Wikipedia:Kandidatsider/Vedtatte/Januar 2014

Desember 2013 | Januar 2014 | Februar 2014

Januar 2014Rediger

AdventfjordenRediger

Vi vet fra før at Bjoertvedt (diskusjon · bidrag) kan skrive om Svalbard. Denne gangen får vi en svalbardartikkel med et nytt og originalt tema: arktisk marinbiologi. Dette ser solid ut i mine øyne, selv om marine smådyr er et fremmed fagområde for meg. M O Haugen (diskusjon) 30. des. 2013 kl. 08:41 (CET)

AnbefaltRediger

 1.   For M O Haugen (diskusjon) 30. des. 2013 kl. 08:41 (CET)
 2.   For --Finn Bjørklid (diskusjon) 31. des. 2013 kl. 20:08 (CET)
 3.   For Haakon K (diskusjon) 2. jan. 2014 kl. 02:24 (CET)
 4.   For Ranværing (d) 2. jan. 2014 kl. 15:52 (CET)

KommentarerRediger

Det er også et ganske fremmed område for meg, så faglige innspill tas imot med stor takk. Tanken med å legge såpass vekt på det marine livet i fjorden, er at det er denne typen liv som lever i selve fjorden, mens landdyrene lever utenfor fjorden og kan omtales i artiklene om Adventdalen, Longyearbyen ellerNordenskiöld Land. Når vi skriver artikler om en fjord, så tenkte jeg at vi må ta den på alvor som fjord og beskrive vannmassene den består av, selv om det nok er fremmed grunn for de fleste av oss. Mvh, Bjoertvedt (diskusjon) 30. des. 2013 kl. 12:41 (CET)

Når man legger alle bildene øverst i kildekoden, ser det greit ut på en dataskjerm, men det byr på problemer på mobilversjonen, som jeg regner med blir mye brukt og som vi bør ta hensyn til. Da havner alle bildene på rekke og rad øverst i artikkelen, og man må sveipe langt ned før man finner ingressen. De ulike avsnitta blir dermed også bildeløse. Det hadde derfor vært en fordel om bildene kan legges under sine respektive overskrifter. Haakon K (diskusjon) 30. des. 2013 kl. 16:38 (CET)

Har forsøkt! Og lagt til et bilde jeg hadde glemt. Bjoertvedt (diskusjon) 30. des. 2013 kl. 21:07 (CET)

Jeg har kun lest innledningen til artikkelen (før innholdsfortegnelsen), og har bitt meg merke i noen små formuleringer som jeg mener man burde gjøre om: Jeg ser et punkt som jeg mener er litt irrelevant (i alle fall å nevne her): «...og tettstedet Longyearbyen - med norske offentlige etater.» Ser ikke helt hvilken funksjon den siste delen har i en artikkel om en fjord. En setning som jeg vil antyde er gramatisk feil (feil ordstilling): På østsiden ligger ytterst Revneset.... Litt smør på flesk: ...flyplassen Svalbard lufthavn. En setning som er for vanskelig forklart: Adventfjorden er en sørlig sidefjord om lag midt i Isfjorden. Jeg mener artikkelen bør ha en standard innledning som kort og greit forklarer hva Adventfjorden er: Adventfjorden er en fjordarm av Isfjorden som strekker seg... (eller noe tilsvarende). Ellers liker jeg ikke begrep som midtveis og ytterst på vestsiden (ved munningen...). Innledningen bærer for meg et lite snev av å være i en fortellende sjanger, og det bør kanskje ikke en artikkel som skal opplyse være. Dette er egentlig småting som er veldig enkelt å gjøre noe med, så en mot-stemme burde være unødvendig per nå. Og en annen liten ting: Kunne man ikke tatt i bruk infoboks? Mvh TorbjørnS (ʦ) 31. des. 2013 kl. 06:44 (CET)

Et par av de formuleringene som Torbjørn fester seg ved er min skyld, fordi jeg forsøkte å komme utenom ord som jeg syntes var enda vanskeligere. Jeg har nå gjort et nytt forsøk på å finne enda bedre formuleringer på tre steder. De øvrige innspillene fra Torbjørn er etter min vurdering mest spørsmål om smak og behag. Jeg er enig med Torbjørn i at dette ikke er grunnlag for noen motstemme, og mener vel egentlig også at slike formuleringsspørsmål i ytterkanten av artikkelens hovedtema ikke bør hindre en for-stemme, heller. Mvh og ønske om et godt nytt år til alle, M O Haugen (diskusjon) 31. des. 2013 kl. 12:22 (CET)
Man kan kalle det smak og behag, og jeg kan dels være enig i at det er det det er spørsmål om. Det er likevel vanskelig å stemme for å anbefale noe som ikke behager meg (jeg regner med at man i såfall også anbefaler andre å ordlegge seg slik som det er gjort i den anbefalte artikkelen). De to endringene du gjorde var til det bedre, men jeg mener (smak og behag) at der fortsatt er litt småplukk som burde gjøres med innledningen. Smak og behag eller ikke, jeg mener geografien byr på en rekke mer presise/bedre begreper enn ytterst på vestsiden, ovenfor og her og der (de to siste har jeg ikke sett i artikkelen). En sidefjord kan vel heller ikke ligge om lag midt i en annen fjord (det er faktisk det som står der). Mulig det bare er jeg som er litt konservativ. :) TorbjørnS (ʦ) 31. des. 2013 kl. 15:35 (CET)
Hei igjen, Torbjørn. Her er du inne på et av de vanskelige spørsmålene vi jevnlig møter når vi deltar i Wikipedia-arbeidet: «joda, det er greit nok. Men jeg ville ha gjort det på en litt annen måte.» Bortsett fra de gangene da påståeligheten min tar overhånd (og det gjør den jo av og til; du husker kanskje at vi første gang møttes i en uenighet om artikkelen Skutvik? Det var litt høy temperatur der en stund, og jeg burde ha vært smidigere den gang, men det endte heldigvis bra – også fordi du ble en enda mer aktiv wikipedianer  ) så prøver jeg etter beste evne å tenke at «jaja, slik ville ikke jeg sagt det, men det ble ikke så gæli lell.» Det er alltid mulig å finne artikler og formuleringer som kan gjøres enda bedre, kunsten er å kjenne etter når det er greit nok. Det er jo mange andre artikler som skal forbedres også. Jeg håper du tar dette som et vennlig råd i beste mening, og ønsker deg og oss alle ei god nyttårsfeiring. Mvh M O Haugen (diskusjon) 31. des. 2013 kl. 16:57 (CET)
Jeg er usikker på hva du egentlig ønsker med din kommentar, i og med at du trekker frem et eksempel fra ett års tid tilbake, som ikke har noen relevans med det som nå diskuteres. Og, hva var det vennlige rådet? Ser ingen råd i kommentaren din, men kan jeg tolke det til å være: «La helst være å si hva du mener?» Her har forøvrig ikke vært snakk om temperaturendringer i det hele tatt, bare prøvde meg på en konstruktiv tilbakemelding (trodde det var det disse avstemningene dreide seg om, men nok en gang tok jeg feil). Hvis en anbefalt artikkel bare skal være grei nok, så er det greit. Hvis en anbefalt artikkel skal være mer enn grei nok, er jeg fortsatt uenig i at innledningen er det. TorbjørnS (ʦ) 31. des. 2013 kl. 17:07 (CET)
Når det gjelder enkelte formuleringer må man tidvis slå seg til ro med at det er «godt nok», det er noe annet enn å vurdere totaliteten som utgjør en god artikkel. De enkelte skribenter vil alltid ha ulik smak og behag på detaljer. Jeg har konstatert at der jeg jobber går en forskningsrapport rundt for korrektur hos en rekke folk, og setninger endres her og der, og tidvis virker det som om bare rapporten vandrer lenge nok som vil den bli korrigert tilbake til utgangspunktet. På et tidspunkt må man bare si at det er greit nok; det blir ikke nødvendigvis bedre eller dårligere, bare annerledes. --Finn Bjørklid (diskusjon) 31. des. 2013 kl. 20:14 (CET)
Hei igjen. Jeg må beklage at min forrige kommentar var så utydelig. Jeg forsøkte å uttrykke meg diplomatisk, men det ble bare krøkkete. Beklager. Finn Bjørklid fikk lett fram det jeg prøvde å si: Når det gjelder enkelte formuleringer må man tidvis slå seg til ro med at det er «godt nok».
Kandidatprosessene handler om samarbeid og konstruktive tilbakemeldinger for å gjøre artiklene best mulig. Men denne artikkelen handler først og fremst om en fjord og livet i den fjorden, ikke om hvorvidt «midtveis» og «ytterst» er upresise ord. Det er selvsagt fritt fram til å foreslå bedre formuleringer, enten ved å redigere direkte i artikkelen selv, eller ved å etterlyse bedre formuleringer i diskusjoner som denne. Men dette bør IMO ikke bli hovedsaken ved artikkelen eller ved prosessen, og det bør ikke være til hinder for å anerkjenne andre kvaliteter ved artikkelen.
Henvisningen til Skutvik-artikkelen var bare et forsøk på å innrømme at jeg ikke alltid klarer å leve opp til mine egne råd om å være raus og tillate en variasjon av måter å gjøre ting på. Jeg beklager at jeg formulerte meg så utydelig at dette kunne misforstås. Mvh --M O Haugen (diskusjon) 1. jan. 2014 kl. 10:09 (CET)

Har det vært bedrevet noen sportsaktiviteter i fjorden gjennom historien ? Det finnes jo for tiden flere idrettsforeninger/interesseforeninger på Svalbard som er nært knyttet til vannsport: Svalbard Seilforening, Longyearbyen Jeger- og Fiskerforening og andre foreninger på Svalbard (inkl. en dykkerklubb) i tillegg til Svalbard Turns egen kajakkpolo-gruppe. Mvh Migrant (diskusjon) 31. des. 2013 kl. 14:11 (CET)

Jeg har foreløpig lest seksjonen om bruk og utforskning av fjorden. Det har litt preg av «tilfeldig samling» av opplysninger, noe som vel skyldes at kildegrunnlaget er spredt og at det ikke finnes (?) en samlende oversiktskilde. Hovedproblemet synes jeg i dette tilfellet er at tidsperspektivet forsvinner. Vi får vite en del om historia (jakt, turisme, kulldrift, forskning), men uten at elementene avsluttes eller at det sies noe om virksomhet videre. Jeg blir sittende å lure på om ting som dette: Foregår det fangst fortsatt? Når slutta cruisetrafikken? Pågår det fortsatt (ny) forurensing pga kulldrift og søppel? I det heile er det magert med informasjon om det som skjedde mellom 1910 og 2000. Mulig dette kunne bedres ved å dele i en seksjon om historisk bruk og en om mer samtidig bruk.

Noen spørsmål ellers til denne seksjonen:

 • Første setning er uklar, ettersom det står at noe har skjedd både sia 1600-tallet og sia 1800-tallet. Det bør spesifiseres hva som starta når. Skal det at det bare er opplyst om starttid, bety at aktivitetene foregår fortsatt? Hva er et jaktfelt i denne sammenhengen, og hva jakta en på?
 • Tredje setning er formulert så det står at jakta blei drevet med utgangspunkt i øyenvitneskildringer, og det er vel ikke meninga.
 • Cruise-avsnittet synes å ha et litt tilfeldig utvalg av opplysninger. Hvorfor nevnes Sverdrup spesielt? Hva har konkurransen i trafikken å gjøre med nedlegginga av hotellet? I brødteksten står det at hotellet raskt blei avvikla, i bildeteksten at det blei flytta i 1908.
 • Sist i cruise-avsnittet står det at Adventfjorden allerede hadde bosetninger, men disse er ikke omtalt ellers.
 • Sjøområdet virker å være et egennavn. Det er såpass spesielt at det bør forklares, evt få en egen artikkel.
 • Det burde kanskje stå at det «kommer» bulkskip til Longyearbyen, ikke at det «går»?
 • Hva betyr det at det er «innført losvesen»? Menes losplikt? Hva er tilbringerskip?
 • Hvor går sjøkabelen til?

Hilsen GAD (diskusjon) 1. jan. 2014 kl. 11:58 (CET)

Rettet opp i alt dette. For øvrig til TorbjørnS: Det er ikke «overflødig» å si at Revneset ligger ytterst, for det er utrolig mange "nes" på Svalbard og mange av de ligger midtfjords eller innerst i fjordene! Man kaller noe for "odde" eller "nes" bare det stikker det minste ut av rettlinja. Se for eksempel Finneset som ligger midt i Grønfjorden. Bjoertvedt (diskusjon) 1. jan. 2014 kl. 16:57 (CET)
Neida. Det er vel heller en nødvendighet å si at det ligger ytterst. Tror det var ordstillingen jeg påpekte i akkurat den setningen (hvis jeg ikke husker helt feil). Til Orlands kommentar (tar det her - i samme slengen): Jeg vet at jeg selv kan gå inn å redigere på artikkelen, men jeg liker ikke å gjøre det på anbefalte og utmerkede artikler (aner ikke hvorfor). Dessuten bare lurer jeg på om jeg isåfall også, omstendelig som jeg skal være, å måtte sette meg inn i både fjordens geografi etc før jeg begynner på det - og i prosessen er det fare for at jeg ender opp med å omformulere hele innledningen, istedet for bare de to-tre-fire setningene jeg først var ment å skulle omformulere. Får se om jeg tar meg til å plukke på noen ord, eller ikke. Foreløpig også litt usikker på hva jeg i såfall skulle erstatte dem med. TorbjørnS (ʦ) 2. jan. 2014 kl. 02:07 (CET)Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en anbefalt artikkel. M O Haugen (diskusjon) 6. jan. 2014 kl. 19:25 (CET)


NM i fotball for mennRediger

Denne lista er i seg selv en ryddig og informativ oversikt over norsk cupfotball. I tillegg er det ei liste over år-for-år-artikler om norsk cupfotball, med artikler som (se f.eks. Norgesmesterskapet i fotball for menn 1964) forteller om finalekampen, og om lagenes vei dit. Pent satt opp og med greie referanser. To av de som har jobbet med dette er Bruker:Slangore og Bruker:Jarvin, men det ser ut som flere har gitt sine bidrag over lang tid. All ære til dem alle! Mvh M O Haugen (diskusjon) 6. jan. 2014 kl. 20:04 (CET)

God liste i sin nåværende formRediger

Dvs som liste integrert i artikkelen NM i fotball for menn
 1.   For M O Haugen (diskusjon) 6. jan. 2014 kl. 20:04 (CET)
 2.   For - Løken (diskusjon) 6. jan. 2014 kl. 22:14 (CET)
 3.   For - Bjoertvedt (diskusjon) 7. jan. 2014 kl. 18:53 (CET), som god liste
 4.   Imot - se under. Grrahnbahr (diskusjon) 8. jan. 2014 kl. 23:35 (CET)
 5.   For - Pepebasu (diskusjon) 11. jan. 2014 kl. 14:33 (CET)

God liste i en separat listeRediger

Dvs som liste utskilt i en separat artikkel kalt f.eks. Liste over sesonger av NM i fotball for menn
 1.   For --M O Haugen (diskusjon) 8. jan. 2014 kl. 20:06 (CET)
 2.   For - Grrahnbahr (diskusjon) 8. jan. 2014 kl. 23:31 (CET)
 3.   For Haakon K (diskusjon) 9. jan. 2014 kl. 00:17 (CET)
 4.   For --LeifInge (diskusjon) 9. jan. 2014 kl. 09:50 (CET)

KommentarerRediger

Det er et par forhold vel lista som kan drøftes.

 1. Jeg ønsker egentlig at den venstre kolonnen i hovedtabellen skal inneholde teksten NM 1964 (slikt), ikke bare 1964, for å tydeliggjøre at dette ikke er lenker til årstall, men til mer omfattende artikler om cupårene. I en fersk diskusjon om dette (her) kom jeg i mindretall. Min intensjon var å gjøre lenkene tydeligere å tolke, men det er uansett ingen veldig viktig sak.
 2. For et par år siden begynte bruker:Løken et prosjekt med å skrive seperate artikler om de enkelte cupfinalene - i tillegg til de eksisterende artiklene om cupsesongene. Endringen gjenspeiles i denne redigeringen. Det kan være et interessant tilleggsprosjekt, men det gjenspeiler likevel ikke noen hull i de foreliggende artiklene. Alle år-for-år-artiklene har allerede helt greie referat fra cupfinalene. Jeg mener at de foreliggende artiklene er mer enn tilstrekkelig til å kvalifisere som en god liste, selv uten de separate finaleartiklene.
 3. Lista inneholder flere røde lenker, som alle sammen gjelder dommerbiografier. Selv om dommerbiografiene kan være interessante nok i seg selv, mener jeg altså at det ikke representerer noen vesentlig mangel ved en liste over norsk cuphistorie at vi mangler disse.

Så, alt i alt mener jeg (som det står i reglene for kandidatsidene) at denne lista er «fri for vesentlige mangler», og dertil at den med solid og langvarig arbeid representerer en av Wikipedias sterke sider: idrettshistorie og idrettsstatistikk. (Og for ordens skyld: bruk av 1964 som eksempelår er helt tilfeldig, og har ikke noen sammenheng med at jeg bor i Trøndelag...) Mvh --M O Haugen (diskusjon) 6. jan. 2014 kl. 20:04 (CET)

2. Når jeg fikk forespørselen fra Ulf var jeg positiv til å skrive om alle finalene, men når jeg begynte fant jeg ut at det ble dobbelt opp fra hovedartiklene. --- Løken (diskusjon) 6. jan. 2014 kl. 22:12 (CET)

Bør vi vurdere et illustrasjonsfoto like under infoboksen? Hva med dette, med en bildetekst à la «Fra cupfinalen 2009, der Ålesund til slutt slo Molde 5-4 etter straffesparkkonkurranse.» Mvh. Kjetil_r 6. jan. 2014 kl. 20:35 (CET)

Kommentar: Jeg er noe negativ til listen som sådann. Det er ikke urimelig at jeg begrunner hvorfor, og kommer til å vise til eksempler fra wikipedia på engelsk: «NM i fotball for menn» burde aldri være en liste i utgangspunktet, men en ideelt sett omfattende artikkel om emnet. For engelske motstykker til artikkelen, kan nevnes FA Cup og Svenska Cupen, som omhandler henholdsvis FA-cupen og Svenska cupen. Ingen av disse inneholder lister, og å lage lister av disse ville forringet hovedartikkelen, og begrense videre utvikling av artiklene, som står godt på egne ben. Listene er laget som underartikler i forhold til hovedartikkelen.

En umiddelbar løsning for problemet med artikkelnavn, kan være å flytte listen til «Vinnere av NM i fotball for menn», evt «Liste over vinnere av NM i fotball for menn». En annen løsning kan være, som gjort på engelsk for FA-cupen, å omdirigere «Vinnere av NM i fotball for menn» til «Liste over NM-finaler i fotball», og å la listen omhandle begge deler (det er omdirigert til engelske «List of FA Cup finals», som er en utmerket liste på engelsk fra blant annet List of FA Cup winners). Listen på engelsk har også fokusert på arena hvor finalen ble spilt, framfor hvem som dømte. Da Ullevål ikke ble brukt før i etterkrigstiden, hadde dette kanskje vært en løsning for vår artikkel også?

Når det gjelder titteleringen «Utmerket Liste», er det en forutsetning at listen ikke har alvorlige mangler. At Løken ble snakket bort fra å skrive artikler om Cup-finalen, er uheldig. Han tilbyr å bidra med kvantitet og kvalitet, men får tilbakemelding om at det ikke er behøvelig. For de som måtte mene en sammenligning med FA-cupen på engelsk er en urimelig og urettferdig sammenligning, så er det ikke så veldig mye å skrive om for FA-cup-finaler fra starten på 1900-tallet heller.

Tilbakemelding på selve listen: Når Nord-Norske hadde egen cup i Nord-Norge, og ikke var med reelt sett i NM-cupen, hadde det kanskje vært en tanke å føyd til NNM-mesterskapene i en seksjon under «hovedlisten». Det er også hevdet i artikkelen at «[f]inalen i 1965 mellom Skeid og Frigg er den eneste der to lag fra samme by har spilt finale». Dette er kanskje teknisk sett riktig, men både Stabæk og Lillestrøm har tidligere møtt Vålerenga i finalen. Grrahnbahr (diskusjon) 7. jan. 2014 kl. 00:06 (CET)

Det ligger et enormt arbeid bak, men her er jeg enig med Grahnbahr. Artikkelen handler faktisk ikke om NM, men om vinnerne og bør omdisponeres til Liste over vinnere av NM i fotball for menn og nomineres til god liste. Bjoertvedt (diskusjon) 7. jan. 2014 kl. 01:30 (CET)
Til opplysning: Den er allerede nominert til «god liste». Forøvrig er jeg enig i at «Liste over NM-finaler i fotball» eller «Liste over vinnere av NM i fotball for menn» kanskje er bedre titler. Mvh. Kjetil_r 7. jan. 2014 kl. 10:59 (CET)
Jeg hadde tenkt å komme tilbake senere i dag med en bredere kommentar om «dette ser ikke ut som en liste for meg»-innvendingen, som jeg mener at er vilkårlig og urimelig. Men i første omgang vil jeg bare påpeke at dette ikke (bare) er ei liste over cupfinaler. Det er også og først og fremst en komplett og grundig liste over cupsesonger - år for år; følg kolonne nr 1, og sjekk også min merknad nr 1 ovenfor. Mvh --M O Haugen (diskusjon) 7. jan. 2014 kl. 11:27 (CET)
Grrahnbahr sammenligner denne artikkelen lista med en:Svenska Cupen. Det riktige er vel at denne lista inneholder det samme som både en:Svenska Cupen og en:List of Svenska Cupen winners; på samme måte som sv:Svenska cupen i fotboll er én samlet artikkel på svensk Wikipedia, og på samme måte som dette også er integrert til én samlet artikkel i en:Norwegian Football Cup. Men dette er ikke noe nytt eller spesielt for denne lista; dette har vært et avveiingsspørsmål og et tema ved Gode Lister i alle år, og er derfor for lenge siden omtalt i vår veiledning i Wikipedia:Lister: «For noen emner er det naturlig å ha en egen artikkel for saken, og en separat listeartikkel (se USAs president og Liste over USAs presidenter som eksempel); for andre emner vil et slikt skille være unaturlig (se Hundefamilien som eksempel).» For poengets skyld vil jeg understreke at en:List of Svenska Cupen winners ikke har interwiki; engelsk Wikipedia er den eneste av 24 wikiversjoner som har laget en egen listeartikkel; i de øvrige 23 språkversjonene er slike lister integrert i artikkelen som har iw til en:Svenska Cupen. På samme måte er det hele 2 (!) språkversjoner som har en separat løsning med en egen listeartikkel (engelsk og italiensk); i de andre språkversjonene er dette samlet i en artikkel.
Jeg vet fra før at Grrahnbahr foretrekker separate lister, som trekkes ut fra definisjonsartikkelen om emnet. Slik f.eks. Liste over honningetere og Honningetere; en løsning som regelmessig fører til fletteforslag (som her og her), og som i dette tilfellet faktisk førte til at lista ble flettet tilbake til definisjonsartikkelen.
La oss nå, for eksempelets og det retoriske poengets skyld, si at vi trakk ut første kolonne av hovedtabellen i denne lista, og laget en Liste over sesonger av NM i fotball for menn!? Det ville være en komplett liste, med kilder og ryddig oppsett. Den burde vel kunne bli GL, eller hva!? I løpet av en kandidatprosess kan vi kanskje tenke oss at noen foreslår: «Kan vi ikke utvide lista med en kolonne for cupvinnerne?» Og joda, det lager vi lett. Og kanskje en kolonne med finaletaperen? Og en med finaleresultatet? Håjoda! Kanskje finaledommerne også? Og lista bør vel ha en kort innledning også, ikke sant? Da er vi tilbake til start, mine herrer. Den eneste forskjellen er at den begynner med «Liste over …». Og den diskusjonen burde vi vært ferdige med for lenge siden!! Mindre enn halvparten de gode listene har et navn som begynner med Liste over…. Slik har det vært i alle år, og situasjonen er den samme på tysk, svensk, polsk osv osv.
Kort sagt: dette er laget som ei liste, det oppleves som ei liste, og det er nominert som ei liste. Kan vi ikke forholde oss til det, sammen!? Mvh --M O Haugen (diskusjon) 7. jan. 2014 kl. 12:35 (CET)
Jeg har ikke nevnt noe om at dette ikke ser ut som en liste. Det ville imidlertid være feil å ikke påpeke muligheten for at spikringen av denne tittelen som en utmerket liste, vil være til hinder for en utvikling av det jeg vil omtale som hovedartikkel. Jeg er helt sikker på at det er mye mer å skrive om, angående cupen, dens struktur, historie, pokaler osv. Angående bruk av engelske lister for sammenligning, vil nok listen som omhandler FA-cupens vinnere være mest til hjelp her, siden den er rangert som utmerket liste på engelsk. Jeg er også av oppfatning at engelsk wikipedia generelt (ingen regel uten unntak) er av høyere kvalitet og bedre utgangspunkt for innholds- og kvalitetsmål enn wikipedia på henholdsvis samtlige andre språk, også de nevnt ovenfor. Den engelske listen over FA-cup-vinnere har også valgt å inkludere hvor finalene blir spilt, framfor hvem som dømte kampene, noe som kanskje er av mer generell interesse i denne sammenhengen, om man måtte velge da. Grrahnbahr (diskusjon) 7. jan. 2014 kl. 14:12 (CET)
Jeg beklager hvis jeg misforsto deg, og av den grunn svarte mer polemisk enn nødvendig. Min erfaring er imidlertid at kandidatprosessene sjelden er noen brems for videre utvikling av artikler. På de fleste AA/UA som jeg har bidratt til synker min %-andel av tekstbidraget år for år, nettopp fordi skriveprosessen nesten alltid går videre.
Jeg synes nesten alltid det er best å samle hovedartikkelen og lista i én artikkel. Unntakene er IMO statslederlister, og lister over bruer, kraftverk og andre typer installasjoner hvor våre lister ikke er fullstendige representasjoner av hovedartikkelens definisjon, men utvalg basert på ad hoc-angitte kriterier. Interwiki-eksemplene ovenfor tyder på at ønsket om å samle i én er utbredt på flere språk. Vår egen tidligere presedens i andre GL tyder også på at det å samle i én er normalen.
Vi kan godt diskutere om det er naturlig/nødvendig med en egen kolonne for stadion. Jeg er åpen for begge løsninger, men mener nok svakt at dét er er en detalj som passer i den enkelte cupsesongartikkelen. Mvh M O Haugen (diskusjon) 7. jan. 2014 kl. 18:20 (CET)
Jeg var visst ikke våken nok til å få med meg at den var nominert til GL, og ikke AA. Det forandrer saken. Bjoertvedt (diskusjon) 7. jan. 2014 kl. 18:52 (CET)
Svar til Orland: Du skriver at «Min erfaring er imidlertid at kandidatprosessene sjelden er noen brems for videre utvikling av artikler». Min erfaring er den stikk motsatte: Når en artikkel er nominert og gradert, er den mer eller mindre ferdig, og som regel står den urørt eller nesten urørt i lengre tider, med mindre enkeltbrukere tar seg bryet med å oppgradere. Du skriver videre at «[u]nntakene er IMO statslederlister, og lister over bruer, kraftverk og andre typer installasjoner hvor våre lister ikke er fullstendige representasjoner av hovedartikkelens definisjon, men utvalg basert på ad hoc-angitte kriterier». Dette er kjernen i min innsigelse. Vinnere av NM i fotball er ikke en fullstendig representasjon av hovedartikkelens definisjon, som omhandler cupen. Her er hovedartikkel og liste slått sammen. Hovedartikkel må følgelig være en artikkel som omhandler cupen, trofe, historie og lignende, som vist med tilsvarende engelske artikkel om FA-cupen. Du nevner en presedens. Søker du på hund, får du ikke en liste over hunderaser, fordi vi ikke har en presedens tilsvarende den du nevner. Hunderasene finner du i egne artikler hvor lister er hovedelementet. Jeg har tidligere laget Liste over spillere i Malmö FF. Denne ligger ikke under artikkelen som omhandler Malmö FF. Ingressen er sammenlignbar med ingressen i artikkelen/listen som nå er nominert. Hadde jeg laget en tilsvarende liste som den med spillere i Malmö FF, og hektet denne under en av de kortere artiklene om svenske fotballklubber, for eksempel IFK Göteborg, hadde man hatt en ingress og liste, hvor sammenhengen har vært like tydelig som i denne nomineringen. Da hadde jeg, etter nevnte logikk, kunne nominert IFK Göteborg til utmerket liste. En liste som inneholder så mange elementer som det den nominerte artikkelen gjør, vil logisk stå på egne ben i en egen liste. Grrahnbahr (diskusjon) 7. jan. 2014 kl. 20:40 (CET)
Hvis jeg har forstått deg rett, så er vi enige om hva vi er uenige om!? Vi er vel enige om at materialet i lista, dvs serien med cupsesonger har de kvalitetene vi ønsker av ei god liste!? Men vi er uenige om hvorvidt det bør være i en samlet artikkel som nå, eller om årgangslista bør skilles ut!? Jeg er pragmatisk i forhold til dette: det viktigste er at vi gjennom kandidatprosessen og GL-systemet får synliggjort kvalitet hos oss og gitt fortjent ros til de som har gjort jobben. Hvorvidt det gjøres sånn eller slik er derfor litt underordnet.
Hvis det kommer et konkret forslag til navn og disposisjon/artikkelstruktur for en separat, utskilt liste, så kan vi vel legge fram begge to her i kandidatprosessen, og overlate til de som deltar å stemme for det ene eller andre alternativet? Mvh --M O Haugen (diskusjon) 8. jan. 2014 kl. 14:49 (CET)

I artikkelen slik den er nå blir det vektlagt at cupen ikke var et reelt norgesmesterskap før 1963 da lagene fra nord-Norge fikk være med. Dette er et viktig poeng som må være med i artikkelen. Jeg er derimot ikke tilhenger av at oversikten Antall mesterskap siden 1963 er plassert foran oversikten Antall mesterskap siden 1902. Selv om det er helt legitimt å mene at en NM-tittel etter 1963 er mer verdt enn en NM-tittel før 1963, er det ikke slik at mesterskapene før dette året på noen måte har noen lavere status hos fotballforbundet eller i mediene, slik som denne inndelingen kan indikere. I hvert fall er det ikke et skille før og etter 1963 i kildene som artikkelen er basert på. Jeg har tenkt flere ganger på å bytte plass på disse to oversiktene og fjerne de uthevete årstallene i 1902-oversikten. Jeg lurer på hva dere andre synes. Pepebasu (diskusjon) 7. jan. 2014 kl. 20:17 (CET)

Jeg liker heller ikke denne delingen. I 1902-oversikten er norgesmesterskap fra 1963 og fremover uthevet, så det tilfører minimalt ekstra med en alternativ oversikt fra og med 1963. En ide er som nevnt å bytte plass, så den komplette oversikten kommer opp. Selv har jeg ved et par anledninger tenkt tanken å fjerne hele avsnittet.. Mvh --Ooo86 (diskusjon) 7. jan. 2014 kl. 21:02 (CET)

Dette er fjernt fra mine interesser, så kommentarene blir mer forsøk på å prinsipielle betraktninger. 1) Jeg sliter som flere litt med tittelen. Både lista og ingressen er for tynn til å forsvare at dette er ei liste over norgesmesterskap. «Norgesmestrer i fotball for menn» burde imidlertid være greitt. Om ei slik omdøping krever en ny artikkel om NM, trur jeg er en smakssak. I første omgang holder det vel med ei omdirigering til denne artikkelen. Om noen så vil skrive en fyldigere hovedartikkel, er det jo det fritt fram. 2) Jeg er enig med Orland i at første kolonne er uklar. Det vil være en fordel om oppføringene blir «NM 1972» osv. 3) Det er sikkert riktig at dommerne ikke er altfor viktige, men det er vel en regel om at det ikke bør være for mange røde lenker i kvalitetsartiklene. Jeg foreslår derfor at de dommerne vi ikke har dekt, avlenkes inntil videre. 4) Og til slutt: «norgesmester» skrives med liten forbokstav. Ellers er jeg full av beundring for dem som klarer å fullføre prosjekter som dette. Jippi. Hilsen GAD (diskusjon) 7. jan. 2014 kl. 22:16 (CET)

Jeg er enig med ovenstående talere om at en artikkel under dette navnet ikke bør klassifiseres som ei liste, fordi tittelen gir forventninger om noe annet og at artikkelen derfor er snever slik den står nå. Haakon K (diskusjon) 8. jan. 2014 kl. 14:53 (CET)

Jeg har nå, som et slags eksperiment, stilt opp kandidatprosessen med to alternativ: enten slik artikkelen/lista står i dag, eller som en utskilt liste. Jeg håper at alternativene er så tydelige at det er mulig å forholde seg til det. Vi har hatt noen nestenlignende situasjoner tidligere, hvor f.eks. Mygg ble nominert som God Liste, men hvor Kandidatsider/Mygg endte med at den ble AA. jeg er fremdeles frustert over at så mange har meninger om hvordan en liste ikke kan være, men så få deltar i diskusjoner om hva som gjør ei god liste god. Men la nå det være som det er, vi forsøker å finne løsninger, og denne gangen er løsningen altså å kunne stemme for et alternativ hvor det opprettes en egen listeartikkel som rendyrker listestoffet herfra. Mvh --M O Haugen (diskusjon) 8. jan. 2014 kl. 20:06 (CET)
Bruker:GADs forslag om omdirigering er et greit kompromiss. Da viderelenkes artikkelen fra hovedartikkelnavnerommet til et navn som viser til «vinnere» og/eller «liste over», samtidig som dette ikke er beslaglagt dersom noen senere ønsker å opprette en artikkel om hovedobjektet, som vi på sikt bør greie å opprette på vårt språk. Grrahnbahr (diskusjon) 8. jan. 2014 kl. 23:34 (CET)

Jeg mener også at listen hadde gjort seg best som egen liste. Først og fremst fordi jeg savner flere momenter i artikkelen om NM. Blant annet savner jeg noe historikk, og noe om hvordan den er organisert (f.eks med tanke på det spilles kvalifiseringsrunder før 1. runde og at NFF setter opp hvem som møter hvem i de tidlige rundene). Dermed så blir den etter min mening i sin nåværende form en grei artikkel med en god liste i seg, da syns jeg det er bedre å skille den ut. Når det gjelder selve listen så er den grundig og god, men jeg tror den hadde blitt enda bedre om den ble utvidet med stadion/spillested og tilskuertall for hver finale. Da dette er nokså vanlig statistikk i forbindelse med fotballkamper. Tilslutt: Godt jobbet med et stort tema!LeifInge (diskusjon) 9. jan. 2014 kl. 09:50 (CET)Da har jeg skilt ut Liste over sesonger av NM i fotball for menn; etter beste evne. Hvis noen har andre vurderinger enn meg om hvilke seksjoner som hører hjemme hvor, er det bra om noen rydder i det. M O Haugen (diskusjon) 14. jan. 2014 kl. 19:43 (CET)


Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en god liste. M O Haugen (diskusjon) 14. jan. 2014 kl. 19:43 (CET)


Lars TillerRediger

Det ser ut som om Bruker:Kjersti Lie har en heldig hånd med bildeforespørsler. Gang etter gang får vi gode artikler fra henne hvor det som en ekstra bonus er frigitt mange informative kunstverk. Jeg hadde glede av hennes hjelp i arbeidet med Thorbjørn Egner, og ellers er det artikler som Maja Melandsø og Bjørn Krogstad, i tillegg til at hun graver fram unike illustrasjoner i artikler som Gløshaugen. Denne gangen er det altså en kunstnerbiografi, og på samme måte som i de andre jeg nevnte er NTH/NTNU en fellesnevner. Ryddig, solid og velskrevet. Klar AA. M O Haugen (diskusjon) 8. jan. 2014 kl. 08:56 (CET)

AnbefaltRediger

 1.   For M O Haugen (diskusjon) 8. jan. 2014 kl. 08:56 (CET)
 2.   For Grrahnbahr (diskusjon) 8. jan. 2014 kl. 14:13 (CET)
 3.   For Bra skrevet. Haakon K (diskusjon) 8. jan. 2014 kl. 14:48 (CET)
 4.   For Imponerende research og illustrering. Språket flyter godt. Erik F. 8. jan. 2014 kl. 18:01 (CET)
 5.   For Ctande (diskusjon) 8. jan. 2014 kl. 22:38 (CET)
 6.   For - siste avsnitt "Kollegers hyllest" er kanskje ikke helt NPOV, men skitt au! Bjoertvedt (diskusjon) 10. jan. 2014 kl. 01:39 (CET)
 7.   For M14 (diskusjon) 10. jan. 2014 kl. 02:02 (CET)
 8.   For Ranværing (d) 12. jan. 2014 kl. 21:49 (CET)

KommentarerRediger

Flott artikkel. Skal det ikke stå «formulerer»i sitatet fra Gjelsvik:«Gullvåg [formuler] spenningen mellom den sterke åndskraft og den fysiske maktesløshet».[62]? Mvh. M14 (diskusjon) 10. jan. 2014 kl. 02:11 (CET)

Takk, M14. Det var blitt en "er" for lite, ja. mvh Kjersti L. (diskusjon) 10. jan. 2014 kl. 08:27 (CET)

Til Bjørtvedts kommentar så går det kanskje an å omdøpe «Kollegers hyllest» til «Ettermæle»? Erik F. 11. jan. 2014 kl. 16:12 (CET)

Hei, Erik, jeg er vel kjent med seksjonen «Ettermæle» i kunstnerbiografier - der det er aktuelt. I dette tilfellet foregikk imidlertid det meste av det nevnte mens Tiller fortsatt levde. Jeg valgte derfor å kalle seksjonen det den faktisk inneholder; kollegers hyllest. Det er ikke min POV, det er kollegers - og det er kildebelagt. Jeg synes det holder. mvh Kjersti L. (diskusjon) 11. jan. 2014 kl. 18:27 (CET)
Virker fornuftig resonnert det, Kjersti. Erik F. 11. jan. 2014 kl. 20:15 (CET)
Hvis det bare er overskriften som er litt "too much", kan den selvsagt endrest til «Kollegers omtale», men det endrer jo ikke innholdet, dessuten passer det dårlig når det også dreier seg om ikke-verbal hyllest, som trykk og malerier tilegnet ham. Jeg har ikke bevisst fjernet dårlig omtale. Jeg har ikke funnet noen. Som du ser, er det anerkjente kunstnere som uttaler seg. Kanskje finner noen andre en dårlig omtale en vakker dag, da passer overskriften «Kollegers omtale» best. Endre den som vil. Jeg lar den stå, så lenge seksjonen inneholder det den gjør. mvh Kjersti L. (diskusjon) 11. jan. 2014 kl. 20:25 (CET)

Et par spørsmål til oppklaring: «Invitasjon til reise» (II) har nummer 3 i filnavnet. Men nummereringen er kanskje ikke Tillers? Er «Maske» navnet på kunstverket? Den kalles også noe annet på commons. Mvh. M14 (diskusjon) 14. jan. 2014 kl. 01:21 (CET)

Forsøk på oppklaring, M14: Invitasjon til reise. Her opereres det i kunsthistorien med nr I og II. Jeg vet ikke om det er Tiller selv som har tilføyd romertallene, men det er vel nærliggende å tro, ettersom det er to bilder med samme tema. Jeg oppdaget i Gjelsviks bok at det også finnes et tredje (som jeg har skrevet i en fotnote). Dette har jeg aldri sett omtalt, annet enn ved en illustrasjon i Gjelsvik. Jeg bør kanskje forklare i Commons? Ang. Maske: Da jeg fikk filen fra Tillers datter, var hun usikker - han har opptil flere bilder uten tittel - men mente Hode hadde vært brukt. Senere (husker dessverre ikke kilden - og vil helst slippe å lete) - så jeg det omtalt som Maske i forbindelse med en utstilling. Jeg ser nå at jeg har vekslet på å kursivere og ikke kursivere kunstverktitler. Noen bruker anførselstegn, andre kursiv. Tror jeg velger det siste. Retter NU! mvh Kjersti L. (diskusjon) 14. jan. 2014 kl. 13:38 (CET)
Ok. Synd du rakk å rette til kursiv. Stilmanualen sier at navn på kunstverk skrives med anførselstegn. Mvh. M14 (diskusjon) 15. jan. 2014 kl. 00:12 (CET)
Takk, M14. Jeg lette etter denne informasjonen - og så at det var brukt litt av dét og litt av dét, også av drevne wikipedanter. Jeg retter igjen, jeg! Litt i tvil om kunstverk uten tittel. Er da "uten tittel" tittelen? Innbiller meg at jeg har lest noe om det også, men det er ikke verdens undergang om jeg gjør det ene eller andre. mvh Kjersti L. (diskusjon) 15. jan. 2014 kl. 08:43 (CET)
Svar på det med «Uten tittel». Det er IMO helt greit å bruke det i omtale av verk inne i en biografi; men ikke som navn på artikler. Jeg prøvde det en gang, men da kom vi fram til at artikkeltitler av typen Per Barclays skulptur i Fauske er bedre enn Uten tittel (Barclay). --M O Haugen (diskusjon) 15. jan. 2014 kl. 09:13 (CET)Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en anbefalt artikkel. M O Haugen (diskusjon) 15. jan. 2014 kl. 09:13 (CET)


Liste over hoppukevinnereRediger

Noen ganger er det synlig hvor vår Wikipedia har sine sterke sider. Enkeltpersoner med tydelige interessefelt preger oss, og ofte gir det gode, solide, gjennomarbeidede resultat. Mens folk flest ikke går rundt og tenker på navn som Dalibor Motejlek og Pentti Uotinen, så har vi heldigvis Bruker:Blue Elf, som holder orden på sånt for oss. Takk til ham. Og dette er et solid eksempel på en GL som har alt man kan ønske seg: struktur, blå lenker, kilder og endog en tittel som begynner med Liste over …. M O Haugen (diskusjon) 8. jan. 2014 kl. 09:43 (CET)

God listeRediger

 1.   For M O Haugen (diskusjon) 8. jan. 2014 kl. 09:43 (CET)
 2.   For --Torstein (diskusjon) 8. jan. 2014 kl. 13:07 (CET)
 3.   For Haakon K (diskusjon) 8. jan. 2014 kl. 14:41 (CET)
 4.   For 3s (diskusjon) 8. jan. 2014 kl. 20:06 (CET)
 5.   For --LeifInge (diskusjon) 9. jan. 2014 kl. 09:57 (CET)
 6.   For - Bjoertvedt (diskusjon) 10. jan. 2014 kl. 01:45 (CET)

KommentarerRediger

Utvilsomt en GL. Eneste innsigelse er av mer prinsipiell karakter når det gjelder GL. Burde det på et eller annet vis være lenket fra hovedartiklene som listen inneholder tilbake til listen? I dette tilfellet først og fremst fra artiklene om de ulike hopperne. Når vi først har en så god liste så tror jeg en slik lenking hadde fått løftet fram listen, og ville gjort Wikipedia enda mer oversiktlig. --LeifInge (diskusjon) 9. jan. 2014 kl. 10:02 (CET)

Og når jeg kikker litt grundigere så ser jeg at det i dette tilfellet er gjort nederst, men burde det være et krav for en GL? --LeifInge (diskusjon) 9. jan. 2014 kl. 10:04 (CET)
På generell basis mener jeg det ikke bør gjøres, med mindre det legges inn navigasjonsboks hvor artikkelobjektene inngår. Grrahnbahr (diskusjon) 9. jan. 2014 kl. 22:56 (CET)

Det bør gå fram av artikkelen at Den tyske demokratiske republikks flagg ennå ikke var innført de to første gangene Helmut Rechnagel vant hoppuka. M14 (diskusjon) 11. jan. 2014 kl. 08:45 (CET)

Jeg er ikke enig, tror jeg. Jeg synes det blir en avsporing i forhold til tema. M O Haugen (diskusjon) 15. jan. 2014 kl. 10:09 (CET)Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en god liste. M O Haugen (diskusjon) 15. jan. 2014 kl. 10:09 (CET)


Sissel Bjørstad SkilleRediger

En litt annerledes kunstnergjerning, men det er vel derfor vi leser og lager leksikon; for å lære om nye sider ved menneskers liv og virksomhet!? Det er velillustrert og foregår i Trondheim, og derfor er det ingen overraskelse at allsidige Kjersti Lie står bak. Pen og ryddig AA, mener jeg. M O Haugen (diskusjon) 11. jan. 2014 kl. 12:09 (CET)

AnbefaltRediger

 1.   For M O Haugen (diskusjon) 11. jan. 2014 kl. 12:09 (CET)
 2.   For Haakon K (diskusjon) 12. jan. 2014 kl. 16:11 (CET)
 3.   For Ranværing (d) 12. jan. 2014 kl. 21:50 (CET)
 4.   For - men enig med noorse om krav om kilder til påstanden om attraktive samlerobjekter. Bjoertvedt (diskusjon) 13. jan. 2014 kl. 02:23 (CET)

KommentarerRediger

Flott jobb med fotografering og ordning av rettigheter til å bruke bildene. Haakon K (diskusjon) 12. jan. 2014 kl. 16:11 (CET)

Takk, Haakon K! Jeg synes som regel bilder og andre illustrasjoner gir merverdi til artiklene, så jeg bruker mye energi på dette. mvh Kjersti L. (diskusjon) 12. jan. 2014 kl. 20:01 (CET)

Artikkelen er godt skrevet, men jeg er likevel litt usikker på ingressen. Den virker ikke helt leksikalsk på meg. Det er flere årsaker, blant annet at

 1. et av hennes egne utsagn benyttes for å beskrive henne; slik sitatene benyttes senere i artikkelen er helt ok;
 2. utsagnet om at de er høyt verdsatt i samlermiljøer over hele verden mangler kilde;
 3. kilden ikke dekker at reproduksjonene fra Götz er attraktive samlerobjekter.

Slike utsagn krever generelt sett kildebelegg i artikler, og spesielt ved UA. Mvh Noorse 12. jan. 2014 kl. 23:59 (CET)

Takk for skarpt blikk, Noorse. Jeg skal endre/melde tilbake så snart jeg har tid. mvh Kjersti L. (diskusjon) 13. jan. 2014 kl. 09:55 (CET)
Det mest åpenbare problemet er setningen «originaldukker som er høyt verdsatt i samlermiljøer over hele verden». Det er lett å se at realinnholdet i det stemmer, for den som skumleser de tilgjengelige kildene. Dette nettstedet viser flere unikadukker som er solgt for $ 10.000 hver, og enkel gogling gir treff på mange samlersider. Men formuleringen er det kanskje ikke direkte dekning for? Hva med «originaldukker som kjøpes av samlere fra hele verden for priser opp til 10.000 USD»? Mvh M O Haugen (diskusjon) 13. jan. 2014 kl. 10:03 (CET)
OK for meg. Jeg har bare ikke fokusert på priser. Det er typisk informasjon som må holdes oppdatert. Bare endre! Jeg har andre tilbakemeldinger, men tar dem etter et møte. mvh Kjersti L. (diskusjon) 13. jan. 2014 kl. 10:08 (CET)
Til Noorses punkter
 1. det finnes panegyriske utsagn om Skille i flere av bøkene og tidsskriftene, men jeg syntes det sitatet jeg har valgt raskt og enkelt og tydelig gir leseren et inntrykk av hvorfor hun modellerer dukker og ikke andre typer skulpturer. Når det gjelder at det er hennes eget utsagn, støttet jeg meg til dette, fra Stilmanualen for kunstnerbiografier: «Når du skal finne en formulering som skal oppsummere kunstnerens virksomhet, eller karakterisere et verk, kan det føles praktisk å bruke kunstnerens egne ord, eller sitere et egnet formulering fra en tale eller ei bok.» Jeg stemmer for å la det stå som det står, hvis ikke flere andre er uenige. Da skal jeg finne et annet.
 2. Dette utsagnet kan endres, slik M O Haugen foreslår, med lenke til nettstedet han nevner.
 3. Her bryr jeg meg ikke med å lete etter kilden jeg hadde, men endrer teksten. Ikke så vesentlig for artikkelen.
Da har jeg endret ingressen iht innspill. Jeg har tidligere "forsket" på om andre wikipedianere refererer til kilder allerede i ingressen, eller om de venter til hovedomtalen av hendelsen/emnet lenger nede i artikkelen. Det gjøres litt forskjellig, ser jeg. Nå har jeg ihvertfall tatt et par referanser til i ingressen, i tillegg til at den er endret. mvh Kjersti L. (diskusjon) 13. jan. 2014 kl. 13:09 (CET)

(marg)Ang. sitatet: Hjelper det hvis jeg kutter alt FREM TIL: "jeg er et dukkemenneske..."?? mvh Kjersti L. (diskusjon) 13. jan. 2014 kl. 13:12 (CET)

Jeg synes sitatet er greit slik det står. Mvh --M O Haugen (diskusjon) 14. jan. 2014 kl. 18:57 (CET)
Ingressen er for meg bedre slik den er nå, men jeg ville nok heller kuttet alt ETTER "Men Skille sier:..." Bruk sitatet eventuelt gjerne lengre ned i artikkelen. Årsaken er at for meg er det å legge dette sitatet her noe av det som utgjør forskjellen mellom en magasin-/avis-artikkels ingress og en leksikoningress.
Jeg ser poengene med referanser i ingresser, og heller nok til at det bør unngås om mulig. Problemet som oppstår her er at flere utsagn lett kan kalles påfugler og påkalle fjerning om de ikke referensieres. Da heller referanser. Noorse 15. jan. 2014 kl. 09:47 (CET)
Jeg synes dette er bra, spesielt med så mange illustrasjoner - men kanskje første delene bør skrives om/ ombrekkes, slik at resultatet ligner mere på hva som er vanlig for leksika. Med et slikt tema, er det lett å stemme tonen litt høyere enn hverdagsprosa. Sitatet er greit, men bør plasseres slik at det ikke ser ut som del av ingressen. Damen er absolutt inklusjonsverdig IMØ, og fortjener en så god leksikonartikkel som kan lages. --Bjørn som tegner (diskusjon) 15. jan. 2014 kl. 22:18 (CET)
Det er ikke "livet om å gjøre" for meg at sitatet beholdes der det er, eller at det overhodet beholdes, men jeg synes fortsatt det er svært talende og godt kan tas med her eller der, også ut fra stilmanualen jeg viser til ovenfor. To spørsmål: Hvilke deler mener du inngår i "første delene", Bjørn som tegner - og hvor er stemmen tonet høyere enn hverdagsprosa - var det sitatet du tenkte på igjen? Hvis jeg skal klare å vurdere (ser det ikke så godt selv, vettu), må jeg ha noen presiseringer. mvh Kjersti L. (diskusjon) 16. jan. 2014 kl. 15:38 (CET)
Ingressen er først og fremst ment å gi harde data, men på en slik måte at det frister til lesning av resten av artikkelen. Øvrig stoff bør flyttes nedover, og gullfasaner og påfugler bør vekk fra ingressen. Med så mange flotte fotos blir ellers panegyrikk i ord heller overflødig.
Hvis du gir sitatet en egen overskrift, som f.eks. «Kunstneren om seg selv», får du et naturlig skille mellom innledning og resten.
Din narrative stil gir ellers litt dåm av ukeblad/søndagsbilag i større avis. Det er litt uvant i forhold til vanlige leksikonartikler, men kan kanskje forsvares ut fra måten enkelte ting ble beskrevet i Familieboken. --Bjørn som tegner (diskusjon) 16. jan. 2014 kl. 16:01 (CET)
Det var ikke småtteri! mvh Kjersti L. (diskusjon) 16. jan. 2014 kl. 19:22 (CET)
Da har jeg summet meg litt, prøvd å lese en gang til - og har barbert & flyttet sitatet og fjernet de yndigste barndomsminnene (som jeg fortsatt mener var relevante for å si noe om kunstnerens langvarige lidenskap for det hun driver med). Det som står igjen nå, mener jeg er relevant, men andre mener kanskje noe annet. Jeg ser ikke bort fra at tonen er påvirket av det som har vært mine kilder; stort sett ikkevitenskapelige tidsskrifter og begeistrede bøker. mvh Kjersti L. (diskusjon) 16. jan. 2014 kl. 20:21 (CET)Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en anbefalt artikkel. M O Haugen (diskusjon) 18. jan. 2014 kl. 16:53 (CET)


Liste over FNs fredsbevarende styrkerRediger

Ryddig, ordentlig og solid, slik vi kan vente oss fra Bruker:Ordensherre. Velorganisert, fullt av blå lenker (og blå bereter), og med kilder, navigasjonsmal og kategori. Lista kan sees i sammenheng med to tidligere utnevnte stjerneartikler Kandidatsider/FN-medaljen og Kandidatsider/Liste over norske militære bidrag i utenlandsoperasjoner etter 1945. M O Haugen (diskusjon) 13. jan. 2014 kl. 22:07 (CET)

God listeRediger

 1.   For M O Haugen (diskusjon) 13. jan. 2014 kl. 22:07 (CET)
 2.   For - oi, meget pent! Bjoertvedt (diskusjon) 14. jan. 2014 kl. 00:10 (CET)
 3.   ForM14 (diskusjon) 14. jan. 2014 kl. 11:36 (CET)
 4.   For - Forbiledlig! --LeifInge (diskusjon) 14. jan. 2014 kl. 12:44 (CET)
 5.   For Haakon K (diskusjon) 14. jan. 2014 kl. 14:37 (CET)Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en god liste. M O Haugen (diskusjon) 21. jan. 2014 kl. 08:28 (CET)


LøvtrærRediger

Omfattende og solid innsats fra Bruker:Bjoertvedt, som i tillegg til sin bakgrunn som historiker også må ha en stor soft spot for biologi; han har tidligere laget lignende artikler/lister/artikkelserier om karplanter, bregner og bartrær. Stor takk for denne innsatsen! Det er en tilbakevendende kjepphest fra min side at slike lister og artikkelserier danner kjernen i leksikonarbeidet: å beskrive hele bredden av et fagområde.

Jeg vet av erfaring at det er uenighet i noen slike prosesser om hvorvidt dette er ei God Liste over artsartikler, eller om det er en Anbefalt Artikkel om en artsgruppe. Arbeidet legges fram med mulighet til å stemme for begge deler, så vil stemmefordelingen vise hvilket av de to alternativene vi ender opp med om ei uke. M O Haugen (diskusjon) 20. jan. 2014 kl. 09:00 (CET)

AnbefaltRediger

 1.   For M O Haugen (diskusjon) 20. jan. 2014 kl. 09:00 (CET)
 2.   For Ctande (diskusjon) 21. jan. 2014 kl. 19:59 (CET)
 3.   For - Ranværing (d) 22. jan. 2014 kl. 13:52 (CET)
 4.   For - Trurl (diskusjon) 24. jan. 2014 kl. 22:45 (CET)
 5.   Imot Fordi at hvis man ser bort fra selve lista, er artikkelen svært kort og mangelfull. Haakon K (diskusjon) 25. jan. 2014 kl. 14:49 (CET)

God listeRediger

 1.   For M O Haugen (diskusjon) 20. jan. 2014 kl. 09:00 (CET)
 2.   For Ctande (diskusjon) 21. jan. 2014 kl. 20:00 (CET)
 3.   For - heller mer til at det er en liste - Ranværing (d) 22. jan. 2014 kl. 13:52 (CET)
 4.   For Haakon K (diskusjon) 25. jan. 2014 kl. 14:49 (CET)
 5. Nøytral - de andre tre er "god liste" så det er vel ikke helt unaturlig for denne også. Bjoertvedt (diskusjon) 22. jan. 2014 kl. 14:57 (CET)

KommentarerRediger

Jeg tror det er en stund siden vi sist hadde en slik dobbeltnominasjon til enten AA eller GL. Her er litt hjelp for nye lesere: et resonnement rundt dette ble utdypet i Wikipedia:Kandidatsider/Svermere i 2011. Kandidatprosessen kan selvsagt ikke ende med at artikkelen blir både AA og GL, den kan bare bli én av delene, og det vil være stemmetallene som avgjør hva. Mvh M O Haugen (diskusjon) 20. jan. 2014 kl. 09:08 (CET)

Jeg kunne ønske at forvedet, som brukes to ganger i ingressen, hadde vært lenket/omdirigert til en artikkel som forklarer begrepet. - 4ing (diskusjon) 23. jan. 2014 kl. 10:48 (CET)

Jeg reagerer på dennne: «gjennom forråtnelsen gir den grunnlag for en rekke åtseletende insekter, moser og sopp» Åtsler er døde dyr, men her tenkes det vel på råtten ved og døde blader? Meitemark er også viktig i denne sammenhengen. En bør også nevne at løvskog ofte har brunjord i motsetning til podsoljord i barskog.

Artikkelen har en norsk vinkling. Det er greit, men bør presiseres bedre. Det stemmer ikke at løvtrær har liten økonomisk betydning internasjonalt. I følge enwiki er eucalyptus det viktigste kilden i verden til tremasse. Løvtrær er også viktig for produksjon av frukt, nøtter og naturgummi. Handelen med kakaobønner har en verdi på mange milliarder kroner årlig. Trurl (diskusjon) 24. jan. 2014 kl. 22:45 (CET)

Over lista står det at «[h]ovednavn som er satt i kursiv, angir familier, slekter eller arter som utelukkende vokser naturlig utenfor Norden». Jeg ser likevel et stort antall navn i kursiv med bokstaver bak som angir at de er utbredt i nordiske land. Hva kommer dette av? Dessuten ser jeg ikke poenget med denne kursiveringa all den tid dette ikke er Norges eller Nordens Wikipedia. Haakon K (diskusjon) 25. jan. 2014 kl. 14:44 (CET)

Tror jeg har gått igjennom de fleste kommentarene nå. Rettet opp og presisert det med økonomisk betydning, insekter, bruksområder, og ryddet opp i en del dobbeltførte og feilplasserte avsnitt. Ellers så er det slik at noen av de artene som kan finnes i Norden. skal være i kursiv - se forklaringsteksten. Det er bare de som er naturlig forekommende i Norden som ikke står i kursiv. Dermed kan man bruke landkodene for å se om treet kan påtreffes i Norden, og kursiveringen til å bestemme om treet er naturlig eller innført. Bjoertvedt (diskusjon) 26. jan. 2014 kl. 17:45 (CET)Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en god liste. M O Haugen (diskusjon) 27. jan. 2014 kl. 12:29 (CET)


Carnegie Medal in LiteratureRediger

Carnegiemedaljen er Storbritannias eldste (og muligens viktigste) barnebokpris. Jeg har laget artikler om alle forfatterne, og om de bøkene som er oversatt til norsk. Det betyr 80 nyskrevne artikler, og noen andre som er pusset opp litt. Takk til Bruker:Jpfagerback og Bruker:Edorfbir som gjennom sitt arbeid med kategori og liste satte meg på tanken om å jobbe med dette, og gjorde arbeidet lettere for meg.

Når man ser denne lista sammen med Beatrix Potter to Harry Potter – som er et kompetent og interessant retrospektivt utvalg av Storbritannias viktigste barnebokforfattere fra 1900-tallet, og som jeg har jobbet med samtidig (og også kandidatnominerer nå i dag), er det tydelig at de utfyller hverandre: Carnegieprisen viser oss hvem som ble lagt merke til, år for år, mens århundret gikk, mens Potter-til-Potter-utstillingen viser oss hvem vi husker fra 1900-tallet. På den måten håper jeg at jeg har bidratt til at vår Wikiversjon er en av de beste på barnebokforfattere.

Tidligere har jeg jobbet med flere andre lignende priser og lister: Kulturdepartementets priser for barne- og ungdomslitteratur i 2008, H.C. Andersen-prisen i 2010 og Astrid Lindgren-prisen og Expressens Heffaklump i 2011. De to svenske prisene har forresten samme utfyllende effekt som de to som kandidatnomineres nå: Heffaklumpen er en år-for-år-pris, mens Lindgren-prisen er en retrospektiv pris for et helt forfatterskap. Mvh M O Haugen (diskusjon) 20. jan. 2014 kl. 19:33 (CET)

God listeRediger

 1.   For M O Haugen (diskusjon) 20. jan. 2014 kl. 19:33 (CET)
 2.   For Haakon K (diskusjon) 20. jan. 2014 kl. 21:15 (CET)
 3.   For - Bjoertvedt (diskusjon) 21. jan. 2014 kl. 08:45 (CET)
 4.   For - Ludvich (diskusjon) 22. jan. 2014 kl. 10:11 (CET)
 5.   For - Ranværing (d) 22. jan. 2014 kl. 13:53 (CET)
 6.   For 3s (diskusjon) 23. jan. 2014 kl. 10:18 (CET)
 7.   For - mvh Kjersti L. (diskusjon) 24. jan. 2014 kl. 21:16 (CET)

KommentarerRediger

Etableringen av «nestenvinnere» ble introdusert fra og med prisutdelingen for 1954: «Etableringen» og «ble introdusert» høres ut som to ting av samme sak. Hva med Innføringen av «nestenvinnere» fant sted ved prisutdelingen for 1954, eller noe slikt? Haakon K (diskusjon) 20. jan. 2014 kl. 21:15 (CET)

Ops. Godt observert. Enig. Mvh M O Haugen (diskusjon) 20. jan. 2014 kl. 21:37 (CET)Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en god liste. M O Haugen (diskusjon) 27. jan. 2014 kl. 20:45 (CET)


Beatrix Potter to Harry PotterRediger

Dette – en utstilling på National Portrait Gallery i 2002 – er kanskje et litt sært utgangspunkt for ei God Liste. Samtidig er det et poengert, relevant og kompetent utvalg av britiske barnebokforfattere fra 1990-tallet, sett i tilbakeblikk.

Når man ser denne lista sammen med Carnegie Medal in Literature – som antagelig er Storbritannias viktigste barnebokpris, og som jeg har jobbet med samtidig (og også kandidatnominerer nå i dag), er det tydelig at de utfyller hverandre: denne lista viser oss hvem vi husker fra 1900-tallet, mens Carnegieprisen viser oss hvem som ble lagt merke til, år for år, mens århundret gikk. På den måten håper jeg at jeg har bidratt til at vår Wikiversjon er en av de beste på barnebokforfattere. M O Haugen (diskusjon) 20. jan. 2014 kl. 19:19 (CET)

God listeRediger

 1.   For M O Haugen (diskusjon) 20. jan. 2014 kl. 19:19 (CET)
 2.   For - Bjoertvedt (diskusjon) 21. jan. 2014 kl. 01:36 (CET)
 3.   For --Finn Bjørklid (diskusjon) 22. jan. 2014 kl. 09:27 (CET)
 4.   For - Ranværing (d) 22. jan. 2014 kl. 13:54 (CET)
 5.   For - mvh Kjersti L. (diskusjon) 24. jan. 2014 kl. 10:11 (CET)
 6.   For - TorDuck (diskusjon) 27. jan. 2014 kl. 19:09 (CET)

KommentarerRediger

Hei, deler av omtalen som er beskrevet i artikkelen, er på engelsk, uten norsk oversettelse. Grrahnbahr (diskusjon) 20. jan. 2014 kl. 22:13 (CET)

har prøvd meg med en oversetting. Bjoertvedt (diskusjon) 21. jan. 2014 kl. 01:36 (CET)
Tja, jeg havnet i tenkeboksen for denne artikkelen. Jeg synes den er uvanlig kort, men hvis jeg/vi vektlegger forutsetningen til Morten om at dette er den viktigste britiske barnebokprisen, så er den kanskje så lang som den trenger å være. Det er en del pirk som jeg synes bør overveies: De fleste av oss kan lese engelsk, og gamle Britannica forutsatte at deres leserne behersket både fransk og latin. Jeg synes vi skal konsekvent forvente at vi har noen lesere som ikke leser engelsk og gi en oversettelse, eksempelvis i parentes, - som denne «Celebrating a century of children's literature». Apropos, engelsk - det er et sitat i referanse fem, og hvis man leser den langsomt vil man kanskje se en skrivefeil. Jeg stemmer for i den tro at det jeg nevner blir vurdert. --Finn Bjørklid (diskusjon) 22. jan. 2014 kl. 09:27 (CET)
Skrivefeil rettet, og tekst oversatt. Jeg beklager hvis jeg har vært utydelig. Her er presiseringen: Denne lista er det beste retrospektive utvalget jeg har sett av «forfattere vi husker» fra 1900-tallet. Carnegie Medal in Literature (som jeg har jobbet med samtidig) er den viktigste barnebokprisen. Mvh M O Haugen (diskusjon) 22. jan. 2014 kl. 09:42 (CET)
Og enda en forsøk på et forsvar: Jeg er enig i at innledningen her er kort; men jeg har lagt mest vekt på selve biografiene, og håper at dere ser verdien av bred dekning av engelske barnebokforfattere. Om ønskelig kan jeg forsøke å finne anmeldelser/omtaler av utstillingen. Mvh --M O Haugen (diskusjon) 22. jan. 2014 kl. 10:22 (CET)

Jeg vet vi har ulikt syn på alfabetisering/ordning av litteraturlister, men her evner jeg ikke å se hva slags ordning det er av navnene på "de avbildede". Er det et tap for listen om den blir ordnet f.eks. alfabetisk etter etternavn - eller kanskje den er sortert, uten at jeg ser det? mvh Kjersti L. (diskusjon) 24. jan. 2014 kl. 10:11 (CET)

Informasjonen om at denne og Carnegie Medal ... utfyller hverandre - og hvordan, er interessant. Jeg synes den kan være med i begge artiklene, ikke bare i kandidatanbefalingen. Det samme gjelder de to nevnte svenske prisene. mvh Kjersti L. (diskusjon) 24. jan. 2014 kl. 10:15 (CET)
Rekkefølgen er basert på kronologien i boka. I utstillingen og i boka var forfatterne gruppert i 5 perioder gjennom århundret. Jeg kunne kanskje legge inn disse periodene som mellomoverskrifter i lista over navn? Dette at de to listene utfyller hverandre er en min subjektive (men likevel forholdsvis faglig, håper jeg) observasjon og tolkning, som jeg ikke har kilder til. Jeg er usikker på hvordan det skal kunne bakes inn på en god måte. Mvh M O Haugen (diskusjon) 24. jan. 2014 kl. 10:26 (CET)Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en god liste. M O Haugen (diskusjon) 27. jan. 2014 kl. 20:45 (CET)


Svømming under Sommer-OL 2012Rediger

Enda et omfattende, velorganisert og solid eksempel på at Wikipedia er gode på idrettsstoff. Artikkelen en en godt strukturert oversikt over øvelsene, med et overveldende materiale av biografier (933 biografier og 35 andre artikler i Kategori:Svømming under Sommer-OL 2012), enkeltøvelser og «Land under Sommer-OL 2012»-artikler i bunnen. De tre som har jobbet mest med denne artikkelen (disse artiklene) er visst Bruker:Løken, Bruker:Helt og Bruker:Edorfbir; men jeg gjetter at Løken i tillegg står for de fleste av biografiene. Dette er Anbefalt med solid margin, muligens også Utmerket. M O Haugen (diskusjon) 13. jan. 2014 kl. 21:35 (CET)

AnbefaltRediger

 1.   For M O Haugen (diskusjon) 13. jan. 2014 kl. 21:35 (CET)
 2.   For Bksm (diskusjon) 14. jan. 2014 kl. 18:44 (CET)
 3.   For Haakon K (diskusjon) 15. jan. 2014 kl. 16:08 (CET)
 4.   For Migrant (diskusjon) 18. jan. 2014 kl. 06:12 (CET)
 5.   For Grrahnbahr (diskusjon) 18. jan. 2014 kl. 23:01 (CET)

UtmerketRediger

 1.   For Haakon K (diskusjon) 17. jan. 2014 kl. 15:44 (CET)
 2.   For --M O Haugen (diskusjon) 18. jan. 2014 kl. 10:49 (CET) . Enig i Haakons resonnement for UA
 3.   For Grrahnbahr (diskusjon) 18. jan. 2014 kl. 23:01 (CET)
 4.   For Ranværing (d) 19. jan. 2014 kl. 02:39 (CET)
 5.   ForBjoertvedt (diskusjon) 23. jan. 2014 kl. 09:03 (CET)

KommentarerRediger

Publiserings- og besøksdatoene til referansene står på engelsk. De bør oversettes til norsk og oppdateres hvis de er besøkt under skrivinga av artikkelen. Haakon K (diskusjon) 15. jan. 2014 kl. 16:08 (CET)

Ville en individuell medaljetabell også tilført artikkelen noe mere siden antallet øvelser er så mange slik at det ikke er helt enkelt ved første øyekast å se hvem som tok flest medaljer under sportsgrenen under OL. Hva med å inkludere tradisjonell OL-poenggiving per nasjon og utøver, etter poengberegningen 7-5-4-3-2-1 for plassene 1 t.o.m. 6, som for eksempel i denne artikkelen (Hurtigløp på skøyter under Vinter-OL 1972) Mvh Migrant (diskusjon) 15. jan. 2014 kl. 17:36 (CET)

Jeg har retta referanser og stemt for UA. Tar man i betraktning alle underartiklene, er dette en svært omfattende oversikt, og høyere krav til UA enn dette kan vi vel egentlig ikke ha. Haakon K (diskusjon) 17. jan. 2014 kl. 15:44 (CET)

Takk for at du rettet de, og takk for språkvasken. Jeg pleier å bli ganske lei av artikler jeg "leverer" til kandidatprosess, så jeg orket ikke det. Takk også til Migrant for de siste endringene. Jeg finner ikke noe oversikt over OL-poeng for denne grenen, og tar litt for lang tid å regne på det selv. Angående individuell medaljestatistikk så blir det litt for mye, men har tatt med de som fikk 3 eller flere medaljer. Hvis noen har forslag til et komprimert navn på den rubrikken så si fra :) Jeg skal ikke si for mye om en kandidat fra meg selv, men jeg kommer ikke på noe som helst som kan legges til i artikkelen. Tror ikke det finnes mer stoff rett og slett. Derfor mener jeg den tipper over til å bli utmerket. --- Løken (diskusjon) 17. jan. 2014 kl. 23:21 (CET)

Flere ting som kunne vært fikset:

 1. Transkripsjon av alle navn i hele artikkelen selv om de gjentas, og legge biografi-artikler på riktig artikkel-navn og lenke direkte til artikkel (ingen omdirigeringer).
 2. Utvide artikkelen om andre kuriosa, som eldste og yngste deltagere, og eventuelt eldste og yngste medaljevinnere og eventuelt disse i forhold til hele dette Sommer-OL 2012.
 3. Eventuelle slektskap mellom svømmedeltagere med andre OL-svømmere (både dette OL og tidligere OL) og andre 2012 OL-deltagere.
 4. Hvem/Hvilke svømmere av de som deltok her har deltatt i flest OL tilogmed dette OL.
 5. Referanser på rekorder og internlenking for rekordhistorikk på OL-rekorder og verdensrekorder.
 6. og hva med eventuelle nasjonsrekorder, banerekorder, eventuelle andre aktuelle rekorder (kontinent-rekorder) i antall og eventuelle referanser for disse.
 7. Flytte navigasjonsmalen for Svømming under Sommer-OL 2012 ned under infoboksen.

– samt kontrollert antall nasjoner (166 eller 167) og antall utøvere både samlet (933 ?, 931 ?, 950 ?) og pêr kjønn totalt og pêr enkeltnasjon ? (informasjon til Infoboksen)

Andre ting som er relatert til artikkelen blir jo:

 1. Oppdatere medaljevinneres biografi-artikler med 2012-medaljer i {{MedaljeTabellTopp}} og eventuelt ekstern biografi-profil mal-lenke til respektive {{Sports-reference}} profilartikkel.
 2. Oppdatere alle artiklene xxNasjonxx under Sommer-OL 2012 under avsnittet for svømming (166 eller 167) med utøvere (930 + ?) og resultater.

F.eks. Under min lille gjennomgang så fant jeg ut at Ungareren László Cseh er sønn av tidligere OL-deltager László Cseh, Sr., og at medaljevinnerne Haley Anderson og Alyssa Anderson er søstre. Adzo Kpossi, Togo var yngste svømmer samt at Lars Frölander, Sverige var eldste svømmer og deltok i sitt 6. OL (usikker på om han også var alene om den bedriften med så mange OL blant 2012 OL-svømmerne, eventuelt om andre kanskje hadde flere OL ?). I tillegg bør vel også nevnes at Japan var den nasjonen med nest flest medaljer (11) selv om mer enn brorparten var av bronsevalør (8 – flest) i tillegg til sine 3 sølvmedaljer.

Så tror det fortsatt er noe å skrive inn i artikkelen.

Mvh Migrant (diskusjon) 18. jan. 2014 kl. 06:12 (CET)

1. Skal sette Wikijens på saken. 2. Det kan jeg gjøre. 3 og 4. Hvis du finner noe mer enn det du allerede har skrevet, si i fra. 5. Det kan jeg fikse. 6. Det blir litt for mye etter min smak om man skal liste alle nasjonsrekorder. Det er sinnsykt mange som satt ny nasjonal rekord. 7. Hvis noen vet hvordan kan man gjøre det. 8. Skal titte litt på nasjonene. 933 er rett tall. Kjønnsfordeling skal jeg se om jeg finner. 9 og 10. Det blir for omfattende for min del, og et tanke for strengt syns jeg. --- Løken (diskusjon) 18. jan. 2014 kl. 10:34 (CET)
Har sett litt på transkripsjon (+ evt. manglende aksenter), men vet ikke om jeg kommer gjennom hele artikkelen. Uansett vil nok dette bli tatt etterhvert, da typisk arbeidsmåte i slike tilfeller gjerne går via lenker hit-funksjonen. Altså på et tidspunkt tar noen for seg kategorien for russiske svømmere, og rydder i transkripsjonen, og samtidig ordner alle "lenker hit" for de enkelte utøverartiklene. En liten estetisk detalj på siden: Er det mulig å fikse kolonnebredden i den kollapsede tabellen under overskriften Beste utøvere medaljer (litt pussig overskrift forresten)? Nå fører skjul/vis til at nummerkolonnen blir unødvendig (og uestetisk?) bred. Kan skjul/vis flyttes til annen kolonne eller på annen måte justeres? --Wikijens (diskusjon) 18. jan. 2014 kl. 11:47 (CET)
Resultat: 1. Han er i gang. Om ikke det blir gjort før kandidatprosessen er ferdig, så fortsetter han forhåpentligvis etterpå. Det er ikke noe problem. 2 og 3. Jeg har laget en liten trivia på slutten av artikkelen med referanser. 4. Jeg fant ikke noe om dette. 5. Done! 6. Har lagt til antallet i trivia-delen. 7. Fikk det ikke til, noen andre må se på det. Synes egentlig ikke det ser så ille ut nå. 8. Jeg endret til 931 siden SR sa at det var 931. Jeg og Wikijens får gå igjennom alle deltakerne ved en senere anledning (det er jo ganske mange). La til kjønnsfordeling med referanse i infoboksen. Noe mer? :) --- Løken (diskusjon) 18. jan. 2014 kl. 11:50 (CET)
Til mitt eget spørsmål ang. vis/skjul i tabellen forsøkte jeg å flytte det i denne testredigeringen. Har det noe for seg evt. med litt justering? --Wikijens (diskusjon) 18. jan. 2014 kl. 11:57 (CET)
Svar til Wikijens: Din testredigering synes jeg er helt grei, men kan muligens skape en liten usikkerhet i hvor tabellen starter siden den har nogenlunde likt utseende med små bildeikoner i seg selv men med ulik tekst. Usikker på hvilken layout som er best der.
Jeg har internlenket flere rekordforbedringsoversikter men det er noen relevante slike som ikke er opprettet ennå ? Se {{Verdensrekorder i svømming}} og {{Olympiske rekorder i svømming}}. Så hva med resterende rekordlister skal de også internlenkes selv om de blir røde ?
Kommentarer til egen nummer-liste: 1. Hva med andre kjente wikitranskriberere som Bruker:Barend, Bruker:Frodese, og Bruker:Ctande ? 2., 3. og 4. Greit (og egentlig ikke så viktig, men noe synes jeg er morsomt å ha med allikevel, og noe har vi fått til  Liker). 5. Burde ikke det internasjonale svømmeforbundet være gode kilder her FINAs Verdensrekordoversikter. 6. Ingen opplisting trengs i denne artikkelen om banerekorder, nasjonsrekorder og kontinentrekorder (men vet at slike statistikker føres og kan være ålreit og opplyse om antallet med dertilhørende referanser) kan eventuelt utdypes i underliggende/utdypende artikkel. Se forøvrig den engelske navigasjonsmalen 7. Har nå fikset den navigasjonsmalen for {{Svømming under Sommer-OL 2012}}. 8. Se gjerne også FINAs lister over kvalifiserte deltagere per øvelse i langbane og i maratonsvømming. Kan se ut som antall nasjoner er 167, men stoler ikke 110 prosent på utøver-antallet med deltagere ennå, men vi er nok veldig nære. Siden vi på wikipedia på norsk har bestemt oss for å inkludere utøvere som var med i respektive OL-tropp men som ikke deltok som Sverre Lunde Pedersen, Norge og Tamara Oudenaarden, Canada under Vinter-OL i 2010. Så om Sports-reference ikke inkluderer de som OL-utøvere i 2010, hva da med slike mulige samme type svømmeutøvere i 2012? 9. og 10. Tja enig, men hører med til artikkelsuiten for artikkelgjenkjennelse.
Grunnen til mine spørsmål ligger i at denne artikkelen vil på en måte skape presedens for oppsettet i andre lignende typer artikler. Jeg ønsker å være så etterettelig og utfyllende som mulig og med et ønske om å få en velorganisert layout som bedrer lesbarheten, forståelsen og sammenhengen av denne delen av artikkeltemaet som er en del av flere andre relaterte artikler. Personlig kjenner jeg ikke så godt til svømmeregler og organiseringen av svømmesporten og dens konkurranser. Men om jeg får sammenligne med hurtigløp på skøyter (likheter: individuell sport, beste tider, avgrenset arena, heat/par) som jeg kjenner en god del bedre så ville jeg også tro at det var noen mesterskapsoverdommere, mesterskapsstartere samt andre dommere (hjelpedommere om en vil) under konkurransen som tidtakere, måldommere, banedommere, vekslingsdommere også videre. Hvor mesterskapsoverdommeren er hoveddommer og er utnevnt av det internasjonale svømmeforbundet akkurat som mesterskapsstarteren er utnevnt. Slike blir ihvertfall utnevnt for respektive konkurranser i hurtigløp på skøyter, se f.eks overdommerne Knut Ludahl, Tore B. Ramton og starteren Marcel L. Vanberg, som her under Hurtigløp på skøyter under Vinter-OL 2006#Dommere og startere. Så hvilke står for disse tekniske oppgaver og som teknisk/lokal arrangør under et svømmemesterskap som olympiske leker ?
Mvh Migrant (diskusjon) 23. jan. 2014 kl. 23:30 (CET)
Ny test av halvkollapset tabell: Bruker:Wikijens/test. Kunne det være noe, og kanskje helst med de to tabellene helt inntil hverandre hvis det er teknisk mulig? --Wikijens (diskusjon) 24. jan. 2014 kl. 00:19 (CET)
Tja, liker den bedre, og enig i spørsmålet ditt men vet ikke hvordan man får det til uten mellomrom. Mvh Migrant (diskusjon) 24. jan. 2014 kl. 03:01 (CET)

Aner ikke det om dommerne, det er jo en lyd fra en høytaler som starter løpene. I tillegg er det jo 8 måldommere per løp, så det blir jo en del å finne frem i. Om det er tallet 931 som SR har eller 933 som vi har er vel kanskje ikke så viktig? Vi har artikler om alle utøvere nå, og alle lenker i underartiklene er blå. Det bør holde. Jeg satt inn hvor mange nasjons- og kontinentale rekorder det var i triviadelen, rett og slett med å telle opp. Finner du en referanse på det så si i fra. Jeg liker ikke disse rekordartiklene, siden de krever et stort vedlikehold, og ikke verdens undergang om det ikke er opprettet. Nå ble det så mye at jeg ikke vet om jeg fikk svart på alt, men dette er såpass små detaljer som skal på plass, at det ikke bør være en demper på om det skal være AA eller UA. --- Løken (diskusjon) 24. jan. 2014 kl. 00:25 (CET)

Ja, da blir det vel den som trykker «play» på maskinen som sender lyden ut til høyttaleren da som jeg ville kalt (mesterskaps)starter. Jeg tenker heller ikke på å finne navnet på alle måldommere og andre hjelpedommere men overdommer og starter kunne kanskje vært kjekt (dette under forutsetningen av at likheten her stemmer overens med hurtigløp på skøyter). Fordi jeg anser at personer med slike oppgaver har en meget viktig rolle og myndiget under arrangementet. Mvh Migrant (diskusjon) 24. jan. 2014 kl. 03:01 (CET)Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en utmerket artikkel. M O Haugen (diskusjon) 27. jan. 2014 kl. 22:06 (CET)


Liste over personer i norrøn mytologiRediger

Flittige Bruker:Andewa seiler opp som vår vikingtidsekspert, med fine artikler/serier om fornaldersagaer, ladejarler, og nå også figurene fra mytologien. Lista har integrert kildegrunnlaget sitt i løpende tekst heller enn i fotnoter, men det burde likevel være fullt forståelig og i tråd med våre krav til synlige kilder. M O Haugen (diskusjon) 23. jan. 2014 kl. 22:29 (CET)

God listeRediger

 1.   For M O Haugen (diskusjon) 23. jan. 2014 kl. 22:29 (CET)
 2.   For Haakon K (diskusjon) 25. jan. 2014 kl. 14:31 (CET)
 3.   For M14 (diskusjon) 25. jan. 2014 kl. 18:08 (CET)
 4.   For Ranværing (d) 26. jan. 2014 kl. 05:40 (CET)
 5.   For --Finn Bjørklid (diskusjon) 26. jan. 2014 kl. 12:56 (CET)
 6.   For 3s (diskusjon) 28. jan. 2014 kl. 20:49 (CET)

KommentarerRediger

Listen ser grei nok ut uten å ha gått i dybden. Jeg tok en del stikkprøver på artiklene, og mange synes opprettet raskt for å dekke røde lenker, men det kan utbedres over tid. Boktitler bør konsekvent endres til kursiv (jeg gjorde det i den innledende teksten). Litteraturlisten hadde klare mangler på mer betydningsfull litteratur, og jeg utbedret den. Som det er nevnt i en annen diskusjon, er det ikke heldig at alle bildene kommer først i artikkelen. Ved bruk av mobiltelefon eller lignende plattofmer må brukeren skrolle forbi disse før man kommer til teksten. Det bør vurderes endres. --Finn Bjørklid (diskusjon) 26. jan. 2014 kl. 12:56 (CET)


Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en god liste. M O Haugen (diskusjon) 31. jan. 2014 kl. 10:36 (CET)