Wikipedia:Kandidatsider/TV-produksjoner med Adam Dalgliesh

TV-produksjoner med Adam DalglieshRediger

Jeg har arbeidet en del med denne artikkelen. Jeg synes den kan være bra nok for en vurdering til AA.--Ezzex (diskusjon) 16. mar. 2016 kl. 21:58 (CET)

Anbefalt artikkelRediger

  1.   For Ezzex (diskusjon) 16. mar. 2016 kl. 21:58 (CET)
  2.   For M O Haugen (diskusjon) 28. mar. 2016 kl. 18:20 (CEST)
  3.   For Ulf Larsen (diskusjon) 29. mar. 2016 kl. 20:53 (CEST)

KommentarerRediger

Syns det er en del røde lenker, men selve listen i seg selv er ganske bra.--Telaneo (Diskusjonsside) 18. mar. 2016 kl. 21:03 (CET)

Ezzex har spurt og fått et svar fra meg på Brukerdiskusjon:Orland#Nominering. Teknisk sett er ikke dette ei liste, siden den ikke lister opp underliggende artikler, men er en samlet oversikt i én artikkel, jfr Kandidatsider/Versjoner av Fedora, hvor vi møtte det samme fenomenet. Det kan enten løses ved å gjøre om denne kandidatvurderingen til en vurdering av en mulig anbefalt artikkel, eller ved å omorganisere stoffet til en oversiktsliste og 12 artikler om tv-serier. Det er antagelig nok tekst her til å fylle 12 enkeltartikler, hvis man velger den løsningen. Men: Hvis målet er en kandidatstjerne, er det antagelig mest oppnåelig som AA, i én samlet artikkel.
Det er mange røde lenker her, men det er antagelig ganske forutsigbart når vi vurderer en kandidat fra et nytt felt, hvor det ikke er gjort mye grunnarbeid i tidligere runder. Jeg tror ikke det er noe stort problem; og foreslår at {{ikkerød}} brukes flittigere; det er ikke sikkert vi trenger alle de korte biografiene om britiske birolle-skuespillere fra 1980-tallet. Noen flere artikler bør kanskje skrives; om gjennomgående manusforfattere og slikt? I tillegg skulle jeg gjerne sett noen bilder for å live opp artikkelen.
Den stramme boks-strukturen i layout oppleves som litt tyngende, og jeg føler at den overdøver den tekstlige informasjonen. Spesielt skulle jeg ønske at produksjonsår fikk en mer fremtredende plass. Men bortsett fra dette med år er vel spørsmålet om ramme kontra fri brødtekst kanskje mest en smakssak? Jeg skal ikke være avvisende hvis andre synes ramme-layouten ser greit ut. Mvh --M O Haugen (diskusjon) 18. mar. 2016 kl. 23:08 (CET)
Kanskje like greit å nominerer den som artikkel (AA).--Ezzex (diskusjon) 18. mar. 2016 kl. 23:43 (CET)
Jeg får ikke til å gjøre noe med de røde lenkene. {{ikkerød}} virker ikke. Vurderingen er dessuten knyttet til denne artikkelen ikke de som er tilknyttet. Bilder vet dere like godt som meg at ikke finns--Ezzex (diskusjon) 22. mar. 2016 kl. 14:39 (CET)
Selv om den avviker noe fra hvordan artikler her vanligvis settes opp så synes jeg den er grei, men den gule bakgrunnsfargen synes jeg bør fjernes. Det enkleste å lese er svart tekst på hvit bakgrunn. Skal prøve å få sett nøye gjennom hele de nærmeste dagene. Ulf Larsen (diskusjon) 23. mar. 2016 kl. 11:03 (CET)
Den er oransj--Ezzex (diskusjon) 25. mar. 2016 kl. 18:25 (CET)

Jeg har lagt til et bilde av P.D. James, og begynt innlegging av {{ikkerød}}; den skal brukes uten [[skarpe klammer]], jeg endret også åpningssetningen, slik at vi tar vare på prinsippet om at teksten skal begynne med artikkeltittelen.
Denne kandidatsiden ble startet onsdag 16. mars, men nominasjonsprosessen ble ikke fullført før kandidatsiden ble listet opp på Wikipedia:Kandidatsider i dag onsdag 23. mars med denne redigeringen. Jeg mener at kandidatprosessen må regnes en uke fra i dag.
Videre foreslår jeg at artikkelen får et enklere navn: TV-serier med Adam Dalgliesh. Det er kortere, og mest i tråd med tilsvarende praksis med andre fiktive personer; vi kan anta at leseren allerede vet at AD er en fiktiv person. Vi har Liste over Frankenstein-filmer, og andre tilsvarende lister ville antagelig ha hett Liste over Sherlock Holmes-filmer, Liste over Indiana Jones-filmer osv. Mvh M O Haugen (diskusjon) 23. mar. 2016 kl. 11:28 (CET)

Titler på bøker oppgis iht stilmanualen i kursiv, det er noen steder i artikkelen som det må korrigeres. Ulf Larsen (diskusjon) 25. mar. 2016 kl. 17:29 (CET)

Det mener jeg ikke den skal siden disse står i boks og det står under tittel. Da er det jo underforstått at det er tittel.--Ezzex (diskusjon) 25. mar. 2016 kl. 18:27 (CET)
Stilmanualen sier følgende om kursiv for boktitler. Ulf Larsen (diskusjon) 25. mar. 2016 kl. 19:57 (CET)
Jo men disse titlene står i en boks, i en egen kolonne for bok/TV-titler.--Ezzex (diskusjon) 25. mar. 2016 kl. 20:13 (CET)

Jeg stemmer {{for}}, men det er noen ubesvarte spørsmål her som bør sees mer på før vi avslutter kandidatprosessen

  1. Ulf Larsen har pekt på at det er lettere å lese svart tekst på hvit bakgrunn. Det bør vurderes.
  2. Larsen har også pekt på at boktitler bør skrives i kursiv. Her skrives de vekselvis med vanlig skrift (i boksene for «boktittel») og med «anførselstegn» i boksen uten navn med intern overskrift «Boka». Jeg har forståelse for argumentet om at tekst i en definert boks er lettere å kjenne igjen som tittel, selv uten at den er kursivert. Men titlene i det nederste boksfeltet må skrives i kursiv.
  3. Det er en del tekst i boksene som gjentas hver gang: «Den ble skrevet av P.D. James», «(av i alt 14)» og «Bøkene ble utgitt i perioden 1962 til 2008, på forlaget Faber and Faber.» Dette er informasjon som allerede delvis finnes i ingressen, og delvis kan samles i ingressen, for å gjøre boksene mindre preget av unødvendig repetisjon. Jeg har gjort et forsøk her.
  4. Ved siden av de mange tabellopplysningene er det handlingssammendragene som bærer artikkelen. Så langt jeg kan se er det ikke oppgitt noen kilder til disse. Jeg skulle gjerne ha visst mer om hvor disse kommer fra; er det gjenfortelling av tekster fra Programbladet (o.l.), eller er de basert på egne inntrykk etter å ha sett seriene/filmene?

Jeg håper at dette lar seg løse, og at Ezzex kan få ei velfortjent stjerne for lang tids arbeid med film- og tv-stoff. Mvh M O Haugen (diskusjon) 28. mar. 2016 kl. 18:20 (CEST)

Jeg har gjort noen endringer vedrørende punkt 2 og 3--Ezzex (diskusjon) 28. mar. 2016 kl. 19:18 (CEST)
Jeg vil gjerne tilbake til punkt 4. Artikkelen har 17 ulike referanser, men hele femten av dem gjelder norske forhold: norske sendetider, norske titler, norske bokutgaver. Det er svært få referanser til tv-produksjonene som sådann. Et minimum bør være at hver produksjon kildebelegges med lenker til IMDB. Og jeg vil fremdeles gjerne vite mer om kildegrunnlaget for handlingssammendragene. Mvh M O Haugen (diskusjon) 30. mar. 2016 kl. 08:37 (CEST)Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en anbefalt artikkel. Utvik (diskusjon) 2. apr. 2016 kl. 14:21 (CEST)