspunkt etter at stelen ble laget, ble navnet Nefertiti fjernet og erstattet med navnet Ankhkheperure Neferneferuaten. Dessuten ble navnet til Meritaten erstattet med navnet til Akhnaton og Nefertitis tredje datter, Ankhesenpaaten. Årsaken til at Nefertitis navn ble erstattet med et mannlig tron-navn er omdiskutert, så vel som årsakene til at navnet Meritaten ble erstattet av Ankhesenpaaten.

Smenkhkare kan ha blitt Akhnatons medregent like etter Nefertitis død, og adoptert Nefertitis navn i hannkjønnsform. Ettersom Smenkhkare var gift med Meritaten — eldste datter av Akhnaton — kan teorien om at Smenkhkare var Nefertiti utelukkes.

Egyptologen James Allen er av den oppfatning at Ankheperure Neferneferuaten var Akhnatons medregent i de siste 2-3 år av Akhnatons regjeringstid, men at dette var en kvinne.

Ankheperure Smenkhkare var en ung mann ved sin død, og regjerte Egypt i en kort periode alene. Dette er attestert i hans År 1 på en vinkrukke-inskripsjon fra «Kongehuset til Smenkhkare»[3], i graven fra Kheruef og fra seks segl med hans navn. Allen[4] hevder at Smenkhkare ikke var Neferneferuaten – medregenten til Akhnaton. Neferneferuaten er attestert av en År 3 graffito fra Graven i Pere (TT 139) som var en Amun-prest. Dette indikerer at Neferneferuaten i Akhnatons siste år søkte et kompromiss med Amun-prestene før han ble erstattet av Smenkhkare.

Andre egyptologer hevder at Smenkhkare var den samme person som Neferneferauten og var medregent i de siste 2 eller 3 årene av Akhnatons regjeringstid. På flere monumenter er de to vist sittende side om side.

FamilieRediger

Smenkhkare's foreldre er ukjente — de ledende teorier er at han var sønn av Akhnaton eller Amenhotep III. I motsetning til de fleste andre faraoer, hevdet han kun at han var «elsket» av Akhnaton, men aldri at den sistnevnte var hans far. Akhnatons døtre er alltid kalt «faraos datter, av hans lender, [datterens navn].» At der ikke henvises til en annen sønn i et patriarkalsk samfunn synes usannsynlig.

Dessuten hevder egyptologen Cyril Aldred at Smenkhkare måtte ha blitt født minst 3 år før Akhnatons regjeringstid begynte, noe som utelukker Smenkhkare som sønn av Akhnaton (gitt Akhnatons antatte minimumsalder på 12 år da han ble farao). Gitt at Akhnaton hadde seks døtre, men ingen kjente sønner, gjør dette det plausibelt at Smenkhkare var en yngre sønn av Amenhotep III og en bror av Akhnaton.

I graven til Meryre II finnes en malt scene av en farao og en dronning. Den nevner «Farao av Øvre og Nedre Egypt, Ankhkheperure, Sønn av Re, Smenkhkare, Hellig i Manifestasjoner, kontinuerlig gitt evig liv» som ektemannen til «førstekonen, hans elskede, herskerinnen over Øvre og Nedre Egypt, Frue over de To Land, Meritaten» — det var gjennom hennes kongelige blod at han kan ha hevdet legitimitet til tronen, noe som var praksis i denne perioden.

Grav 55 (KV 55)Rediger

 
Skallen oppdaget av Edward R. Ayrton & Theodore Davis i KV55 (grav 55))

Den 6. januar 1907 oppdaget Edward Ayrton, Arthur Weigall og Theodore Davis den såkalte «Grav 55» (KV55) i Kongenes dal. Graven er et mysterium i seg selv:

 • Døren til gravkammeret bærer navnet Tutankhamon, men det er ikke Tutankhamons grav
 • Hieroglyffene på gravkammerets vegger forteller at det er graven til Tiye, dronningen til Amenhotep III
 • Sarkofagens inskripsjoner forteller at det er graven til Akhnatons andre kone Kiya
 • Gravens fire hjørnesteiner bærer tronnavnet til farao Akhnaton: Osiris Neferkheprure – wa-en-re

Likevel er ikke KV55 graven til noen av dem.

18-22 år gammel faraoRediger

Det er graven til en mann som døde da han var mellom 18 og 25 år gammel. Alderen ble fastsatt til maksimum 25 år av G. Elliot Smith, Professor i anatomi ved det Medisinske Instituttet i Kairo, basert på analyser av tennene og epifysene til de store beinmargs-knoklene. Senere analyser, blant annet utført av R. G. Harrison fra Universitetet i Liverpool i desember 1963, bekrefter at skjelettet tilhørte en mann som døde tidlig i 20-årene. Kranie-analyser tyder på en alder på maksimum 22 år. Med sin analyse av tredje molar, konkluderte Harrison med alderen 18-22 år.

I januar 2000 ble levningene analysert av Joyce Filer fra avdelingen for Egyptiske antikviteter ved British Museum. Hun konkluderte med at dette dreide seg om en 18-25 år gammel mann, fordi tredje molar ikke var fullt utviklet, karies var fraværende, og tennene manglet nesten spor av slitasje, noe som tyder på en person i slutten av tenårene eller begynnelsen av 20-årene. Hennes analyser av beinmargs-knoklenes epifyser, tilsier en alder på 18-21 år.

Ikke farao AkhnatonRediger

Fire hjørnesteiner i graven bærer navnet til Akhnaton, og det ble antatt at dette var hans grav. Gravskjendere (Amon-dyrkere) fjernet kongelige kjennetegn fra sarkofagen, liksom de ødela mange andre spor av Akhnatons monoteisme.

Dette er likevel ikke Akhnatons grav. Han ble farao minimum 12 år gammel og regjerte i 17 år. Han var far til minst én datter i begynnelsen av sin regjeringstid (28-29 år gammel). Akhnatons estimerte alder er 30-35 år.

Analyser av D. E. Derry i 1931 og R. G. Harrison i 1963 viser at den avdøde mangler de brede hoftene og det forlengede kranium på samtidige avbildninger og skulpturer av Akhnaton. Akhnatons samtidige skulpturer var også høyere enn mumien i KV55.

En farao tilhørende Amarna-familienRediger

Analyser av blod-typen, foretatt av både D. E. Derry og R. G. Harrison, og sammenligninger av dimensjonene til skallen i KV-55 med Tutankhamons viser at de to enten var brødre eller far og sønn. Den avdøde tilhørte altså Amarna-familien.

Noen egyptologer anser derfor dette for å være mumien til Smenkhkare.

Smenkhkares ansikt kan faktisk være det mest velkjente av alle Faraoers ansikt. Bildet som brukes i bøker og utstillinger til å illustrere Tutankhamon kan meget godt være Smenkhkares ansikt. Det stammer fra den midterste kiste i Tutankhamons sarkofag (faraoer ble gravlagt i en serie på 3 kister), og det skiller seg klart i utseende fra bildene på den indre og den ytre kisten. Mange gjenstander i Tutankhamons grav bærer Smenkhkares navn, og ettersom en rekonstruksjon av mumien i KV55 bærer sterke likhetstrekk, kan det meget godt være ansiktet til Smenkhkare. Ettersom det var mer voksent enn alternativene, har bildet likevel ofte blitt anvendt i moderne tid for illustrasjoner av Tutankhamon.[5] Smenkhkares regjeringstid var kort, og varte kanskje ikke lengre enn noen få måneder.

ReferanserRediger

 1. ^ M. Gabolde, D'Akhenaton à Toutânkhamon, Université Lumière Lyon II, Boccard, (1998), pp.219-221
 2. ^ http://history.memphis.edu/murnane/Allen%20-%20Amarna%20Succession.pdf James Allen, The Amarna Succession, pp.16-17
 3. ^ John Pendlebury, City of Akhenaten, vol II, pl 86 No.35
 4. ^ The Amarna Succession av James Allen
 5. ^ "Treasures of Tutankhamon," The Metropolitan Museum of Art, 1976. ISBN 0-87099-156-6.

BibliografiRediger

 • Cyril Aldred, Akhenaten, King of Egypt.Thames & Hudson, 1988.
 • Nicholas Reeves and Richard H. Wilkinson,The Complete Valley of the Kings. Thames & Hudson, 1996.
 • Peter A. Clayton, Chronicles of the Pharaohs. Thames & Hudson, 1994.
 • G. Elliot Smith: The Royal Mummies, Duckworth, Cairo 1912.
 • D. E. Derry: Skeleton hithero believed to be that of Akhenaten, ASAE pp 115-119
 • R. G. Harrison: An Anatomical Examination of the Pharaonic Remains Purported to be Akhenaten, Journal of Egyptian Archaeology 52 (1966), pp 95.
 • Joyce Filer: The KV55 body: the facts, Egyptian Archaeology 17, 2000Forgjenger:
 Akhnaton 
Farao i Egypt
18. dynasti

Etterfølger:
 Tutankhamon