Sjømerke

seilmerke, hjelpemiddel for navigasjon

Et sjømerke, eller seilmerke, er et fast eller flytende merke konstruert for å fungere som hjelpemiddel for navigasjon i kystfarvann langs en skipsled. Av faste sjømerker finnes det varder, båker og jernsøyler, mens de flytende kan være lys, bøyer, bøyestaker eller vanlige staker. Offisielle sjømerker er som regel merket av på sjøkart. I Norge er det den statlige etaten Kystverket som etablerer og vedlikeholder sjømerker.

Sjømerke i form av en rød bøye i havnen i San Diego, med et lys, nummer, og skarpe kanter for å reflektere radarsignalene.
Overettmerke ved inngangen til lystbåthavnen i Ystad 2021.

HistorikkRediger

Systematisk oppsetning av sjømerker begynte med opprettelsen av nasjonal kystovervåkning. Danmark opprettet Kongelig Dansk Vagervæsen i 1844,[1] men der var ikke noen internasjonal koordinering.

Den internasjonale organisasjon IALA (International Association of Lighthouse Authorities) vedtok et ensrettet system av sjømerker[2] i 1980. To internasjonale systemer er i bruk i dag, som kalles A og B. System B brukes i Nord- og Syd-Amerika, samt visse steder i Asia. System A brukes i resten av verden.

System A og B er ens på de fleste punkter; hovedforskjellen er at farven (men ikke formen) på sideavmerkningene er byttet om.

Sjømerker i IALA system ARediger

De forskjellige avmerkninger er kjennetegnet ved forskjellige farger, former og toppbetegnelser. Grunnet det tøffe klimaet i Norge har man valgt å droppe toppene på de fleste staker og bøyer.[3]

LateralmerkerRediger

Utdypende artikkel: Lateralmerker

Lateralmerker, også kalt sideavmerkinger, brukes for å markere en skipsled, kanal eller havneanløp. Det er markert med grønt på styrbord side i hovedretningen på leia, og rødt på babord. Seiler man mot leden vil merkene stå motsatt.

KardinalmerkningerRediger

Kardinalmerker er markeringer i forhold til kompasset, hvor man passerer på den siden av merkingen som merket viser.

Øvrige merkerRediger

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger