Wikipedia:Kandidatsider/Versjoner av Fedora

Versjoner av FedoraRediger

Jeg var usikker på om denne artikkelen skulle være en liste eller anbefalt. På enwi er det en liste, men den norske artikkelen har en mye grundigere gjennomgang av hver enkelt versjon. Så jeg foreslår begge deler. Dette er et emne med store mangler på norsk wikipedia. Mange utfyllende artikler har ikke blitt annet enn stubber. De manglet totalt, og stubber er bedre enn ingenting. Ellers hadde jeg aldri blitt ferdig. Min tanke med artikkelen er at Linux er et vktig emne. Og av alle de endeløse mengder med distribusjoner, er Fedora svært populær og utbredt. Ubuntu, Slackware, Debian, Gentoo, SUSE, Knoppix ... har også sin tilhengerskare, men en plass må man begynne. Ranværing (diskusjon) 21. sep. 2015 kl. 23:13 (CEST)

AnbefaltRediger

  1.   For Ranværing (diskusjon) 21. sep. 2015 kl. 23:13 (CEST)
  2.   For Ulf Larsen (diskusjon) 22. sep. 2015 kl. 17:25 (CEST)
  3.   For Asav (diskusjon) 25. sep. 2015 kl. 07:31 (CEST)

KommentarerRediger

M O Haugen: Kan du kopiere inn din kommentar. Jeg rotet det til da jeg flyttet siden, og alt ble slettet. Ranværing (diskusjon) 22. sep. 2015 kl. 00:39 (CEST)

Men la meg i første rekke forklare at artikkelen nomineres som anbefalt. Som foreslått av M O Haugen. Jeg flyttet den fra "god liste" til anbefalt, og da skjedde den "katastrofen" at alle kommentarene forsvant. Ranværing (diskusjon) 22. sep. 2015 kl. 00:47 (CEST)
Vel, nå er alt på plass. Ranværing (diskusjon) 22. sep. 2015 kl. 01:22 (CEST)

Rent teknisk/formelt er det vanskelig å tenke på dette som en God Liste, i og med at det ikke er en liste over artikler innenfor et emne, men en kronologisk gjennomgang av versjoner. Vi har riktignok ett tilfelle fra før av en God Liste som ikke er lenker til artikler om et emne: Historiske steder og kulturminner i Antarktis er en oversikt over emnet, og bare indirekte er en liste over det den sies å være; fordi kulturminneobjektene i seg selv ikke har artikler, artiklene som det listes til handler om den hendelsen som kulturminnet markerer. Dette ble diskutert før nominasjonen dengang. Uansett synes jeg ikke disse to er sammenlignbare, og jeg er vel derfor skeptisk til å vurdere dette som God Liste, ut fra kriteriet «Alle objekt på listene skal være beskrevet i en egen artikkel».

Derimot er det helt greit å se på dette som en mulig Anbefalt Artikkel. Da har jeg umiddelbart tre innspill som jeg håper det kan gjøres noe med: 1) Artikkelen er preget av overdisposisjon; det er mange seksjonsoverskrifter av typen «Fedora 15 for PowerPC og POWER», som bare omfatter én setning. Jeg håper det kan finnes en bedre løsning. 2) Jeg er ikke helt bekvem med venstrestilte bilder i kulepunktlistede tekster. 3) Kildene er overveiende ikke-nøytrale. De hyppigst brukte kildene er er redhat.com og fedoraproject.org, som begge er involvert i Fedora på utgiversiden. Jeg lurer på om ikke det bør balanseres på en måte. Hva mener andre om det? Mvh M O Haugen (diskusjon) 22. sep. 2015 kl. 00:04 (CEST)

Har ordnet pkt 1 angående overdisposisjon. Ranværing (diskusjon) 22. sep. 2015 kl. 01:24 (CEST)
Pkt 2: Alle bildene er nå høyrejustert. Ranværing (diskusjon) 22. sep. 2015 kl. 01:31 (CEST)
Pkt 3: Alle primære referansene «må» være der. De er tross alt det nærmeste vi kommer førstehåndskilder. Men det er mulig at de kan utfylles med stoff fra en utenforstående tredje part. Et eksempel er «borgerkrigen» om systemd: Jeg tviler på at Patrick Volkerding i Slackware eller Ian Jackson som trakk seg fra Debian i protest, eller folkene bak distribusjonen Devuan har så mye positivt å si om Fedora. I denne artikkelen er tonen tørr og faktabasert, ingen reklame, og er derfor ikke noe problem. Men jeg ser problemstillingen. LWN.net, Linux Today, H Open, m.m. er gode steder å søke etter sekundære kilder. Jeg skal se hva jeg kan gjøre, men nå tar jeg kveld. (diskusjon) 22. sep. 2015 kl. 01:48 (CEST)
Antall referanser er nå økt fra 86 til 134 – 48 referanser fra andre kilder enn Red Hat. (diskusjon) 23. sep. 2015 kl. 20:20 (CEST)
Tallet er nå 144 – jeg har tilføyd 58 eksterne referanser. Jeg utvidet også den temmelig skrøpelige malen "Linux-distribusjoner", fordelte distribusjonene på familiene Debian, Ubuntu, Fedora, RHEL og andre og «blået» 17 røde lenker. Det angår ikke denne artikkelen direkte, men helhetsinntrykket ettersom den bruker malen. (diskusjon) 24. sep. 2015 kl. 21:46 (CEST)

Jeg synes at det i innledningen burde komme klarere frem at dette omhandler data.--Ezzex (diskusjon) 22. sep. 2015 kl. 01:55 (CEST)

Synes det går klart frem i innledningen. Det står "....operativsystemet og Linux-distribusjonen Fedora." Ellers la jeg ut et bilde av en datamaskin med Fedora. (diskusjon) 22. sep. 2015 kl. 14:16 (CEST)

Ser ut som knapt noen av bildene har byline, i tillegg er det første bildet ikke standard størrelse, fint om hovedbidragsyter kan se på begge deler. Ulf Larsen (diskusjon) 22. sep. 2015 kl. 16:51 (CEST)

Ordnet. (diskusjon) 22. sep. 2015 kl. 19:36 (CEST)

Denne setningen: «SELinux ble også satt som standard, der brukeren selv eksplisitt måtte velge om sikkerhets-prosedyrene skulle være like strenge enn i versjon 2.». Skal det være «... som i versjon»? En annen sak er bruk av stor forbokstav, vindussystem og revisjon skrives vel med liten, eller? Ulf Larsen (diskusjon) 22. sep. 2015 kl. 17:09 (CEST)

Ordnet. (diskusjon) 22. sep. 2015 kl. 19:43 (CEST)

Denne setningen: «Fedora 15 hadde bedre støtte for kryptiserte hjemmekataloger.» Heter det ikke krypterte? Ulf Larsen (diskusjon) 22. sep. 2015 kl. 17:20 (CEST)

Ordnet. (diskusjon) 22. sep. 2015 kl. 19:37 (CEST)

Av kategorier er blant annet angitt «Programvare fra 2003». Det er vel ikke helt korrekt, det hadde vel vært bedre med f.eks «Programvare opprettet i 2003», «Programvaredistribusjon opprettet i 2003» eller noe tilsvarende. Ulf Larsen (diskusjon) 22. sep. 2015 kl. 17:24 (CEST)

Ordnet. (diskusjon) 22. sep. 2015 kl. 19:49 (CEST)

Jeg reagerer på dette i innledningen:

 Fedora et operativsystem som oppdateres ofte. Fordelen er at det stadig er oppdatert med hensyn til industriens forandringer i maskinvaren. Ulempen er en kort levetid med hensyn til støtte og support. De som ønsker et mer stabilt system, kan heller velge RHEL. Noe lignende gjelder Linux distribusjonen Ubuntu; den oppdateres ofte, men lanseres i egne Long Time Support (LTS) utgaver for de som ønsker mer stabilitet. 

Personlig syns jeg det kommer farlig nær en (attpåtil unødvendig) meningsytring, rent bortsett fra at oppdateringene synes å være så hyppige at de knapt kan skyldes innovasjon på maskinvaresiden? (Jeg syns forresten også formuleringen «med hensyn til industriens forandringer i maskinvaren» er litt klønete. Til sist er jeg i tvil om hva dette innebærer rent faktisk: Som bruker av Linux Mint (et OS som blir regnet som «konservativt» mht. oppdateringer) er jeg vant til at de fleste viktige oppdateringene kommer fra upstream; det er vel ikke aktuelt her, men er det f.eks. slik at alle kernel-oppdateringene automatisk blir inkorporert?

Kort sagt ville jeg personlig ha strøket hele det avsnittet. Forøvrig vil jeg bidra med generell kudos for Ranværings jobb med Linux-distribusjoner! Asav (diskusjon) 25. sep. 2015 kl. 07:31 (CEST)

Jeg har omskrevet avsnittet. Og fjernet noe av «politikerspråket» – «ofte» er byttet ut med «6–12 måneder», etc. Jeg synes avsnittet bør være der. Den hurtige oppdateringen av Fedora er en del av dets filosofi. Eller i hvert fall dens egenart. Som skiller den ut fra RHEL. (diskusjon) 25. sep. 2015 kl. 16:51 (CEST)Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en anbefalt artikkel. M O Haugen (diskusjon) 29. sep. 2015 kl. 17:34 (CEST)