En publikasjon er et medium som offentliggjøres (publiseres), som regel et trykt skrift. En avis er en publikasjon som kommer ut med en utgivelsesfrekvens på en dag.

Pressen står ofte bak publikasjoner.