Statsmann er en person som har hatt en framtredende og innflytelsesrik stilling i ledelsen av en stat, enten det dreier seg om en politiker, særlig stats- og regjeringssjef, eller en embetsmann, eksempelvis en diplomat. Begrepet stammer fra det sekstende århundre med det franske uttrykket homme d'état.[1] Vedkommende regnes som særlig innsiktsfull og dyktig i sin gjerning, gjerne over lengre tid. For politikere benyttes betegnelsen særlig om dyktige eller viktige rikspolitikere, som har markert seg i større og viktige saker.[2]

Statsmann kan også benyttes som en hedersbetegnelse for en eldre politiker, som har hatt særlig betydelig eller langvarig betydning.[3] Eldre statsmann (fra engelsk: elder statesman) er et uttrykk som blir brukt om enkelte mannlige politiske ledere som har gitt seg med aktivt politisk arbeid. Uttrykket er hovedsakelig positivt ladet, og betegner en person som blir sett på med stor respekt, som en moralsk og politisk autoritet, gjerne som en samlende figur. Ofte blir slike personer sett på med større respekt etter at de har sluttet som aktive politikere, enn de ble da de var aktive. Som ikke aktive politikere kan de gi råd på et friere grunnlag enn de kunne som aktive politikere.[trenger referanse] Uttrykket kan også brukes i overført betydning om ledere også utenfor politikken, som nyter stor respekt etter at de har pensjonert seg fra det som har vært hovedyrket deres. Eksempler på personer som ofte blir sett på som eldre statsmenn er Kåre Willoch og Nelson Mandela.[trenger referanse]

Referanser rediger

  1. ^ «statesman» Arkivert 2. januar 2013 hos Wayback Machine., Oxford Dictionaries.
  2. ^ «Statsman», Svenska Akademiens ordbok, 1989.
  3. ^ «Statsmann», Store norske leksikon.