Fyrlykt er tradisjonelt sett et ubemannet fyr med begrenset rekkevidde.

Fånes fyrlykt, Frosta

I dag er de fleste fyr ubemannet så derfor betegnes nå de fleste ubemannede, automatiske fyr som fyrlykt.

Termoelektriske fyrlykterRediger

På øde steder langs den Russiske arktiske kystlinjen står det hundretalls fyrlykter drevet av radioisotopiske termoelektriske generatorer. Generatorene inneholder svært radioaktive strontium-90-kilder, og disse kildene utgjør en lokal forurensningsfare. Manglende fysisk sikring av kildene gjør dem lett tilgjengelige for uvedkommende og befolkningen generelt. Generatorene består av radioaktive strontium-90-kilder som produserer varme og som igjen driver en generator. Denne generatoren produserer elektrisitet som driver lampen i fyrlykten. Sr-90 og Y-90, som begge sender ut betastråling, utgjør en potensiell ekstern strålingsfare på to måter, både i form av betastrålingen selv og i form av gamma- og røntgenstråling som oppstår i kildekapslingen og det omliggende materialet.

Russland har rundt 100 RTG-fyrlykter i området rundt Finskebukta.

Eksterne lenkerRediger