Farvann eller farvatn betegner et område med sjø, hav eller fjord hvor fartøyer kan navigere. Et kystnært farvann er like kupert under vannet som på land, og derfor oppmerket med ulike sjømerker som angir skjær og båer, og hvor hovedfarleder er angitt (belyst) av fyrlykter og omtalt i farvannsbeskrivelser f.eks. Den norske los eller tilsvarende utenlandske publikasjoner. Et par kilometer eller nautiske mil utenfor kysten betegnes som internasjonalt farvann og territorialfarvann.

Se også rediger

Autoritetsdata