27. egyptiske dynasti

Artikkelen inngår i serien om

Oldtidens Egypt


Egyptisk kronologi
Liste over faraoer
Førdynastisk tid
Protodynastisk tid
Tidlig dynastisk tid
1. egyptiske dynasti

2. egyptiske dynasti

Det gamle rike
3. egyptiske dynasti

4. egyptiske dynasti

5. egyptiske dynasti

6. egyptiske dynasti

Første mellomepoke
7. egyptiske dynasti

8. egyptiske dynasti

9. egyptiske dynasti

10. egyptiske dynasti

11. egyptiske dynasti
(Kun i Teben)

Mellomriket
11. egyptiske dynasti
(Hele Egypt)

12. egyptiske dynasti

13. egyptiske dynasti

14. egyptiske dynasti

Andre mellomepoke
15. egyptiske dynasti

16. egyptiske dynasti

17. egyptiske dynasti

Det nye rike
18. egyptiske dynasti

19. egyptiske dynasti

20. egyptiske dynasti

Tredje mellomepoke
21. egyptiske dynasti

22. egyptiske dynasti

23. egyptiske dynasti

24. egyptiske dynasti

25. egyptiske dynasti

Senepoken
26. egyptiske dynasti

27. egyptiske dynasti (persisk)

28. egyptiske dynasti

29. egyptiske dynasti

30. egyptiske dynasti

31. egyptiske dynasti(persisk)

Gresk-romersk Egypt
Ptolemeerne

Romersk Egypt

27. egyptiske dynasti var også det første egyptiske satrapi ved at landet ble en provins under Perserrikets akamenidedynasti. Den persiske epoken i Egypt varte fra 525 til 402 f.Kr. Psamtik III, den siste farao i det 26. egyptiske dynasti, ble beseiret av Kambyses II av Persia i slaget ved Pelusium i den østlige delen av Nildeltaet i 525 f.Kr. Egypt ble deretter organisert sammen Kypros og Fønikia som sjette satrapi i Perserriket. Således begynte senepoken i Egypt,[1] og den første perioden med persisk styre. Denne epoken sammenfalt med en stormaktperiode for perserne med flere mektige konger.

Etter en mellomperiode av uavhengighet, hvor det var tre innlandske dynastier som styrte (28., 29. og 30. dynasti), erobret Artaxerxes III av Persia i 358 f.Kr. Nildalen for en kortvarig periode som varte fram til 343 f.Kr. Denne persiske perioden kalles den 31. egyptiske dynasti eller den andre egyptiske satrapi.

De persiske herskerne rediger

Hersker Tidsepoke
Kambyses II 525-522 f.Kr.
Tronraneren (?) Smerdis 522-522 f.Kr.
Dareios I den store 522-486 f.Kr.
Xerxes I den store 486-465 f.Kr.
Artaxerxes I 465-424 f.Kr.
Xerxes II 424-424 f.Kr.
Sogdianos 424-424 f.Kr.
Dareios 424-404 f.Kr.
Artaxerxes II 404-404 f.Kr.

Referanser rediger

  1. ^ Dodson, Aidan & Hilton, Dyan (2004): The Complete Royal Families of Ancient Egypt. The American University in Cairo Press, London

Litteratur rediger

Se også rediger