En vannvei er enhver seilbar elv, innsjø, havstrekning eller kanal som kan brukes til samferdsel. For at en vannvei skal regnes som seilbar må den tilfredsstille flere kriterier:

  • Vannveien må være dyp nok for dypgangen til fartøyene som bruker den;
  • Vannveien må være bred nok til at fartøyene som bruker den kan passere;
  • Vannveien må være fri for hindringer som fosser og stryk, eller ha en vei rundt dem (som sluser og båtheiser);
  • Strømmen i vannveien må være svak nok til at fartøyene kan bevege seg mot den.
Europas nettverk av vannveier.

Fartøyer som bruker vannveier varierer fra små prammer til enorme havgående tankskip og cruiseskip.

Kanaler rediger

Kanaler er vannveier som er bygget for å gi en ny transportrute for fartøyer (i motsetning til å forbedre en naturlig vannvei langs den eksisterende traseen). Til å begynne med ble kanaler bygget hovedsakelig for små fartøyer trukket av hester eller andre trekkdyr. I dag blir større kanaler bygget for å muliggjøre passering av store havgående fartøyer (se skipskanal).

Se også rediger