Wikipedia:Kandidatsider/sjekkliste

Når man skal oppgradere en artikkel fra kandidatartikkel til anbefalt eller utmerka artikkel/liste, er det flere sider som skal redigeres.

OppgradereRediger

Først: Avslutte og flytte kandidatdiskusjonenRediger

  1. Avslutt kandidatdiskusjonen med malen {{KAavsluttet|kode |~~~~}} (erstatt «kode» med: aa, ua, gl, gp, nei f.eks. slik {{KAavsluttet|aa|~~~~}}).
  2. Flytt {{forslag|Artikkelnavn}} fra Wikipedia:Kandidatsider til Wikipedia:Kandidatsider/Vedtatte/denne måneds arkiv

Deretter, markere i artikkelen og på dens diskusjonssideRediger

  1. På artikkelens diskusjonsside setter du inn malen {{Anbefalt artikkel}} , {{Utmerket artikkel}} eller {{Gode lister}} (alltid helt øverst)
  2. I artikkelen setter du inn malen {{Anbefalt}} , {{Utmerket}} , {{God liste}} eller {{God portal}} over kategoriene.

Så, føre opp i listeneRediger

  1. I oversiktene Wikipedia:Anbefalte artikler, Wikipedia:Utmerkede artikler, eller Wikipedia:Gode lister og portaler skal du legge inn lenke til den aktuelle artikkelen i korrekt kategori. Husk å oppdatere artikkelantallet, både for hver seksjon og totalt!
  2. Du skal også legge inn lenke til artikkelen i Wikipedia:Anbefalte artikler etter dato / Wikipedia:Utmerkede artikler etter dato / Wikipedia:Gode lister og portaler etter dato.
  3. Oppdatere MediaWiki:Gadget-UAAA.css med artikkelens navn. Artikkelen må også fjernes herfra om den mister status. Les mer under.

Til sist: gi anerkjennelse til hovedbidragsyter(ne)Rediger

Den (de) som har gjort det meste av arbeidet med en anbefalt/utmerket fortjener takk og anerkjennelse. Mange setter pris på slikt. Du kan bruke disse ordene, eller skrive en egenformulert «Bra innsats»-hilsen på bidragsyter(ne)s diskusjonsside.

Media-wiki gadgetRediger

Det finnes en tileggsfunksjon i innstillingene der det automatisk legges til   for utmerkede artikler og utmerkede lister, og   for anbefalte artikler. Dette må oppdateres manuelt i MediaWiki:Gadget-UAAA.css‎. Sorter alfabetisk. Du kan kopiere fra det følgende:

a[title="TITTEL"],

Hvis artikkelen skal komme nederst i listen, bytter du ut kommaet på slutten av linjen med et mellomrom og en klamme: {. Da må du i tillegg endre den tidligere nederste linjen til å inneholde et komma istedet. Det er altså kun den siste linjen som skal ha klamme, resten skal ha komma.

MediaWiki:Gadget-UAAA.css er satt opp i tre bolker; utmerkede artikler øverst, anbefalte artikler i midten og utmerkede lister nederst. Det er kun administratorer som kan redigere denne siden, og hvis du ikke er administrator kan du kontakte en.

Når en artikkel ikke skal oppgraderesRediger

Når en kandidatartikkel ikke blir godkjent blir det noe færre operasjoner.

  1. På artikkelens diskusjonsside erstatter du malen {{Kandidatartikkel}} med malen {{Kandidat-feilet}} .
  2. Flytt malen {{forslag|Artikkelnavn}} fra Wikipedia:Kandidatsider til Wikipedia:Kandidatsider/Avslåtte