Egyptisk kronologi

Egyptisk kronologi er et fagfelt innenfor egyptologien, hvor man arbeider med å tidfeste historiske hendelser såvel som regjeringstiden til ulike faraoer fra de forskjellige dynastiene i oldtidens Egypt.

Det er generell enighet om tidfestingen av Ptolemeerdynastiet – her kan man endog ofte tidfeste de eksakte datoer for historiske hendelser. Usikkerheter med hensyn til tidfesting, begynner imidlertid å gjøre seg gjeldende i tiden før Aleksander den stores erobring av Egypt i året 332 f.Kr.

I senepoken og den forutgående tredje mellomepoke kan tidfestingene hos forskjellige egyptologer variere med noen få år. Differansene øker deretter til ti år eller mer i det nye rike og flere hundre år i det gamle rike og tidlig dynastisk tid.

Egyptisk tidsregningRediger

En av utfordringene til egyptologene, er at oldtidens egyptere ikke benyttet noen kjent fortløpende tidsregning som kan sammenlignes med kristen tidsregning eller islamsk kalender.

Oldtidens Egypt benyttet heller ikke bare ét enkelt system for datering, men flere daterings-systemer.

Forut for det 11. dynasti, ble årstallene for opptellingen av domestiserte dyr benyttet som referanser. Et årstall kunne derfor omtales som «året av den tredje opptelling i regjeringstiden til farao [...])»

Fra det 11. dynasti, ble referansen endret til årstallet for faraoens innsettelse, og kunne omtales som «det tredje året i regjeringstiden til farao [...]». Disse tidsangivelsene er likevel ikke så presise som man ved første øyekast kunne tro. Dersom en farao ble innsatt i slutten av et år som hadde tre tilleggsdager, i henhold til den egyptiske kalender, kunne i teorien disse 3 dagene defineres som hans første «regjeringsår». Dersom faraoen deretter gikk av 3 dager i det nye året, ville disse 6 dagene i utgjøre «to regjeringsår».

I det 18. dynasti ble tidsregningen endret, ved at man definerte dagen for faraoens overtagelse av tronen som begynnelsen på det «første året» av hans eller hennes regjeringstid – uavhengig av den egyptiske kalender.

I det 26. dynasti, som innledet senepoken, ble den gamle ordningen med å knytte «regjeringsåret» til kalenderen gjeninnført.

MedregenterRediger

 
Tenkt eksempel: To faraoer regjerer i 5 år hver, men kun 7 år til sammen

En annen kilde til usikkerhet er ordningen med medregenter. Det var ikke uvanlig at regjeringstiden til to faraoer overlappet hverandre. Selv om vi altså skulle vite nøyaktig hvor lenge en farao og hans umiddelbare etterfølger regjerte, vet vi ikke nødvendigvis hvor lenge de regjerte til sammen.


 Denne artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide eller endre den.