Podsoljord

jordtype

Podsoljord er en jordtype som er vanlig i den boreale vegetasjonssonen, og således i det meste av Norge. Omkring 80 % av all skogs- og heijord i Norge består av denne jordtypen. Podsolbetegnelsen viser til ett av jordlagenes bleke farge.

Det grå laget er podsoljord.

Podsolprofil rediger

Det typiske podsolprofilet er kjennetegnet ved at det øverst har et humusdekke dannet av strønedfall fra plantene, adskilt fra mineraljorda under. Dette i motsetning til brunjord, som er homogen. Nedfallet er surt på grunn av syrer og sure forbindelser i barnåler og bjørkeblader, og det er derfor mindre biologisk aktivitet her enn i brunjord. Regnvannet tar med seg oppløste syrer nedover til den underliggende mineraljorda. I utvaskingslaget vil syren vaske ut lettoppløselige mineraler, og med tiden blir det dannet et nesten helt hvitt lag av lys kvarts. Tykkelsen på dette laget varierer med stedets nedbørsmengde, men er oftest noen centimeter til et par desimeter tykt. Under dette laget ligger et utfellingslag, der syrene blir nøytralisert og det felles ut blant annet jern. Denne utfellingen gir jordlaget en rustbrun farge. Under dette ligger den upåvirkede mineraljorda.

Litteratur rediger

  • Grønlien, Ryvarden, Tandberg (2008). Bi 2. Gyldendal undervisning. 
  • Jul Låg (1977). «Jordarter og jordsmonn i Norge». I Just Gjessing. Norges geografi. Universitetsforlaget. s. 48. ISBN 82-00-01529-7.