Tospann er når man kjører med to hester eller to andre trekkdyr. Kusken sitter med én tømme, men de er festet annerledes en ved kjøring av én hest. Tømmene festes i bittet til hestene, det festes på vanlig måte på den venstre hesten venstre side og på den høyre hestens høyre side. Tømmene i midten er festet i kryss, det vil si at på den høyre hestens venstre side er tømmen til den venstre hesten festet, og motsatt. Slik har man mulighet til å svinge med to hester.

Slede trukket av tospann. Fra Vinnytsia oblast, Ukraina (2012).