Brunjord er en jordtype som finnes i varmere strøk hvor nedbrytningen går raskt, spesielt hvis det er mineralrik berggrunn. Jorda er homogen og lett på grunn av stor biologisk aktivitet av mark og andre organismer. Dette gir et godt grunnlag for plantevekst, og artsrikdommen blir stor.

I Norge finnes brunjord først og fremst i sørvendt og lavereliggende terreng i den sørlige delen av landet, hvor man også finner edelløvskoger. 12,5% av den produktive skogen i Norge har brunjord.

Litteratur rediger

  • Grønlien, Ryvarden, Tandberg (2008). Bi 2 grunnbok. Gyldendal undervisning. 
  • Moen, A. (1998). Vegetasjon. Hønefoss: Statens kartverk.