Manetho

egyptisk historiker og prest

Manetho, også kjent som Manethon fra Sebennytos, var en egyptisk historiker og prest som levde i det tredje århundre før Kristus.

Manetho skrev det autoritative historieverket Aigyptiaka (Egypts historie), et standardverk for egyptologer og historikere. Blant annet brukes verket for å datere regimene til de ulike faraoene.

Manetho var trolig prest ved solguden Ras tempel i Heliopolis.