Kroningsmedaljen 1906

Kroningsmedaljen 1906 er en norsk utmerkelse innstiftet i anledning av kong Haakon VIIs kroning i Trondheim 22. juni 1906. Medaljen hadde to klasser, sølv og bronse. Den ble tildelt nordmenn og utlendinger som deltok ved kroningshøytidelighetene 22. juni 1906. Medaljen er den siste kroningsmedalje i Norden.

Kroningsmedaljen 1906
Basisdata
Type:Medalje
Land:Norge
Innført:1906
Antall:1 252 i sølv
640 i bronse
Tekniske data
Utført i:Sølv, bronse
Festeanordning:Medaljebånd
Rangering
Revers av medaljen i sølv

Utforming rediger

Kroningsmedaljen viser kong Haakon VIIs og dronning Mauds høyrevendte dobbeltportrett. [1] Majestetene bærer begge kroner og kroningskapper. Kong Haakon avbildes med ordenskjedet for St. Olavs orden om halsen. Motivet er omsluttet av omskriften «KONG • HAAKON • VII • OG • DRONNING • MAUD». Baksiden prydes av det norske kongevåpenet, det vil si riksvåpenet omgitt av ordenskjedet for St. Olavs orden, satt på en kronet hermelinskappe. Våpenet har omskriften «KRONINGEN • I • TRONDHJEM • 22DE • JUNI • 1906 • ALT • FOR • NORGE •». På toppen har medaljen majestetenes kronede dobbeltmonogram. Medaljen har en diameter på 29,5 mm.[1]

Medaljebåndet er mørkt rødt med smale kantstriper i gult og hvitt. Fargene er hentet fra det norske riksvåpenet, som også er kongens våpen.

Medaljen er utformet av Ivar Throndsen etter tegning av Eilif Peterssen.[2] Medaljongen ble produsert ved Den Kongelige Mynt på Kongsberg, mens monogrammet ble utformet og laget av gullsmedfirmaet Tostrup i Oslo.[1]

Det ble produsert 1 252 medaljer i sølv og 640 i bronse, muligens flere.[1]

Tildeling rediger

Kroningsmedaljen ble tildelt både gjester og personer som hadde vært med på å forberede og gjennomføre arrangementene.[1] Den ble tildelt både nordmenn og utlendinger. Kroningsmedaljen ble tildelt medlemmer av kongefamilien og andre kongelige gjester. Den yngste av disse var den daværende prins Olav. Kroningsmedaljen ble videre tildelt medlemmer av det norske kongelige hoff, Stortinget, regjeringen, biskoper og prester, militæroffiserer, sangere og musikere, politifolk og havnebetjenter. Tildeling fant også sted etter kroningsfestlighetene i 1906.

Referanser rediger

  1. ^ a b c d e Thornit, Per: The royal commemorative and coronation medals of Scandinavia 1892–1982, København: Ordenshistorisk selskab, 1984, s. 111–112.
  2. ^ Støren, R. og Hans Holst: Myntgravør Ivar Throndsens medaljer, jetonger og merker, Publikasjoner fra Universitetets myntkabinett, nr. 3, Oslo: i kommisjon hos H. Aschehoug, 1937, s. 127.

Litteratur rediger

  • Serck-Hanssen, Caroline: «Kong Haakon og Dronning Mauds Kroningsmedalje – et hundreårsminne», i Knut Erik Strøm (red.): Norsk våpenhistorisk selskap, Årbok 2006, Oslo, 2006, s. 91–102
  • Støren, R. og Hans Holst: Myntgravør Ivar Throndsens medaljer, jetonger og merker, Publikasjoner fra Universitetets myntkabinett, nr. 3, Oslo: i kommisjon hos H. Aschehoug, 1937
  • Thornit, Per: The royal commemorative and coronation medals of Scandinavia 1892–1982, København: Ordenshistorisk selskab, 1984. ISBN 8788513025