Trekkdyr er fellesnavn for tamme dyr/ husdyr som brukes til å trekke landbruksredskaper eller lass. I Norge er hest mest vanlig, men også okser har vært brukt. Noen hunder har også trukket lette vogner. Alaska- og grønlandshunder brukes til sledetrekk i arktiske strøk.

Et tospann hester som trekker en plog.

Utenfor Norge finnes esel, vannbøffel og elefant som trekkdyr. Felles for dyra er et vanligvis rolig gemytt og krefter nok til at oppgavene ikke blir for slitsomme.