Wikipedia:Kandidatsider

Gå direkte til kandidatene
Våre beste artikler

VENNLIGST LES FØLGENDE FØR DU DELTAR HER: Dette er siden for å foreslå artikler og lister til å bli anbefalte artikler, gode lister og portaler og utmerkede artikler.

For å foreslå artikler/lister og for å delta i diskusjonene her må du ha lest disse kriteriene. Alle artikler som foreslås må oppfylle disse kravene. En nominasjon bør ha en begrunnelse, med vekt på artikkelens kvaliteter. Nominasjonen bør på forhånd være avklart med hovedbidragsyter(e) til artikkelen. Det er ikke noe krav at artikkelen skal være uten mangler før nominasjon. Nominator må likevel anse artikkelen fri for vesentlige mangler på nominasjonstidspunktet, og eventuell hovedbidragsyter (eller andre) bør være innstilt på å bidra til å diskutere og utbedre mangler som blir påpekt i løpet av prosessen.

I løpet av prosessen kan du skrive kommentarer til artikler, og tydeliggjøre ditt syn ved å «stemme» for eller imot. Før en stemmer for/mot en artikkel skal hele artikkelen leses godt. Håpet er at man gjennom denne prosessen i fellesskap får fjernet det som måtte være av eventuelle grammatikk- og formateringsfeil, inkonsistens og faktafeil. De som stemmer mot en nominasjon må begrunne sin stemme, slik at artikkelen kan revideres med sikte på å passere nominasjonen.

Det er ikke nødvendig å ha noen spesielle faglige forutsetninger for å delta i diskusjonene. Wikipedia er basert på arbeidet til generalister med greie allmennkunnskaper som har evne til å lese og forstå en tekst. I kandidatprosessene kan allmenndannelsen være grunnlag for å gi råd om rettskriving, klart språk, wiki-formatering og disponering av teksten. Med allmennkunnskaper kan man også stille gode spørsmål om hvilke utsagn som trenger å kildebelegges, og gode oppklaringsspørsmål til setninger vi ikke forstår. Dersom du i tillegg også har spesielle kunnskaper om et eller flere fagområder, er du desto mer velkommen til å delta.

Vi oppfordrer til å la artikkelvurderingen skje i en vennlig og oppmuntrende tone. Den som har skrevet artikkelen kan være dyktig innen emnet, men likevel være nybegynner på Wikipedia, ha noen særegenheter i rettskrivingen eller mangle din viten om artikkelformatering. Kanskje spesielt i slike situasjoner fortjener artikkelen og hovedbidragsyteren å bli møtt med oppmuntring, også av deg. Alle som skriver her, gjør det gratis og utifra egen motivasjon. En positiv kommentar fra deg kan øke en annen bidragsyters motivasjon, og derved bidra til langsiktig innsats for å gjøre Wikipedia bedre.

Det er ikke krav til antall stemmer i en nominasjonsprosess, men minst én etablert bruker som ikke er hovedforfatter av artikkelen må ha vurdert den. I løpet av diskusjonen kan det påpekes mangler ved artikkelen. Ingen artikkel kan bli godkjent før alle vesentlige innvendinger er tilfredsstillende utbedret eller imøtegått.

Artikler bør fortrinnsvis nomineres til en bestemt status, enten anbefalt eller utmerket. Dersom du ikke er sikker på hvilke av kravene artikkelen oppfyller kan du nominere den til utmerket og sekundært til anbefalt; i såfall lister du den under høyeste forslag (utmerkede). Lister og portaler kan bare nomineres til ett nivå av kvalitetsstatus.


Kriterier for vurdering av artiklerRediger

Vurderingen av anbefalte artikler og gode lister og portaler varer minst én uke. Vurderingen av utmerkede artikler varer minst to uker.

Anbefalte artikler

En anbefalt artikkel bør:

 • være godt skrevet, uten grammatikk- eller stavefeil
 • ha en godt disponert tekst som presenterer emnet på en ryddig og helhetlig måte
 • være passe lang. Lange tekster bør redigeres slik at deler av stoffet flyttes ut i egne artikler.
 • være i samsvar med Wikipedias retningslinjer for nøytralitet, verifiserbarhet, og ingen originalforskning
 • gi en faglig korrekt presentasjon av emnet og vise til relevante og pålitelige kilder

I tillegg bør den:

 • ha en velskrevet introduksjon, som oppsummerer artikkelen i korte trekk
 • være satt opp og formatert i tråd med gjeldende stilidealer
 • være illustrert med relevante bilder. Bildene skal ha korrekt utfylt lisensbeskrivelse og må gjerne utstyres med alternativ tekst for skjermlesere.
 • ikke gjøre bruk av materiale beskyttet av opphavsrett.
 • ha avklart eventuelle større uenigheter om stoffet, og oppdatere vesentlige endringer i emnet
Utmerkede artikler

Alle kriteriene for «anbefalt» gjelder også for «utmerkede artikler». I tillegg bør en utmerket artikkel:

 • beskrive sitt emne med vekt på nyanser og variasjon, ikke bare som én trend/hendelse
 • presentere flere ulike meninger og tolkningstradisjoner om emnet
 • gjenspeile relevant faglitteratur om emnet
 • sette emnet inn i en større sammenheng
 • være oppdatert faglig og innholdsmessig

Det er en fordel om de mest relevante underartiklene eksisterer, ihvertfall hvis de er lenket til i innledningen og det er åpenbart at de befinner seg innenfor samme tema, men det er ikke noe krav om at artiklene skal være fri for røde lenker.

Gode lister og portaler

Utdypende artikler: Wikipedia:Lister og Wikipedia:Portaler

 • Gode lister bør dekke et vesentlig emne som kan listes opp på en uttømmende måte, og som kan avgrenses etter objektive kriterier
 • Gode lister skal være ryddig presentert, med godt språk, fyldig innledning, i tråd med stilmanualene og ha en stabil redigeringshistorie.
 • De bør også være illustrert med relevante bilder. Disse må ha en korrekt utfylt bildelisens og en alternativ tekst for skjermlesere
 • Alle enhetene på listene skal være beskrevet i egne artikler. Lister med mange enheter kan ha kortere underartikler enn lister med få artikler, men alle enkeltartiklene bør være over stubbnivå.
 • Kriterier for gode portaler er bl.a.: organisert rotasjon, rimelig antall felt, grundig bruksanvisning, godt artikkeltilfang og en stabil struktur som forhindrer tomme felt.


Hvordan foreslå artiklerRediger

Bruksanvisning for artikkelnominasjon og kandidatprosessen

For å foreslå en artikkel, følg denne tredelte prosessen: (erstatt sidenavn med navnet på siden du foreslår)

I.
Rediger (sidenavn).

  Skriv inn følgende tekst helt øverstdiskusjonssiden til artikkelen:

{{kandidatartikkel|type=aa/ua/gl/gp}}
II.
Lag avstemningssiden


For å lage avstemningssiden til artikkelen, skriv inn artikkelens navn etter skråstreken i feltet under, og trykk «Foreslå ny artikkel». Følg instruksjonene. På den siden du kommer til her, kan du spesifisere om du foreslår artikkelen vurdert kun som anbefalt eller som både anbefalt og utmerket.


III.
Legg til en linje på diskusjonssiden.

 Følg   denne lenken   og legg til en linje øverst blant forslagene slik:

{{forslag|sidenavn}}

Da er du ferdig! Du har nominert en artikkel til å bli anbefalt/utmerket.

Hvis du vil foreslå en artikkel som har vært nominert tidligere, legger du til (andre nominasjon) etter artikkelnavnet i boksen over, og skriver så {{forslag|Artikkelnavn (andre nominasjon)}} istedet for {{forslag|Artikkelnavn}} som beskrevet over. Du bytter også ut {{kandidatartikkel}} med {{kandidatartikkel|2}} på artikkelens diskusjonsside. (Om du ikke forstår, bare spør om hjelp.)

Hvis du vil skape litt oppmerksomhet rundt nominasjonen kan du legge inn en kort notis på Wikipedia:Torget. Du kan for eksempel bruke denne malen:

{{subst:Notis|Artikkelen [[eksempel]] er nominert til [[WP:AA]]. 
Se [[Wikipedia:Kandidatsider/eksempel]]. Mvh. ~~~~ | Notis om kandidatartikkel: [[eksempel]]}}
Wikipedia:Portal/Oppslagstavle kan du også legge inn en notis om kandidatvurderingen ved hjelp av Mal:La stå.

Når kandidatvurderingen er avsluttet etter én (to) uker, skal den oppsummeres med: {{KAavsluttet|kode |~~~~}} (Erstatt kode med en av disse kodene: aa, ua, gl, gp, nei). For selve oppgraderingen av artikler, følg instruksjonene her. Avstemningene for vedtatte artikler blir flyttet til Wikipedia:Kandidatsider/Vedtatte, og avstemningene for avslåtte artikler blir flyttet til Wikipedia:Kandidatsider/Avslåtte. Det skal også settes en mal i selve artikkelen ({{anbefalt}}, {{utmerket}}, {{god liste}} eller {{god portal}}) og på dens diskusjonsside ({{anbefalt artikkel}}, {{utmerket artikkel}}, eller {{gode lister}}

Hvis du ønsker å foreslå nedgradering av en utmerket eller anbefalt artikkel, er riktig fremgangsmåte å merke artikkelens diskusjonsside med {{UA-vedlikehold}}, og ellers følge veiledningen på Mal:UA-vedlikehold.

Kandidater og kommentarerRediger

Utmerkede artiklerRediger

Mary SomervilleRediger

Dette er en fin, grundig, fortellende biografi om en av 1800-tallets store vitenskapskvinner. Pent og solid skrevet (98,9 %) av Mewasul (diskusjon · bidrag). M O Haugen (diskusjon) 27. nov. 2022 kl. 17:52 (CET)

AnbefaltRediger

 1.   For M O Haugen (diskusjon) 27. nov. 2022 kl. 17:52 (CET)
 2.   For Vennlig hilsen Erik d.y. 27. nov. 2022 kl. 18:39 (CET)
 3.   For Trygve Nodeland (diskusjon) 28. nov. 2022 kl. 23:59 (CET)
 4.   For Frankemann (diskusjon) 4. des. 2022 kl. 22:33 (CET)

UtmerketRediger

 1.   For M O Haugen (diskusjon) 27. nov. 2022 kl. 17:52 (CET)
 2.   For Trygve Nodeland (diskusjon) 28. nov. 2022 kl. 23:59 (CET)
 3.   For Solid artikkel. --Vennlig hilsen Erik d.y. 2. des. 2022 kl. 18:19 (CET)
 4.   For Frankemann (diskusjon) 4. des. 2022 kl. 22:33 (CET)
 5.   For Ulflarsen (diskusjon) 6. des. 2022 kl. 23:49 (CET)

KommentarerRediger

Imponerende arbeid! Nytt navn for meg og interessant kobling til Byron/Lovelace. Et par kommentarer umiddelbart:

 • Innledningssetningen bruker begrepet universalist, som antakelig er ukjent for mange, vurder å forklare straks så slipper man å følge lenken.
 • Enkelte steder brukes "Mary" i stedet for "Somerville". Vi bruker vel nokså konsekvent etternavn i omtale av (voksne) personer.
 • Ingressen er litt "tett", vurdere å legge inn flere linjeskift og ta bort detaljer som ikke er nødvendige i en oppsummering.
 • De første setningene i ingressen kan med fordel være enda tydeligere om hvordan hun utmerket seg, nå er det litt rundt.

--Vennlig hilsen Erik d.y. 27. nov. 2022 kl. 18:45 (CET)

@Erik den yngre bruken av fornavn er begrunnet i en redigeringsforklaring. Jeg syntes det virket greit. Mvh M O Haugen (diskusjon) 27. nov. 2022 kl. 19:00 (CET)
Grei den! Vennlig hilsen Erik d.y. 27. nov. 2022 kl. 19:05 (CET)
@Erik den yngre: Jf. forslaget til Trygve under så skrev jeg om setningen og unngår bare å bruke ordet universalist helt. Dere har rett, begge to, i at begrepet ikke er så veldig mye brukt.
Angående Mary vs Somerville så fikk du jo forklaring på dét; her har jeg tenkt en del frem og tilbake men landet på at dette var lettest å lese.
Jeg har prøvd å ta bort detaljer + tydeliggjøre i de aller første setningene hvorfor hun var kjent. Hun var helt klart mest kjent i sin samtid – og ikke så mye for ettertiden. Mewasul (diskusjon) 28. nov. 2022 kl. 19:58 (CET)
  Vennlig hilsen Erik d.y. 28. nov. 2022 kl. 20:08 (CET)

@Frankemann: (noenlunde i under samme tema) Jeg har ikke så veldig sterke meninger om dette, men jeg valgte i utgangspunktet å bruke etternavn i det siste avsnittet. Hvordan ville du vurdert bruken av etternavn vs fornavn her? Åpen for innspill og andre måter å gjøre det på, bare vil at det skal være gjennomtenkt :) Ellers tusen takk for korrektulesning, det er gøy å se hvordan teksten blir gradvis bedre og bedre! Mewasul (diskusjon) 5. des. 2022 kl. 11:19 (CET)

Hei Mewasul, det tok ikke lang tid før jeg skjønte at artikkelen kunne bli vanskelig å forstå om det ble brukt etternavn på hovedpersonen gjennom hele teksten. Invertering av den vanlige regelen synes jeg er helt på sin plass her. Da kan det like godt være konsekvent, altså fornavnet hennes og på slektningene, gjennom hele teksten. Ellers var det interessant lesning må jeg si! Vennlig hilsen Frankemann (diskusjon) 5. des. 2022 kl. 21:10 (CET)

Denne kandidatsiden vises ikke på listen over kandidater. Ulflarsen (diskusjon) 27. nov. 2022 kl. 20:58 (CET)

Ingress

Jeg er enig i at dette er en flott artikkel, men har noen foreløpige innvendinger:

 • Jeg synes nok det er litt for mange, lange perioder. Ingressen inneholder for eksempel denne perioden: «Somerville fikk lite formell utdannelse som barn, men ble senere opplært i det som ble ansett som passende for en ung kvinne, slik som kunstmaling og musikk.» Etter min vurdering har den minst en setning for mye. I det samme avsnittet er det seks perioder med tilsvarende antall setninger. Ved å dele periodene, vil man lettere se hva som kan tas ut.--Trygve Nodeland (diskusjon) 27. nov. 2022 kl. 22:45 (CET)
Takk for korrekturlesning og tilbakemelding! Dette var jeg ikke bevisst på i det hele tatt. Når jeg leser igjennom nå ser jeg imidlertid klart hva du mener. Jeg har forsøkt å dele opp setninger i større grad. Det er sikkert enda mer å gå på, jeg skal ha det i bakhodet videre også. Mewasul (diskusjon) 28. nov. 2022 kl. 20:13 (CET)
 • Det neste spørsmålet er om ingressen, særlig i det nevnte avsnittet, kanskje inneholder for mange detaljer? Er ektefellenes liv og innstilling, flyttingene og deltakelsene i selskapet, så viktige at de bør beskrives inngående i ingressen?--Trygve Nodeland (diskusjon) 27. nov. 2022 kl. 22:45 (CET)
Tja, jeg er litt usikker her. Jeg har tatt ut noe. Jeg tror ektefellene skal nevnes; ihvertfall må William Somerville nevnes, for han spilte en ekstremt stor rolle som hennes støttespiller (i et samfunn der hun ellers ikke ville hatt adgang til noe som helst). Og da tror jeg Samuel Grieg også bør nevnes for å unngå forvirring. Mewasul (diskusjon) 28. nov. 2022 kl. 20:13 (CET)
Enig i at det fortsatt er noen detaljer i ingressen som kan tas ut, eller flyttes ned. Istedet for kronologisk "først skjedde det, så skjedde det" kan ingressen med fordel løfte det vesentlige opp først og skyve bakgrunnsinformasjon ned. Vennlig hilsen Erik d.y. 2. des. 2022 kl. 18:15 (CET)
 • Det er uansett uklart hvorfor hun fikk sosial og økonomisk frihet etter at mannen døde. Arvet hun ham?--Trygve Nodeland (diskusjon) 27. nov. 2022 kl. 22:45 (CET)
Ja, arv; har lagt inn referanse på dette. Mewasul (diskusjon) 28. nov. 2022 kl. 20:13 (CET)
 • Endelig synes jeg nok det skjer en overdreven bruk av semikolon og tankestrek. Sett punktum, jf ovenfor. Mener nå jeg!--Trygve Nodeland (diskusjon) 27. nov. 2022 kl. 22:45 (CET)
Se svar ovenfor. :) Mewasul (diskusjon) 28. nov. 2022 kl. 20:13 (CET)
 • Jeg mener i motsetning til Erik den yngres at det bør settes punktum etter universalist. Deretter kan man imidlertid indirekte forklare hva det er, og til og med avansere i fortellingen: «Hennes brede vitenskapelige virkefelt omfattet blant annet matematikk, astronomi, fysikk, geologi og botanikk.» Det går også an da å stryke det litt uvanlige ordet universalist, og nøye seg med å fortelle hva hun kunne. Setningen blir lang nok!--Trygve Nodeland (diskusjon) 28. nov. 2022 kl. 09:58 (CET)
Ja, det kan jeg godt være med på – har omformulert første setning. Mewasul (diskusjon) 28. nov. 2022 kl. 20:13 (CET)
 • Det er noen tilfeller av ,«hvilket gjorde det lettere» og liknende. Ordet hvilket blir litt stivt. Det kan byttes med noe som, men jeg vil anbefale å sette punktum for deretter å begynne en ny, forklarende setning. --Trygve Nodeland (diskusjon) 28. nov. 2022 kl. 23:05 (CET)
 • Som en foreløpig sluttkommentar fra min side, vil jeg si takk til hovedbidragsyter for et flott innblikk i Mary Somervilles liv. Jeg har etterlatt meg noen «invitasjoner» til ytterligere forbedringer, men de må ikke nødvendigvis følges. De er i hvert fall ikke avgjørende for min stemmegivning. Jeg håper vi får flere artikler av samme høye kvalitet! --Trygve Nodeland (diskusjon) 29. nov. 2022 kl. 09:33 (CET)
Noen detaljer

Formuleringen «William Somerville som korrespondent» er litt uklar. Menes at William sto som avsender? Vennlig hilsen Erik d.y. 2. des. 2022 kl. 18:19 (CET)

Tilsvarende korresponderende forfatter, bare at han ikke sto som forfatter, dvs. innsender og den som magasinet kommuniserte med om utgivelsen. Jeg har lagt til en parantes som forklarer hva slags rolle dette er. Det som står konkret i den scannede utgaen er «Communicated by W. Somerville», men Mary står som (eneste) forfatter. Gir det mening?
At William sto for kommunikasjonen var ikke spesielt unikt for dette tilfellet; stort sett ble alle brev til Mary sendt til William (kanskje med unntak av familie?), og alle hennes tre artikler ble sendt inn av andre (alle menn). Mewasul (diskusjon) 2. des. 2022 kl. 21:55 (CET)
Noen flere detaljer

@Kjetil r: Jf. denne endringen: Hun studerte på natten for å ikke bli oppdaget, altså når de andre sov. Kilden sier ett sted at «Unfortunately, the young lady didn’t enjoy the job of linen maid at all and was extremely annoyed that she was not allowed to read as much as she wished. She felt it unfair that women didn’t have the right to acquire knowledge. In reaction, instead of sleeping at night, she spent many hours studying the stars from the window of her bedroom, with the aid of a celestial globe which she had learned to use with Mr. Reed, the village schoolmaster [...]» og litt senere «But Mary Somerville didn’t give up. During the daytime, she pretended to be still very much interested in music, painting, and needlework, but at night, when the house was quiet and the whole family was in slumber, she went through the six books of Euclid, slowly but surely, by candlelight. No one knew anything of the matter, and this represented to her the only solution. Indeed, it worked pretty well, until the servants of the house discovered what was going on through the undeniable evidence of candles burnt low in their sockets [...]» Men jeg ser jeg har vært upresis her; i første omgang leste hun ikke (iflg. denne kilden; jeg kan kryssjekke med originalmaterialet), hun bare var oppe på natten – jeg skal rette opp. Mewasul (diskusjon) 5. des. 2022 kl. 14:25 (CET)

 
Mary Somervilles far, løytnant William George Fairfax. Maleri fra 1798.

Billedteksten (til høyre) oppgir at han er løytnant, mens beskrivelsen er som følger: Vice-Admiral Sir William Fairfax, (1739-1813) Samtidig står det i artikkelen at han var viseadmiral, bør det ikke da også stå det i billedteksten? Gitt dato for maleriet (Painted by W.Grimaldi / Miniature and Enamel / Painter to their Royal/ Highnesses the Duke / and Duchess / of York / No 2 Abermarle/ Street, London / 1798), var han vel nesten 60 år gammel, og følgelig ikke i en alder hvor man vanligvis har en lavere grad, som løytnant, om man senere blir viseadmiral. Mvh. Ulflarsen (diskusjon) 5. des. 2022 kl. 23:11 (CET)

Denne setningen: «Hun hadde ingen venner, hennes eldre bror ble sendt på internatskole og hennes yngre søsken var for små til å leke med.» Ordet internatskole anså jeg som en relevant internlenke, da jeg antar en del av våre lesere ikke vet hva det er. Men ble han sendt på internatskole, eller var det en kostskole? Internatskole synes å være et norsk fenomen, elevene bor på skolen fordi det er for langt å reise hjem, mens kostskole vel er for barn av mer bemidlede, eller? Litt lenger ned står følgende setning: «Da han fant ut hvor lite utdannelse hun hadde fått, besluttet han å sende henne på kostskole i Musselburgh.» Mens broren ble sendt på internatskole ble Mary sendt på kostskole? Var det en reell forskjell? Mvh. Ulflarsen (diskusjon) 5. des. 2022 kl. 23:21 (CET)

Anbefalte artiklerRediger

Eurovision Song Contest 1991Rediger

De siste månedene har vi hatt artikler om tretti årganger av ESC oppe som kandidatartikler. Se oversikt her, her og her. Disse artiklene er så langt jeg kan se, positivt unike ved at de er jevnt gode og grundige bakover i tid. Planen er at vi nominerer én ny, ukentlig kandidat til ESC-serien er gjennomgått. Fremdeles er det Pdstud1975 (diskusjon · bidrag) som har lagt inn den største delen av teksten; Efloean (diskusjon · bidrag), Kronny (diskusjon · bidrag) og 90sveped (diskusjon · bidrag) har også bidratt til artikkelen.

Og så kan det passe å føye til en ting til: hvis du selv ikke er så veldig interessert i ESC, så synes du kanskje det er i meste laget med 30 AA-artikler om popkonkurranser. Greit nok det. Men det er slik AA-systemet i Wikipedia er; vi verdsetter, etterprøver og takker for godt skrivearbeid, i de emnene som folka våre jobber med. Hvis du har en annen greie som du jobber like grundig med – i form av en artikkelserie eller artikkelklynge, så vil jeg bli like glad for å være med på løfte fram det også i AA-prosessene, enten det nå er grammyprisen, sukkulenter eller øyer i Stillehavet. Mvh M O Haugen (diskusjon) 2. des. 2022 kl. 11:03 (CET)

AnbefaltRediger

 1.   For M O Haugen (diskusjon) 2. des. 2022 kl. 11:03 (CET)
 2.   For 90sveped (diskusjon) 2. des. 2022 kl. 11:58 (CET)
 3.   For Samme gode standard som de forrige! --Vennlig hilsen Erik d.y. 2. des. 2022 kl. 12:49 (CET)
 4.   Imot god side, men jeg skrev kommentar lørdag, og har lenge hatt et ubesvart innlegg "Ville vunnet" på diskusjonssiden, derfor imot. Kan endre stemmen om dette tas tak i. Kronny (diskusjon) 5. des. 2022 kl. 16:00 (CET)

KommenatarerRediger

Detalj: Kartet angir med rødt "Ikke kvalifisert til finalen", men den gangen deltok vel alle land i den internasjonale konkurransen? Altså at det ikke var noen kvalifisering eller innledende konkurranse for å delta. Eller har jeg misforstått?`--Vennlig hilsen Erik d.y. 2. des. 2022 kl. 12:52 (CET)

Dette er et godt poeng. Til sammenligning har Eurovision Song Contest 2023 fargen lilla, som markerer at landet deltar, men har ikke valgt bidrag, noe alle de siste finalene har hatt, og som har blitt fjernet i etterkant.

Selv har jeg to ting: Når det gjelder tilbakevendende artister, er det nevnt en fra Kypros som vear støttevokalist både i denne og 1991. Dette synes jeg ikke passer. Støttevokalister kan nevnes om de har vært hovedartist i en av finalene, men ikke ellers. Det er mange som har det, og jeg har slett ikke oversikt over dem, bare nevner Kari Iveland, Håvard Gryting og Jorunn Hauge.

Og så var det dette at Frankrike hadde vunnet med dagens regler ved stemmelikhet. Selv om det er riktig, passer det ikke i en anbefalt artikkel, etter min mening. Se mine ubesvarte innlegg på Diskusjon:Eurovision Song Contest 1969. Kronny (diskusjon) 3. des. 2022 kl. 14:49 (CET)

@Kronny: jeg tenkte å kommentere dette i helga, men det kom bort. Beklager. Jeg ser at du har forsterket kommentaren nå med en mot-stemme. Det betyr i alle fall at vi sammen bør diskutere om innvendingen er rimelig. Jeg for min del synes det er naturlig at nettopp en AA peker på at regler er menneskeskapte og har vært forandret flere ganger i ESCs historie. Hvem som helst kan gjengi lista over deltagere etter plassering, men det er en kvalitet ved den grundige behandlingen som her, at den drøfter hvordan reglene slo ut for resultatlista. Mvh M O Haugen (diskusjon) 5. des. 2022 kl. 16:25 (CET)

Gode lister og portalerRediger