Dypgangen eller dypgående på et skips skrog er den vertikale distansen mellom vannlinjen og skrogets bunn (kjølen), inkludert tykkelsen på skroget. Dypgangen avgjør den laveste vanndybden et skip trygt kan navigere i. Dypgangen kan også brukes til å bestemme lastens vekt ombord. Vannets tetthet (salt eller fersk) og skipets bunkerolje må tas med når dypgang beregnes.

Merker for dypgående på baugen på et fartøy, såkalte lastemerker