Karies er en sykdom der tennene brytes ned av biprodukter fra bakteriekolonier som lever på tannoverflaten, såkalt plakk. Ubehandlet tannkaries fører til kaviteter, «hull i tennene», som videre kan føre til tannverk og i verste fall resultere i at tannen går tapt.

Karies er den hyppigste tannhelsesykdommen i Norge.

Bakteriene i plakken lever på gjærende karbohydrater som tilføres med kosten.