22. egyptiske dynasti

Artikkelen inngår i serien om

Oldtidens Egypt


Egyptisk kronologi
Liste over faraoer
Førdynastisk tid
Protodynastisk tid
Tidlig dynastisk tid
1. egyptiske dynasti

2. egyptiske dynasti

Det gamle rike
3. egyptiske dynasti

4. egyptiske dynasti

5. egyptiske dynasti

6. egyptiske dynasti

Første mellomepoke
7. egyptiske dynasti

8. egyptiske dynasti

9. egyptiske dynasti

10. egyptiske dynasti

11. egyptiske dynasti
(Kun i Teben)

Mellomriket
11. egyptiske dynasti
(Hele Egypt)

12. egyptiske dynasti

13. egyptiske dynasti

14. egyptiske dynasti

Andre mellomepoke
15. egyptiske dynasti

16. egyptiske dynasti

17. egyptiske dynasti

Det nye rike
18. egyptiske dynasti

19. egyptiske dynasti

20. egyptiske dynasti

Tredje mellomepoke
21. egyptiske dynasti

22. egyptiske dynasti

23. egyptiske dynasti

24. egyptiske dynasti

25. egyptiske dynasti

Senepoken
26. egyptiske dynasti

27. egyptiske dynasti (persisk)

28. egyptiske dynasti

29. egyptiske dynasti

30. egyptiske dynasti

31. egyptiske dynasti(persisk)

Gresk-romersk Egypt
Ptolemeerne

Romersk Egypt

22. egyptiske dynasti i oldtidens Egypt er ofte kombinert i epoken tredje mellomepoke. Dette dynastiet er også kalt for det bubastiske dynasti ettersom faraoene opprinnelig styrte fra byen Bubastis. Dynastiet varte i tiden omkring 945-712 f.Kr.

Selv 22. dynasti har vært kjent som det «libyske», har flere egyptologer siden, blant annet Karl Jansen-Winkeln,[1] antydet at allerede i det 21. dynasti kan både den egyptiske kongefamilie, yppersteprestene og militære ledere i Teben ha vært (i hvert fall delvis) av libysk opprinnelse. Libyerne lot ikke til å ha tilpasset seg den egyptiske kulturen, i alle fall ikke i samme grad soml herskerne fra Kusj, noe som antagelig er grunnen til at de libyske faraoene ble omtalt som «de utenlandske».

Sjesjonk I, åpenbart av libysk opprinnelse, synes å ha vært grunnleggeren av 22. dynasti. Gjennom å plassere familiemedlemmer i viktige posisjoner, som sine sønner og bror, blant annet over prestedømmet i Teben, styrket han sin makt. Han forsøkte også å markere sin autoritet i Midtøsten og en militær kampanje i 925 f.Kr. underla han seg deler av kongedømmet Judea som deretter betalte ham skatt. I 853 f.Kr. truet assyrerne Egypt i nord, og det tvang farao Osorkon II til inngå allianse med bystaten Byblos for å stagge den assyriske frammarsjen. Det greide de i slaget ved Qarqar ved elven Orontes i 853 f.Kr.

Under Takelot II, farao av det samtidige 23. dynasti og som styrte over en adskilt del i Midtre og Øvre Egypt, ble det opprør blant presteskapet i Teben i 839 f.Kr., men det ble slått nådeløst ned. Noen år senere blusset opprøret opp igjen, og det tok ytterligere en tiårsperiode før det roet seg. Ved Takelots IIs død oppsto det en forvirrende og urolig tid hvor sønnene kjempet om den ledige tronen. Den yngste erklærte seg som Shoshenq III, og kom til å regjere i hele 53 år. Han eldre bror Osorkon IV ble 20 år senere omtalt som yppersteprest av Teben.

Herskere

rediger

De kjente faraoer i det 22. dynasti er som følger:

Faraoer i 22. dynasti
Farao Horus-navn Styre Dronning(er) Kommentarer
Sjesjonk I Hedjkheperre-Setepenre 943–922 f.Kr. Patareshnes
Karomama A
antagelig den bibelske Sjisjak[2]
Osorkon I Sekhemkheperre-Setepenre 922–887 f.Kr. Maatkare B
Tashedkhonsu
Shepensopdet A
Sjesjonk II Heqakheperre-Setepenre 887–885 f.Kr. Nesitanebetashru
Nesitaudjatakhet
Hadde et uavhengig styre i 2 år ved Tanis i henhold til Von Beckerath
Takelot I Hedjkheperre-Setepenre 885–872 f.Kr. Kapes
Osorkon II Usermaetre-Setepenamun 872–837 f.Kr. Isetemkheb G
Karomama B
Djedmutesankh
En alliert av Israel som bekjempet Salmanassar III av Assyria slaget ved slaget ved Qarqar i 853 f.Kr..
Sjesjonk III Usermaetre-Setepenre 837–798 f.Kr. Tadibast II
Tentamenopet
Djedbastiusankh
Sjesjonk (IV) «quartus» Hedjkheperre-Setepenre 798–785 f.Kr. Ikke til å bli forveksles med Sjesjonk VI; den opprinnelige Sjesjonk IV i publikasjoner fra 1993
Pami Usermaetre-Setepenamun 785–778 f.Kr. Gravla to Apisokser i sitt styre
Sjesjonk V Akheperre 778–740 f.Kr.
Pedubast II Sehetepibenre 740–730 f.Kr. Tadibast III Ikke nevnt på alle kongelister
Osorkon IV Akheperre-Setepenamun 730–716 f.Kr. Ikke alltid listet som et ekte medlem av 22. dynasti, men etterfulgte Sjesjonk V i Tanis. Den bibelske farao So.

Kongene i 22. dynasti var en rekke libyere fra stammen mešweš (mesjwesj), det vil si fra området lengre vest enn Kyrenaika i henhold til egyptiske kilder. De styrte fra ca 943 f.Kr. og fram til 720 f.Kr. De hadde vært bosatt i Egypt siden 20. egyptiske dynasti. Den egyptiske oldtidshistorikeren Manetho uttalte at dynastiet hadde sin opprinnelse ved Bubastis, men deres konger styrt bortimot helt sikkert fra Tanis, som var deres hovedstad og hvor deres graver har blitt funnet.

En annen konge som tilhørte denne gruppen er Tutkheperre Shoshenq, men hans nøyaktige posisjonen innenfor dette dynastiet er vanskelig å avgjøre, skjønt det er nå antatt at han styrte Egypt tidlig på 800-tallet f.Kr. for en kort tid mellom Osorkon I og Takelot I. Det såkalte 23. egyptiske dynasti var en avlegger av dette dynasti, kanskje basert i Midtre og Øvre Egypt, inkludert oasene i Den libyske ørken. Den neste herskeren i Tanis etter Shoshenq V var Osorkon IV, men denne kongen er antatt å ha vært et medlem av 22. dynasti ettersom han kun kontrollerte en liten del av Nedre Egypt sammen med Tefnakhte fra Sais — hans autoritet ble anerkjent ved Memfis — og Iuput II fra Leontopolis.

Referanser

rediger
  1. ^ Jansen-Winkeln, Karl (2007): Die 22.-24. Dynastie. Harrassowitz, Wiesbaden, ISBN 978-3-447-05582-6, (Ders.: Die Inschriften der Spätzeit 2).
  2. ^ Nettbibelen: Første kongebok 14:25

Se også

rediger