Wikipedia:Kandidatsider/Vedtatte/April 2016

Januar 2016 | April 2016 | Juli 2016

April 2016Rediger

TV-produksjoner med Adam DalglieshRediger

Jeg har arbeidet en del med denne artikkelen. Jeg synes den kan være bra nok for en vurdering til AA.--Ezzex (diskusjon) 16. mar. 2016 kl. 21:58 (CET)

Anbefalt artikkelRediger

 1.   For Ezzex (diskusjon) 16. mar. 2016 kl. 21:58 (CET)
 2.   For M O Haugen (diskusjon) 28. mar. 2016 kl. 18:20 (CEST)
 3.   For Ulf Larsen (diskusjon) 29. mar. 2016 kl. 20:53 (CEST)

KommentarerRediger

Syns det er en del røde lenker, men selve listen i seg selv er ganske bra.--Telaneo (Diskusjonsside) 18. mar. 2016 kl. 21:03 (CET)

Ezzex har spurt og fått et svar fra meg på Brukerdiskusjon:Orland#Nominering. Teknisk sett er ikke dette ei liste, siden den ikke lister opp underliggende artikler, men er en samlet oversikt i én artikkel, jfr Kandidatsider/Versjoner av Fedora, hvor vi møtte det samme fenomenet. Det kan enten løses ved å gjøre om denne kandidatvurderingen til en vurdering av en mulig anbefalt artikkel, eller ved å omorganisere stoffet til en oversiktsliste og 12 artikler om tv-serier. Det er antagelig nok tekst her til å fylle 12 enkeltartikler, hvis man velger den løsningen. Men: Hvis målet er en kandidatstjerne, er det antagelig mest oppnåelig som AA, i én samlet artikkel.
Det er mange røde lenker her, men det er antagelig ganske forutsigbart når vi vurderer en kandidat fra et nytt felt, hvor det ikke er gjort mye grunnarbeid i tidligere runder. Jeg tror ikke det er noe stort problem; og foreslår at {{ikkerød}} brukes flittigere; det er ikke sikkert vi trenger alle de korte biografiene om britiske birolle-skuespillere fra 1980-tallet. Noen flere artikler bør kanskje skrives; om gjennomgående manusforfattere og slikt? I tillegg skulle jeg gjerne sett noen bilder for å live opp artikkelen.
Den stramme boks-strukturen i layout oppleves som litt tyngende, og jeg føler at den overdøver den tekstlige informasjonen. Spesielt skulle jeg ønske at produksjonsår fikk en mer fremtredende plass. Men bortsett fra dette med år er vel spørsmålet om ramme kontra fri brødtekst kanskje mest en smakssak? Jeg skal ikke være avvisende hvis andre synes ramme-layouten ser greit ut. Mvh --M O Haugen (diskusjon) 18. mar. 2016 kl. 23:08 (CET)
Kanskje like greit å nominerer den som artikkel (AA).--Ezzex (diskusjon) 18. mar. 2016 kl. 23:43 (CET)
Jeg får ikke til å gjøre noe med de røde lenkene. {{ikkerød}} virker ikke. Vurderingen er dessuten knyttet til denne artikkelen ikke de som er tilknyttet. Bilder vet dere like godt som meg at ikke finns--Ezzex (diskusjon) 22. mar. 2016 kl. 14:39 (CET)
Selv om den avviker noe fra hvordan artikler her vanligvis settes opp så synes jeg den er grei, men den gule bakgrunnsfargen synes jeg bør fjernes. Det enkleste å lese er svart tekst på hvit bakgrunn. Skal prøve å få sett nøye gjennom hele de nærmeste dagene. Ulf Larsen (diskusjon) 23. mar. 2016 kl. 11:03 (CET)
Den er oransj--Ezzex (diskusjon) 25. mar. 2016 kl. 18:25 (CET)

Jeg har lagt til et bilde av P.D. James, og begynt innlegging av {{ikkerød}}; den skal brukes uten [[skarpe klammer]], jeg endret også åpningssetningen, slik at vi tar vare på prinsippet om at teksten skal begynne med artikkeltittelen.
Denne kandidatsiden ble startet onsdag 16. mars, men nominasjonsprosessen ble ikke fullført før kandidatsiden ble listet opp på Wikipedia:Kandidatsider i dag onsdag 23. mars med denne redigeringen. Jeg mener at kandidatprosessen må regnes en uke fra i dag.
Videre foreslår jeg at artikkelen får et enklere navn: TV-serier med Adam Dalgliesh. Det er kortere, og mest i tråd med tilsvarende praksis med andre fiktive personer; vi kan anta at leseren allerede vet at AD er en fiktiv person. Vi har Liste over Frankenstein-filmer, og andre tilsvarende lister ville antagelig ha hett Liste over Sherlock Holmes-filmer, Liste over Indiana Jones-filmer osv. Mvh M O Haugen (diskusjon) 23. mar. 2016 kl. 11:28 (CET)

Titler på bøker oppgis iht stilmanualen i kursiv, det er noen steder i artikkelen som det må korrigeres. Ulf Larsen (diskusjon) 25. mar. 2016 kl. 17:29 (CET)

Det mener jeg ikke den skal siden disse står i boks og det står under tittel. Da er det jo underforstått at det er tittel.--Ezzex (diskusjon) 25. mar. 2016 kl. 18:27 (CET)
Stilmanualen sier følgende om kursiv for boktitler. Ulf Larsen (diskusjon) 25. mar. 2016 kl. 19:57 (CET)
Jo men disse titlene står i en boks, i en egen kolonne for bok/TV-titler.--Ezzex (diskusjon) 25. mar. 2016 kl. 20:13 (CET)

Jeg stemmer {{for}}, men det er noen ubesvarte spørsmål her som bør sees mer på før vi avslutter kandidatprosessen

 1. Ulf Larsen har pekt på at det er lettere å lese svart tekst på hvit bakgrunn. Det bør vurderes.
 2. Larsen har også pekt på at boktitler bør skrives i kursiv. Her skrives de vekselvis med vanlig skrift (i boksene for «boktittel») og med «anførselstegn» i boksen uten navn med intern overskrift «Boka». Jeg har forståelse for argumentet om at tekst i en definert boks er lettere å kjenne igjen som tittel, selv uten at den er kursivert. Men titlene i det nederste boksfeltet må skrives i kursiv.
 3. Det er en del tekst i boksene som gjentas hver gang: «Den ble skrevet av P.D. James», «(av i alt 14)» og «Bøkene ble utgitt i perioden 1962 til 2008, på forlaget Faber and Faber.» Dette er informasjon som allerede delvis finnes i ingressen, og delvis kan samles i ingressen, for å gjøre boksene mindre preget av unødvendig repetisjon. Jeg har gjort et forsøk her.
 4. Ved siden av de mange tabellopplysningene er det handlingssammendragene som bærer artikkelen. Så langt jeg kan se er det ikke oppgitt noen kilder til disse. Jeg skulle gjerne ha visst mer om hvor disse kommer fra; er det gjenfortelling av tekster fra Programbladet (o.l.), eller er de basert på egne inntrykk etter å ha sett seriene/filmene?

Jeg håper at dette lar seg løse, og at Ezzex kan få ei velfortjent stjerne for lang tids arbeid med film- og tv-stoff. Mvh M O Haugen (diskusjon) 28. mar. 2016 kl. 18:20 (CEST)

Jeg har gjort noen endringer vedrørende punkt 2 og 3--Ezzex (diskusjon) 28. mar. 2016 kl. 19:18 (CEST)
Jeg vil gjerne tilbake til punkt 4. Artikkelen har 17 ulike referanser, men hele femten av dem gjelder norske forhold: norske sendetider, norske titler, norske bokutgaver. Det er svært få referanser til tv-produksjonene som sådann. Et minimum bør være at hver produksjon kildebelegges med lenker til IMDB. Og jeg vil fremdeles gjerne vite mer om kildegrunnlaget for handlingssammendragene. Mvh M O Haugen (diskusjon) 30. mar. 2016 kl. 08:37 (CEST)Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en anbefalt artikkel. Utvik (diskusjon) 2. apr. 2016 kl. 14:21 (CEST)


Lise MeitnerRediger

Interessant og fint kildebelagt artikkel om kvinnelig forsker som (kanskje ufortjent) havnet i skyggen av nobelprisvinnere. Åpenbar AA, trolig også UA. M O Haugen (diskusjon) 3. apr. 2016 kl. 17:50 (CEST)

AnbefaltRediger

 1.   For M O Haugen (diskusjon) 3. apr. 2016 kl. 17:50 (CEST)
 2.   For tB 7. apr. 2016 kl. 19:48 (CEST)
 3.   For Haakon K (diskusjon) 8. apr. 2016 kl. 04:19 (CEST)
 4.   For Kjersti L. (diskusjon) 9. apr. 2016 kl. 10:41 (CEST)
 5.   For Ranværing 9. apr. 2016 kl. 19:20 (CEST)

UtmerketRediger

 1.   For M O Haugen (diskusjon) 3. apr. 2016 kl. 17:50 (CEST)
 2.   For tB 7. apr. 2016 kl. 19:48 (CEST)
 3.   For Godt utført arbeid! Frankemann 7. apr. 2016 kl. 21:46 (CEST)
 4.   For Haakon K (diskusjon) 8. apr. 2016 kl. 04:19 (CEST)
 5.   For Kjersti L. (diskusjon) 9. apr. 2016 kl. 10:40 (CEST)
 6.   For Ranværing 9. apr. 2016 kl. 19:20 (CEST)

KommentarerRediger

Siden jeg har bidratt mye til artikkelen kommer jeg ikke til å stemme over den, men om noe kommer opp som bør fikses skal jeg prøve som best jeg kan å ordne det. Jeg synes artikkelen bør vurderes til anbefalt, blant annet fordi den som vel har best oversikt over emnet - bidragsyter Phidus - nok har mer å bidra med. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 3. apr. 2016 kl. 21:36 (CEST)

Det viser seg av og til at mange av oss har noen private tilleggs-regler for hvordan vi vurderer kandidatartiklene. At en artikkel fremdeles kan bli bedre er nok egentlig ingen grunn til å avholde seg fra å stemme for UA-status. Mvh M O Haugen (diskusjon) 3. apr. 2016 kl. 22:22 (CEST)
Dette var bra - gratulerer, og stort mer enn det er det ikke å si, etter mitt skjønn. tB 7. apr. 2016 kl. 19:48 (CEST)
Jeg har bare såvidt begynt å lese. Et spennende nytt bekjentskap! Kan denne setningen gjøres mer presis: «Videre skolegang var vanskelig, da kvinner på den tiden ikke hadde adgang til gymnasium». Det gjaldt vel kvinner i Østerrike-Ungarn, antar jeg? I Norge vedtok f.eks. Stortinget i 1882 at kvinner kunne avlegge Examen artium, slutteksamen for gymnaset. Kjersti L. (diskusjon) 7. apr. 2016 kl. 21:31 (CEST)
Jeg har ikke lyst til å sette inn "trenger referanse" i en kandidatartikkel, men kan vi få vite hvem som hadde liten tro på dette?: «Han var overbevist om at alt består av atomer, noe som mange hadde liten forståelse for, …» Kjersti L. (diskusjon) 7. apr. 2016 kl. 21:35 (CEST)
«Fra den omreisende Paul Ehrenfest fikk hun vite …» Skjønner ikke hva som menes med «den omreisende» her. Kjersti L. (diskusjon) 7. apr. 2016 kl. 21:39 (CEST)
Mangler det noe her, eller skal noe strykes? «Men høsten 1912 fikk hun en stilling som assistent hos Max Planck hvor hun skulle hjelpe til med i undervisningen og retting av oppgaver» Kjersti L. (diskusjon) 7. apr. 2016 kl. 21:55 (CEST)«»
Hva menes med dette? «Brevet skulle gjøres kjent ved et møte som skulle finne sted i TübingenKjersti L. (diskusjon) 7. apr. 2016 kl. 22:04 (CEST)
Jeg turde ikke prøve på å rette dette, men noe må være feil. Flertall/entall ...?«Absorpsjon av slike stråling i materie» Kjersti L. (diskusjon) 7. apr. 2016 kl. 22:08 (CEST)
Særskrivingsfeil? «elektron-positron par» Kjersti L. (diskusjon) 7. apr. 2016 kl. 22:13 (CEST)
Kan denne setningen gjøres klarere? «de to fragmentene som urankjernen ble splittet opp i og ble skutt ut med stor energi» Kjersti L. (diskusjon) 7. apr. 2016 kl. 22:24 (CEST)
Stor takk til Kjersti L. for grundig gjennomlesing, skal forsøke å kommentere fortløpende. Har lagt til Østerrike-Ungarn mht. gymnasium. La inn mal for trenger referanse til setningen om Bolztmann. Jeg strøk den omreisende fra setningen om Ehrenfest, meningen var at han reiste rundt og underviste ved ulike universitet, men bedre å kutte det ut enn å utvide det så det blir entydig. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 8. apr. 2016 kl. 15:53 (CEST) Da tror jeg alt som Kjersti L. har nevnt over har blitt fulgt opp. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 8. apr. 2016 kl. 18:05 (CEST)
Setningen «De mange hederstegn som Meitner mottok har lenge blitt overskygget av at hun ikke ble tildelt Nobelprisen for spalting av atomkjernen sammen med Otto Hahn» bør etter mitt syn referansebelegges. «Hun er og anerkjent som en pioner for kvinners innsats innenfor forskning» i ingressen kan jeg heller ikke se er referansebelagt i artikkelen. M14 (diskusjon) 7. apr. 2016 kl. 22:39 (CEST)
Har referansebelagt den første setningen og fjernet den siste, fant ingen referanse på det. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 8. apr. 2016 kl. 18:05 (CEST)

Da har jeg gjennomført en grundig gjennomlesning, så grundig som det er mulig for en legkvinne. Det er også legkvinnen som ønsker seg noen endringer, for å gjøre teksten enda klarere. Enten man stemmer for AA eller UA skal artikkelen ha «feilfritt språk, med god flyt», så dét bør ikke avgjøre hva man stemmer for. Jeg synes fortsatt språket er litt kronglete her og der, med lange setninger, og ikke alltid helt klare meninger. Enten er hovedforfatterne så godt kjent med stoffet at de ikke makter helt å forenkle det nok (for meg), eller de er ikke så kjent med stoffet. (Kanskje er artikkelen delvis oversatt?) Jeg har selv satt inn noen komma, og vrengt på noen setninger, for å klargjøre her og der. Noen spørsmål/forslag/ønsker:

 • Tittelen på seksjonen Samarbeid med Otto Hahn bør endres. For det første er den ikke dekkende for innholdet i seksjonen; fra setningen «Sosialt trivdes Lise …» handler den ikke om samarbeid med Hahn. For det andre omtales samarbeid med Hahn i de fleste av seksjonene etter denne.
 • «Til nå hadde Lise Meitner arbeidet uten lønn». Jeg blir nysgjerrig: Hva livnærte hun seg på?
 • «Et stort problem ble etter hvert forståelsen av energifordeling …». Problem for hvem?
 • Seksjonen Gammastråling og positroner, f.o.m. setning to er denne seksjonen noe uklar, dels pga tidligere påpekt (ovenfor) feil i setning to, dels fordi det muligens er uklart forklart. «Og den var en direkte konsekvens …». Hva viser "den" tilbake til? Uoverensstemmelsen?
 • I seksjonen Nazisme og transuraner står det at Meitner og Hahn opplevde (burde kanskje ha stått oppdaget) at de var i konkurranse med en tilsvarende gruppe i Paris. Og så? Fikk det noen konsekvenser?
 • Seksjonen Flukt til Sverige: Var det hjelpen som ble foretatt under dramatiske omstendigheter, eller var det reisen som foregikk under dramatiske konsekvenser? Litt uklart.
 • «Hahn skrev at han ville skrive en kort artikkel …» Det blir klart i neste avsnitt at han skriver det i et brev til Meitner, men det kunne kanskje heller stått i setningen jeg siterte her?
 • Var det kontakten med eller forholdet til Hahn som ble dårligere?
 • Det står at hun ble invitert til England av Bragg og Cockcroft, men var det et tilbud om jobb når de mente at hun "burde flytte dit …" Jeg vet ikke hva slags myndighet herrene hadde.
 • Ang. Njål Hole og Meitner. Denne setningen kunne godt ha vært kildebelagt: «Hva de visste om dette seg i mellom, er uklart.»
 • Seksjonen «Etterkrigstid». Her synes jeg disse to setningene burde ha vært flyttet til neste gang denne nobelprisen omtales, i starten av neste seksjon: « Senere på høsten ble Hahn alene tildelt Nobelprisen i kjemi fra året før for oppdagelsen av kjernefysisk fisjon. I ettertid har mange kritisert at Meitner ble ignorert, ettersom Hahns arbeid var et produkt av samarbeidet med Meitner.[26] Lise Meitner ble første gang nominert til nobelprisen i 1924, da i fysikk, for oppdagelsen av protaktinium. Forslaget var at hun og Otto Hahn skulle dele den.[26] Gjennom årene ble hun i alt nominert 15 ganger uten å nå frem; blant de fremste som nominerte henne var nobelprisvinnerne Niels Bohr, Max Planck, Max von Laue, Werner Heisenberg, James Franck og Albert Einstein.[26]». Det burde være en grei sak å fjerne et "uansett" i setningen om hennes verdensberømmelse o.a. mindre endringer.
 • Hva betyr dette? «… at de utdragne vurderingene av komiteen ble hindret …»
 • Dette var mange kommentarer, jeg kunne tilføyd at det er et par røde lenker, men de forsvinner vel. Det er en omfattende og interessant artikkel, selv om jeg ikke forsto alt. Det var også en interessant skjebne å bli litt bedre kjent med. Takk! Jeg kommer nok til å stemme for UA, men venter litt og ser om noen av kommentarene fra meg og andre blir tatt til følge, eller ihvertfall kommentert her. Kjersti L. (diskusjon) 8. apr. 2016 kl. 14:59 (CEST)
Jeg fjernet overskriften om samarbeid med Hahn. Hva Meitner livnærte seg på vet jeg ikke. Når det gjelder flukten så skjedde den på svært kort varsel og Meitner fikk hjelp av Dirk Coster som bløffet de tyske grensevaktene så hun slapp ut av Tyskland. Etter flukten og før krigsutbruddet var det vel primært kontakten med Hahn som ble dårligere, ref. Hedquist. William L. Bragg og John Cockcroft var fremtredende britiske fysikere, Bragg hadde allerede fått nobelprisen og Cockcroft fikk den etter krigen. Meitner hadde da svært dårlige kår for sin forskning i Sverige, men valgte allikevel å bli der. Kan være at hun syntes det ble et for stort steg å "gå over til fienden", men det blir spekulasjon fra min side. Fjernet setningen om Hole/Meitner. Flyttingen av setningen forstår jeg ikke helt, men er sikkert grei om noen som forstår det tar den. "...utdragne vurderingene" er et sitat, oversatt fra engelsk: "Having been locked up in the Nobel Committee's files these fifty years, the documents leading to this unjust award now reveal that the protracted deliberations by the Nobel jury were hampered by lack of appreciation both of the joint work that had preceded the discovery and of Meitner's written and verbal contributions after her flight from Berlin. Det er mulig min oversettelse har feil, om sitatet ikke gir mening kan vi eventuelt også fjerne det. Da tror jeg at jeg har dekket hva som Kjersti L. hadde av punkter. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 8. apr. 2016 kl. 20:16 (CEST)
flott innsats - igjen - Ulf L. Har du sett på mine første kommentarer også, øverst i "Kommentarer"-seksjonen? Jeg kan prøve å flytte på nobelprissetningene, hvis det er OK. Kjersti L. (diskusjon) 8. apr. 2016 kl. 20:33 (CEST)
Hei igjen, har svart deg på to steder så tror jeg har dekket de punktene du tok opp, de mest opplagte har jeg bare endret, uten å angi det her. Du må gjerne flytte setningene. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 8. apr. 2016 kl. 21:26 (CEST)

Etter å ha vært borte fra artikkelen en stund så undres jeg om seksjonen «Nobelprisen for kjernefysisk spalting» bør flyttes ned, dvs. etter «Siste år». Hva synes Kjersti L. og andre om det? Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 9. apr. 2016 kl. 12:17 (CEST)@

Ikke dumt. Støttes. Jeg var så opptatt av å få samlet informasjonen om nobelprisen 1944, - og ettersom den ble tildelt Hahn i 1945, tenkte jeg det var naturlig at det kom etter "Etterkrigstid", men når du nevner det: Flytt gjerne seksjonen til etter Siste år. Kjersti L. (diskusjon) 9. apr. 2016 kl. 12:32 (CEST)
Da har jeg flyttet seksjonen «Nobelprisen for kjernefysisk spalting» ned, får håpe det fungerer. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 10. apr. 2016 kl. 11:13 (CEST)Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en utmerket artikkel. M O Haugen (diskusjon) 17. apr. 2016 kl. 20:15 (CEST)


Det suser i sivetRediger

Jeg utvidet denne i mars i fjor, som del av mitt langsomt framskridende arbeid med serien Bokklubbens Barnebibliotek. Den er litt kort, men jeg synes jeg har fått med en del vesentlige innfallsvinkler likevel. M O Haugen (diskusjon) 13. apr. 2016 kl. 17:00 (CEST)

AnbefaltRediger

 1.   For M O Haugen (diskusjon) 13. apr. 2016 kl. 17:00 (CEST)
 2.   For Asav (diskusjon) 13. apr. 2016 kl. 18:38 (CEST)
 3.   For--Mynas-19 (diskusjon) 19. apr. 2016 kl. 20:33 (CEST)

KommentarerRediger

«Antropomorfe dyr med menneskelige egenskaper» er veldig smør på flesk. Haakon K (diskusjon) 15. apr. 2016 kl. 04:28 (CEST)

Formene «boka» og «boken» brukes om hverandre. Haakon K (diskusjon) 15. apr. 2016 kl. 04:30 (CEST)

Boka/Boken er rettet. Når det gjelder antropomorfe har jeg tidligere fått tilbakemelding om at det er et faguttrykk som vi ikke kan forvente at alle leserne forstår. Jeg er likevel enig i at den formuleringen du nevner er uheldig og overtydelig; jeg har endret til «en gruppe antropomorfe (menneskelignende) dyr». Takk for gode innspill. Mvh M O Haugen (diskusjon) 15. apr. 2016 kl. 08:14 (CEST)Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en anbefalt artikkel. M O Haugen (diskusjon) 20. apr. 2016 kl. 18:27 (CEST)


Sulitjelma gruberRediger

En omfattende og godt kildebelagt artikkel fra gruveeventyr i Nordland. Etter min smak er artikkelen litt for detaljrik til å passere som UA, men her er det antagelig flere ulike meninger. M O Haugen (diskusjon) 3. apr. 2016 kl. 18:02 (CEST)

Artikkelen har vært vurdert én gang tidligere, i 2007; se Wikipedia:Kandidatsider/Sulitjelma gruber.

AnbefaltRediger

 1.   For M O Haugen (diskusjon) 3. apr. 2016 kl. 18:02 (CEST)
 2.   For Ranværing 9. apr. 2016 kl. 19:20 (CEST)

UtmerketRediger

 1.   For 3s (diskusjon) 15. apr. 2016 kl. 20:10 (CEST)
 2.   For Ranværing 17. apr. 2016 kl. 00:28 (CEST)
 1.   Nøytral M O Haugen (diskusjon) 3. apr. 2016 kl. 18:02 (CEST)

KommentarerRediger

Jeg ser faktafeil over alt, og siden dette er en så stort anlagt artikkel, trenges det tid til å redigere og kommentere. Bare kildehenvisningene viser at dette er ikke bra nok, Viktor Evjens bok "Opprøret på Langvannsisen" og Wenche Ravlos artikkel er ikke gangbart kildemateriale. Ta kontakt, for nærmere opplysninger, med Wenche Spjelkavik, konservator ved Nordandsmuseets avdeling i Sulitjelma. wenche.spjelkavik@nordlandsmuseet.no Dette usignerte innlegget ble skrevet av 80.212.184.42 (diskusjon · bidrag) (Husk å signere dine innlegg!)

@80.212.184.42: Det er jo ikke uvanlig at kildene kan variere i kvalitet, så dette må vi jo ta til etterretning. Men jeg skulle gjerne hørt en mer overbevisende begrunnelse enn at dette ikke er «gangbart». Og det ville jo være interessant å vite hvem som står bak en en slik anonym dom? Mvh M O Haugen (diskusjon) 4. apr. 2016 kl. 10:13 (CEST)

Ingressen er ihvertfall alt for lang. Asav (diskusjon) 4. apr. 2016 kl. 13:21 (CEST)

Jeg har kortet inn noe på ingressen. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 4. apr. 2016 kl. 16:34 (CEST)

I avsnittet om 2. verdenskrig blir det omtalt et stort ras den 19. april. Jeg klarer ikke å koble denne datoen til et årstall.. Det kan være 1943 som er ment, da dette årstallet blir nevnt rett før, men i nærkonteksten er det hele krigsperioden som er omtalt. Kan dette presiseres? Mvh 3s (diskusjon) 6. apr. 2016 kl. 10:24 (CEST)

Rett etter krigen blir det sagt at driften fikk statstøtte for første gang. det kan hende at dete er riktig mtp skiftende eierforhold og organisering, men det blir også sagt at Bolaget fikk statstøtte en kort periode på 30-tallet tidligere i artikkelen. Kan dette presiseres? Mvh 3s (diskusjon) 6. apr. 2016 kl. 10:30 (CEST)

Denne setningen i "Kamp for arbeidsplassene": Dessuten skulle rovdriften som hadde foregått i gruvene avsluttes. Hva menes egentlig med "rovdrift" her? Ordet er ikke brukt andre steder i artikkelen. Er det arbeidsforhold? Utvinningsgrad/hastighet? Eller er det bare en feil og det skal stå at driften i gruvene skulle avsluttes? mvh 3s (diskusjon) 6. apr. 2016 kl. 10:38 (CEST)

Nå har jeg lagt til en annen kildebelagt informasjon om rovdrift. Det menes altså i forbindelse med utvinningsgrad/hastighet. Ser ut til å være en ikke uvanlig metafor i forbindelse med produksjonsvirksomhet.--Frankemann (diskusjon) 6. apr. 2016 kl. 20:40 (CEST)
Beklager 3s, men glemte å kommentere alle dine innspill. Informasjonen om ras den 19. april, er endret slik at raset nevnes uten å tidsfestes. Endret påstand om at det rett etter krigen blir gitt statstøtte for første gang. Kildene sier forskjellige ting her, da tenker jeg det er like greit å ikke nevne at dette var første gang.--Frankemann (diskusjon) 7. apr. 2016 kl. 20:15 (CEST)

En svært interessant og velskrevet artikkel! Jeg er enig i at artikkelen nok kunne tjent på å minske noe på detaljnivået, samtidig som detaljnivået er noe av det spennende med artikkelen. Selv om dette kanskje ikke er optimalt for en wikitekst, mener jeg artikkelen kler detaljene godt, og at de gir "krydder" til det som lett ellers kunne blitt en ganske grå artikkel om industrihistorie.
Et punkt jeg gjerne skulle sett annerledes er de mange tilfellene av "som sagt", "se senere avsnitt" og lignende. Dette gjør det vanskeligere å jobbe videre med artikkelen for fremtidige forfattere, da det er vanskelig å få oversikt over slike krysshenvisninger i en så stor artikkel. Jeg vil tro at akkurat bruken av slike virkemidler er den store forskjellen mellom en statisk tekst og en dynamisk wikitekst.
Det smerter meg å si følgende: Jeg blir så farget av de uspesifiserte påstandene på denne kandidatsiden at jeg ikke stemmer   For UA nå. I mine øyne ser dette ut som en svært god, svært troverdig og svært gjennomarbeidet artikkel. Jeg ser ingenting som får meg til å tvile på presisjonsnivået eller faktainnholdet. Likevel gjør slike kommentarer at jeg sitter og spør meg selv: "Er det noe her?" "Blir kildene brukt feil?" Jeg beklager dette ovenfor Frankemann og andre som har gjort en kjempejobb her. Jeg håper det kan komme en presisering fra IP-en på hva som eventuelt er feil her. Gjør det ikke det, ber jeg noen pinge meg før diskusjonen blir avsluttet, så skal jeg med glede gi min stemme til at dette blir regnet som en utmerket artikkel. Og så får vi kanskje ta en runde på hvordan vi forholder oss til denne type uspesifiserte, men sterke, påstander senere. Mvh 3s (diskusjon) 6. apr. 2016 kl. 10:55 (CEST)

Takk for hyggelige ord 3s! Og ja, jeg er enig det er høyt detaljnivå, men jeg oppfatter mye av dette til å være det som gir spenning i slike typer artikler. Du må gjerne komme med innspill til nedkorting, men det vil smerte meg mye om for mange ting skjæres vekk. Detaljer er gøy!
Skal tenke på å barbere vekk alle henvisninger til tekst over og under i teksten. Dette har vært diskutert før, og folk har forskjellige oppfatninger av bruken av dette virkemidlet. Når jeg selv leser en tekst der forfatteren gjentar seg selv, uten å nevne at temaet er beskrevet tidligere, får jeg inntrykk av at teksten er lite gjennomarbeidet. Mitt forvar for å bruke denne typen henvisninger er for å rettferdiggjøre at noe nevnes på nytt.
Den som sterkt misliker kildebruken i artikkelen er Wenche Spjelkavik, Konservator Nordlandsmuseet, Sulitjelma gruvemuseum. Jeg har hatt en del kommunikasjon per e-post med henne. Konkret er det at kildene Cato Hultman, Viktor Evjen og Wenche Ravlo menes å være uetterrettelige. Til dette svarte jeg henne slik:
Hultman er bare brukt som referanse for å fortelle noe generelt om Sultjelmafjellene. Jeg sytnest det var interessant at grensekommisjonen og senere Göran Wahlenberg, var de først nordmenn som beskrev disse fjellene. Dette gjorde de uten å finne noe malm eller mineraler, det skulle en jo tro at Wahlenberg skulle kunne ha kompetanse til. Imidlertid kan jeg ta han ut fra litteraturlisten, han bok er høyst sekunder for denne artikkelen.
Evjen mener jeg også å ha vært meget forsiktig med å bruke, det er tross alt bare 17 referanser, og da til nokså trivielle ting. Slik som dette: "Hver arbeidstager kjøpte selv personlig utstyr som gruvelampe, karbid til å drive lampen, arbeidstøy, samt utstyr som krafse og brett. Hver arbeidslag leide utstyr som boremaskin og bor. Slitasje på bor, samt forbruket av lunte, fenghetter og sprengstoff ble trukket fra ved utbetaling av lønn." Informasjonen her kjente jeg igjen fra andre virksomheter, så det tenkte jeg at dette var typisk ordning, og det var dermed greit å sitere.
Når det gjelder Wenche Ravlo var jeg veldig i tvil, jeg så at det var en særoppgave, men så stod det noe om at bygdebokkomiteen (tror det var det, boken er hos min mor på Fauske nå, så jeg kan ikke slå det opp) hadde kontrollert informasjonen. Dermed benytte jeg noe, men forsøkte å finne andre kilder til samme informasjon, samt ikke bruke hennes artikkel for mye. Imidlertid er det lett å se hvor alle setninger kommer fra, så om noe er feil kan det lett fjernes. Men mener du virkelig at det hun har skrevet er så lite etterrettelig at altå må tas vekk? Det er i så fall hun som skriver mest detaljert om de dårlige boforholdene i pionertiden. Er dette myter da? Eller har jeg oversett en eller flere viktige kilder?
Jeg har tenkt at blind høne finner også korn, og tok altså sjansen på å bruke disse, men mener å ha vært forsiktig. Artikkelen faller jo ikke sammen om all informasjon fra Evjen fjernes, men noe er så trivielt at det vel knapt trenger referanse? Noe av problemet med Wenche Ravlo sin artikkel er at den er uten kilder, det er faktisk en særoppgave fra gymnaset i 1980. Har forresten Wikipedia formelt krav om at sekunderlitteraturen vi bruker skal ha referanser til sine kilder? Problemet med å fjerne all informasjon basert på Wenche Ravlo er at hun er den som beskriver sosiale forhold mest detaljert. Jeg har funnet noen andre kilder til det hun skriver om, men på langt nær alt hun beskriver kan jeg finne andre steder. En fordel hun sannsynligvis hadde i sin tid, var at hun kunne ha hatt direkte tilgang til intervju med gamle Sulitjelma-arbeidere. Vel, det siste er bare spekulasjon.
For øvrig oppgir Wenche Spjelkavik boken til Svein Fygle, Svein Lundestad og Inge Strand (1993). Banke, folket og fylket – Nordlandsbanken og Nordlands nærlingsliv gjennom 100 år – 1893-1993, som en god kilde. Det er nok veldig sant, og den har jeg benyttet noe. Dessverre berører ikke denne boken sosiale forhold. Forresten er det andre kilder som underbygger at bo- og arbeidsforhold i Sulitjelma i norsk sammenheng var noe helt for seg selv, se f.eks. sitater fra Johan Scharffenberg. Så det er nok i seg selv tilfelle, men her på Wikipedia liker vi jo ikke bare å si at ting var fælt, vi vil jo ha konkret beskrivelse. Hva tenker andre om dette Ulf Larsen, 3s, M O Haugen og Stiangutten? --Frankemann (diskusjon) 6. apr. 2016 kl. 20:40 (CEST)
Når det gjelder Ravlo er jeg også usikker, samtidig er det vel ganske spesielt at en særoppgave har fått tildelt ISBN-nummer. Ser det samme er tilfelle med Leifset, men i sistnevnte er det kanskje fordi oppgaven er tatt inn i en bygdebok. Det sentrale med kilder er vel at de kan etterprøves og at vi forsøker å finne så gode kilder som mulig. Når det gjelder sosiale forhold undres jeg over om det ikke kan finnes noe mer kilder som kan understøtte Ravlo. Om Wenche Spjelkavik som konservator er kritisk til deler av artikkelen så kan kanskje hun vise til andre kilder?
Jeg er ikke helt avvisende til Ravlo, men det bør vel merkes i litteraturlisten at det er en særoppgave, eventuelt også om det var ungdomsskole eller gymnas. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 7. apr. 2016 kl. 06:01 (CEST)
Hei Ulf, takk for kommentarer. Ravlo har skrevet sin artikkel i boken «Fauske 1900-1980» som er en artikkelsamling med Fauske-historie. Tror nok hun var gymnasiast den gange, derom sier kilden ikke noe. Jeg har funnet en del kilder som underbygger informasjon fra både Ravlo og Evjen, nå er det ikke lenger sånn at sosiale forhold underbygges mye basert på deres respektive bøker. Der det har vært mulig har jeg satt inn suplerende referanser, erstattet og i noen få tilfeller fjernet informasjon.
Wenche Spjelkavik er nok for opptatt til å kunne bistå vårt prosjekt. Som sakt har jeg forsøkt å bruke andre kilder så mye som mulig. Har markert i litteraturlisten at artiklen til Ravlo er en særoppgave. Avslutnignsvis vil jeg nevne at det ser ut til at det som kan etterprøves tyder på at Ravlo har brukt kildelitteraturen riktig, men dessverre uten å oppgi kildene.--Frankemann (diskusjon) 7. apr. 2016 kl. 20:04 (CEST)
Noen kommentarer så langt: Jeg undres over artikkelnavnet, det virker som de fleste andre nettsteder bruker gruver og ikke gruber, bør vi kanskje vurdere å følge det som synes gjengs. Hva synes hovedbidragsyter?
Jeg håper å få lest ferdig i løpet av noen dager og slik saken står regner jeg med å stemme for anbefalt, ikke utmerket. Grunnen til det er kommentar fra Wenche Spjelkavik, når det er innvendinger fra en fagperson som må ansees å ha spesielt god innsikt er det vanskelig å gå for høyeste karakter. Samtidig undres jeg over om nevnte Wenche Spjelkavik er bevisst sin arbeidsplass' sentrale funksjon som formidler? Når jeg søker på artikkelnavnet så kommer vår artikkel helt på topp. Gitt at Wikipedia også er alment kjent betyr det at det er god grunn til å anta at de som søker informasjon om emnet kommer til å få det fra vår artikkel. Med andre ord bør det være vel anvendt tid for Wenche Spjelkavik å bruke noen timer på å se gjennom denne artikkelen. Kanskje vi skulle invitere oss til et møte med henne for å prøve å overbevise henne om det? Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 10. apr. 2016 kl. 12:13 (CEST)
Når det gjelder navnet på artikkelen har jeg lurt litt på dette jeg også. Forfatterne Svein Fygle, Svein Lundestad og Inge Strand bruker Sulitjelma Gruber (stor G) mer eller mindre konsekvent gjennom sin bok om Nordlandsbanken. Det har jo i det meste av virksomhetens tid enten vært Sulitjelma A/B Gruber eller A/S Sulitjelma Gruber (forskjellige forfattere setter A/S forann eller etter navnet på selskapet). Store norske (snl.no) skriver også Sulitjelma Gruber i både titell og på siden. Faktisk har jeg ikke inntrykk av at de fleste andre nettsteder bruker gruver. Legg forøvrig merke til at noen planlegger å åpne gruvene, og de tenker vel gjerne å kalle selskapet Sulitjelma gruver. Dermed tenker jeg at om vi skulle endre noe måtte det være å skifte fra Sulitjelma gruber til Sulitjelma Gruber.
Enig i at det nå er vankskelig å nominere artikkelen til noe mer enn anbefalt. For øvrig har jeg via privat e-postkorrespondanse fått et klart inntrykk av at Wenche Spjelkavik ikke har noen interesse av å hjelpe oss med denne artikkelen. --Frankemann (diskusjon) 11. apr. 2016 kl. 18:01 (CEST)
Den er god, da går vi for gruber. Når det gjelder Spjelkaviks manglende interesse for å bidra så tar jeg det til etterretning. Jeg må ellers beklage at det har tatt og tar tid for meg å få lest gjennom artikkelen og håper den kan stå åpen minst en uke til. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 14. apr. 2016 kl. 09:43 (CEST)

«I løpet av rundt 100 års drift ble det hentet ut 6 millioner tonn metall og svovel. Det aller meste var svovel, mens resten var 0,47 millioner tonn kobber og 215 tonn sink. Videre ble det utvunnet 282 tonn sølv og 3,7 tonn gull.» Sølv og gull er da også metaller. Hvorfor nevnes de ikke sammen med kobber og sink i den første setninga? Haakon K (diskusjon) 15. apr. 2016 kl. 04:27 (CEST)

Hei Haakon K, jo du har på en måte rett, og nå er dette korrigert i ingressen. Derimot står det langt nede i artikkelen «Videre ble det av kobberet hentet ut 282 tonn sølv og 3,7 tonn gull» Så da må det bety at videre foredling av kobberen ga disse edle matallene som et hyggelig restprodukt. Og til 3s kan jeg si at jeg nå har forsøkt å plukke ut alle formuleringer av typen «som nevnt over...» og «lenger ned...». Takk til alle som så langt har kommet med gode kommentarer! --Frankemann (diskusjon) 15. apr. 2016 kl. 19:43 (CEST)

Basert på diskusjonen og innspillene her, så ser det ut til at dette kan avsluttes med en grei AA-status; særlig når hovedbidragsyteren selv signaliserer det. Ulf Larsen har bedt om at prosessen kan få stå åpen minst en uke til, dvs til 21.4. Det er i og for seg ikke noe problem å etterkomme det, men det er heller ikke noe problem å arbeide videre på artikkelen etter at kandidatprosessen er avsluttet. Mht til kommentaren ovenfor – «ganske spesielt at en særoppgave har fått tildelt ISBN-nummer» – må det sies at særoppgava er en av flere artikler i en lokalhistorisk artikkelsamling, utgitt til 75-årsjubileet for Fauske kommune. Det er samlinga som har ISBN-nummer. M O Haugen (diskusjon) 18. apr. 2016 kl. 09:42 (CEST)

Denne setningen: «Ovnen var lukket med dyser for å blåse inn luft (trykkluft).». Skal det være et komma der, altså slik: «Ovnen var lukket, med dyser for å blåse inn luft (trykkluft).»? Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 19. apr. 2016 kl. 20:39 (CEST)

Sitatet som begynner med «Afundsjukan är så stor i Sverige och Norge...» undres jeg over. Jeg er tilhenger av å bruke sitat, men dette synes jeg ikke har noen kobling til resten av teksten, bør vurderes av hovedbidragsyter. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 19. apr. 2016 kl. 20:45 (CEST)

Takker for kommentarer fra Ulf, og er enig med det foreslåtte komma, dessuten at sitattet fra Persson er vanskelig å sette i sammenheng med teksten for øvrig. Tar begge kommentarer til etterfølgelse.--Frankemann (diskusjon) 20. apr. 2016 kl. 22:10 (CEST)Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en anbefalt artikkel. M O Haugen (diskusjon) 21. apr. 2016 kl. 08:30 (CEST)


FlamingoerRediger

Jeg har ryddet opp i denne artikkelen og tilført mye nytt. Jeg synes det har blitt en god og lettlest artikkel, med god flyt og få (om noen) røde lenker, gode referanser av høy kvalitet, og den er godt illustrert. tB 7. apr. 2016 kl. 12:44 (CEST)

AnbefaltRediger

 1.   For tB 7. apr. 2016 kl. 12:44 (CEST)
 2.   For --Trurl (diskusjon) 8. apr. 2016 kl. 10:42 (CEST)
 3.   For Ranværing 9. apr. 2016 kl. 19:20 (CEST)
 4.   For Haakon K (diskusjon) 10. apr. 2016 kl. 05:04 (CEST)
 5.   For M O Haugen (diskusjon) 10. apr. 2016 kl. 18:43 (CEST) Udiskutabelt!
 6.   For Asav (diskusjon) 12. apr. 2016 kl. 19:55 (CEST)
 7.   For Frankemann (diskusjon) 15. apr. 2016 kl. 20:33 (CEST)
 8.   For --Finn Bjørklid (diskusjon) 16. apr. 2016 kl. 16:29 (CEST)

UtmerketRediger

 1.   For tB 7. apr. 2016 kl. 12:44 (CEST)
 2.   For Ranværing 9. apr. 2016 kl. 19:20 (CEST)
 3.   For Ulf Larsen (diskusjon) 9. apr. 2016 kl. 23:05 (CEST)
 1.   Nøytral M O Haugen (diskusjon) 10. apr. 2016 kl. 18:43 (CEST) se kommentar nedenfor.

KommentarerRediger

Artikkelen kunne kanskje trenge en språklig gjennomgang av, om noen føler seg kallet. tB 7. apr. 2016 kl. 12:44 (CEST)

La til et avsnitt om fjærlus hos flamingoer og ender. Dette er ofte brukt som et eksempel på koevolusjon, og da er det greit å nevne status for teorien i dag. --Trurl (diskusjon) 8. apr. 2016 kl. 10:42 (CEST)

Jeg er ganske blank på dette emnet, men har forsøkt å lese gjennom og har gjort noen få endringer iht våre standard retningslinjer. Et par saker bør nevnes, først ingressen, der er det noen referanser. De bør flyttes ned i selve artikkelen. Ingressen skal jo gi en oversikt over artikkelen og følgelig bør vi unngå referanser der.

Jeg tok en rask titt på tilsvarende artikkel på tysk og engelsk og begge hadde en kartskisse over utbredelse, det bør vel vår artikkel også ha. Den tyske artikkelen har kun bilder som er høyrejustert og hovedbidragsyter bør vurdere å endre til det. Problemet med venstrejustering er at det har en tendens til å ødelegge flyten i lesingen. Om det blir for mange bilder på høyre side kan en eventuelt lage sentrerte billedgallerier, slik jeg f.eks har gjort i artikkel om slaget ved Waterloo. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 9. apr. 2016 kl. 23:12 (CEST)

Artikkelen virker ryddig, godt kildebelagt og lærerik. Det er udiskutabelt en AA, med god margin. I forhold til UA har jeg imidlertid noen ting jeg gjerne skulle ha sett forbedret

 • Ingressen er for kort. På min skjerm er den 3 linjer, mens jeg tenker at 12-15 linjer er et passende sammendrag for lesere som har det travelt.
 • Jeg har tidligere resonnert rundt at nyanser og variasjon er et godt kriterium for UA. I denne artikkelen får jeg inntrykk av at teksten handler mest om det som er felles for flamingoer («Flamingoer er cirka 80–145 cm»), selv om det også noen steder beskrives variasjon («For eksempel har dvergflamingoen en mer høyfrekvent tonehøyde enn de dypere og mer gåselignende kallene fra den store flamingoen og rødflamingoen»).
 • Jeg hadde nok også foretrukket at seksjoner som #Habitat og #Trusler ble behandlet samlet, f.eks. under en seksjonsoverskrift som #Økologi, men her er jeg nok i grenseland av min egen kunnskap: jeg vet ikke hva som er den riktige og normale måten å disponere en leksikontekst om dyrarter og artsgrupper.

Ettersom disse innvendingene er mine personlige kriterier, vil jeg nødig blokkere kandidatprosessen med en mot-stemme. Dersom noen likevel finner disse spørsmålene relevante for videre arbeid med artikkelen, så er det hyggelig. Mvh M O Haugen (diskusjon) 10. apr. 2016 kl. 18:43 (CEST)

Jeg mener også at i hvert fall ingressen må bli lengre før dette kan bli en utmerka artikkel. Haakon K (diskusjon) 11. apr. 2016 kl. 07:19 (CEST)

Noen av kapitteloverskriftene er litt ubehjelpelige (direkteoversatt fra engelsk), jeg slal se på det. Petter Bøckman (diskusjon) 11. apr. 2016 kl. 10:21 (CEST)

Angående direkteoversettelse fra engelsk. «Storflamingo» er en vel en direkteoversettelse av Greater flamingo? Jeg vet ikke om navnet noen gang er blitt brukt på norsk. Hele avsnittet er vanskelig å forstå. Det som menes er vel at Phoenicopterus ruber er nominatarten for Phoenicopterus og et eldre navn enn Phoenicopterus roseus. Slår man sammen de to artene, skal arten hete Phoenicopterus ruber i følge nomenklaturreglene.--Trurl (diskusjon) 11. apr. 2016 kl. 17:27 (CEST)
Dyreparken i Kristiansand kaller sine P. roseus for stor flamingo, så det har den altså. P. roseus har blitt kalt både stor flamingo og storflamingo. Problemet er at det har også P. ruber. Kanskje ikke så rart, siden disse tidligere ble regnet som varianter av samme art. Begge hefter altså (fortsatt) ved dette engelske navnet, i norsk versjon. Om det bør stå i teksten blir imidlertid et annet spørsmål. tB 11. apr. 2016 kl. 18:18 (CEST)

Jeg føler ikke noe eierskap til artikkelen folkens, så alle bidrag til det bedre blir bra for alle. Imidlertid må dere ikke glemme at denne artikkelen ikke er et endepunkt, men kun en fellesnevner for artiklene om artene. Det er der saker og ting bør og kan utdypes, synes jeg, og alle av dem trenger mer informasjon. Jeg er imidlertid enig i at ingressen kan bli bedre. Jeg har imidlertid aldri vært tilhenger av (for) lange ingresser. Som leser taper man da fort interessen, og akkurat det er hva en ingress bør skape; et ønske om å lese mer. Når det gjelder bildene, så har jeg plukket ut og plassert disse i henhold til innholdet (etter beste evne). Jeg fant det vanskelig med kun høyrejusterte bilder, da noen ikke havnet der de var ønskelig å ha. Jeg kunne valgt færre, men det ga ikke et like godt resultat synes jeg. Det har vært min hensikt å vise fuglene i situasjoner som blir omtalt i teksten. Om det er rett eller ei, vet jeg ikke. Jeg har heller ikke noe bastant holdning til det, så det er vel naturlig at det må bli en synsmessig demokratisk løsning på det. Hvem tar ingressen? tB 11. apr. 2016 kl. 17:23 (CEST)

Artikkelen på tysk Wikipedia har mye informasjon, og noe kunne kanskje vært oversatt og hentet over? Ser f.eks. at det er et fint kart som viser utbredelsen av flamingoer i verden. Denne figuren får fint plass i avsnittet Arter og utbredelse. --Frankemann (diskusjon) 15. apr. 2016 kl. 20:32 (CEST)

Jeg liker å se gode artikler av denne typen på Wikipedia. Noe pirk: jeg synes datoer ikke bør gjengis på amerikansk som "2004-07-15", men formateres på en måte som vi er vant på norsk; "15. juli 2004". I referansene er hele referansen lenket, ikke kun tittelen. Det virker rotete. Samtidig er litteraturlisten formatert på en måte som er forventet. En kommentar på ingresser: ingresser skal ikke være for korte. Stadig mer av lesningen av Wikipedia skjer via mobiltelefoner, og da bør ingressen være et fyllestgjørende sammendrag av artikkelen. Det krever en viss lengde. --Finn Bjørklid (diskusjon) 16. apr. 2016 kl. 16:34 (CEST)Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en utmerket artikkel. M O Haugen (diskusjon) 23. apr. 2016 kl. 15:29 (CEST)


AliensRediger

Dette er den 19. kandidatartikkelen fra unge og lovende Torfilm (diskusjon · bidrag); og den fjerde som involverer Sigourney Weaver. Den ligner på hans foregående artikler både mht grundigheten og detaljrikdommen, og mht at det kan trenges et ekstra blikk på språkføringen. M O Haugen (diskusjon) 10. apr. 2016 kl. 22:46 (CEST)

AnbefaltRediger

 1.   For M O Haugen (diskusjon) 10. apr. 2016 kl. 22:46 (CEST)
 2.   For Haakon K (diskusjon) 11. apr. 2016 kl. 07:22 (CEST)
 3.   For Asav (diskusjon) 11. apr. 2016 kl. 14:28 (CEST)

UtmerketRediger

 1.   For M O Haugen (diskusjon) 10. apr. 2016 kl. 22:46 (CEST)
 2.   For Haakon K (diskusjon) 11. apr. 2016 kl. 07:22 (CEST)
 3.   For Asav (diskusjon) 11. apr. 2016 kl. 14:28 (CEST)
 4.   For --Finn Bjørklid (diskusjon) 16. apr. 2016 kl. 16:23 (CEST)
 5.   For --Telaneo (Diskusjonsside) 16. apr. 2016 kl. 17:36 (CEST)
 6.   For Ranværing (d) 18. apr. 2016 kl. 13:15 (CEST)

KommentarerRediger

Jeg utvidet litteraturlisten. Selv om ikke alle disse er benyttet for denne artikkelen, har en utvalg litteratur verdi for artikkelen som sådan. --Finn Bjørklid (diskusjon) 16. apr. 2016 kl. 16:23 (CEST)Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en utmerket artikkel. M O Haugen (diskusjon) 25. apr. 2016 kl. 08:25 (CEST)


Take on MeRediger

Oversatt fra engelsk Wiki, hvor den er en anbefalt artikkel. Tonyab1708 (diskusjon) 21. apr. 2016 kl. 11:48 (CEST)

AnbefaltRediger

 1.   For Tonyab1708 (diskusjon) 21. apr. 2016 kl. 11:48 (CEST)
 2.   For men se merknader nedenfor. --M O Haugen (diskusjon) 23. apr. 2016 kl. 16:33 (CEST)
 3.   For --Tarjeimo (diskusjon) 28. apr. 2016 kl. 20:36 (CEST)

KommentarerRediger

Savner bilder. Har ikke funnet noe bra selv, man kunne vel hatt bilde av bandmedlemmene slik som på Aha, og bilde av de som har remixet nedover. Produsenter og slikt tviler jeg på at vi har bilde av. --Tarjeimo (diskusjon) 22. apr. 2016 kl. 21:19 (CEST)

Dette er en pen innsats fra Tonyab1708. Jeg har gitt ham noen råd (se Brukerdiskusjon:Orland#Take_On_Me), og synes ikke at de rådene er tilstrekkelig ivaretatt ennå. Men jeg stoler på at vi kan få til dette sammen i løpet av noen dager. Mvh --M O Haugen (diskusjon) 23. apr. 2016 kl. 16:33 (CEST)

Når det gjelder bilder, så var jeg for noen år siden på en intimkonsert med Reel Big Fish i Rio hvor de sang denne låta, så si fra hvis det er ønskelig med et bilde derfra. Det kan fort hende at jeg til og med har videoopptak fra akkurat denne sangen (må sjekke det), men det er kanskje ikke godtatt på Commons. Haakon K (diskusjon) 24. apr. 2016 kl. 22:10 (CEST)

Enig med hva M O Haugen tar opp, i tillegg vil jeg nevne at det er endel «rødlenker» i ingressen og infoboksen. Vi har vel sedvane på at det første skjermbildet skal være «blått i blått», enten ved at underliggende artikler skrives, eller ved at lenkene fjernes. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 25. apr. 2016 kl. 21:51 (CEST)

Har fjernet et par nå, planlegger å oversette Alan Tarney og Steve Barron fra engelsk. Tonyab1708 (diskusjon) 26. apr. 2016 kl. 16:40 (CEST)

Nå er det blitt fikset en del, hva gjenstår, mener dere? Tonyab1708 (diskusjon) 28. apr. 2016 kl. 14:24 (CEST)

@Tonyab1708: jeg synes dette ser bra ut, men vil gjerne vente et døgn til, i håp om en for-stemme til. To uavhengige for-stemmer er bedre enn én. Kanskje du i mellomtiden kan ta en ekstra runde i lista over coverversjoner? jeg mistenker at det er noen band som ikke trenger å stå der, og i tillegg kan du se på pronomen: «I 2011 covret den norske jazzsangerinnen Inger Marie Gundersen en cover på hennes album» skal oversettes til « ... på sitt album». Mvh --M O Haugen (diskusjon) 28. apr. 2016 kl. 20:29 (CEST)
Jeg er enig, men syns det er fryktelig vanskelig å velge ut de som ikke får være med i lista! Tonyab1708 (diskusjon) 29. apr. 2016 kl. 00:06 (CEST)

Stemmer for. Synes det er en god artikkel. Avsnittet om komposisjon er kanskje litt gresk for andre enn de som kan noter og musikk, men er kanskje heller ikke relevant for så mange andre... Ble bedre med bilder, kunne kanskje vært noen flere. Uansett godt arbeid! --Tarjeimo (diskusjon) 28. apr. 2016 kl. 20:36 (CEST)

Syns komposisjon er veldig viktig i en artikkel om en låt! Kanskje ikke den beste oversettelsen fra min side, hadde egentlig håpet at noen med mer musikkforståelse enn meg kunne renskrevet det. Tonyab1708 (diskusjon) 29. apr. 2016 kl. 00:06 (CEST)
Jeg synes også det musikkfaglige er viktig å ha med. Jeg har i en annen sammenheng bemerket at det lett kan bli for mye kjendis-trivia og for lite musikkfaglig. Mvh M O Haugen (diskusjon) 29. apr. 2016 kl. 07:51 (CEST)Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en anbefalt artikkel. M O Haugen (diskusjon) 29. apr. 2016 kl. 07:51 (CEST)


Mai 2016Rediger

Den internasjonale elektrotekniske utstillingen i 1891Rediger

Her er en artikkel om teknologihistorie med helt konkrete hverdagseffekter. Interessant sak, og dertil et 125-årsjubileum senere i år. M O Haugen (diskusjon) 25. apr. 2016 kl. 22:35 (CEST)

AnbefaltRediger

 1.   For M O Haugen (diskusjon) 25. apr. 2016 kl. 22:35 (CEST)
 2.   For--Trygve Nodeland (diskusjon) 27. apr. 2016 kl. 08:30 (CEST)
 3.   For Ulf Larsen (diskusjon) 30. apr. 2016 kl. 18:48 (CEST)
 4.   For Haakon K (diskusjon) 1. mai 2016 kl. 02:57 (CEST)

KommentarerRediger

I seksjonen Bakgrunn omtales først «Elektro Selskapet» (i anførselstegn), noe lenger ned står det Elektroselskapet (i ett ord og uten anførselstegn), hvis det er samme forening så bør det være konsekvens i omtalen. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 29. apr. 2016 kl. 20:16 (CEST)

Er det mulig å utvide ingressen noe? Hva med f.eks med en setning eller to om strømkrigen, så en ikke er nødt til å slå opp den artikkelen? I denne artikkelen virker det som de mulige kandidatene var tre: likestrøm, vekselstrøm med to faser og vekselstrøm med tre faser. Om det er korrekt så kan vel det med fordel nevnes i ingressen. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 30. apr. 2016 kl. 18:48 (CEST)

Baden

Veldig fin artikkel, men Baden har vel aldri ligget i Sveits?--Trygve Nodeland (diskusjon) 26. apr. 2016 kl. 20:09 (CEST)

Men det var korrekt likevel, for det fantes en annen Baden, enn Baden-Baden!--Trygve Nodeland (diskusjon) 27. apr. 2016 kl. 08:28 (CEST)
Språk

Det uttrykkes slik: «tofase eller trefase vekselstrømsystemer.» Det jeg er usikker på er om det skal uttrykkes slik: «tofasede (evt. tofasete) eller trefasede vekselstrømsystemer.» Som man forstår er jeg verken elektronikk- eller språkkynding, bare undrende!--Trygve Nodeland (diskusjon) 26. apr. 2016 kl. 20:22 (CEST)

Interessant artikkel, et par raske punkter: I og med at artikkelen omhandler noe som kan stedfestes så bør det inn geografiske koordinater. Videre bør bilder (om mulig) ha byline. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 27. apr. 2016 kl. 09:47 (CEST)

Denne setningen: «Frankfurt hadde allerede 100 år tidligere vært med i begynnelsen av den andre industrielle revolusjonen.». I artikkel om Den andre industrielle revolusjonen står det at begrepet dekker perioden 1871 til 1814, da blir det vel litt feil å snakke om hundre år tidligere... Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 28. apr. 2016 kl. 22:02 (CEST)

Takk for sist Ulf og Trygve! Elektropedia hadde ikke noe term for trefase, bare for polyphase (flerfase) uten at det var noen norsk term satt inn. Søk på Google gi klart flest treff på trefaset vekselstrøm, ikke trefase vekselstrøm, dermed burde vi nok holdt oss til den første varianten.
Enig med Ulf i at vi kunne ha funnet geografiske koordinater, men skal vi velge koordinaten for utstillingsområdet eller kraftstasjonen? Byline har jeg nå begynt å alltid sette inn der jeg finner navn på fotograf, men her var alle bilder untatt ett uten kjent fotograf. Du mener vel «...begrepet dekker perioden 1871 til 1914»? Uansett er nok denne frasen i artikkelen litt feil, men oversettelsen er gjort riktig tror jeg. Skal se på saken. --Frankemann (diskusjon) 28. apr. 2016 kl. 22:32 (CEST)
Vi bør vel ha koordinater til det mest sentrale i artikkelen, altså utstillingsområdet, synes jeg. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 29. apr. 2016 kl. 17:58 (CEST)
Har forsøkt å rette opp slik at det skrives trefaset vekselstrøm, fremfor andre formuleringer slik som Trygve påpeker. Ser eller at koordinater er lagt inn og at formuleringen om den industrielle revolusjonen er rettet opp. Hilsen--Frankemann (diskusjon) 30. apr. 2016 kl. 16:54 (CEST)
Hei Trygve, ser at Haakon K har endret fra «tofaset eller trefaset vekselstrømsystemer», til «tofasede eller trefasede vekselstrømsystemer». Tror han har rett, det er noe med grammatikken her som gjør at den ene formen passer et sted, men ikke et annet.--Frankemann (diskusjon) 1. mai 2016 kl. 09:11 (CEST)
Leopold Sonnemann

Jeg finner ikke dekning i den oppgitte kilde eller andre kilder, for at Leopold Sonnemann var utgiver av Frankfurter Allgemeine Zeitung. Påstanden i artikkelen kan bero på en misforståelse av kilden. Han var utgiver av en annen utgivelse men ikke av FAZ, tror jeg. --Trygve Nodeland (diskusjon) 29. apr. 2016 kl. 10:16 (CEST)

de:Frankfurter Zeitung var en annen avis. Via omveier og noen av redaksjonsmedlemmene har den en viss tilknytning til FAZ, men det er såpass perifert at det ikke er dekning for å si at Sonnenmann hadde noe med FAZ å gjøre. Asav (diskusjon) 29. apr. 2016 kl. 21:24 (CEST)
Endrett til Frankfurter Zeitung, se den tyske og engelske artiklene de:Leopold Sonnemann og en:Leopold Sonnemann som begrefter Sonnemanns tilhørighet til denne.--Frankemann (diskusjon) 30. apr. 2016 kl. 17:03 (CEST)
Tysk navn

Så spør jeg, herunder Asav: bør vi i artikkelen på norsk gjengi det tyske navnet med eller uten bestemt artikkel? --Trygve Nodeland (diskusjon) 29. apr. 2016 kl. 10:31 (CEST)

I vår versjon heter det «Die Internationale Elektrotechnische Ausstellung» i bestemt form («Die»), men ifølge plakaten skal det være «Internationale Elektrotechnische Ausstellung» (med stor E i «Elektrotechnische», enda det egentlig ikke er korrekt tysk), altså i ubestemt form. Det er mao. et egennavn, hva som også fremgår i den tyske versjonen (de:Internationale Elektrotechnische Ausstellung 1891), hvor den bestemte artikkelen ikke er angitt som del av navnet, altså ikke satt i halvfet. I den norske artikkelen er tittelen imidlertid ikke egennavnet, men simpelthen en oppslagsfrase. Da blir det vel strengt tatt en smakssak hvordan man gjengir det på norsk, skulle jeg tro. Man kan jo forsåvidt velge å gjøre det som tyskerne, og skrive «Die Internationale Elektrotechnische Ausstellung»? Asav (diskusjon) 29. apr. 2016 kl. 21:17 (CEST)
Her har ikke jeg noen sterke meninger.--Frankemann (diskusjon) 30. apr. 2016 kl. 17:04 (CEST)
Dyre inngangsbilletter?

Det fremgår at billettene skal ha kostet femten goldmark, og altså ha vært svært dyre efter datidens prisnivå. Imidlertid nevner kilden bare «mark», og jeg er ikke sikker på om det fantes forskjellige varianter av mark i tillegg til goldmark på slutten av 1800-tallet. En annen sak er at perioden fra ca. 1870 til 1900 var ganske inflasjonspreget, så det er ikke gitt at inngangen var så voldsomt kostbar. Kanskje man burde stryke den setningen helt; den er jo heller ikke særlig sentral. Asav (diskusjon) 29. apr. 2016 kl. 21:35 (CEST)

Enig, liten sentralt og kilden sier ikke noe om hvilken valutta dette egentlig var. Dr Sabine Hock, som kanskje er en vel så troverdig kilde, sier heller ikke noe om billettprisen. Fjernet denne opplysningen.--Frankemann (diskusjon) 30. apr. 2016 kl. 17:13 (CEST)
Jeg undres om det ikke kan være verdt å beholde det, artikkelen på tysk nevner det - «Der Preis für eine Tageskarte betrug stattliche 15 Mark pro Person.» - sett mot det store antall besøkende så viser vel det litt hvor fantastisk datidens mennesker må ha ansett dette som. I dag tar vi elektrisitet for gitt, men det er altså bare litt over 100 år siden utbygging av elektrisitet begynte. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 30. apr. 2016 kl. 18:51 (CEST)Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en anbefalt artikkel. M O Haugen (diskusjon) 3. mai 2016 kl. 23:10 (CEST)


Cate Blanchetts filmografiRediger

Pent og ryddig og blått-i-blått og i tråd med best practice for filmografier. Dette er den 20. kandidatartikkelen fra Torfilm (diskusjon · bidrag), og en helt kurant og ukontroversiell GL. M O Haugen (diskusjon) 1. mai 2016 kl. 14:45 (CEST)

God listeRediger

 1.   For M O Haugen (diskusjon) 1. mai 2016 kl. 14:45 (CEST)
 2.   For Ulf Larsen (diskusjon) 3. mai 2016 kl. 22:38 (CEST)
 3.   For Telaneo (Diskusjonsside) 3. mai 2016 kl. 23:14 (CEST)
 4.   For Haakon K (diskusjon) 8. mai 2016 kl. 10:40 (CEST)

KommentarerRediger

Hva med artikkelens navn? Tilsvarende på engelskspråklig Wikipedia heter «Cate Blanchett on screen and stage», i og med at damen har en omfattende liste med opptreden på teater så blir det vel noe misvisende å kalle den for filmografi? Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 3. mai 2016 kl. 18:26 (CEST)

Vi har gjort det før (eller i mindre grad Portmans og Winslets), men jeg er mottakelig for navneforslag. // Mvh Torfilm (diskusjon) 3. mai 2016 kl. 19:29 (CEST)
Jeg har ingen sterke meninger om vi gjør det slik eller så, kun et forsøk på å ta opp en sak som kanskje bør sees nærmere på. En tilknyttet sak er ingressen, selv om hennes teaterroller er listet så står det ikke noe om det i ingressen. I og med at ingressen skal sammenfatte artikkelen så bør vel hennes karrière i teater nevnes der. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 3. mai 2016 kl. 22:04 (CEST)
Jeg hadde det egentlig lagt inn i ingressen, men ble oppfordret til å fjerne det ettersom innledningen skal være en sammenfatning av det viktigste hun har arbeidet med, og det er nemlig ikke teater. Personlig har jeg ingen store meninger om saken, men siden Blanchett har gjort såpass mange teateroppsetninger er jeg nok enig med deg. // Mvh Torfilm (diskusjon) 3. mai 2016 kl. 22:33 (CEST)

I seksjonen for teater er det i 1993 lenket til Oleanna, men hva siktes det til? Lenken går til en pekerside, ser ikke ut som noen av lenkene der er noe teaterstykke. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 3. mai 2016 kl. 22:23 (CEST)

Fiksa på det. // Mvh Torfilm (diskusjon) 3. mai 2016 kl. 22:33 (CEST)Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en god liste. M O Haugen (diskusjon) 9. mai 2016 kl. 09:20 (CEST)


Call of Duty 4: Modern WarfareRediger

Unge, lovende Telaneo (diskusjon · bidrag) presenterer her sin tredje kandidatartikkel, alle om videospill. Grundig og ryddig, ser det ut til for meg. M O Haugen (diskusjon) 3. mai 2016 kl. 23:41 (CEST)

AnbefaltRediger

 1.   For M O Haugen (diskusjon) 3. mai 2016 kl. 23:41 (CEST)
 2.   For Haakon K (diskusjon) 8. mai 2016 kl. 11:07 (CEST)
 3.   For // Mvh Torfilm (diskusjon) 9. mai 2016 kl. 15:34 (CEST)
 4.   For Ulf Larsen (diskusjon) 10. mai 2016 kl. 00:20 (CEST)
 5.   For Finn Rindahl (diskusjon) 10. mai 2016 kl. 00:48 (CEST)

UtmerketRediger

 1.   For M O Haugen (diskusjon) 3. mai 2016 kl. 23:41 (CEST)
 2.   For Haakon K (diskusjon) 8. mai 2016 kl. 11:07 (CEST)
 3.   For, jeg er spesielt fan av samfunnskommentaren på slutten // Mvh Torfilm (diskusjon) 9. mai 2016 kl. 15:34 (CEST)

#  Imot, forhåpentligvis bare midlertidig. Jeg mener at språket må forbedres ganske mye før vi kan gi status som UA til denne. Om jeg er den eneste som har innsigelser ønsker jeg likevel ikke alene å blokkere for at artikkelen blir UA Finn Rindahl (diskusjon) 10. mai 2016 kl. 00:49 (CEST)

KommentarerRediger

 • Spørsmål: er det verdt å nevne at spillet var totaltforbudt i UAE og Saudi-Arabia en periode? I så fall, hvor i teksten?--Telaneo (Diskusjonsside) 4. mai 2016 kl. 19:58 (CEST)

I og med at dette vel er et svært populært spill så er det bra at vi får en artikkel om det, men ut fra det lille jeg har lest (ingress + innholdsfortegnelse) så virker den veldig snever teknisk. Jeg savner et bredere perspektiv, en start kan vel være denne anmeldelsen i den anerkjente amerikanske avisen New York Times'. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 5. mai 2016 kl. 22:49 (CEST)

Vet ikke hvor bredt du mener jeg burde gå, siden her mener jeg det er lett å bli litt for bred, men jeg kan sikkert ta med noe av det New York Times har skrevet, men jeg vet ikke helt hva du mener er viktig her?--Telaneo (Diskusjonsside) 6. mai 2016 kl. 09:47 (CEST)
Hva jeg tenker i retning er hvilke andre områder av samfunnslivet dette spillet rekker, i og med at det er så populært. Anmeldelsen i NYT peker litt i den retning og med den artikkelen og eventuelt annet så kan det kanskje lages en seksjon med tittel «Samfunnsmessig påvirkning» (eller lignende), med ditto en eller to setninger i ingressen. Men, NB, dette er kun mine tanker og mulig at det er å dra det litt langt. Noen produkter har imidlertid en slik påvirkning av samfunnet at de ikke kun kan beskrives i tekniske termer, som den første datamaskinen til Apple, IBMs første PC osv. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 6. mai 2016 kl. 17:22 (CEST)
Skjønner. Det er forsåvidt en del som kan puttes under en slik overskrift, men jeg har lett for å tro at her blir det lett å spore av, og begynne snakke om ting som hører hjemme andre steder. Spillet har selvsagt påvirket samfunnet, men ikke alene. Det er mer førstepersonsskytespill satt i dag eller nærme i dag som har det på den måten NYT-artikkelen nevner, hvilket absolutt inkluderer COD4, men flere andre også. Jeg mener det blir feil å «bare» skrive om det her.--Telaneo (Diskusjonsside) 7. mai 2016 kl. 11:53 (CEST)
Vel, det er ingen feil å ikke skrive om det, samtidig synes jeg som utenforstående at det kan være av interesse. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 7. mai 2016 kl. 16:21 (CEST)
Da er det med et nytt avsnitt. Call_of_Duty_4:_Modern_Warfare#Samfunnsmessig påvirkning.--Telaneo (Diskusjonsside) 7. mai 2016 kl. 18:23 (CEST)

Det er en referanse i ingressen, den skal jo oppsummere hovedpunktene i artikkelen, så den bør fjernes. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 6. mai 2016 kl. 15:05 (CEST)

Den referansen bekrefter siste setning i ingressen, som ikke er nevnt andre steder i teksten. Enten må den setningen flyttes ned, eller så må referansen bli.--Telaneo (Diskusjonsside) 7. mai 2016 kl. 11:53 (CEST)
Da synes jeg det ryddigste er å flytte setningen ned. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 7. mai 2016 kl. 12:38 (CEST)
Flyttet ned.--Telaneo (Diskusjonsside) 7. mai 2016 kl. 13:04 (CEST)

Det ser bra ut. Men vær snill å få bukt med gjentakelsene i denne setninga: «Dette bonusoppdraget er kjent for å være urettferdig vanskelig på den vanskeligste vanskelighetsgradenHaakon K (diskusjon) 8. mai 2016 kl. 11:07 (CEST)

Endret til «høyeste vanskelighetsgraden».--Telaneo (Diskusjonsside) 8. mai 2016 kl. 11:09 (CEST)

Hva er «ghilliedrakter»? Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 9. mai 2016 kl. 16:30 (CEST)

en:Ghillie suit. Etter litt søking på Google virker det som om det ordet er i noe bruk på norsk. Et annet ord som er brukt er «kamuflasjedrakt». Vet ikke om det er noe som står i en eller annen ordbok? Svensk bruker «Ghilliedräkt». --Telaneo (Diskusjonsside) 9. mai 2016 kl. 18:21 (CEST)

Hva menes med dette: «Utviklingsteamet designet spillets flerspillerdel for å være så balansert så mulig»? Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 9. mai 2016 kl. 17:11 (CEST)

At ingen av våpnene i flerspillerdelen var urettferdig bedre enn alle andre, ingen av banene favoriserte det ene laget, etc. Burde det utdypes med eksempler her?--Telaneo (Diskusjonsside) 9. mai 2016 kl. 18:23 (CEST)
Det bør vel utdypes/forklares, eventuelt i en parentes. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 9. mai 2016 kl. 20:17 (CEST)
Utdypet i en bisetning.--Telaneo (Diskusjonsside) 9. mai 2016 kl. 23:06 (CEST)

Denne setningen bør skrives om/deles:

«Alle disse kriteriene skal minimere sjansen for at spillere dør kort tid igjen etter å ha dukket opp igjen etter å allerede ha dødd, noe som ofte omtales som «spawn-killing», det å drepe fiendtlige spillere så snart de dukker opp igjen etter å ha dødd.» Lite flyt. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 9. mai 2016 kl. 17:22 (CEST)

Endret til «Alle disse kriteriene skal minimere sjansen for at spillere dør kort tid igjen etter å ha dukket opp igjen etter å allerede ha dødd. Dette omtales ofte som «spawn-killing»; det å drepe fiendtlige spillere så snart de dukker opp igjen etter å ha dødd.» Da er det et mer punktum her.--Telaneo (Diskusjonsside) 9. mai 2016 kl. 18:27 (CEST)

Denne setningen: «Hvis spilleren ikke forflytter seg innenfor fremover i spillets enspillerdel,». Hva er innenfor fremover? Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 9. mai 2016 kl. 17:56 (CEST)

Her var det et ord for mye. Endret til «Hvis spilleren ikke forflytter seg fremover i spillets enspillerdel,».--Telaneo (Diskusjonsside) 9. mai 2016 kl. 18:29 (CEST)

Denne setningen: «Tidligere versjoner av spillet krever at versjon 1,6 er installert først.». Her er programvareversjon skrevet med komma, mot punktum på tilsvarende på engelskspråklig Wikipedia. Jeg mener at vi bruker samme på norsk, altså punktum. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 9. mai 2016 kl. 18:04 (CEST)

Endret til punktum. Finner ingenting som sier det ene eller det andre, men etter å ha sett på noen infobokser på noen av artiklene våre så bruker de punktum.--Telaneo (Diskusjonsside) 9. mai 2016 kl. 18:33 (CEST)

Uttrykket sluppet er brukt en rekke ganger, er det godt norsk, eller har vi noe mer passende? Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 9. mai 2016 kl. 18:26 (CEST)

Gitt ut? Det er vel det mer norske alternativet. Skal endre det der det passer.--Telaneo (Diskusjonsside) 9. mai 2016 kl. 23:08 (CEST)
Endret til «gitt ut» og «kom ut» en del steder.--Telaneo (Diskusjonsside) 9. mai 2016 kl. 23:12 (CEST)
 • Lest gjennom hele en gang til. Det hjalp forhåpentlig vis noe med språket.--Telaneo (Diskusjonsside) 10. mai 2016 kl. 22:59 (CEST)

Dette er langt utenfor hva jeg kan noe om, derfor spennende å lese :) Men jeg merker at det er såpass langt utafor hva jeg kan noe om at jeg neppe kan bidra stort. Jeg har gjort noen mindre endringer, men synes generelt at språket bærer preg av å være oversatt fra engelsk. For at artikkelen skal kunne ha status som utmerket bør det definitivt mer språkvask til.

Jeg forstår ikke setningen «Det finnes ikke armering eller «power-up»er i spillet», formodentlig oversettelse av det engelske «As such, there are no armor or health power ups». Jeg tror ikke «armering» er en god oversettelse av «armor» (vi snakker vel om en form for beskyttelse her?), og '«power-up»er' klinger dårlig (og gir liten mening for meg. Er dette mulig å skrive om? Finn Rindahl (diskusjon) 9. mai 2016 kl. 15:27 (CEST)

Denne setningen er lagt inn for å sette det i kontrast med skytespill i en mer arkadestil, som Quake III Arena og Unreal Tournament, hvor det er power-ups man kan plukke opp underveis i spillet, og på grunn av det, en del mer løping og kaos enn i COD4 og spill uten dem. «Power-up» finner jeg ingen god oversettelse av, men det er nok bedre å bruke engelsk flertall der. «Armor» i spillsammenheng finner jeg heller ingen god oversettelse til (rustning gir ihvertfall meg mentale bilder relatert til middelalderen, noe det er definitivt ikke snakk om).--Telaneo (Diskusjonsside) 9. mai 2016 kl. 18:16 (CEST)
Tror nok vil burde hatt en kort artikkel om Power-up, ser at begrepet ikke er oversatt verken på tysk eller fransk så da kan vel også vi koste på oss å bruke det engelske uttrykket som oppslagsord. Jfr enwiki Power-up, den svenske er kort og grei. «Armering» kan ikke brukes her, jfr http://ordbok.uib.no/perl/ordbok.cgi?OPP=armere&ant_bokmaal=5&ant_nynorsk=5&begge=+&ordbok=begge , men jeg er selvsagt enig i at «rustning» også er feil. Her er vel poenget at en i spilets gang ikke kan få «armor» som gjør en praktisk talt usårlig, altså ikke få beskyttelsesbonus gjennom gjenstander eller utstyr som plukkes opp/ tilegnes? Går det an å erstatte ordet med flere ord, gir mindre flyt men nok større presisjon. Finn Rindahl (diskusjon) 9. mai 2016 kl. 18:39 (CEST)
En lenke er nok på sin plass, men siden siden vi ikke hadde en artikkel, og ordet er såpass godt kjent (ville jeg trodd) så tenkte jeg det ikke var så viktig. Kan godt oversette den svenske artikkelen, kommer tilbake når jeg er ferdig med det. Poenget her har du skjønt, at man ikke kan plukke opp «power ups» under spillet for å få «armor» og lignende bonuser. Jeg omformulerte setningen, ser det bedre ut nå?--Telaneo (Diskusjonsside) 9. mai 2016 kl. 23:25 (CEST)
Dette synes jeg ble bedre ja. Men hva med å skrive det du skrev ovenfor i artikkelen: "Det finnes ikke «power-ups» eller bonuser man kan plukke opp mens man spiller, noe som gjør at det skiller seg fra skytespill i arkadestil, som Quake III Arena og Unreal Tournament. " Finn i tilfelle et annet eksempel enn Unreal Tournament, slik at det ikke blir en rød lenke. Bare et forslag :) Finn Rindahl (diskusjon) 9. mai 2016 kl. 23:33 (CEST)
Alle eksemplene jeg kommer på er så gamle! Bah, da sier jeg DOOM istedenfor UT, og bruker den formuleringen.--Telaneo (Diskusjonsside) 9. mai 2016 kl. 23:39 (CEST)
 • I handlingsdelen brukes i hovedsak historisk presens, men også fortidsform. Dette bør være konsistent, og når det dreier seg om en spillhistorie hvor en går «inn» i historien skal jeg forlate en gammel kjepphest og for en gangs skyld anbefale historisk presens :) Finn Rindahl (diskusjon) 9. mai 2016 kl. 15:36 (CEST)
  • Bah! Jeg som trodde jeg hadde fått ut mesteparten av fortidsformene der! Absolutt historisk presens som skal brukes der.--Telaneo (Diskusjonsside) 9. mai 2016 kl. 18:17 (CEST)
 • Kan {{Ikkerød|kjernebrensel}} erstattes med kjernefysisk brensel? Tror det gir litt mer umiddelbar forståelse for leseren. Finn Rindahl (diskusjon) 10. mai 2016 kl. 00:08 (CEST)
 • Utvikling. Denne setningen skjønner jeg ikke: «Da de utviklet fortellingen for Call of Duty 4, bestemte Infinity Ward seg for å unngå å referere til eller hinte til kriger som pågår i dag, og istedenfor holde seriens tema om to supermakter med like stor makt mot hverandre». Handler dette spillet om en konflikt mellom to supermakter? Hinter ikke statskupp i Midtøsten og russisk ultranasjonalisme til konflikter som finnes (og fantes i 2011)? Finn Rindahl (diskusjon) 10. mai 2016 kl. 00:08 (CEST)
  • «Supermakter» blir feil ja. Heller to parter som er på likefot. Utviklerne ville ikke direkte nevne dagens kriger, det er åpenbart tatt inspirasjon fra i dag, men de ville ikke direkte si at det som var i spillet var for eksempel Gulfkrigen. De ville heller at spilleren skulle tolke seg veien til det.
 • Figurer. Innledes med «I enspillerdelen kontrollerer spilleren seks forskjellige karakterer fra et førstepersonsperspektiv.» Det framgår imidlertid ikke klart hvem av personene som så listes opp som er disse seks karakterene. Finn Rindahl (diskusjon) 10. mai 2016 kl. 00:08 (CEST)
  • Hovedsakelig Soap og Sersjant Paul Jackson, Price i to bonusoppdrag, Presidenten i et oppdrag, AC-130-opperatøren i et oppdrag, og den anonyme SAS-soldaten i det aller siste oppdraget. Mener du det er best å være vagere her og ikke spesifisere nøyaktig hvor mange som spillere spiller som, eller at det burde komme klarere frem hvem som kan spilles som og ikke?--Telaneo (Diskusjonsside) 10. mai 2016 kl. 00:25 (CEST)
   • Tror det er greit å rett og slett droppe tallordet «seks» i innledende setning ja. Det oppdraget hvor du skal spille en president som bare skal henrettes høres ikke helt bra ut forresten ;) Finn Rindahl (diskusjon) 10. mai 2016 kl. 00:37 (CEST)
    • Koselig er det ikke akkurat nei, ingenting man kan gjøre der heller :( --Telaneo (Diskusjonsside) 10. mai 2016 kl. 00:39 (CEST)
 • Generell kommentar: Jeg har under gjennomlesninga kanskje gjort litt større tekstlige endringer uten å spørre hovedbidragsyter enn hva som er vanlig(?) ved UA-vurdering. Jeg har imidlertid prøvd å gjøre endringene stykkevis og delt, og med uttømmende redigeringsforklaring. Om hby Telaneo skulle være uenig å ønske å revertere en eller flere av endringene er det selvfølgelig fritt fram. Dette er en solid artikkel, som ga meg lyst til å prøve spillet (har ikke spillt skytespill siden 90-tallet, så det er en aldri så liten prestasjon). Kommer til å anbefale den til anbefalt, men lar innvendingen mot utmerket stå i håp om at språkflyten blir ytterigere forbedret. Dersom jeg skulle være den eneste som er mot UA vil jeg imidlertid ikke alene blokkere for at artikkelen forfremmes. Finn Rindahl (diskusjon) 10. mai 2016 kl. 00:47 (CEST)
  • Har ingen motsigelser mot endringene dine. Alt så bare bra ut! Psst! Versjonen fra Steam fungerer like bra som i '07! --Telaneo (Diskusjonsside) 10. mai 2016 kl. 00:51 (CEST)
   • Ha ha! Galt nok at jeg de siste par døgnene såvidt har begynt å redigere wiki igjen, har definitivt ikke tid til å bli hekta på dataspill :) Finn Rindahl (diskusjon) 10. mai 2016 kl. 00:58 (CEST)

Det er fremdeles mer som må gjøres med språket. Jeg tok en titt nå på et tilfeldig sted midt i artikkelen, og kom med en gang over dette: «men en av troppens eskortehelikoptre blir skutt ned.» Helikopter er intetkjønn, så det skal være et. Er redd for at det er flere slike feil, siden jeg fant denne så fort. Haakon K (diskusjon) 12. mai 2016 kl. 02:10 (CEST)

Rettet den, skal se gjennom en gang til for å se om jeg finner flere språkfeil, men det er begrenset hva jeg finner.--Telaneo (Diskusjonsside) 12. mai 2016 kl. 18:30 (CEST)

Selv om artikkelen er om et emne jeg vet lite om så har jeg prøvd å bidra med korrektur da jeg tror det kan ha interesse for mange. Da artikkelen er blokkert for UA av Finn Rindahl pga språk (noe jeg har forståelse for) så skal jeg i løpet av helgen ta en ny gjennomlesing og håper andre også har anledning til å bidra til å løfte artikkelen. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 14. mai 2016 kl. 12:58 (CEST)

I ingressen er remaster internlenket til Mastertape, er det korrekt? Er det ikke noe helt annet det er snakk om her? Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 14. mai 2016 kl. 23:55 (CEST)

Remaster omdirigerer dit og nevnes der i andre setning. IWen går til en:remaster. Vet ikke helt hva som har skjedd der.--Telaneo (Diskusjonsside) 14. mai 2016 kl. 23:57 (CEST)
I tilsvarende versjon på engelskspråklig Wikipedia lenkes det til remaster og det er en helt annen artikkel. I og med at artikkelen om remaster/mastertape er så dårlig som den er (god kandidat for sletting) så er det kanskje best å helt fjerne internlenken, eventuelt heller supplere med en kort forklaring i parentes. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 15. mai 2016 kl. 14:15 (CEST)
Remaster i denne konteksten betyr ikke stort mer enn «ny og (mest sannsynlig) bedre». Det har ikke blitt gitt ut noe mer informasjon om remasterversjonen utenom at den er på vei, så det er vanskelig å konkret hva som kommer til å blir forbedret fra 2007-versjonen. Tror derfor det holder å bare fjerne lenken, Gjorde dette.--Telaneo (Diskusjonsside) 15. mai 2016 kl. 14:19 (CEST)

Denne setningen: «I vanlige spillmoduser får spilleren tilbake fullt liv etter å vente ti sekunder.». Betyr det at det er flere vanlige spillmodus, eller kan vi like godt (og enklere) skrive «I vanlig spillmodus får spilleren tilbake fullt liv etter å vente ti sekunder.». En annen sak, hva med denne setningen i tilsvarende på engelskspråklig Wikipedia: «Using cover helps the player avoid enemy fire or recover health after taking significant damage», den bør kanskje innpasses? Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 15. mai 2016 kl. 20:18 (CEST)

Ja det finnes flere spillmoduser som er «vanlige»/«normale». Setningen angående cover slet jeg med å oversette, «dekk» er ikke akkuratt en god oversettelse. Hvis det finnes et passende ord så burde det tas med.--Telaneo (Diskusjonsside) 15. mai 2016 kl. 20:30 (CEST)
«Å søke dekning hjelper spilleren til å unngå fiendtlig ild eller få helse tilbake etter å ha fått betydelig skade.»Dette usignerte innlegget ble skrevet av ‎Finnrind (diskusjon · bidrag) (Husk å signere dine innlegg!)
Mange takk! Den funker herlig! Tar den med nå.--Telaneo (Diskusjonsside) 15. mai 2016 kl. 21:11 (CEST)

Avsnittene som begynner med denne setningen: «Price forteller deretter om sin tid som løytnant under kaptein MacMillan, i 1996.» For meg blir det uklart om det er 1996 eller 2011 det er snakk om, da det benyttes historisk presens. Jeg synes det vil virker mer konsistent om det omskrives, f.eks fra «Price og MacMillan sniker seg gjennom Pripjat, og kommer seg til slutt frem til et hotell hvor de venter i tre dager på at Zakhaev skal komme for å gjøre en handel med noen andre.» til «Price og MacMillan snek seg gjennom Pripjat, og kom seg til slutt frem til et hotell hvor de ventet i tre dager på at Zakhaev skulle komme for å gjøre en handel med noen andre.», og tilsvarende for resten, frem til «Handlingen vender så tilbake til nåtid, åtte timer etter Al-Asads død.». Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 16. mai 2016 kl. 20:53 (CEST)

Omskrive til preteritum der altså. Skal se hva jeg får til.

Denne setningen: «Utviklingsteamet designet spillets flerspillerdel for å være så balansert så mulig, slik at ingen våpen ville være urettferdig kraftige og at ingen baner ville favorisere et lag mer enn det andre.». Hva er urettferdig kraftige? Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 16. mai 2016 kl. 21:05 (CEST)

Her har engelsk et fantastisk ord jeg ikke får oversatt, siden på norsk ville jeg til vanlig bare ha brukt det engelske, «overpowered». De ville ikke at ett spesifikt våpen (eller flere for den saks skyld) skulle være overdrevent bedre enn alle de andre, slik at det ikke ville være urettferdig ovenfor spillere som bruker andre våpen. Ideelt sett så skulle alle våpnene være balanserte, slik at ingen er åpenbart bedre enn noen andre. De har hver sine styrker og svakheter, men alt skal balansere seg ut.--Telaneo (Diskusjonsside) 16. mai 2016 kl. 21:21 (CEST)
Bruk dine egne ord Telaneo. «Utviklingsteamet designet spillets flerspillerdel slik at den skulle være så balansert så mulig, slik at ingen våpen ville være åpenbart bedre enn alle andre og at ingen baner ville favorisere et lag mer enn det andre.» (Jeg gjorde en mindre grammatikalsk endring også) Finn Rindahl (diskusjon) 16. mai 2016 kl. 21:31 (CEST)
Noen må spørre meg om å utdype før jeg kommer på noe bra! Uff og æsj men ach så bra det blir til slutt.--Telaneo (Diskusjonsside) 16. mai 2016 kl. 21:33 (CEST)

Da er jeg ferdig med en ny runde gjennomlesing og håper at hovedbidragsyter (og andre) tar en etterkontroll på mine endringer, det er jo ikke sikkert de gir mening for andre enn meg. Et par tips; det er vel neppe noe gunstig for lesbarhet å gjenta et ord 2-3 ganger i en setning (ulike varianter av spillet) og det er fordel å unngå for lange avsnitt (det gjelder også underliggende kode. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 16. mai 2016 kl. 23:04 (CEST)

Fantastisk! Mange takk for enorm gjennomlesning! Skal se til å se gjennom en gang selv i morgen, men jeg tror det meste er luket ut nå.--Telaneo (Diskusjonsside) 16. mai 2016 kl. 23:30 (CEST)
Gjorde noen småjusteringer nå. Fornøyd @Finnrind:?--Telaneo (Diskusjonsside) 17. mai 2016 kl. 17:33 (CEST)
Har ikke fått sett på det igjen, og vet ikke om jeg tar meg tid til en ny gjennomlesing. Stryker motstemmen min, det er tross alt tre erfarne bidragsytere som har stemt for før siste runder med språk så helt hakkende gale kan det jo ikke være :) Finn Rindahl (diskusjon) 17. mai 2016 kl. 18:10 (CEST)Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en utmerket artikkel. M O Haugen (diskusjon) 18. mai 2016 kl. 18:53 (CEST)


Ole Wilhelm LundRediger

Et artig og lesverdig glimt av en av «personene bak norgeshistorien». Det er 12. kandidatartikkel fra Frankemann (diskusjon · bidrag); ryddig og interessant. En liten slagside i form av beundrende formuleringer blir nok vasket bort i løpet av kandidatprosessen. M O Haugen (diskusjon) 5. mai 2016 kl. 09:05 (CEST)

AnbefaltRediger

 1.   For M O Haugen (diskusjon) 5. mai 2016 kl. 09:05 (CEST)
 2.   For, bra artikkel dette her. Mvh. Kjetil_r 11. mai 2016 kl. 20:56 (CEST)
 3.   For Erik F. 13. mai 2016 kl. 08:22 (CEST)
 4.   For 3s (diskusjon) 13. mai 2016 kl. 10:24 (CEST)
 5.   For Ulf Larsen (diskusjon) 13. mai 2016 kl. 23:40 (CEST)

KommentarerRediger

Det mangler en referanse helt på slutten, under «Fritidsinteresser». Ellers er det veldig bra. Haakon K (diskusjon) 8. mai 2016 kl. 11:00 (CEST)

Hei M O Haugen, nå har jeg forsøkt å tone ned den stilen som ble vurdrt til «en anelse beundrende», samt satt inn referanse til sitatet i siste avsnitt som Haakon K etterspør. Noe flere kommentarer? Hilsen --Frankemann (diskusjon) 9. mai 2016 kl. 19:21 (CEST)

Det står han «ble elev ved Hartvig Nissens skole», men det var vel en ren jenteskole på den tiden. Menes det kanskje Nissens Latin- og Realskole? Mvh. Kjetil_r 10. mai 2016 kl. 15:39 (CEST)

Hei Kjetil_r, takk for opplagt feil opplysning, iht. Wikipedia fikk ikke gutter adgang til Hartvig Nissens skole før i 1955. Imidlertid opplyser ikke kilden (Norsk biografisk leksikon) annet enn Nissens skole, men det må være Nissens Latin- og Realskole ut fra denne opplysningen.--Frankemann (diskusjon) 11. mai 2016 kl. 19:40 (CEST)

Kjapp språklig kommentar: Du (Frankemann) bruker foranstilt eiendomspronomen («sin familie», «sine reiser», osv). For nesten alle norskspråklige er det mer naturlig å si «familien sin», «reisene sine» osv. Har du veldig mye mot det om jeg endrer til mer standard norsk? Mvh. Kjetil_r 11. mai 2016 kl. 20:56 (CEST)

Hei igjen Kjetil_r, jo det kan vel hende at jeg har noen anakronistiske ordstilinger. Dette du pekker på her er ikke noen kjepphest fra min side, så dette må du gjerne korrigere. Hillsen --Frankemann (diskusjon) 11. mai 2016 kl. 21:06 (CEST)

Denne setningen i ingressen: «best kjent for den første utstikkingen av Bergensbanens høyfjellsstrekning». Bør vi ikke ha en forklaring på utstikking? Enten en passende internlenke, eller en kort forklaring i parentes. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 11. mai 2016 kl. 22:23 (CEST)

Ja, det kan du nok ha rett i Ulf Larsen, jeg har satt inn en suplerende opplysning i parantes. Se om det blir mer forståelig. Hilsen--Frankemann (diskusjon) 12. mai 2016 kl. 21:02 (CEST)

Kan det stemme at han giftet seg med datter av Diderich Hegermann, han døde jo i 1835, i en alder av 71. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 13. mai 2016 kl. 20:11 (CEST)

Avsnittet som begynner med «I Sverige var det på denne tiden nasjonalistiske strømninger» har lite med Lund å gjøre (det er mest om banens finansielle problemer) og jeg undres om det ikke med fordel kan slettes, eventuelt forkortes kraftig og slås sammen med neste avsnitt. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 13. mai 2016 kl. 21:16 (CEST)

Den siste referansen (fra lokalhistoriewiki) er ikke "pakket inn", det bør ordnes. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 13. mai 2016 kl. 23:41 (CEST)

Hei Ulf, takk for årvåken gjennomlesning! Har endret disse, samt vurderingen om at avsnittet om problemene under byggingen ikke passer inn i denne biografiske artikkelen. Har flyttet dette over til artikkelen om Ofotbanen. Tror Erik den yngre er en av de som bidrar til den artikkelen. Kanskje du har tid til å se om den overførte teksten føyet seg inn på en naturlig måte? Vennlig hilsen --Frankemann (diskusjon) 15. mai 2016 kl. 11:50 (CEST)Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en anbefalt artikkel. M O Haugen (diskusjon) 18. mai 2016 kl. 18:53 (CEST)


Juni 2016Rediger

Issyk-KulRediger

Wikipedia kan fremdeles kunsten å fortelle oss om det spesielle og interessante; her en høyfjells-sjø med spesielle biologiske og storpolitiske forhold. Meget pen jobb fra hovedbidragsyter Trurl, som fremdeles bidrar til å gi oss en anstendig naturfaglig dekning. M O Haugen (diskusjon) 31. mai 2016 kl. 00:23 (CEST)

AnbefaltRediger

 1.   For M O Haugen (diskusjon) 31. mai 2016 kl. 00:23 (CEST)
 2.   For Bra skrevet, fint illustrert. --Flums (diskusjon) 31. mai 2016 kl. 14:36 (CEST)
 3.   For 3s (diskusjon) 31. mai 2016 kl. 21:13 (CEST)
 4.   For Ranværing (d) 1. juni 2016 kl. 22:11 (CEST)
 5.   For Kjempefin artikkel. Haakon K (diskusjon) 2. jun. 2016 kl. 05:34 (CEST)
 6.   For --Finn Bjørklid (diskusjon) 5. jun. 2016 kl. 20:52 (CEST)
 7.   For Ctande (diskusjon) 6. jun. 2016 kl. 20:42 (CEST)

KommentarerRediger

Jeg spør fordi jeg lurer, ikke fordi det nødvendigvis er feil: Skal det virkelig stå slik det gjør i avsnittet «Vannstandsvariasjoner»? Der står det:

« Karbondatering av disse sedimentene viser at vannspeilet til Issyk-Kul hadde en høyde på 1610–1640 moh i lange perioder mellom 26 000 og 10 000 14C-år siden.»

For meg ser dette rart ut, men det er godt mulig at dette ikke viser noe annet enn at jeg ikke leser særlig mye av denne type stoff.... Mvh 3s (diskusjon) 31. mai 2016 kl. 21:02 (CEST)

Ser ikke noen feil i avsnittet. Det kan selvsagt tenkes at avsnittet kan formuleres bedre. --Trurl (diskusjon) 5. jun. 2016 kl. 20:50 (CEST)
Formuleringen er helt fin. Jeg lurte på « 14C»-biten, men siden du ikke ser noe rart med det handler det sikkert om at jeg ikke leser mye stoff som handler om tidfesting av sedimenter. Om det er slik geologer skiver, er det selvsagt slik det skal stå. Mvh 3s (diskusjon) 6. jun. 2016 kl. 21:26 (CEST)
Jeg skrev det sånn fordi 14C-år og kalenderår ikke trenger å være det samme. Har sjekket kilden (Romanovsky, 2002) og ser at jeg har misforstått. 26 000–10 000 år siden er en avrunding. Stryker 14C. --Trurl (diskusjon) 7. jun. 2016 kl. 21:46 (CEST)

Denne setningen i ingressen: «Den er, etter Titicacasjøen, den nest største høyfjellssjøen i verden...»

-synes jeg er uklar, hva med å snu på det: «Den er den nest største høyfjellsjøen i verden (etter Titicacasjøen).».

Har prøvd å skrive om. Litt vanskelig når en ser hele perioden i sammenheng. Parenteser bør vel unngås i ingressen. --Trurl (diskusjon) 5. jun. 2016 kl. 20:50 (CEST)

Ellers virker ingressen noe kort, den skal jo gi en oversikt over det mest sentrale i artikkelen. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 31. mai 2016 kl. 22:42 (CEST)

I tabellen synes jeg det latinske navnet bør stå i første spalte. Årsaken er at det med norsk navn først lett kan se ut som det finnes seks varianter av sik. Hilsen GAD (diskusjon) 2. jun. 2016 kl. 21:10 (CEST)

Interessant og velskrevet, men ingressen bør utvikles. --Frankemann (diskusjon) 6. jun. 2016 kl. 20:20 (CEST)

På engelskspråklig Wikipedia oppgis lengden til 178 km, mens her står det 180 km i infoboksen, hva kan differansen skyldes? Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 7. jun. 2016 kl. 21:35 (CEST)

Har lagt merke til det, ja. Enwiki har i tillegg 182 km i brødteksten. Dewiki har bare 182 km. For å være konsekvent så er alle tall i infoboksen hentet fra Baetov (2006). Differansen skyldes vel at det er vanskelig å definere hva som er «lengde» og «bredde». Slike tall er alltid omtrentlige. --Trurl (diskusjon) 7. jun. 2016 kl. 22:02 (CEST)
Det enkleste er vel å bruke et tall som kan underbygges med en god referanse. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 9. jun. 2016 kl. 09:59 (CEST)

Har sett på koordinatene, om en trykker på kart så vises det kun blått og en må zoome ganske langt ut før en ser hele innsjøen. Hadde det vært mulig å få til noe tilsvarende de som er for Titicacasjøen hvor det automagisk zoomes ut og vises en skravert skisse av innsjøen? Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 9. jun. 2016 kl. 10:01 (CEST)

Usikker på om det er mulig når koordinatene ligger i infoboksen? Trenger hjelp av en ekspert. --Trurl (diskusjon) 9. jun. 2016 kl. 10:21 (CEST)

Jeg tok en titt på hva Store norske leksikon har om Issyk-Kul, og det var jo ikke så mye, så heder til Trurl for innsatsen med å utvikle en såpass omfangsrik artikkel som denne. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 9. jun. 2016 kl. 10:10 (CEST)Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en anbefalt artikkel. M O Haugen (diskusjon) 9. jun. 2016 kl. 18:36 (CEST)


Liste over filmpriser og prisnominasjoner tildelt Cate BlanchettRediger

Ryddig og gjennomarbeidet liste; dette er den 21. kandidaten fra Torfilm - fremdeles med en rød tråd av film og skuespillere. Lista er i tråd med tidligere kandidater, og er derfor IMO en helt kurant kandidat. M O Haugen (diskusjon) 10. jun. 2016 kl. 08:22 (CEST)

God listeRediger

 1.   For M O Haugen (diskusjon) 10. jun. 2016 kl. 08:22 (CEST)
 2.   For Haakon K (diskusjon) 11. jun. 2016 kl. 02:15 (CEST)
 3.   For Ulf Larsen (diskusjon) 13. jun. 2016 kl. 21:58 (CEST)

KommentarerRediger

Har sett på tilsvarende artikkel på engelskspråklig Wikipedia og den virker vesentlig lenger, den har også en mer utførlig ingress. Noen kommentar fra hovedbidragsyter til at artikkelen på bokmål/riksmål synes vesentlig kortere? Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 10. jun. 2016 kl. 21:54 (CEST)

Jeg har kun valgt å ta med de større prisene, de som får størst presseomtale (i USA). Å ha med hele bøttepaletten er IMØ ikke relevant. Jeg forkortet ned ingressen på oppfordring. // Mvh Torfilm (diskusjon) 10. jun. 2016 kl. 22:17 (CEST)
Dette er den fjerde slike lista vi har til kandidatvurdering. I den første (Dicaprio jan 2014) er det med færre priser, men vi hadde en grei diskusjon om hvilke priser som burde være med. Den andre (Portman april 2014) hadde igjen et litt annet utvalg enn både den første og denne. Man kan kanskje tenke seg at det skal harmoniseres, men det kan vel også være snakk om priser som er aktuelle for den ene, men ikke for de andre!? Jeg synes det er god grunn til å være restriktiv med utvalget - vi trenger ikke å ta med alle priser som deles ut, så lenge det kan finnes en noenlunde grei kilde/logikk til utvalget; Wikipedia (og engelsk Wikipedia spesielt) er jo ellers preget av problemet med å avgrense.
Den korte ingressen er mitt initiativ. Hensikten med ingressen er jo å gi et kort sammendrag av det viktigste i teksten. Min vurdering er at sammendragseffekten slår annerledes ut i en tabell/liste enn i vanlig brødtekst: det er lett å skumlese seg til oversikt over en tabell, og hvis ingressen skal tjene som kortversjon, må den derfor være særdeles kort og poengtert, med det viktigste først. Mvh M O Haugen (diskusjon) 12. jun. 2016 kl. 18:45 (CEST)

I ingressen er Ibsenstatuetten nevnt, i tilsvarende artikkel på engelskspråklig Wikipedia nevnes den ikke. Det er vel en ganske smal/sær utmerkelse (kun utdelt en gang) og fortjener vel neppe å nevnes i ingressen. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 12. jun. 2016 kl. 17:47 (CEST)

For norske lesere (og jeg er en av dem) vil det ha verdi å vite at Blanchett har fått en norsk pris. Hvorvidt den er smal eller sær avhenger antagelig av øyet som ser, men jeg mener at det har vesentlig verdi at hun som er en megastjerne innen film også har mottatt priser for teater-innsats. (At prisen bare ble delt ut en gang, henger sammen med dens funksjon, og det samme kan vel forsåvidt også sies om Maudheimmedaljen og Kroningsmedaljen 1906.) Mvh M O Haugen (diskusjon) 12. jun. 2016 kl. 18:45 (CEST)

I kolonne for seremonidato er noen vist med internlenker, noen ikke. De med internlenker går til artikler om arrangement, noe som ikke synes helt intuitivt. Når man klikker på en lenke bør man ut fra sammenheng ha en viss idé om hva som skjuler seg bak, noe jeg synes svikter her. Lenken i seg selv er helt ok, men hva jeg reagerer på er altså hvordan den er lagt. Kanskje en løsning kan være å legge den som en lenke under, dvs. fjerne internlenking på dato og heller lenke f.eks på den 77 Oscar-utdelingen? Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 13. jun. 2016 kl. 21:56 (CEST)

En blanding av norsk og engelsk i referansene, det står f.eks «Besøkt 17 February 2015», det bør være Besøkt 17. februar 2015. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 13. jun. 2016 kl. 22:04 (CEST)

Det står i en fotnote på kolonneoverskriften at lenkene fører til prisseremonier. Referansedatoene var nok bare en forglemmelse, fikset på. // Mvh Torfilm (diskusjon) 13. jun. 2016 kl. 23:23 (CEST)
Ser den nå, men gjør det noen forskjell? Jeg prøver ikke å være ugrei, men å stille de vanskelige spørsmål som våre kunder (leserne) muligens stiller. Hvem holder musmarkøren over en slik fotnote? Jeg tviler på at det når ut, og håper hovedbidragsyter kan ta en ny titt på hvordan det best kan løses. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 13. jun. 2016 kl. 23:33 (CEST)
Jeg gjør det, men det går nok heller på meg som person. Én mulighet er å fjerne interlenkene på datoene, og sette {{Oscar-utdeling}} bak dem, men det blir litt rotete. // Mvh Torfilm (diskusjon) 14. jun. 2016 kl. 11:37 (CEST)
Jeg tenkte ikke så mye på dette da jeg nominerte, men når jeg ser på det nå, så tror det er viktigere å vise en tydelig lenke til vedkommende «Oscar-år» enn å fortelle hvilken dato utdelingen fant sted. M O Haugen (diskusjon) 14. jun. 2016 kl. 11:41 (CEST)
Men da må vi være konsekvent, og langt fra alle seremonier har sin egen side. Jeg kan gjøre {{Oscar-utdeling}} mer universell (gjeldende for alle priser som dette), og sette det bak prisseremoniene vi har sider på? // Mvh Torfilm (diskusjon) 14. jun. 2016 kl. 11:50 (CEST)
Har gjort en enkel redigering for å vise en form jeg mener bør fungere, tilbakestill om det ikke passer. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 14. jun. 2016 kl. 12:30 (CEST)
Jeg synes det blir litt rotete. Radene blir så dreid, og det blir så mye forstyrrende luft (IMØ). Her er mitt forslag. // Mvh Torfilm (diskusjon) 14. jun. 2016 kl. 12:47 (CEST)
Mulig det er en bedre løsning, hva synes andre? Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 14. jun. 2016 kl. 15:35 (CEST)

Foreslår at resten av tabellen endres iht. hva Torfilm har foreslått, om M O Haugen også synes det er en grei løsning. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 16. jun. 2016 kl. 14:42 (CEST)

Enig. Kjør på, Torfilm. (Eller som min slamp av en datter sier til meg «Run for it, Forrest!»  ) Mvh M O Haugen (diskusjon) 16. jun. 2016 kl. 15:05 (CEST)Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en god liste. M O Haugen (diskusjon) 17. jun. 2016 kl. 19:27 (CEST)