Åpne hovedmenyen
Gå direkte til kandidatene
Våre beste artikler

Innhold

VENNLIGST LES FØLGENDE FØR DU DELTAR HER: Dette er siden for å foreslå artikler og lister til å bli anbefalte artikler, gode lister og portaler og utmerkede artikler.

For å foreslå artikler/lister og for å delta i diskusjonene her må du ha lest disse kriteriene. Alle artikler som foreslås må oppfylle disse kravene. En nominasjon bør ha en begrunnelse, med vekt på artikkelens kvaliteter. Nominasjonen bør på forhånd være avklart med hovedbidragsyter(e) til artikkelen. Det er ikke noe krav at artikkelen skal være uten mangler før nominasjon. Nominator må likevel anse artikkelen fri for vesentlige mangler på nominasjonstidspunktet, og eventuell hovedbidragsyter (eller andre) bør være innstilt på å bidra til å diskutere og utbedre mangler som blir påpekt i løpet av prosessen.

I løpet av prosessen kan du skrive kommentarer til artikler, og tydeliggjøre ditt syn ved å «stemme» for eller imot. Før en stemmer for/mot en artikkel skal hele artikkelen leses godt. Håpet er at man gjennom denne prosessen i fellesskap får fjernet det som måtte være av eventuelle grammatikk- og formateringsfeil, inkonsistens og faktafeil. De som stemmer mot en nominasjon må begrunne sin stemme, slik at artikkelen kan revideres med sikte på å passere nominasjonen.

Det er ikke nødvendig å ha noen spesielle faglige forutsetninger for å delta i diskusjonene. Wikipedia er basert på arbeidet til generalister med greie allmennkunnskaper som har evne til å lese og forstå en tekst. I kandidatprosessene kan allmenndannelsen være grunnlag for å gi råd om rettskriving, klart språk, wiki-formatering og disponering av teksten. Med allmennkunnskaper kan man også stille gode spørsmål om hvilke utsagn som trenger å kildebelegges, og gode oppklaringsspørsmål til setninger vi ikke forstår. Dersom du i tillegg også har spesielle kunnskaper om et eller flere fagområder, er du desto mer velkommen til å delta.

Vi oppfordrer til å la artikkelvurderingen skje i en vennlig og oppmuntrende tone. Den som har skrevet artikkelen kan være dyktig innen emnet, men likevel være nybegynner på Wikipedia, ha noen særegenheter i rettskrivingen eller mangle din viten om artikkelformatering. Kanskje spesielt i slike situasjoner fortjener artikkelen og hovedbidragsyteren å bli møtt med oppmuntring, også av deg. Alle som skriver her, gjør det gratis og utifra egen motivasjon. En positiv kommentar fra deg kan øke en annen bidragsyters motivasjon, og derved bidra til langsiktig innsats for å gjøre Wikipedia bedre.

Det er ikke krav til antall stemmer i en nominasjonsprosess, men minst én etablert bruker som ikke er hovedforfatter av artikkelen må ha vurdert den. I løpet av diskusjonen kan det påpekes mangler ved artikkelen. Ingen artikkel kan bli godkjent før alle vesentlige innvendinger er tilfredsstillende utbedret eller imøtegått.

Artikler bør fortrinnsvis nomineres til en bestemt status, enten anbefalt eller utmerket. Dersom du ikke er sikker på hvilke av kravene artikkelen oppfyller kan du nominere den til utmerket og sekundært til anbefalt; i såfall lister du den under høyeste forslag (utmerkede). Lister og portaler kan bare nomineres til ett nivå av kvalitetsstatus.


Kriterier for vurdering av artiklerRediger

Vurderingen av en anbefalt artikkel og av lister og portaler varer én uke. Vurderingen av en utmerket artikkel varer to uker.

Anbefalte artikler

En anbefalt artikkel :

 • ha et feilfritt språk, med god flyt
 • ha en viss lengde, og behandle sitt tema forholdsvis grundig
 • være faglig holdbar

I tillegg må den

 • ha en god introduksjon
 • være harmonisk satt opp og riktig formatert
 • i regelen ha relevante bilder (men ingen regel uten unntak)

Den bør vise til noe litteratur (videre lesning) og om nødvendig eller dersom det er naturlig ha referanser.

Utmerkede artikler

«Utmerket» er en status som er ment å gis til et mindre antall ekstraordinært omfattende og gjennomarbeidede artikler. En utmerket artikkel :

 • ha et feilfritt språk, med god flyt
 • være omfattende og beskrive sitt emne svært grundig
 • være av fremragende faglig kvalitet
 • ha en god introduksjon
 • være harmonisk satt opp og riktig formatert
 • i regelen ha relevante bilder (men ingen regel uten unntak)

Det er en fordel om de mest relevante bi-artiklene eksisterer, hvertfall hvis de er lenket til i innledningen og det er åpenbart at de er underartikler innen samme tema, men det er ikke noe krav at artiklene skal være fri for røde lenker. De skal vurderes etter egen kvalitet. Den bør vise til noe litteratur (videre lesning) og om nødvendig eller dersom det er naturlig ha referanser.

Gode lister og portaler

Utdypende artikler: Wikipedia:Lister og Wikipedia:Portaler

 • Gode lister bør dekke et vesentlig emne som kan listes opp på en uttømmende måte, og som kan avgrenses etter objektive kriterier
 • Gode lister skal være ryddig redigert, ha en innledning og bør være illustrert med relevante bilder.
 • Alle objekt på listene skal være beskrevet i en egen artikkel. Antall enheter på listen bør være førende for hvor lange enkeltartiklene bør være.
 • Kriterier for gode portaler er bl.a.: organisert rotasjon, rimelig antall felt, grundig bruksanvisning, godt artikkeltilfang og en stabil struktur som forhindrer tomme felt.


Hvordan foreslå artiklerRediger

Bruksanvisning for artikkelnominasjon og kandidatprosessen

For å foreslå en artikkel som anbefalt, følg denne tredelte prosessen: (erstatt sidenavn med navnet på siden du foreslår)

I.
Rediger (sidenavn).

  Skriv inn følgende tekst helt øverstdiskusjonssiden til artikkelen:

{{kandidatartikkel}}
II.
Lag avstemningssiden


For å lage avstemningssiden til artikkelen, skriv inn artikkelens navn etter skråstreken i feltet under, og trykk «Foreslå ny artikkel». Følg instruksjonene. På den siden du kommer til her, kan du spesifisere om du foreslår artikkelen vurdert kun som anbefalt eller som både anbefalt og utmerket.


III.
Legg til en linje på diskusjonssiden.

 Følg   denne lenken   og legg til en linje øverst blant forslagene slik:

{{forslag|sidenavn}}

Så er du ferdig! Du har foreslått en artikkel til å bli anbefalt/utmerket.

Hvis du vil foreslå en artikkel som har vært foreslått tidligere, legger du til (andre nominasjon) etter artikkelnavnet i boksen over, og skriver så {{forslag|Artikkelnavn (andre nominasjon)}} istedet for {{forslag|Artikkelnavn}} som beskrevet over. Du bytter også ut {{kandidatartikkel}} med {{kandidatartikkel|2}} på artikkelens diskusjonsside. (Om du ikke forstår, bare spør om hjelp.)

Hvis du vil skape litt oppmerksomhet rundt nominasjonen kan du posten en kort notis på Wikipedia:Notiser. Du kan for eksempel bruke denne malen:

{{subst:Notis|Artikkelen [[eksempel]] er nominert til [[WP:AA]]. 
Se [[Wikipedia:Kandidatsider/eksempel]]. Mvh. ~~~~ | Notis om kandidatartikkel: [[eksempel]]}}

Når kandidatvurderingen er avsluttet etter én (to) uker, skal den oppsummeres med: {{KAavsluttet|kode |~~~~}} (koder: aa, ua, gl, gp, nei). For selve oppgraderingen av artikler, følg instruksjonene her. Avstemningene for vedtatte artikler blir flyttet til Wikipedia:Kandidatsider/Vedtatte, og avstemningene for avslåtte artikler blir flyttet til Wikipedia:Kandidatsider/Avslåtte. Det skal også settes en mal i artikkelen og på dens diskusjonsside.

Hvis du ønsker å foreslå nedgradering av en utmerket/anbefalt artikkel, så er riktig fremgangsmåte å merke artikkelens diskusjonsside {{UA-vedlikehold}} , og ellers følge veiledningen på Mal:UA-vedlikehold.

Kandidater og kommentarerRediger

Utmerkede artiklerRediger

Anbefalte artiklerRediger

Norge i Eurovision Song ContestRediger

Pdstud1975 (diskusjon · bidrag) har jobbet med denne artikkelen i flere år, og jeg mente allerede i 2017 at denne kunne bli nominert til AA. Også Kronny (diskusjon · bidrag) og MarlinMr (diskusjon · bidrag) med flere har bidratt sterkt til denne artikkelen. Jeg synes spesielt listen er imponerende, med utfyllende informasjon om alle låter og deltakere, men mener dette er mer en artikkel enn en liste, så nominerer denne som AA. Løken (diskusjon) 19. mai 2019 kl. 18:18 (CEST)

AnbefaltRediger

 1.   For Løken (diskusjon) 19. mai 2019 kl. 18:18 (CEST)
 2.   For --M O Haugen (diskusjon) 19. mai 2019 kl. 19:17 (CEST)
 3.   For Ranværing (d) 25. mai 2019 kl. 04:19 (CEST)
 4.   For Mewasul (diskusjon) 25. mai 2019 kl. 13:22 (CEST)

KommentarerRediger

Noe pirk: Det står «Det nåværende poengsynstemet innført i 1975». (I likhet med en del andre sider.) Her er det nødvendig å oppdatere. Poengsynstemet fra 1975 er blitt endret to ganger, først i 2004, da semifinaler ble innført og utslåtte semifinalister også kunne være med. Og det nåværende poengsynstemet ble innført i 2016, da alle land fikk to sett med poeng, ett fra juryer og ett fra seere. Kronny (diskusjon) 19. mai 2019 kl. 19:09 (CEST)

Har justert dette litt. Men setningen refererer til selve poengskalaen (1–8, 10 og 12 poeng), og den er tross alt uendret siden 1975.--Pdstud1975 (diskusjon) 20. mai 2019 kl. 00:16 (CEST)

Det er fire referanser (fotnoter) i ingressen, de bør flyttes ned i selve hovedartikkelen. Ideelt sett bør ikke ingressen ha noen referanser, da den kun sammenfatter artikkelens innhold. Mvh. Ulf Larsen (diskusjon) 22. mai 2019 kl. 20:19 (CEST)

Jeg har gjort dette. --- Løken (diskusjon) 22. mai 2019 kl. 21:38 (CEST)

Tabellen i artikkelen har en kolonne med Oversettelser av de engelske (og den samiske og den spanske) sangtitlene. Jeg vil anbefale at denne kolonnen tas ut. I den grad det er nødvendig å oversette sangtitler til norsk bør det gjøres i artiklene om den enkelte sangen. De oversettelsene som er presentert her er i alt for stor grad entydige der de engelske titlene er flertydige («Hold On Be Strong» kan like gjerne oversettes med Hold ut, vær sterk som med Hold fast, vær sterk), eller de presenterer en ord-for-ord oversettelse av et idiom: Ut fra vår artikkel nokturne er det ikke innlysende at «Nocturne» skal oversettes til Nattsang; og å oversette «My Heart Goes Boom» med Hjertet mitt går bang virker komisk; og i tittelen «I Feed You My Love» skal kanskje ikke verbet forståes og oversettes bokstavelig? Oversettelsene har med andre ord preg av å være personlige tolkninger, og det er kanskje ikke nødvendig i en oversikt!? Ergo er det lettest å ta ut denne kolonnen. Mvh M O Haugen (diskusjon) 22. mai 2019 kl. 20:56 (CEST)

Enig, M O Haugen. Den bidrar mer til munterhet enn den er opplysende. Den ble nok laget i sin tid før vi hadde artikler på alle sangene. Skal jeg ta den ut? Og ps: kan jeg selv stemme for/mot anbefalt artikkel?--Pdstud1975 (diskusjon) 22. mai 2019 kl. 22:09 (CEST)
@Pdstud1975: det er ulike meninger om det å «stemme for» artikler hvor man selv er hovedbidragsyter. Når jeg legger fram kandidater som jeg selv har jobbet med, inkluderer jeg som regel en {{for}}-stemme til start (som her), selv om det hadde kanskje vært mest korrekt av meg å bruke {{nøytral}}. I praksis har det ingen direkte betydning. Det viktige er jo uansett at andre stemmer for, og at alle merknader i prosessen blir fulgt opp. Mvh M O Haugen (diskusjon) 22. mai 2019 kl. 22:40 (CEST)
@Orland: Støttes! Jeg tok forresten ut kolonnen «norsk oversettelse». Enig i at det blir mer komisk enn opplysende! --Pdstud1975 (diskusjon) 22. mai 2019 kl. 22:48 (CEST)
 • «... senest med sjetteplassen til KEiiNO og «Spirit in the Sky» ...» bør omformuleres slik at en eventuell første-, andre- ..., eller femteplass neste år ikke gjør at setningen blir utdatert og ikke oppdages av de som legger inn vinner i tabellen (tilfelle av {{når}}). Mewasul (diskusjon) 25. mai 2019 kl. 13:31 (CEST)

Gode lister og portalerRediger