Kilometrering

Kilometrering er et avstandsmål (i km) som benyttes langs veier, jernbanespor og vannveier for å få en nøyaktig angivelse av et gitt sted.

VeierRediger

Kilometrering på veier er ofte angitt på små skilt som står med 500 m avstand langs veien. Kilometreringen har ofte nullpunkt (0-punkt) ved en større by der veien begynner, eller der veien utgår fra en annen og større vei. Oppgis veinr og km f.eks. ved en ulykke, kan ambulanse og politi dirigeres til ulykkesstedet med stor nøyaktighet.

JernbanenettetRediger

Tilsvarende kilometrering benyttes også langs jernbanelinjer, og på det norske jernbanenettet er i de fleste tilfeller Oslo S definert som nullpunkt. Hovedunntakene er Nordlandsbanen og Meråkerbanen som har Trondheim S som nullpunkt, og Ofotbanen som har Narvik havn som nullpunkt. Det finnes også sidebaner som har sitt nullpunkt der banen starter. Dette gjelder bl.a. Østfoldbanens østre linje som kilometreres fra Ski stasjon.

Stoppebukken på spor 8 på Østbanestasjonen dannet nullpunkt for kilometreringen på de østgående baner (Østfoldbanen, Hovedbanen, Kongsvingerbanen, Dovrebanen, Rørosbanen, Gjøvikbanen og Bergensbanen over Roa). Av praktiske årsaker ble nullpunktet beholdt da Oslo Ø ble bygget om til Oslo S og selve stasjonen flyttet noe østover, og ligger derfor 0,27 km inne i Oslotunnelen, under det såkalte DA-bygget. Det gjør imidlertid at Oslo S' kilometrering ikke er 0,00 km, men 0,27 km, og at kilometreringen på østgående baner avviker fra faktisk avstand fra Oslo S. F.eks. er kilometreringen til Lillestrøm 20,95 km (langs Hovedbanen), mens avstanden til Oslo S er noe kortere, dvs. 20,68 km.

På tilsvarende vis dannet Vestbanen nullpunkt for de vestgående baner (Drammenbanen, Vestfoldbanen, Randsfjordbanen og Sørlandsbanen). Da Oslo V ble lagt ned og de vestgående baner også terminerte på Oslo S, fikk de felles nullpunkt med østgående baner. Igjen spiller Oslo S' kilometrering inn, slik at f.eks. Sandvika har kilometrering 14,14 km, mens faktisk avstand er noe lengre, dvs. 14,41 km.

Kilometrering vestover fra Oslo S er imidlertid kun gjennomført på Drammenbanen til Asker og på Spikkestadbanen, mens videre (vestgående) banenett har beholdt opprinnelig kilometrering fra Oslo V. Det antas at dette skyldes bruken av kjedebrudd (se under), og medfører at at Drammen stasjon har kilometrering 52,86 km (fra Oslo V), mens 'korrekt' kilometrering fra Oslo S ville være 41,39 km. (Faktisk avstand til Oslo S er 41,66 km).

KjedebruddRediger

Ved omlegginger av jernbanen, f.eks. nye tunneler, vil gjerne banelengden endres (som oftest reduseres), noe som medfører at stasjoner videre utover på banen får en annen (kortere) avstand til nullpunktet. For å unngå å endre kilometreringen (og derved skiltingen langs banen) består gjerne opprinnelig kilometrering, men det blir da et avvik mellom denne og faktisk avstand til nullpunktet. I tabellverk blir dette indikert ved et såkalt kjedebrudd. Over tid kan det bli mange kjedebrudd på en bane, f.eks. er det for Bergensbanen (Hønefoss-Bergen) intet mindre enn 11 kjedebrudd. Dette medfører at Bergen stasjon har kilometrering 471,25 km, mens 'korrekt' kilometrering fra Oslo S (over Roa) ville være 460,91 km.

KilderRediger